Odd Ottesen

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk
Odd Ottesen
Odd Ottesen
Født9. august 1957
Død21. juni 2015
UtdannelseStatens bibliotekhøgskole
YrkeBibliotekar
Bygdebokforfatter
NasjonalitetNorsk

Odd Ottesen, f. Kristiansand 9. august 1957,[1] d. 21. juni 2015,[2] var en norsk bibliotekar og genealog.[3] Han var gift og hadde ett barn. Ottesen var mest kjent for sin bok utgitt i 1982, Slekten Botner i Høland og for arbeidet med gårds- og slektshistorien for Høland og Setskog.

Utdannelse og yrkesvei

Ottesen studerte først psykologi og filosofi ved Universitetet i Bergen,[4] for deretter å fortsette studiene på Statens bibliotekhøgskole i Oslo fra 1982, hvor han fullførte bibliotekarutdanningen i 1985.

Odd Ottesen ble ansatt 1. januar 1988 av Aurskog-Høland kommune for å arbeide med bygdeboken for Høland og Setskog og jobbet med dette fram til 1994. Han var tilbake i 3 måneder i 1996, og rakk i denne tiden å samle alle opplysningene frem til 1900.[5] Ottesen arbeidet før og etter bygdebokperioden som bibliotekar, de siste årene som spesialbibliotekar ved Høgskolen i Agder, senere Universitetet i Agder, i Kristiansand.

Slektsforskning

Ottesen hadde dyrket slektsforskningshobbyen i flere år da han i 1982 debuterte med boken Slekten Botner i Høland. At Ottesen valge å skrive om den adelige Botner-slekten, skyldtes ifølge daværende formann i Høland Historielag, Nils Aasheim, ikke bare hans store interesse for slektsforskning, men «antagelig også at han selv tilhørte en fjern gren av denne slekten».[6] Selv skrev Ottesen om boken at den var «[...] en amatørs arbeid. Dels ligger dette allerede i selve emnet – slektshistorie. Men jeg har ingen faglig utdannelse i historie og historiske metoder. Alt er lært underveis ved prøving og feiling gjennom ti års interesse for slektsgranskning. Således vil det utvilsomt finnes feil og svake punkter i min fremstilling, men jeg håper likevel å påstå at "Botner-slekten" med denne boken ikke lenger er et tomt begrep.»[7]

Arbeidet med bygdebøkene for Høland og Setskog tok til i 1988 med Ottesen som en av fire ansatt i prosjektet. Frem til 1997 samlet og systematiserte Ottesen et svært kildemateriale for bygda. Han kom ikke til å utgi noe bind selv, men er oppført som medforfatter av alle bøkene. Etter at han sluttet, fortsatte han som frivillig medhjelper i bygdebokprosjektet. Det sjette bindet (6.1) i bygdebokserien forelå høsten 2010,[8] mens bind 6.2 kom ut i 2013. Ottesen uttalte selv om bygdebokprosjektet: «Det var en interessant jobb, selv om jeg aldri fikk skrevet noe. Derimot besto databasen jeg overlot til de etter meg 70.000 navn fordelt på person- og stedsnavn fram til år 1900, fortalte Ottesen, som har hatt nær kontakt med de to siste forfatterne.»[9] Medforfatter Frode Myrheim fastslo at «Den jobben Ottesen har gjort er en grunnsten i bygdebokarbeidet».[10]

Etter debuten med slektsboken i 1982 leverte Ottesen slektshistoriske artikler til Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, Genealogen og lokale tidsskrifter og bidro med hele fem artikler (Rolfsen, Mørch, Erichstrup, Tvedten og Høyum) i Norsk Slektshistorisk Forenings 1814-prosjekt Eidsvollsmennene – Hvem var de?, det sjette sammen med Petter Vennemoe (Christensen Kollerud). I sist siste leveår arbeidet han med å registrere personer nevnt i eldre kilder fra Råbyggelaget (Aust-Agder) sammen med Per Reidar Christiansen.

Ottesens genealogiske bidrag gjennom mange år bar preg av allsidighet, kunnskap og grundighet.

Bibliografi

Omslaget til Eidsvollsmennene – Hvem var de?, 2014, der Odd Ottesen bidro med 6 artikler.
 • Slekten Botner i Høland, Høland Historielag, 1982.
 • «Slekten Ottesen i Rødby», NST, 29 (1983), 13–30.
 • «Logos' kiste. Studier i skriftkultur og fenomenet bibliotek», studentoppgave, Oslo: Statens bibliotekhøgskole, 1985.
 • «Bibliotekets død?», Bok og bibliotek, nr. 1, 1985, s. 30.
 • «Eivind Iversen Haugrim og hans slekt. Med et tillegg om Berg Auesen Haneborgs etterslekt», Romerikstun (15) 1988, s. 250–259.
 • «Hans Madsen Stalsberg og hans slekt», Romerikstun 16 (1990), s. 237–255.
 • «Bondesegl i Høland 1591–1661», Romerikstun 17 (1992), s. 121–140.
 • «Noen hølandske slekter på 1600-tallet. Eid, Gukil, Nes og Skrepstad», Romerikstun, 17 (1992), s. 141–159.
 • «Eivind Smedssons etterslekt», NST 35 (1995), s. 13–48.
 • Gårds- og slektshistorie for Høland og Setskog, utgitt av Aurskog-Høland kommune, 1999–.
  • Bind 1 (medforfatter sammen med Gunn Cathrine Varder Løwe), 1999. 456 s. ISBN 8299511828.
  • Bind 2 (medforfatter sammen med Gunn Cathrine Varder Løwe), 2001 358 s. ISBN 8299511836.
  • Bind 3 (medforfatter sammen med Arnfinn Wennemo), 2003. 416 s. ISBN 8299511844.
  • Bind 4 Gnr.120, 127–146 (medforfatter sammen med Arnfinn Wennemo), 2005. 628 s. ISBN 8299511852.
  • Bind 5. Gnr. 100–119 (medforfatter sammen med Arnfinn Wennemo), 2007. 682 s. ISBN 97899511865.
  • Bind 6. Kirkefjerdingen gnr. 25-31, 1 (medforfatter sammen med Frode Myrheim), 2010. 432 s. ISBN 9788299511889.
  • Bind 6. Kirkefjerdingen gnr. 32, 33, 53 og 54, 2 (medforfatter sammen med Frode Myrheim), 2013. 453 s. ISBN 9788299943802.
  • [Rettelser og tilføyelser til bind 1 og 2, 2003. 31 s.]
 • «Slekten Flor fra Firenze» (sammen med Jan Frederik Anker Solem), NST 38 (2001), s. 3–48.
  • «Augustinus Frantssøns etterslekt (Del B)», NST 38 (2001), s. 16–35.
  • «Jøran Guttormsdotters slekt (Del C)», NST 38 (2001), s. 36–48.
 • «En bok og dens eiere», Genealogen nr. 1/2006, s. 6–12.
 • «3. Christian Christensen» (sammen med Petter Vennemo), «12. Jens Rolfsen», «31. Ole Clausen Mørch», «54. Jens Erichstrup», «73. Ole Knudsen Tvedten» og «93. Enevold Høyum» i Bjønnes, Anders (red.). Eidsvollsmennene – Hvem var de?, Norsk Slektshistorisk Forening: Slektshistorisk Forlag, 2014, s. 30–31, 48–49, 86–87, 132–133, 170–171 og 210–211. ISBN 9788299842822.

Referanser

 1. Skattelisten 2001, Sagat.no.
 2. Fædrelandsvennen 25. juni 2915 nr. 143 s. 36, dødsannonse.
 3. I tillegg til henvisningene oppgitt spesifikt har Per Reidar Christiansen, Jan Frederik Anker Solem, Torkel Bråthen, Frode Myrheim og Anders Bjønnes bidratt med opplysninger per e-post.
 4. Slekten Botner i Høland, Høland Historielag, 1982, [s. 4].
 5. Årsmelding 2003, Høland Histgorielag.
 6. Aasheim, Nils. Slekten Botner i Høland, Høland Historielag, 1982, forord, [s. 4].
 7. Slekten Botner i Høland, Høland Historielag, 1982, [s. 6].
 8. «Gårds- og slektshistorie», anmeldelse av Frode Myrheim og Odd Ottesen: Gards- og slektshistorie for Høland og Setskog, Bind 6.1, Kirkefjerdingen gnr 25–31. Aurskog-Høland kommune 2010, Heimen nr. 2. 2011, s. 181–183.
 9. «Bygdeboka feirer 25 år med nytt bind», Indre Akershus Blad 2. desember 2013, s. 4.
 10. «Bygdeboka feirer 25 år med nytt bind», Indre Akershus Blad 2. desember 2013, s. 4.

Litteratur