Logg inn

Tore Hermundsson Vigerust

torevigerustTore H. Vigerust (1955–2010) etterlot seg en større boksamling til Norsk Slektshistorisk Forening. Samlingen består blant annet av adelsleksika, bøker om herregårder, svenske og norske bøker om gårder og jordegods, Norgeshistorier og mye mer.

På denne siden vil det bli publisert en mengde av hans materiale, men det er et eget prosjekt som vil ta tid. Her er en "smakebit":