Post (fra Ringerike) (slekt)

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk

Post var en glassmesterslekt på Ringerike, først og fremst i Hole. Glassmester Jørgen Post, som muligens var av utenlandsk opprinnelse, var nevnt første gang i 1674 i tingboken for Ringerike i forbindelse med en sak der tiltalte ble frifunnet for legemsfornærmelse mot Posts kone. Jørgen Post, sist nevnt som vitne i en åstedssak i 1703, var antagelig gift to ganger, sist med Ragnhild, d. etter 1712. Med den antatte første kona hadde han sønnene glassmester Kornelius (n. 1686, ca. 1698 til Kongsberg, n. 1715 i Hole), Mons (f. ca. 1659, n. 1718 i Hole) og glassmester Dominikus (f. ca. 1663, n. 1711, bosatt på Bili i Hole). Både Mons og Dominikus Post hadde mange etterkommere, men ingen av disse brukte slektsnavnet. Slektsnavnet ble ikke brukt om den antatte eldste broren Kornelius. Ett oldebarn av Dominikus, Anders Hansson, døpt 1769, ble konfirmert i 1786 med Dammersplassen som bopel.

Jørgen Post på Ringerike er mest sannsynlig identisk med den Jørgen Post som ifølge boken Akershus slott i 1600-1700-årene, bind 2, var glassmester på slottet i 1656.[1]

Artikkelen «Glassmesterslekten Post på Ringerike»[2] av Sten Høyendahl inneholder 3 stamtavler over brødrene.

Andre Post-funn

Det var for øvrig flere med slekts-/kallenavnet Post på 1600-tallet. En Jørgen Post var eksempelvis fogd i Ytre Sogn,[3] mens Ahasverus Andersen Post var pers.kapellan i Vågå 1662–1668 og sogneprest i Sandeherred 1668–1673.

Referanser

  1. Berg, Arno. Akershus slott i 1600-1700-årene, bind 2, Oslo: Cappelen, 1951, s. 154.
  2. Høyendahl, Sten. «Glassmesterslekten Post på Ringerike», NST, bind 44, 2017, s. 130–136. Den korte Slektshistoriewiki-presentasjonen bygger på artikkelen hvis ikke annet er nevnt.
  3. Leganger'ske optegnelser for årene 1621-1665. Erik Iversen Nordal og Iver Eriksen Legangers slektsoptegnelser fra Sogn, Cammermeyer, 1945, s. 34.

Litteratur

  • Bakke, Gudmund. Hole bygdebok, bind III, Hole kommune, 2004.
  • Bakke, Gudmund. Hole bygdebok, bind V, Hole kommune, 2009.
  • Høyendahl, Sten. «Glassmesterslekten Post på Ringerike», NST, bind 44, 2017, s. 130–136.