Hringariki

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk

Hringariki er navnet på medlemsbladet til Ringerike Slektshistorielag. Bladet ble stiftet 25. april 1991 og kommer ut 2 ganger pr. år. I 2000 fikk Slektshistorielaget patentert navnet «Hringariki».

Heftet, som inneholder slektshistorie, aktuelle deler av folketellinger, manntall, skifter m.m., er på ca. 60–80 sider. Hvert hefte er omfangsrikt og inneholder spennende lesestoff for slektsinteresserte.

Etymologi

Hringariki er det gammel-norske (norrøne) navnet på Ringerike. Det er et landskapsnavn som fra gammelt av ble brukt om bygdene omkring den nordlige del av Tyrifjorden og bygdene vestover og nordover fra Tyrifjorden. Navnet er sammensatt av to ord: Folkenavnet (h)ringar og riki (rike) og betyr «ringene sitt rike».

Redaksjonen (2012)

  • Sten Høyendahl
  • Ole E. Yttri
  • Tom Larsen
  • Nils Elsrud

Nettside