Ulf Sand

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk

Ulf Oscar Sand, f. Bærum 22. mai 1938, d. Bærum 29. desember 2014)[1] var en norsk sosialøkonom, politiker (Arbeiderpartiet) og statsråd. I slektsforskningssammenheng var han kjent for boken Mine forgjengere – en slektsbok fra 2011.[2] Han var også nesten ferdig med en bok om slekten til sin kone da han døde i desember 2014.[3] Sand var også nestleder i DIS-Norges lokallag DIS/Oslo-Akershus fra 2004 til 2005.[4] Han opprettet en brukerkonto i Slektshistoriewiki i oktober 2012, men rakk aldri å bidra til wikien før han gikk bort.

Slekt

Ulf Sand var sønn av overingeniør Thormod Gunnar Sand (1906–1976) og husmor Erna Løvdal (1907–1984).[5] Farfaren Oscar Sand (1881–1933)[6] var født i Holmestrand og jobbet i 1910 som lokomotivfyrbøter ved NSB.[7] Senere ble han lokomotivfører og hadde flere politiske verv i/for Bærum Arbeiderparti.[8] Farmoren Ragna Elvira Kristiansen (1884–1941)[9] var født i Kristiania.[10] Moren Erna Løvdal var datter av skipskaptein Ulf Løvdal (1876–1960)[11] og Agnes Kyhn (1883–1968).[12] Ulf Sand var gift og hadde 2 sønner og 2 barnebarn.[13]

Etternavnet Sand kommer fra småbruket Øvre Sand i Våle i dagens Tønsberg kommune i Vestfold og Telemark fylke.[14]

Mennesket Ulf Sand

Sand beskrives i nekrologene som en kunnskapsrik, dyktig, sosial, raus og usedvanlig lite jålete person.[15] Ifølge Jonas Gahr Støre var han også «i stand til å kombinere rollen som toppolitiker med det å være småbarnsfar, i en tid der dette på ingen måte var noen selvfølge».[16] Kari Gjesteby og Tove Strand utdypet dette i følgende beretning: «Når en liten førsteklassing kom hjem fra skolen og hadde behov for å snakke litt med pappa, så var det avtalt at han kunne bruke den etablerte direktelinjen til kontoret. Uansett hva slags møte som da foregikk på finansministerens kontor, ble det tatt en liten pause mens Ulf snakket noen få minutter med sønnen. Så fortsatte møtet – og de som var til stede hadde fått en påminnelse om hva som er viktigst i våre liv.»[17]

Oppvekst, utdannelse og yrkesvei

Ulf Sand var født og oppvokst i Bærum, først på Blommenholm og senere i Evje ikke langt fra Sandvika. Hans far Thormod var under krigen engasjert i motstandsarbeid gjennom OSRA, en illegal ingeniørorganisasjon med direkte kontakt til hjemmefrontledelsen. På grunn av motstandsarbeidet måtte Thormod i februar 1944 flykte med kone og de to barna (barn nr. 3 ble født etter krigen).[18] Familien bodde utenfor Stockholm, der Ulf startet i 1. klasse på Hägerstensåsen skole i 1944. Vel hjemme i Norge igjen gikk han på Evje folkeskole i Bærum fra 1945 til 1951, deretter Fagerborg realskole og gymnas fra 1951 til 1957. Han tok embetsstudiet i sosialøkonomi ved Universitetet i Oslo 1959–1963 og fikk graden cand.oecon. i 1963.

Ulf Sand fikk en lang karriere i forvaltningen og i politikken. Han var ansatt i Planleggingsavdelingen i Finansdepartementet 1964–1966, arbeidet så som økonom i LO 1966–1971 og var leder for LOs økonomiske avdeling 1977-1983. Etter at han gikk ut av politikken for godt, var han direktør for Statens Lånekasse for utdanning 1983–1986 og til sist departementsråd i Kommunal- og arbeidsdepartementet[19] fra 1986 til han valgte å gå av med pensjon i juni 2003.[20]

Medlemskap i regjering

Sand var medlem av følgende regjeringer som statssekretær eller statsråd:

Regjeringen Bratteli I: Statssekretær, Lønns- og prisdepartementet 19. mars 1971–8. mai 1972
Regjeringen Bratteli I: Statssekretær, Forbruker- og administrasjonsdepartementet 8. mai 1972–18. oktober 1972
Regjeringene Bratteli II/Nordli: Statssekretær, Forbruker- og administrasjonsdepartementet 22. oktober 1973–10. oktober 1977
Regjeringen Nordli: Statsråd, Finansdepartementet 8. oktober 1979–4. februar 1981
Regjeringen Brundtland: Statsråd, Finansdepartementet 4. februar 1981–14. oktober 1981

Verv

Sand var medlem av kommunestyret i Bærum i flere perioder og var medlem av formannskapet fra 1967 til 1971.[21] I tillegg hadde han en rekke offentlige verv og tillitsverv, deriblant AUFs sentralstyre 1964–1969[22] og DIS-Oslo/Akershus.

Gravsted

Ulf Oscar Sand er gravlagt på felt 127, rad 03, nr. 004 på Bryn kirkegård i Bærum.[23]

Referanser

 1. Svenningsen, Ulf. «Ulf Sand døde mandag», Budstikka.no 2. januar 2015.
 2. Boken er ikke registrert på Oria, men Norsk Slektshistorisk Forening har ett eksemplar i sitt bibliotek i Øvre Slottsgate 2 B i Oslo.
 3. Jf. e-post fra Øystein Sand 13. januar 2016.
 4. E-post fra Laila N. Christiansen 11. januar 2015 (med DISputten som kilde), jf. også hennes bloggartikkel «Slektsforskere er ålreite folk», Slekt og slikt! – hva skjer i min slektsforskerverden? 13. januar 2012. (Artikkelen ble opprinnelig publisert på bloggen Lailanc.blogspot.no, men denne vil snart bli avviklet, jf. e-post fra Laila N. Christiansen 11. juli 2016.)
 5. Hvis ikke annet er oppgitt, bygger opplysningene på Ulf Sands biografi på Stortinget.no.
 6. Sand: 2011, s. 174–175.
 7. Folketellingen 1910.
 8. Sand: 2011, s. 96.
 9. Sand: 2011, s. 175.
 10. Folketellingen 1910, jf. folketellingen 1900.
 11. Sand: 2011, s. 175.
 12. Sand: 2011, s. 175, jf. Amundsen, O. Delphin. Vi fra NTH : de neste ti kull : 1920-1929, Oslo : Dreyer, 1950, s. 497.
 13. Dødsannonse i Aftenposten 2. januar 2015 nr. 2, s. 29.
 14. Sand: 2011, s. 95.
 15. Gjesteby, Kari/Strand, Tove. Aftenposten 7. januar 2015 nr. 7, s. 23, jf. Dale, Eivind/Dolva, Torbjørn/Andrésen, Gunnar. Aftenposten 10. januar 2015 nr. 10 s. 44–45.
 16. Støre, Jonas Gahr. Aftenposten 10. januar 2015 nr. 10, s. 44.
 17. Gjesteby, Kari/Strand, Tove. Aftenposten 7. januar 2015 nr. 7, s. 23.
 18. Noe informasjon om faren Thormod Sands motstandsarbeid under krigen finner man i kapitlet «Krig og okkupasjon – N.I.F. i ideologisk motstandskamp» i boken Streiftog gjennom vårt tekniske samfunn : Norske sivilingeniørers forening NIF 1874–1974 av Arne Nagell (Oslo : Ingeniørforlaget, 1974), s. 112–116. ISBN 8252400108. Se også Sand: 2011, s. 13–14.
 19. Kommunal- og regionaldepartementet fra 1998.
 20. «Departementsråd Sand går av», Kommunal- og regionaldepartementets pressemelding nr. 10/2003, 4. februar 2003.
 21. Jf. også Svenningsen, Ulf. «Ulf Sand døde mandag», Budstikka.no 2. januar 2015.
 22. Se Ulf Sand (Stortinget.no).
 23. Gravplassforvaltningen i Bærum, søk 10. januar 2015.

Litteratur

 • «70 år Tidl. finansminister Ulf Sand», spalten «Navn» i Aftenposten 22. mai 2008 nr. 230, Kultur, s. 13.
 • Nekrologer:
  • Kristiansen, Gerd. Aftenposten 3. januar 2015 nr. 3, s. 40.
  • Gjesteby, Kari/Strand, Tove. Aftenposten 7. januar 2015 nr. 7, s. 23.
  • Støre, Jonas Gahr. Aftenposten 10. januar 2015 nr. 10, s. 44.
  • Dale, Eivind/Dolva, Torbjørn/Andrésen, Gunnar. Aftenposten 10. januar 2015 nr. 10 s. 44–45.
  • Leveraas, Ivar/Stoltenberg, Thorvald/Aamo, Bjørn Skogstad. Aftenposten 10. januar 2015 nr. 10 s. 45.
 • Sand, Ulf. «Ulf fra Bærum», DISputten nr. 1, 2005, s. 10–11.
 • Sand, Ulf. «Om og av forfatteren – Ulf Oscar Sand», i Mine forgjengere – en slektsbok, [utgitt privat], 2011, s. 11–26.

Eksterne lenker