Willoch (slekt)

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk

Slekten Willoch (Isaachsen Willoch) nedstammer ifølge gammel tradisjon fra herr Jørgen Thomassen fra Trondheim som var sogneprest i Kvinesdal og prost i Lister prosti i Vest-Agder i årene 1614–1655. Hans far, Thomas Olsen Skotte (n. 1611–1625), var nordlandshandler og bosatt i Trondheim. Jørgen Thomassen ble immatrikulert ved universitetet i Rostock i 1599 under navnet «Georgius Thomæ Danus». I 1607 skrev han et hyldningsdikt til nordmannen Cort Aslaksen. Her undertegnet han seg «Georgio Thomæ Witlocchio Nidrosiano». Witloch er skotsk og man mener at navnet betyr «blinkende sjø».[1]

Jørgen Thomassen var far til lensmann i Kvinesdal Isak Jørgensen (ca. 1624–1677) som fikk sønnen Daniel Isaksen (d. ca. 1747). Han var far til smedmester i Kristiansand Isaach Danielsen (1710–1771) som fikk sønnen skipsreder, fabrikkeier, godseier og hollandsk konsul i Kristiansand Daniel Isaachsen (Willoch) (1744–1813). Han var døpt Willoch, og dette navnet ble brukt da han i 1763 ble immatrikulert ved Københavns universitet, men senere brukte han bare navnet Isaachsen. Fra hans sønner skipsreder, trelasthandler og hollandsk konsul i Kristiansand Isaach Isaachsen (1774–1828), reder, trelasthandler, godseier og amerikansk konsul i Kristiansand Peder Isaachsen (1778–1831), og reder, grosserer og russisk konsul i Kristiansand Daniel Otto Christian Isaachsen (1806–1891), stammer tre grener.[2]

Etterslekten til Isaach Isaachsen brukte delvis Isaachsen, Isaachsen Willoch eller Willoch som slektsnavn, mens etterslekten etter Isaachs brødre Peder og Daniel brukte navnet Isaachsen som slektsnavn.[3]

Referanser

 1. Norsk Slektskalender 1979, s. 193–194.
 2. Norsk Slektskalender 1979, s. 194–197.
 3. Norsk Slektskalender 1979, s. 197–212.

Litteratur

Generell litteratur

 • Daae, Ludvig. Norske Bygdesagn I, 2. utgave 1881, s. 29–30.
 • Daae, Ludvig. En krønike om Kvinesdal. Christiania 1894, s. 18–25.
 • Finne-Grønn, S.H. Familien van Kervel samt genealogiske oplysninger om de ældste led av slegten Isaachsen, Kristiania, 1920, s. 11–15.
 • Finne-Grønn, S.H. Familien van Kervel, Norsk Tidsskrift for genealogi, personalhistorie, biografi og litterærhistorie, b. III, Oslo 1926, s. 1–15.
 • Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, b. XVI, s. 52–55 og s. 185–186, og b. XIX, s. 115–144.
 • Norsk Slektskalender, 1979, s. 193–212.
 • Willoch, Erling. «Husmannssønnen fra Drolsum og Willochslekten i Drammen», NSF Medlemsblad nr. 2, 1987, s. 12–16.
 • Årli, Ånen. Bygdebok for Kvinesdal, b. I, s. 395–401 og 420–422, og b. III, s. 115–121.

Litteratur om enkeltpersoner

 • Rønning, Aina Johnsen. «Slekt og historie gir perspektiver» [Kåre Willoch], Slekt og Data, nr. 3/2014, s. 12–13.