NSFs pris for beste genealogiske artikkel i NST og Genealogen

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk

NSFs pris for beste genealogiske artikkel i NST og Genealogen ble delt ut første gang i 2019. Prisen består av et diplom og en liten pengesum.

Bakgrunn og mandat

Prisen er ment å være en påskjønnelse og samtidig tjene til inspirasjon til å skrive nye slektsartikler. Komiteen stod nokså fritt til å forme mandatet. Styret viste kun til vedtektene til Norsk Slektshistorisk Forening, som i § 1 sier at foreningen har som formål «å fremme interessen for norsk slekts- og personhistorie». Spørsmålene som komiteen har satt opp som retningsgivende er:

  • Bygger artikkelen på selvstendig slektsforskning?
  • Bringer artikkelen ny viten?
  • Har den god drøfting, metode og kildebruk?
  • Har den en god fremstillingsform?
  • Inspirerer artikkelen til ny forskning på feltet?

Komiteen har fokusert på rene slektsartikler, slik at bokmeldinger, foreningsstoff etc. har vært unntatt.[1]

Prisen har sin bakgrunn i det såkalte Rasch-fondet av 2015, opprettet etter en pengegave fra Morten Jørn Rasch, som var styremedlem i NSF fra 2009 til 2015.

Fordi komiteen ikke kom i gang med arbeidet før i 2019 besluttet styret at komiteen kunne vurdere artikler fra både 2017 og 2018 i forbindelse med den første tildelingen.

Vinnere

  • 20172018 Oddbjørn Johannessen[2] for artikkelen «Vallonerslekten Henning», NST bind 45, 2017, s. 3–34.

Priskomité

Komiteen som vurderer kandidater til NSFs pris for beste genealogiske artikkel i NST og Genealogen ble nedsatt i 2017, men først sammenkalt i 2019. Komiteen består av Liv Marit Haakenstad, Klaus Johan Myrvoll og Dag Trygsland Hoelseth.

Referanser

  1. Jf. komiteens begrunnelse datert 13. mai 2019 og sendt styret til orientering samme dag.
  2. Se Oddbjørn Johannessens profil på Universitetet i Agders nettside. Ifølge forfatterpresentasjonen i NST bind 45, hefte 1, 2017 er Johannessen cand.philol. i nordisk litteratur fra Universitetet i Oslo i 1986 og amanuensis i nordisk litteratur ved Universitetet i Agder (tidligere Agder distriktshøgskole/Høgskolen i Agder) siden 1992. I genealogisk sammenheng har han skrevet artikler med fokus på personalhistorie ved de gamle jernverkene og var bidragsyter til Eidsvollsmennene – Hvem var de? fra 2014.

Se også