Tom Larsen (1960–2019)

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk
Tom Larsen på stand for Ringerike Slektshistorielag september 2017.

Tom Larsen, f. september 1960, d. Oslo 11. mars 2019,[1] var en norsk slektsforsker og forfatter av en rekke slektsbøker og -artikler. Larsen, som var kokk av yrke,[2] bodde hele sitt liv i Oslo, men hadde mye slekt fra Ringerike, og engasjerte seg derfor gjennom mange år i Ringerike Slektshistorielag og Hringariki, lagets medlemsblad. Larsen etterlot seg mor, to brødre og flere onkelbarn.[3]

Slektsforsker

I tillegg til å ha utgitt flere slektsbøker og skrevet artikler for blant annet Hringariki, bidro Larsen blant annet med avskrifter og avfotograferinger av fengselsmateriale tilbake til 1860-årene, inkludert fangeprotokoller med portrettfotografier, samt utarbeidelse av fengselsregistre. Han hadde også begynt med et prosjekt om militærruller fra Ringerike, et prosjekt han dessverre ikke fikk fullført.

I Digitalarkivet er Larsen registrert med 13 transkripsjoner, deriblant register til fangealbum fra Botsfengselet i Kristiania og fra Kristiania politikammer. Han registrerte også oversikten over domsakter for Akershus Festning Slaveri.[4]

Larsen delte mange av sine funn med andre og var ansett som en ressurs både i det lokalhistoriske miljøet og det slektshistoriske miljøet, blant annet som aktiv deltager i Digitalarkivets fora. Hans siste besøk på Digitalarkivet var 10. mars 2019, dagen før han døde.[5] I nekrologen om Tom Larsen skrevet av Sten Høyendahl stod det at «Noen mennesker er skapt slik at de aldri har en kjedelig stund. Et slikt menneske var Tom. Han brukte hvert ledige øyeblikk til å gå inn i gamle dokumenter som ingen andre hadde vist interesse for.»[6]

Bibliografi i utvalg

Litteratur

[Kilder][7]

 • Slektene Stenersen og Traaseth med tilkommende slekter Larsen og Høygaard, Oslo: [Privat], 1981.
 • Siverts etterkommere. Agnatisk og kognatiske linjer gjennom 250 år. Syversen, Lian, Larsen, Nilsen, Oslo: [Privat], 1988.
 • En oversikt over slekten fra Ringerike - Hallingdal. Søstrene Berte og Maren Engebretsdatters forfedre og etterslekt, Fjeldheim og Brodahl, Oslo: [Privat], 1989.[8]
 • Ekstra Skatten 1762 for Norderhov Prestegjeld, 1991[9]
 • Syversen slektens forfedre og etterkommere. Noen agnatiske og kognatiske linjer siden 1612, Oslo: [Privat], 1992.[10]
 • «Christian 4.'s legdshær fra 1628. Litt om hæren og hvordan den ble delt inn», Hringariki 1/1993, s. 23–24.
 • «Hoved Lægs og unge Mandskabs-Roulle af Det 2det Syndenfieldske National Dragon Regiment 1767», Hringariki 2/1993, s. 49–51.
 • «Opplysninger om Torgrim Olsson fra Norderhov», Hringariki 2/1993, s. 52.
 • «Innrullerede bønder i Hole og Norderhaugs Prestegjeld 1699» (sammen med Solberg, Thorleif), Hringariki vår 1993.
 • «Mandtal og bereigning ofver Norderhoug Præstegield effter alernaadigste paabud om peruqver, fontanger og tinieste folkis Lön dat. d: 21 Febr: Anno 1711», Hringariki' 1/1994, s. 22–31.
 • «Ekstraskatten 1762 for Hole Præstegjeld», Hringariki 2/1996, s. 46–82. Utgitt i hefteform 1993.[11]
 • «Ekstraskatten 1762 for Hole. Avgangs- og tilgangsliste for oktober–desember 1762», Hringariki 2/1996, s. 83–85.
 • «Olai Ovenstads plansjer over Den norske hær [1628–1818]», Hringariki 2/2000, s. 2–7. Utdrag.
 • «Rettsprotokoller. Utdrag fra rettsprotokoller ang. Ringerike», Hringariki 1/2002, s. 53–62.
 • «Oslo Kapitels forhandlinger, 1609–1616», Hringariki 1/2002, s. 63&ndash65.
 • «Heen-slekten. Tillegg til Solbergs artikkel om Heen-slekten i Ringerike (1986 s 55)», Hringariki 2/2003, s. 16–22.
 • «Fengslede fra Ringerike (del 1)», Hringariki 1/2008, s. 16–24.
 • «Fengslede fra Ringerike (del 2)», Hringariki 2/2008, s. 45–55.
 • «Fengslede fra Ringerike (del 3)», Hringariki 1/2009, s. 17–25.
 • «Fengslede fra Ringerike (del 4)», Hringariki 2/2009, s. 24–33.
 • «Ringerikinger på Akershus festning (del 1)», Hringariki 1/2010, s. 48–52.
 • «Fengslede fra Ringerike (del 5)», Hringariki 1/2010, s. 15–18.
 • «Anders Pettersen «Lisbet» – en vaneforbryter fra Hønefoss», Hringariki 2/2010, s. 6–11.
 • «Ringerikinger på Akershus festning (del 2)», Hringariki 2/2010, , s. 40–48.
 • Fattigmanntall for Ringerike 1742. Christiania tukthusarkiv, Ringerike Slektshistorielag, 2010.
 • «Grenader John Madsen – i 38 års slaveri på Akershus festning», Hringariki 2/2011, s. 19–23.
 • «Marte Marie «Spraderen» – fra Hønefossen til Akerselva», Hringariki 2/2011, s. 41–46. Også publisert i Arkivmagasinet nr. 1, 2015, s. 33–35.
 • «Straffanger i Hønefoss distriktsfengsel 1866», Hringariki 2/2011, s. 52–59.
 • «Et ungdomsbilde av Anders Pettersen fra Hønefoss», Hringariki 2/2011, s. 57.
 • «Registrering av fangefotografier», Hringariki 1/2012, s. 69.
 • «Straffanger i Hønefoss distriktsfengsel (1867)», Hringariki 1/2012, s. 52–59.
 • «Straffanger i Hønefoss distriktsfengsel (1868)», Hringariki 2/2012, s. 64–71.
 • «Straffanger i Hønefoss distriktsfengsel (1869)», Hringariki 1/2013, s. 63–68.
 • «Straffanger i Hønefoss distriktsfengsel (1870)», Hringariki 2/2013, s. 36–40.
 • «På vei til slaveriet», Hringariki 2/2013, s. 34.
 • «Straffanger i Hønefoss distriktsfengsel (1871–72)», Hringariki 1/2014, s. 45–53.
 • «Rikshospitalets sykejournaler, en lite brukt kilde», Hringariki 1/2014, s. 29–31.
 • «Straffanger i Hønefoss distriktsfengsel (1873)», Hringariki 2/2014, s. 66–70.
 • «Sogneprest Abraham Wilhelm Støren og et gammelt fotoalbum», Hringariki 2/2014, s. 4–8.
 • «Straffanger i Hønefoss distriktsfengsel (1874)», Hringariki 1/2015, s. 47–54.
 • «Om prostituerte i Christiania», Hringariki 1/2015, s. 29-31.
 • «Manntallet for Hønefoss ved stortingsvalget 1924», Hringariki 2/2015, s. 54–69.
 • «Straffanger i Hønefoss distriktsfengsel (1875)», Hringariki 2/2015, s. 26–34.
 • «Straffanger i Hønefoss distriktsfengsel (1876)», Hringariki 1/2016, s. 52–57.
 • «Erik Arnesen Grønvold - på kant med loven», Hringariki 1/2016, s. 26–27.
 • «Straffanger i Hønefoss distriktsfengsel (1877)», Hringariki 2/2016, s. 48–51.
 • «Inger Halvorsdatter Torvet – fra Krokskogen til tukthuset», Hringariki 2/2016, s. 4–7.
 • «En loslitt kar fra Ringerike og hans amerikanske barnebarn», Hringariki 1/2017, s. 10–13.
 • «Straffanger i Hønefoss distriktsfengsel (1878)», Hringariki 1/2017, s. 64–67.
 • «Straffanger i Hønefoss distriktsfengsel (1879)», Hringariki 2/2017, s. 38–44.
 • «Et maleri med parti fra Ringerike», Hringariki 2/2017, s. 15.
 • «Straffanger i Hønefoss distriktsfengsel (1880)», Hringariki 1/2018, s. 60–67.
 • «Straffanger i Hønefoss distriktsfengsel (1881)», Hringariki 2/2018, s. 58–65.

Avfotograferinger

[Kilder][12]

 • Avfotograferte slektshistoriske kilder
  • Buskerud fogderi
   • Bragernes: Fattige 1742
   • Modum og Sigdal: Mandtals register 1663
  • Hallingdal og Ringerike fogderier
   • Hallingdal: 2. Oplandske Inf. Reg, Hallingdalske Capt. Arøes Comp. 1758
   • Hallingdal og Hole: Capt. Gerts Compagnie 1662
   • Hallingdal og Ringerike: Oplandske Nasj. Inf. Reg. 1693
   • Hallingdal og Ringerike: Oplandske nasj. Inf. regiment Capt. Peder Bruns compagnie 1693
   • Hallingdal og Ringerike: Legd og Mandskabsrulle, reserven ved Capt. Brinches Comp. 1700
   • Hallingdal og Ringerike: Fattigmanntall 1742. Se også avsnittet «Litteratur over».
   • Hallingdal og Ringerike: Fattigmanntall, korrespondanse 1742
   • Hallingdal, Ytre: 2. Oplandske Inf, Reg, Ytre Hallingdalske, Capt. Schlanbuschis Comp. 1758
   • Hallingdal, Øvre og Ytre: 2. Oplandske Inf. Reg, Øvre og Ytre Hallingdal, Hesselberg på Ringerike 1761
  • Ringerike fogderi
   • Hole og Norderhov: Innrullerede bønder 1699
   • Hole, Sigdal, Sandsvær, Nummedal, Flesberg: Capt. Gerard Marcodey Compagnie 1670
   • Norderhov og Hole: Kollektbok til Tukthuset 1737
   • Norderhov: Major. Jacob De Cardes Compagnie 1662
   • Norderhov: Oplandske Nasj.Inf.Reg. Ungmandskab 1697
   • Norderhov: Ungmandskab Norderhougs gjeld 1697
   • Ringerike: 4de. Søndenfjeldske Drag. Reg, Ringerikske comp. 1756
   • Ringerike: 2. Oplandske Inf. Reg. Ringerikske Liv Comp. 1758
   • Ringerike: 2. Søndenfjeldske Drag. Reg, Ringerikske Escadron 1767
   • Ringerike og Modum: Major. Jacob De Cardes Compagnie 1670
 • Genealogi.no

Registre og transkripsjoner

Diskusjonsfora, nyhetsgrupper

Referanser

 1. Dødsannonse i Aftenposten 19. mars 2019 nr. 77, s. 33 og i Ringerikes Blad 19. mars 2019, jf. også Høyendahl, Sten. «Tom Larsen [nekrolog]», Aftenposten 23. mars 2019 nr. 81, s. 57.
 2. Jf. e-post fra Sten Høyendahl til Dag T. Hoelseth 25. mars 2019.
 3. Dødsannonse i Aftenposten 19. mars 2019 nr. 77, s. 33.
 4. Tom Larsen (Digitalarkivet) (sist besøkt 27. mars 2019).
 5. Forum.arkivverket.no/profile Tom Larsen (sist besøkt 24. mars 2019).
 6. Hvis ikke annet er oppgitt, bygger presentasjonen samt sitat på Høyendahl, Sten. «Tom Larsen [nekrolog]», Aftenposten 23. mars 2019 nr. 81, s. 57.
 7. Litteraturdelen for artikler i Hringariki bygger på innholdsregisteret på Ringerike Slektshistorielags nettside, undersiden Innhold i heftet Hringariki (sist besøkt 24. mars 2019), som var oppdatert til og med høstnummeret 2011. Sten Høyendahl har i e-post til Dag T. Hoelseth 24. mars 2019 sendt en oppdatert oversikt frem til høstnummeret 2018 og lagt til nøyaktige sidetall. Kilde for øvrige publikasjoner er Oria.no, hvis ikke annet er nevnt.
 8. NSFs bibliotek. Id. 1635.
 9. NSFs bibliotek. Id. 3532.
 10. Ringerikes bibliotek. Id. 239246.
 11. NSFs bibliotek. Id. 3455.
 12. Oversikten under førstnevnte punkt er hentet fra oversikt i bloggen Avfotograferte slektshistoriske kilder. De fleste lenkene er ikke tilgjengelig lenger, forhåpentligvis blir det ordnet etter hvert, men oversikten viser uansett hvilke arbeider Larsen gjorde.

Litteratur

 • Begravelsesprogram, Alfaset gravlunds kapell 22. mars 2019 (Vareminnesider.no).
 • Hoelseth, Dag Trygsland. «Tom Larsen (1960–2019)», Genealogen nr. 1/2019, s. 57. (Bygger for en stor del på Sten Høyendahls nekrolog referert til nedenfor.)
 • Høyendahl, Sten. «Tom Larsen [nekrolog]», Aftenposten 23. mars 2019 nr. 81, s. 57. Også publisert i Ringerikes Blad 18. mars 2019, s. 10.

Se også

Eksterne lenker