Wilhelm Adolph Worsøes slægtsbog

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk
TittelWilhelm Adolph Worsøes
slægtsbog
Forfatter(e)Worsøe, Hans H.
BidragsyterAarup, Henning
UtgivelsesstedAabenraa
Årstall1965
Sideantall223 s.
SpråkDansk
BibliotekkatalogOria
Sigrid Undset 1928. Moren, Anna Charlotte Gyth, var av slekten Worsøe og Gyth.

Den danske landsarkivar og slektshistoriker Hans H. Worsøe (1932–)[1] ga ut Wilhelm Adolph Worsøes slægtsbog [2] i Åbenrå 1965.

Gjennom sin mor, Anna Charlotte Gyth (1855–1939), hadde Sigrid Undset (1882–1949),[3] som var norsk forfatter og Nobelprisvinner i litteratur, slektsforbindelser med Worsøeslekten. Den føres tilbake til Laurids Sørensen Rytter i Ålborg (d.1694).

Morens slekt Gyth er norsk og føres tilbake til Alexander Jacobsen Gyth på Rynes i Vefsn (f.ca.1642). I boken finnes anetavlen for Sigrid Undsets mor i 14 generasjoner.

Omtaler og anmeldelser

Genealog og førstearkivar Sigurd Engelstad (1914–2000)[4] anmeldte Wilhelm Adolph Worsøes slægtsbog i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift 1968–1969[5] under signaturen S. E.

«At Sigrid Undsets mor, Anna Charlotte Gyth, var dansk, tør være vel kjent, men at hun gjennom denne sin danske mor har et meget sterkt norsk innslag i sin anerekke, vil antagelig være en overraskelse for de fleste. Dette fremgår imidlertid av ovennevnte bok, som ikke minst derved vil være av betydelig interesse også for norske lesere.

Den eneste fullstendige stamtavle over slekten Worsøe så dagens lys omkring midten av forrige århundre. Siden har enkelte grener av slekten vært behandlet i publikasjoner om andre slekter, eller som selvstendige. Det foreløpig siste bidrag er nærværende verk. Efter de siste forskninger føres slekten nu tilbake til skipper i Ålborg, Laurids Sørensen Rytter (d. 1694). Hans sønn Søren Larsen (ca.1673–1723) var en tid godsforvalter over grevskapet Løvenholm, men et par år før sin død slo han seg ned på Vorsø ved Horsens. Hans sønnesønn Peter Flor Worsøe (1745–1800) var jernverksbestyrer ved Larvik, og blant hans barn i ekteskap med Dorothea Bisgaard var sogneprest til Bregninge-Bjergsted Wilhelm Andreas Worsøe (1776–1830), hvis fullstendige efterslekt er behandlet her, så vel agnatisk som kognatisk.

Foruten denne er også tatt med to mindre norske grener. Den ene av disse stammer fra prestens bror, kaptein ved Vesterlenske inf. reg. Claus Hartvig Worsøe (ca.1777–1781), og den andre fra deres farbror, Iver Rosenkrantz Worsøe (1760–ca.1794), eier av Brunlanes Mølle.

Innen den danske gren finner vi Sigrid Undsets mors slekt, og dette slektsskapsforholdet har gitt anledning til et par interessante tilleggskapitler. Det viser seg nemlig at hun i sin bok «Madame Dorthea» har gjort flittig bruk av familietradisjonen innen Worsøe-slekten, idet hun har tatt sine tippoldeforeldre, den nevnte jernverksbestyrer Peter Flor Worsøe og hans hustru til modeller for romanens hovedpersoner.

Dette forhold utredes nærmere i et særskilt kapitel, skrevet av bibliotekar Carl Langholtz, som også har satt opp en anetavle for Sigrid Undsets mor, gjennom 14 generasjoner.

Slekten Gyth på Rynes stammer fra Norge. Dens eldste kjente stamfar er Alexander Jacobsen Gyth på Rynes i Vefsen (f.ca.1642). I denne linje finner vi ellers navn som Arctander, Bernhoft, Falk (Falkener), Hornemann, Sommerschild, Tønder, m. fl. Gjennom sin tippoldemor Dorothea Bisgaard stammet Sigrid Undset fra Fredrikshald-slektene Wærn og Colbiørnsen, samt Kield Stub, for å nevne noen. Boken er godt illustrert. S. E.»

Referanser

  1. Hans Holten Worsøe (Dansk Biografisk Leksikon).
  2. Worsøe, Hans H. Wilhelm Adolph Worsøes slægtbog. Aabenraa, 1965.
  3. Sigrid Undset (Norsk biografisk leksikon).
  4. Sigurd Engelstad (Store norske leksikon/Snl.no).
  5. S. E.: «Hans H. Worsøe og Henning Aarup. Wilhelm Adolph Worsøes slægtsbog», NST, bind 21, 1968–69, s. 349–350.

Litteratur

  • Worsøe, Hans H. (1965). Wilhelm Adolph Worsøes slægtsbog. Aabenraa –  223 s.