Slektshistoriewiki:Minnesmerker

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk

Dette er en hjelpeside for å skrive artikler om minnesmerker.

Minnesmerker med navn

Over hele landet er det reist minnesmerker over historiske hendelser, som større ulykker, falne under andre verdenskrig, fiskere som har omkommet på havet osv. Det oppfordres til å ta bilde(r) av slike minnesmerker og legge inn bildet/bildene samt listen over falne i egne artikler.

Tanken bak slike artikler er at de skal danne utgangspunkt for biografier om de falne.

Artikkelnavn for biografier

Hvis du ønsker å skrive en slik artikkel, så kan du tilføye klammeparenteser rundt navnet som er listet opp, lagre og deretter klikke på lenken som oppstår. For eksempel:

[[Alf Arnold Aarseth]]

Hvis det er snakk om et navn som mange personer innehar, så er det i utgangspunktet ikke noe problem hvis ingen har skrevet en artikkel med samme navn tidligere. Men hvis finnes en slik artikkel fra før av, eller man uansett tenker at det kan være praktisk å identifisere personen nærmere i artikkelnavnet allerede nå, så kan man for eksempel bruke følgende artikkelnavn:

Arne Andersen (1917–1943)

Alt dette trenger ikke tas med i navnelisten i artikkelen om minnesmerket, så her kan man skrive:

[[Arne Andersen (1917–1943)|Arne Andersen]]

Skulle det tilfeldigvis være flere av samme navn og med samme fødsels- og dødsår, så kan man legge til stedet vedkommende kom fra, eller dens yrke:

[[Arne Andersen (1917–1943) (fra Oslo)|Arne Andersen]]
[[Arne Andersen (1917–1943) (kvartermester)|Arne Andersen]]

Navneeksemplet er hentet fra artikkelen Ureddmonumentet, Gildeskål kommune.

Artikkelnavn for minnesmerker

Hvis det aktuelle minnesmerket ikke har noe kjent navn, foreslås det at man standardiserer til for eksempel følgende:

Minnesmerke over falne under 2. verdenskrig, Stokke, Sandefjord kommune

Er stedet det samme som kommunenavnet og det ellers ikke kan føre til forvekslinger, kan man for eksempel velge:

Minnesmerke over falne under 2. verdenskrig, Brønnøy kirkegård

Her er navnet på kirkegården identisk med kommunenavnet, så man trenger ikke å gjøre det dobbelt. Artikkelnavnet Ureddmonumentet, Gildeskål kommune kunne således ha vært redusert til «Ureddmonumentet, Gildeskål», men det blir uansett ikke feil å ta med kommunenavnet. Er minnesmerket i en kommune som har samme navn som en annen kommune, så må man selvsagt presisere det:

Minnesmerke over falne under 2. verdenskrig, Herøy kommune (Møre og Romsdal)
Minnesmerke over falne under 2. verdenskrig, Herøy kommune (Nordland)

Hvis man bruker et standardisert artikkelnavn og det senere viser seg at monumentet faktisk går under et bestemt navn, så er det bare å ta kontakt med wikiadministrasjonen som kan endre artikkelnavnet hvis du ikke har rettigheten til å gjøre slike artikkelendringer selv.

Bildet man legger inn i wikien bør ha samme navn som artikkelnavnet. Se også egen artikkel om bildefilnavn.

Minnesmerker uten navn

Bilder av minnesmerker uten navn kan også legges inn i Slektshistoriewiki, men da som illustrasjon til en artikkel om en person, slekt eller bestemt hendelse. Hvis man tar bilde av et «navnløst» minnesmerke over et krigsforlis og man får tak i navnelisten fra en annen kilde kan man selvsagt bruke bildet som illustrasjon.

Gravminner

Bilder av gravminner kan brukes som illustrasjon til en biografisk artikkel eller slektsartikkel, men det bør ikke skrives artikler kun om ett gravminne. Unntaket er private gravplasser og lignende som i en del tilfeller kun har ett gravminne. Da er det uansett gravplassen som skal behandles i artikkelform, ikke gravminnet.

Se også