Liste over mottakarar av Krigsmedaljen

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk

Liste over mottakarar av Krigsmedaljen.

Nr Namn Stilling Dato Orsak Merknad
1 Hans B. Isachsen[1] telegrafist 12.12.1941
2 Tellef Longum[1] 3. maskinist 12.12.1941
3 Harold Madsen[1] motormann 12.12.1941
4 Kaare B. Fagernes[1] 3. maskinist 12.12.1941
5 Hans Haagensen[1] 4. maskinist 12.12.1941
6 Tormod Ringstad[1] matros 12.12.1941
7 Gustav Anderson[1] matros 12.12.1941
8 Harald Arnesen[1] lettmatros 12.12.1941
9 Ingvar Aune[1] kokk 12.12.1941
10 Hilmar Dahl[1] tømmermann 12.12.1941
11 Leiv Evensen[1] lettmatros 12.12.1941
12 Arne Fjerstad[1] matros 12.12.1941
13 Olav Hansen[1] messegutt 12.12.1941
14 Arnulf Jacobsen[1] matros 12.12.1941
15 Harald Jensen[1] smører 12.12.1941
16 Kaare Kristiansen[1] lettmatros 12.12.1941
17 Kaare Liberg[1] motormann 12.12.1941
18 Arne Nilsen[1] assistent 12.12.1941
19 Barton Olsen[1] 2. strymann 12.12.1941
20 Fredrik Paulsen[1] byssegutt 12.12.1941
21 Odmund Pedersen[1] smører 12.12.1941
22 Kai Sand[1] motormann 12.12.1941
23 Alfred Sandstad[1] matros 12.12.1941
24 John Sund[1] mators 12.12.1941
25 Bjarne Waksvik[1] solonggutt 12.12.1941
26 Karl Johan Oskarsen[1] motormann 12.12.1941
27 Trygve E. Andersen[1] motormann 12.12.1941
28 Gunnar Aulie[1] lugargutt 12.12.1941
29 Einar Bakken[1] matros 12.12.1941
30 Karl O. Christiansen[1] motormann 12.12.1941
31 Haakon Adelsten Dons[1] matros 12.12.1941
32 Alf Endressen[1] 3. maskinist 12.12.1941
33 Rolf Samuelsen Hagland[1] matros 12.12.1941
34 Frithjof Helland[1] 2. maskinist 12.12.1941
35 Svein Johnsen[1] smører 12.12.1941
36 Wilhelm F. Jansen[1] matros 12.12.1941
37 Oskar Kristiansen[1] smører 12.12.1941
38 Henrik Larsen[1] båtsmann 12.12.1941
39 Hilmar Johan Lervik[1] matros 12.12.1941
40 Odd S. Lundberg[1] matros 12.12.1941
41 Hilmar A. Nilsen[1] båtsmann 12.12.1941
42 William Ness Nilsen[1] kokk 12.12.1941
43 Trygve Berg Nilssen[1] 4. maskinist 12.12.1941
44 Thor Owren[1] smører 12.12.1941
45 Martin S. Severinsen[1] 3. strymann 12.12.1941
46 Trygve Olive Thilesen[1] matros 12.12.1941
47 Rolf Einar Viger[1] motormann 12.12.1941
48 Fredrik Wilhelmsen[1] motormann 12.12.1941
49 Kristian Øverland[1] stuert 12.12.1941
50 Odvard K. Åmodt[1] messegutt 12.12.1941
51 Bernt M. Ås[1] matros 12.12.1941
52 Norvald Brevik[1] skipsfører 12.12.1941
53 Johan Fagerland[1] skipsfører 12.12.1941
54 Sverre Olsen[1] maskinmester 12.12.1941
55 Sigvald Sirnes[1] skipsfører 12.12.1941
56 Thomas Torgersen[1] skipsfører 12.12.1941
57 Harald Østensjø[1] skipsfører 12.12.1941
58 Kjærulf Skjold-Pettersem[1] 2. styrmann 12.12.1941
59 Olaf Kjell Lervik[1] skipsfører 12.12.1941
60 Knut H. Andersen[1] 2. strymann 12.12.1941
61 Kristoffer Berntsen[1] matros 12.12.1941
62 Søren Fitje[1] matros 12.12.1941
63 Reidar Hals[1] 1. maskinist 12.12.1941
64 Annfinn Kristensen[1] donkeymann 12.12.1941
65 Anker Larsen[1] fyrbøter 12.12.1941
66 Thomas Oftedal[1] 1. strymann 12.12.1941
67 Richard Taule[1] matros 12.12.1941
68 John Anker Beg[1] skipsfører 12.12.1941
69 Harald Wilhelm Andersen[1] 2. maskinist 12.12.1941
70 Johan Martin Antosen Mathiesen[1] 2. styrmann 12.12.1941
71 Hans Marensius Olavesen[1] 3. maskinist 12.12.1941
72 Bernt G. O. Skjævestad[1] 1. maskinist 12.12.1941
73 Hans C. Eriksen[1] skipsfører 12.12.1941
74 Einar J. Johnsen[1] 1. maskinist 12.12.1941
75 Olav Eng Olsen[1] tømmermann 12.12.1941
76 Einar J. Pettersen[1] 2. maskinist 12.12.1941
77 Johannes Hansen[1] 3. maskinist 12.12.1941
78 Frithjof Johannessen[1] 2. maskinist 12.12.1941
79 Karl Karlsen[1] donkeymann 12.12.1941
80 Sverre Pedersen[1] 1. maskinist 12.12.1941
81 Egil Risberg[1] 1. strymann 12.12.1941
82 Olav Amundsen[1] 2. strymann 12.12.1941
83 Karl Johan Hamre[1] skipsfører 12.12.1941
84 Trygve Eide Larsen[1] donkeymann 12.12.1941
85 Aasmund Maage[1] fyrbøter 12.12.1941
86 August Refsti[1] fyrbøter 12.12.1941
87 Odd Tumyr[1] maskinmester 12.12.1941
88 Asbjørn Leonhard Olsen[1] skipsfører 12.12.1941
89 Gustav Ellingsen[1] 1. maskinist 12.12.1941
90 Gottlieb Erdmann[1] 1. strymann 12.12.1941
91 Jakob Evensen[1] tømmermann 12.12.1941
92 Andreas Havsgaard[1] skipsfører 12.12.1941
93 Erik Waagaard[1] 2. strymann 12.12.1941
94 Leif Fernstrøm[1] matros 12.12.1941
95 Olaf Fossberg[1] maskinmester 12.12.1941
96 Martin Kirksæther[1] 1. strymann 12.12.1941
97 Sjur Tysnes[1] kaptein 12.12.1941
98 William Holm[1] 2. strymann 12.12.1941
99 Einar Jansen[1] matros 12.12.1941
100 Olaf Jansen[1] matros 12.12.1941
101 Petter Johnsen[1] skipsfører 12.12.1941
102 Rolf Kristoffersen[1] donkeymann 12.12.1941
103 Hans Kolstad[1] 1. maskinist 12.12.1941
104 Harald Søbye[1] 2. maskinist 12.12.1941
105 Bernhard Tveter[1] 1. strymann 12.12.1941
106 Westye Foss-Sørensen[1] skipsfører 12.12.1941
107 Sigurd Juel Jahren[1] 2. strymann / telegrafist 12.12.1941
108 Arne Ragnar Lund[1] 1. strymann 12.12.1941
109 Petter August Schedling[1] maskinmester 12.12.1941
110 Hand Alfred Svensen[1] donkeymann 12.12.1941
111 Thomas Christiansen[1] skipsfører 12.12.1941
112 Gunnar Olav Fjell[1] 2. styrmann / telegrafist 12.12.1941
113 Gunnar Gundersen[1] donkeymann 12.12.1941
114 Fredrik Anker Hansen[1] 1. maskinist 12.12.1941
115 Haakon Kristiansen[1] 3. maskinist 12.12.1941
116 Leif Mathiassen Lærum[1] 2. maskinist 12.12.1941
117 Guttorm Erland Simensen[1] stuert 12.12.1941
118 Karl Slinning[1] 1. maskinist 12.12.1941
119 Kristen Wik[1] 1. strymann 12.12.1941
120 Petter Buer[1] 2. maskinist 12.12.1941
121 Thore Kristian Johnsen[1] skipsfører 12.12.1941
122 Aslak Aslaksen[1] maskinmester 12.12.1941
123 Adolf Berg[1] 1. styrmann 12.12.1941
124 Ernst I. Hagvoll[1] skipsfører 12.12.1941
125 Halvdan Marthinsen[1] 1. maskinist 12.12.1941
126 Karl Olsen[1] motormann 12.12.1941
127 Bernt Røed[1] tømmermann 12.12.1941
128 Hans Angell-Olsen[1] skipsfører 12.12.1941
129 Edvin Anker Olsen[2] styrmann 06.02.1942
130 Nils Myklebust[2] skipsfører 06.02.1942
131 Egil Heitmann[2] maskinmester 06.02.1942
132 Bertram Lie[2] styrmann 06.02.1942
133 Didrik Didriksen[2] maskinist 06.02.1942
134 Sigurd Johnsen[2] båtsmann 06.02.1942
135 Leif Pareli Karlsen[2] stuert 06.02.1942
136 Olaf Benjaminsen[2] donkeymann 06.02.1942
137 Ole Hult[2] fyrbøter 06.02.1942
138 Vermund Kvilhaug[2] skipsfører 06.02.1942
139 Ragnvald Marcus[2] styrmann 06.02.1942
140 Otter Hansen[2] maskinmester 06.02.1942
141 Trygve Karlsen[2] maskinist 06.02.1942
142 Ingolf Just[2] skipsfører 06.02.1942
143 Herbert Ottersen[2] maskinmester 06.02.1942
144 Karsten Karlsen[2] styrmann 06.02.1942
145 Jørgen Ebbesen[2] styrmann 06.02.1942
146 Tor Pettersen[2] telegrafist/sekretær 06.02.1942
147 Leif Andersen[2] elektriker 06.02.1942
148 Ingolv Eldøy[2] maskinist 06.02.1942
149 Sverre Moe[2] maskinist 06.02.1942
150 Knut Sten Karlsen[2] stuert 06.02.1942
151 Reidar Linnemann[2] kokk 06.02.1942
152 Olaf Hansen[2] tømmermann 06.02.1942
153 Thorleif Olsen[2] byssegutt 06.02.1942
154 Leif Moen[2] skipsfører 06.02.1942
155 Finn Wathne[2] styrmann 06.02.1942
156 Magnus Muller[2] styrmann 06.02.1942
157 Mathias Kolkinn[2] styrmann 06.02.1942
158 Ole Jahre Andersen[2] maskinmester 06.02.1942
159 Gunnar Grimen[2] stuert 06.02.1942
160 Georg Svensen[2] matros 06.02.1942
161 Gunleif Muren[2] matros 06.02.1942
162 Syvert Birkenes[2] skipsfører 06.02.1942
163 Edvin Apall-Olsen[2] skipsfører, tidligere styrmann 06.02.1942
164 Jan Østervold[2] styrmann 06.02.1942
165 Carl Ludvig Hansen[2] maskinmester 06.02.1942
166 Harald Martin Larsen[2] maskinist 06.02.1942
167 Victor Trygve Haug[2] maskinist 06.02.1942
168 Johannes Jørgensen[2] styrmann 06.02.1942
169 Oskar Johan Monsen[2] skipsfører 06.02.1942
170 Lars Flatebakken[2] styrmann 06.02.1942
171 Ole Kristian Jacobsen[2] styrmann 06.02.1942
172 Andreas Johan Marthinussen[2] maskinmester 06.02.1942
173 Magnus Rasmussen Lunde[2] maskinist 06.02.1942
174 Nicolai Beck Andersen[2] skipsfører 06.02.1942
175 Karl Sørum Johnsen[2] styrmann 06.02.1942
176 Thorleif Solberg[2] stuert 06.02.1942
177 William Adolf Nilsen[2] maskinmester 06.02.1942
178 Olaf Sørensen[2] kokk 06.02.1942
179 Herman Alexander Wallace[2] skipsfører 06.02.1942
180 Karl Zincke Bauge[2] båtsmann 06.02.1942
181 Nils Skogwoll[2] stuert 06.02.1942
182 John Skotheimsvik[2] fyrbøter 06.02.1942
183 Knut Waaler[2] lettmatros 06.02.1942
184 Viktor Hugo Fredriksen[2] fyrbøter 06.02.1942
185 Kristian Hjalmar Pettersen[2] styrmann 06.02.1942
186 Erling Bostad[2] styrmann 06.02.1942
187 Aksel Matias Eriksen[2] maskinmester 06.02.1942
188 Arne Aagesen Lysø[2] maskinist 06.02.1942
189 Gunerius Hans Anton Hansen[2] fyrbøter 06.02.1942
190 Emil Lundervold[2] lettmatros 06.02.1942
191 Berge Movatne[3] skipsfører 06.03.1942
192 Finn Johansen[4] styrmann 06.03.1942
193 Nils Nilsen[5] styrmann 06.03.1942
194 David Sæverud[6] båtsmann 06.03.1942
195 Andreas Klepp Egge[7] stuert 06.03.1942
196 Sverre Bøskeland[8] oljer 06.03.1942
197 John Berntsen Natvig[9] maskinmester 06.03.1942
198 Fredrikk Johan Kanck[10] maskinist 06.03.1942
199 Tollef Baardsen[11] donkeymann 06.03.1942
200 Charles Martel Bersaas[12] fyrbøter 06.03.1942
201 Edvard Edvardsen Tangen[13] matros 06.03.1942
202 Christian Wroldsen[14] skipsfører 06.03.1942
203 Einar Ellingsen[15] maskinmester 06.03.1942
204 Magnus Fredriksen[16] skipsfører 06.03.1942
205 Hjalmar Aas[17] maskinmester 06.03.1942
206 Ingvald Iversen[18] styrmann 06.03.1942
207 Paul Ulriksen[19] styrmann 06.03.1942
208 Jakob Marcussen[20] skipsfører 06.03.1942
209 Martho Larsen[21] styrmann 06.03.1942
210 Petter Rosenlund[22] matros 06.03.1942
211 Karl Berntsen[23] matros 06.03.1942
212 Johan Rossenhaug[24] donkeymann 06.03.1942
213 Sverre Johan Nilsen[25] maskinist 06.03.1942
214 Johannes Brose[26] styrmann 06.03.1942
215 Nils Nilsen[27] maskinmester 06.03.1942
216 Ole Kjønsvik[28] matros 06.03.1942
217 Arne Johansen[29] kaptein 06.03.1942
218 Sveinung Jensen[30] stuert 06.03.1942
219 Sigurd Mikalsen[31] maskinmester 06.03.1942
220 Hans Wroldsen[32] styrmann 06.03.1942
221 Alfred Andersen[33] skipsfører 06.03.1942
222 Signe Johansen[34] messepike 06.03.1942
223 Reidar Tiller[35] kokk 06.03.1942
224 Johan Walland[36] stuert 06.03.1942
225 Bjarne Lund[37] maskinist 06.03.1942
226 Sigbert Larsen[38] maskinist 06.03.1942
227 Henrik Dahl[39] maskinmester 06.03.1942
228 Arnt Wedahl[40] styrmann 06.03.1942
229 Christian Getz[41] styrmann 06.03.1942
230 Laurits Georg Larsen[42] skipsfører 06.03.1942
231 Jørgen Severin Halvorsen[43] styrmann 06.03.1942
232 Arne Severin Larsen[44] matros 06.03.1942
233 Torleif Olafsen[45] stuert 06.03.1942
234 John Edvin Anfinsen[46] kaptein 06.03.1942
235 Sverre Vestrheim[47] styrmann 06.03.1942
236 Kristoffer Vestrheim[48] matros 06.03.1942
237 Olav Rasmussen Drønen[49] styrmann 06.03.1942
238 Bjarne Larsen Bredahl[50] maskinmester 06.03.1942
239 Harlad Petersen[51] maskinassistent 06.03.1942
240 Carl Thorleif Corneliussen[52] skipsfører 06.03.1942
241 Einar Lindal Larsen[53] stuert 06.03.1942
242 Hans Erling Eliassen[54] styrmann 06.03.1942
243 Olav Eltervaag[55] styrmann 06.03.1942
244 Erling Flaaten[56] styrmann 06.03.1942
245 Elna Christensen[57] salongpike 06.03.1942
246 Hjalmar Johansen[58] båtsmann 06.03.1942
247 Haagen Poppe[59] kanoner 06.03.1942
248 Trygve Berge[60] kanoner 06.03.1942
249 Sigurd Kibsgaard[61] matros 06.03.1942
250 Rolf Jensen[62] lettmatros 06.03.1942
251 Alf Aasgaard[63] lettmatros 06.03.1942
252 Oluf Waal Hansen[64] maskinmester 06.03.1942
253 Odd Solberg Fredriksen[65] elektriker 06.03.1942
254 Georg Monsen[66] motormann 06.03.1942
255 Erling Oliversen[67] motormann 06.03.1942
256 Olav B. Sander[68] motormann 06.03.1942
257 Isak Vestereng[69] smører 06.03.1942
258 Hildemar Hansen[70] tømmermann 06.03.1942
259 Trygve Reinertsen[71] maskinist 06.03.1942
260 Anders Barthold Andersen[72] skipsfører 06.03.1942
261 Alf Ludvig Hansen[73] styrmann 06.03.1942
262 Henrik Aas Wesenberg[74] styrmann 06.03.1942
263 Arne Wilhelm Olsen[75] maskinist 06.03.1942
264 Gustav Alfred Clausen[76] maskinist 06.03.1942
265 Erling Kristian Jensen[77] fyrbøter 06.03.1942
266 Helge Arnold Madsen[78] fyrbøter 06.03.1942
267 Herman Anker Henriksen[79] donkeymann 06.03.1942
268 Finn Anker Guldhaugen[80] stuert 06.03.1942
269 Olai Fester[81] båtsmann 06.03.1942
270 Arne Hoch Nielsen[82] matros 06.03.1942
271 Frank Albert Anthonsen[83] kaptein 06.03.1942
272 Tollak Ragnvald Bernhard Ommundsen[84] styrmann 06.03.1942
273 Halfdan Johnsen[85] maskinmester 06.03.1942
274 Trygve Endersen[86] skipsfører 06.03.1942
275 Thorstein Opdahl[87] skipsfører 06.03.1942
276 Jakob Grimstad[88] styrmann 06.03.1942
277 Olav Landsnes[89] Radiotelegrafist 06.03.1942
278 Johan Hardly Johnsen[90] kaptein 06.03.1942
279 Otto Jacobsen[91] styrmann 06.03.1942
280 Lauritz Tangen[92] styrmann 06.03.1942
281 Harald Leirnes[93] stuert 06.03.1942
282 Petro Pedersen[94] maskinmester 06.03.1942
283 Simon Pettersen[95] maskinist 06.03.1942
284 Jens Heitman[96] maskinist 06.03.1942
285 Odd Helle[97] fyrbøter 06.03.1942
286 Otto Pedersen[98] fyrbøter 06.03.1942
287 Karl Andersen Nepstad[99] skipsfører 06.03.1942
288 Bjarne Michal Pedersen[100] stuert 06.03.1942
289 Per Rolseth[101] styrmann 06.03.1942
290 Thorstein Aksdal[102] radiotelegrafist 06.03.1942
291 Sten Bustvig[103] skipsfører 06.03.1942
292 Reidar Vaagen[104] fyrbøter 06.03.1942
293 Hans Olsen[105] donkeymann 06.03.1942
294 Johan Fjeraas[106] lettmatros 06.03.1942
295 Asser Hopmark[107] matros 06.03.1942
296 Sigvald Urhaug[108] matros 06.03.1942
297 Paul Olden[109] maskinist 06.03.1942
298 Kaare Hansen[110] matros 06.03.1942
299 Sigurd Bjørntvedt[111] stuert 06.03.1942
300 Gudvald Heldal[112] styrmann 06.03.1942
301 Anskar Bjaanes[113] styrmann 06.03.1942
302 Jens Robert Jensen[114] skipsfører 06.03.1942
303 Olaf Larsen[115] styrmann 06.03.1942
304 Thorbjørn Dahl Thorbjørnsen[116] maskinmester 06.03.1942
305 Karl Kristiensen[117] skipsfører 06.03.1942
306 Henry Eriksen[118] styrmann 06.03.1942
307 Håkon Refne[119] maskinmester 06.03.1942
308 Eugen Larsen[120] maskinist 06.03.1942
309 Johan Hjelen[121] donkeymann 06.03.1942
310 Bjarne Værnes[122] fyrbøter 06.03.1942
311 Halvard Nyland[123] tømmermann 06.03.1942
312 Thomas Bekken[124] båtsmann 06.03.1942
313 Trygve Eriksen[125] fyrbøter 06.03.1942
314 Claude Victor Clemencon[126] Bataljonsjef 20.03.1942 for framragende fortjeneste av Norges forsvar
315 Jacques de Courlon[127] Kaptein 20.03.1942 for framragende fortjeneste av Norges forsvar
316 Philippe des Roberts[128] Kaptein 20.03.1942 for framragende fortjeneste av Norges forsvar
317 George Lecot[129] Under-Løytnant 20.03.1942 for framragende fortjeneste av Norges forsvar
318 Francois Martin[130] Aspirant 20.03.1942 for framragende fortjeneste av Norges forsvar
319 Jean Fustec[131] Asp. Pharmac. 20.03.1942 for framragende fortjeneste av Norges forsvar
320 Jean Martin[132] Adj-Chef. 20.03.1942 for framragende fortjeneste av Norges forsvar
321 Joseph Felder[133] Adjuntant 20.03.1942 for framragende fortjeneste av Norges forsvar
322 Bernhard Boulanger[134] Sergant-Chef 20.03.1942 for framragende fortjeneste av Norges forsvar
323 Maurice Cattelain[135] Sergant-Chef 20.03.1942 for framragende fortjeneste av Norges forsvar
324 Raymond Griere[136] Sergent 20.03.1942 for framragende fortjeneste av Norges forsvar
325 Marius Taravel[137] Sergent 20.03.1942 for framragende fortjeneste av Norges forsvar
326 Charles Borderes[138] Sergent 20.03.1942 for framragende fortjeneste av Norges forsvar
327 Pierre Pochard[139] Sergent 20.03.1942 for framragende fortjeneste av Norges forsvar
328 Alfred le Boscain[140] Sergent 20.03.1942 for framragende fortjeneste av Norges forsvar
329 Gabriel Joseph Mathau[141] Brigade-Chef 20.03.1942 for framragende fortjeneste av Norges forsvar
330 Jean Michel[142] Caporal-Chef 20.03.1942 for framragende fortjeneste av Norges forsvar
331 Jean Zollner[143] Caporal-Chef 20.03.1942 for framragende fortjeneste av Norges forsvar
332 Marcel Lejeune[144] Caporal-Chef 20.03.1942 for framragende fortjeneste av Norges forsvar
333 Sauveur Aiello[145] Caporal-Chef 20.03.1942 for framragende fortjeneste av Norges forsvar
334 Felix Minozzi[146] Corporal 20.03.1942 for framragende fortjeneste av Norges forsvar
335 Léon Morandat[147] Corporal 20.03.1942 for framragende fortjeneste av Norges forsvar
336 Roger Cosyns[148] Corporal 20.03.1942 for framragende fortjeneste av Norges forsvar
337 Gustave Wolter[149] Corporal 20.03.1942 for framragende fortjeneste av Norges forsvar
338 Félix Bonnefoy[150] Soldat av 1ste klasse 20.03.1942 for framragende fortjeneste av Norges forsvar
339 Henri Gesnel[151] Soldat av 1ste klasse 20.03.1942 for framragende fortjeneste av Norges forsvar
340 René Urbaniac[152] Soldat av 1ste klasse 20.03.1942 for framragende fortjeneste av Norges forsvar
341 André Basille[153] 1ste klasse 20.03.1942 for framragende fortjeneste av Norges forsvar
342 Jean Revers[154] 1ste klasse 20.03.1942 for framragende fortjeneste av Norges forsvar
343 Roger Decoat Illand[155] Soldat 2. kl. 20.03.1942 for framragende fortjeneste av Norges forsvar
344 Maurice Straspogel[156] Soldat 2. kl. 20.03.1942 for framragende fortjeneste av Norges forsvar
345 Paul Adamczyk[157] Soldat 2. kl. 20.03.1942 for framragende fortjeneste av Norges forsvar
346 Francois Paccard[158] Soldat 2. kl. 20.03.1942 for framragende fortjeneste av Norges forsvar
347 Joseph de Brauwer[159] Soldat 2. kl. 20.03.1942 for framragende fortjeneste av Norges forsvar
348 Charles Meunier[160] Soldat 2. kl. 20.03.1942 for framragende fortjeneste av Norges forsvar
349 Joseph Angella[161] Soldat 2. kl. 20.03.1942 for framragende fortjeneste av Norges forsvar
350 Roland Barbaud[162] Soldat 2. kl. 20.03.1942 for framragende fortjeneste av Norges forsvar
351 Raymond Heyser[163] Soldat 2. kl. 20.03.1942 for framragende fortjeneste av Norges forsvar
352 Pierre Racamier[164] "Enseigne de Vaisseau" av 2den klasse 20.03.1942 for framragende fortjeneste av Norges forsvar
353 Jacques Cohendet[165] 2den Tømmermann 20.03.1942 for framragende fortjeneste av Norges forsvar
354 Francois Guillerm[166] Maskinmester 20.03.1942 for framragende fortjeneste av Norges forsvar
355 Roger Mairot[167] 2den kanonmester 20.03.1942 for framragende fortjeneste av Norges forsvar
356 Auguste Haga[168] Kanonkvartermester 20.03.1942 for framragende fortjeneste av Norges forsvar
357 Yves Maudec[169] Matros, fusilier 20.03.1942 for framragende fortjeneste av Norges forsvar
358 Joseph Sicallac[170] Kokk 20.03.1942 for framragende fortjeneste av Norges forsvar
359 H. G. Baker[171] Leading Seaman 20.03.1942 for framragende fortjeneste av Norges forsvar
360 R. Pickering[172] Seaman signalman 20.03.1942 for framragende fortjeneste av Norges forsvar
361 Collier[173] Chief Maskinist 20.03.1942 for framragende fortjeneste av Norges forsvar
362 Francois Bonnet[174] Pilote aviateur. Pilote à la lève excandrille de Groupe de Chesse No. 1. 20.03.1942 for framragende fortjeneste av Norges forsvar
363 Nils Ingolf Lode[175] tømmermann 15.04.1942
364 Jacob Mikkelsen[176] stuert 15.04.1942
365 Knut Emil Skodje[177] maskinmester 15.04.1942
366 Ole Sørensen[178] skipsfører 15.04.1942
367 Leif Søyland[179] styrmann 15.04.1942
368 Rold Bang[180] styrmann 15.04.1942
369 Olav Skjelhaug[181] styrmann 15.04.1942
370 Johan Aslaksen[182] båtsmann 15.04.1942
371 Ole Lindeman Olsen[183] matros 15.04.1942
372 Henry Pedersen[184] stuert 15.04.1942
373 Sigurd Eriksen[185] maskinmester 15.04.1942
374 Reidar Garder Olsen[186] maskinist 15.04.1942
375 Arthur Gundersen[187] maskinist 15.04.1942
376 Olaf Olsen Støhle[188] maskinassistent 15.04.1942
377 Trygve Andersen[189] sjømann 15.04.1942
378 Marcus Grepne[190] skipsfører 15.04.1942
379 Emanuel Dahl Edwardsen[191] styrmann 15.04.1942
380 Adolf M. Skjelbred[192] maskinmester 15.04.1942
381 Peter Andersen[193] tømmermann 15.04.1942
382 Karsten J. Jansen[194] styrmann 15.04.1942
383 Hans Bauge[195] donkeymann 15.04.1942
384 Øywin Meitzner[196] skipsfører 15.04.1942
385 Gustav A. Hansen[197] maskinmester 15.04.1942
386 Jarnvald Buarøy[198] stuert 15.04.1942
387 Karl Rummelhoff[199] maskinist 15.04.1942
388 Sigurd Bonsak[200] styrmann 15.04.1942
389 Victor Pedersen[201] skipsfører 15.04.1942
390 Peder Olai Svendsen[202] styrmann 15.04.1942
391 Kristian Kofstad[203] maskinmester 15.04.1942
392 Holger Larsen[204] maskinist 15.04.1942
393 Karl Wilhelm Gotfredsen[205] stuert 15.04.1942
394 Edvard Melkild[206] båtsmann 15.04.1942
395 Hans Anker Hansen[207] maskinassistent 15.04.1942
396 Lars Graue[208] sjømann 15.04.1942
397 Johannes Pedersen[209] skipsfører 15.04.1942
398 Claus Andreas Clausen[210] stuert 15.04.1942
399 Sverre Kjeldaas[211] maskinist 15.04.1942
400 Trygve Hansteen Maaleng[212] donkeymann 15.04.1942
401 John Osvald Jørgensen[213] maskinmester 15.04.1942
402 Kristian Kristoffersen[214] styrmann 15.04.1942
403 Laurents Martin Larsen[215] maskinist 15.04.1942
404 Emil Anton Fjørtoft[216] skipsfører 15.04.1942
405 Sigurd Roald[217] styrmann 15.04.1942
406 Peder Ragnvald Frøland[218] maskinmester 15.04.1942
407 John Matheus Fritiof Johansen[219] maskinist 15.04.1942
408 Sverre Flack[220] skipsfører 15.04.1942
409 Sverre Jensen[221] styrmann 15.04.1942
410 Arthur Isaksen[222] maskinist 15.04.1942
411 Abraham Kristiansen[223] sjømann 15.04.1942
412 Lorentz Christansen[224] skipsfører 15.04.1942
413 Ole Johan Tønnessen[225] styrmann 15.04.1942
414 Hroar Wilhelm Borg[226] styrmann 15.04.1942
415 Arthur Thorval Larsen[227] maskinmester 15.04.1942
416 Mangor Larsen[228] maskinist 15.04.1942
417 Didrik D. Sønstevoll[229] maskinist 15.04.1942
418 Reidar Dahl[230] elektriker 15.04.1942
419 Hjalmar Ferdinand Jørgensen[231] båtsmann 15.04.1942
420 Carl August Andreassen[232] tømmermann 15.04.1942
421 Jens Hansen Hvidsten[233] stuert 15.04.1942
422 Ragnvald Johansen[234] kokk 15.04.1942
423 Ole Sigvart Heian[235] maskinassistent 15.04.1942
424 Paul Bråthen[236] motormann 15.04.1942
425 Ole Simonsen[237] motormann 15.04.1942
426 Hans Hansen[238] smører 15.04.1942
427 Berthel Mikalsen[239] pumpemann 15.04.1942
428 Rold Gundersen[240] matros 15.04.1942
429 Gunnar Solheim[241] lettmatros 15.04.1942
430 Morten Lossius[242] skipsfører 15.04.1942
431 Hilmar Menne-Johnsen[243] styrmann 15.04.1942
432 Leif Hassel[244] styrmann 15.04.1942
433 Jacob Olsen[245] maskinmester 15.04.1942
434 Henry Laug[246] maskinist 15.04.1942
435 Arne Sandvik[247] stuert 15.04.1942
436 Bjarne Kristoffersen[248] fyrbøter 15.04.1942
437 Martin Thorkildsen[249] fyrbøter 15.04.1942
438 Albert Wefring[250] skipsfører 15.04.1942
439 Ingvald Ytrebø[251] styrmann 15.04.1942
440 Ferdinand Vilhelm Kuhle Hansen[252] maskinmester 15.04.1942
441 Sigurd Magne Kristiansen[253] styrmann 15.04.1942
442 Erling Tretvoll[254] radiotelegrafist 15.04.1942
443 Sverre Fjeld[255] styrmann 15.04.1942
444 Frithjof Larsen[256] maskinmester 15.04.1942
445 Johan Halvdan Liadal[257] maskinist 15.04.1942
446 Arne Ahnger[258] maskinist 15.04.1942
447 Arne Svendsen[259] maskinassistent 15.04.1942
448 Aksel Jørgesnen[260] pumpemann 15.04.1942
449 Thorolf Pedersen[261] tømmermann 15.04.1942
450 Reidar Fadum[262] matros 15.04.1942
451 Leif Venås[263] matros 15.04.1942
452 Ole Lersbryggen[264] skipsfører 15.04.1942
453 Alf Olsen[265] styrmann 15.04.1942
454 Lorentz Frøseth[266] styrmann 15.04.1942
455 Arne Devold[267] styrmann 15.04.1942
456 Thorleif Thorbjørnsen[268] styrmann 15.04.1942
457 Arthur Holmene[269] maskinmester 15.04.1942
458 Eugen Iversen[270] maskinist 15.04.1942
459 Nils Nilsen[271] tømmermann 15.04.1942
460 Karl Løkkeberg[272] stuert 15.04.1942
461 Eilert Meyer Olsen[273] matros 15.04.1942
462 Alfred Eliassen Kleppe[274] fyrbøter 15.04.1942
463 Petter Buer[275] maskinist 15.04.1942
464 Olav G. Skogseide[276] styrmann 15.04.1942
465 Kristoffer Hillesland[277] styrmann 15.04.1942
466 Bardon Christophersen[278] skipsfører 15.04.1942
467 Jørgen Birkelnad[279] styrmann 15.04.1942
468 Nils Alfred Andersen[280] stuert 15.04.1942
469 Edward Njøten[281] maskinmester 15.04.1942
470 Olav Haugness[282] maskinist 15.04.1942
471 Knut Løvmo[283] maskinist 15.04.1942
472 Tormod Saba[284] styrmann 15.04.1942
473 Oskar Mjøs[285] matros 15.04.1942
474 Kolbjørn Nikolaisen[286] maskinist 15.04.1942
475 Johan Herman Johansen[287] skipsfører 15.04.1942
476 Andreas Andresen[288] styrmann 15.04.1942
477 Oskar Lingås[289] styrmann 15.04.1942
478 Bjarne Myklebostad[290] matros 15.04.1942
479 Rolf Gunnar Nilsen[291] fyrbøter 15.04.1942
480 Asbjørn Johnsen[292] styrmann 15.04.1942
481 Gustav Lokna[293] båtsmann 15.04.1942
482 Lars Hult[294] maskinist 15.04.1942
483 Oluf Bøe[295] maskinist 15.04.1942
484 Gudmund Friis Jørgensen[296] styrmann 15.04.1942
485 Harald Holts[297] skipsfører 15.04.1942
486 Fridtjov Siegwarth[298] styrmann 15.04.1942
487 Havald Gunnarsen[299] maskinmester 15.04.1942
488 Gunnar Ulve[300] styrmann 15.04.1942
489 Berge Andreassen[301] skipsfører 15.04.1942
490 Jonas Jonassen[302] maskinmester 15.04.1942
491 Monrad Jacobsen[303] stuert 15.04.1942
492 Ingvald Sjursen Breisnes[304] stuert 15.04.1942
493 Sigred Jansen-Evensen[305] maskinmester 15.04.1942
494 Mathias Gunnerød[306] skipsfører 15.04.1942
495 Paul Haldor Paulsen[307] maskinmester 15.04.1942
496 Jacob Jacobsen[308] båtsmann 15.04.1942
497 Harald Anthonisen[309] donkeymann 15.04.1942
498 Aksel Alne[310] skipsfører 15.04.1942
499 Peder Theodor Halvorsen[311] maskinist 15.04.1942
500 Trygve Waage[312] styrmann 15.04.1942
501 Oskar Aanensen[313] maskinmester 15.04.1942
502 Einar Thommesen[314] styrmann 15.04.1942
503 Thorvald Johnsen[315] maskinist 15.04.1942
504 Emil Parelius[316] styrmann 15.04.1942
505 Reidar Witt[317] skipsfører 15.04.1942
506 Peder Brendsdal[318] skipsfører 15.04.1942
507 Jon Lund[319] styrmann 15.04.1942
508 Harald Halvorsen[320] styrmann 15.04.1942
509 Sigurd Sverre Kaspersen[321] maskinmester 15.04.1942
510 Elf Jørgen Karlsen Haugan[322] maskinist 15.04.1942
511 Ole Andreas Ingebrigtsen[323] stuert 15.04.1942
512 Ingolf Martin Larsen Stokholmen[324] matros 15.04.1942
513 Einar Apeland[325] skipsfører 15.04.1942
514 Johannes Strømmen[326] styrmann 15.04.1942
515 Hans Eritsland[327] stuert 15.04.1942
516 Sigvald Strand[328] maskinmester 15.04.1942
517 Halfdan Hansen[329] kokk 15.04.1942
518 Ivar Olsen[330] maskinmester 15.04.1942
519 Per Stinessen[331] styrmann 15.04.1942
520 Anton Foldnes[332] styrmann 15.04.1942
521 Bendik Kristiansen[333] båtsmann 15.04.1942
522 Daniel Hals[334] tømmermann 15.04.1942
523 Petter Pettersen[335] stuert 15.04.1942
524 Håkon Larsen[336] kokk 15.04.1942
525 Thorvald Danielsen[337] fyrbøter 15.04.1942
526 Kåre Lahn[338] fyrbøter 15.04.1942
527 Bernhard Lehn[339] donkeymann 15.04.1942
528 Jens Bøe[340] matros 15.04.1942
529 Sverre Hansen[341] matros 15.04.1942
530 Rolf Christensen[342] skipsfører 22.05.1942
531 Arnfinn Andersen[343] styrmann 22.05.1942
532 Frantz Klokseth[344] båtsmann 22.05.1942
533 Per Olavesen[345] matros 22.05.1942
534 Harry Jensen[346] matros 22.05.1942
535 Jens Nilsen[347] maskinmester 22.05.1942
536 Lars Kittelsen[348] maskinist 22.05.1942
537 Jens Skjold[349] maskinist 22.05.1942
538 Peder Malvik[350] stuert 22.05.1942
539 Paul Andersen Dale[351] kokk 22.05.1942
540 Adolf Olsen Maele[352] skipsfører 22.05.1942
541 Ernst Wilhelmsen[353] stuert 22.05.1942
542 Alfred Hustvedt[354] maskinmester 22.05.1942
543 Sigurd Martin Johan Martinessen[355] skipsfører 22.05.1942
544 Harald Kornelius Hansen[356] styrmann 22.05.1942
545 Olav Brune-Hansen[357] skipsfører 22.05.1942
546 Arthur Bruu[358] maskinmester 22.05.1942
547 Leonhard Jakobsen[359] maskinmester 22.05.1942
548 Henrik Andersen[360] maskinist 22.05.1942
549 Johan Kristian Bolstad[361] maskinist 22.05.1942
550 Erik Husebø[362] styrmann 22.05.1942
551 Thorleif Johannes Hernæs[363] maskinmester 22.05.1942
552 Andreas Andresen[364] skipsfører 22.05.1942
553 Konrad Jemsem[365] styrmann 22.05.1942
554 Ole Larsen[366] styrmann 22.05.1942
555 Einar Ellingsrud[367] maskinist 22.05.1942
556 Arne Herstad[368] maskinist 22.05.1942
557 Ingvald Lie[369] stuert 22.05.1942
558 Reidar Ekrem[370] kokk 22.05.1942
559 Olaf Kalsheim[371] tømmermann 22.05.1942
560 Olaf Gjertsen[372] matros 22.05.1942
561 Wilhelm Dahl[373] byssegutt 22.05.1942
562 Jonas Fjørtoft[374] skipsfører 22.05.1942
563 Nils Eilertsen[375] styrmann 22.05.1942
564 Henrik Bigseth[376] maskinist 22.05.1942
565 Halfdan Klemetsen[377] båtsmann 22.05.1942
566 Sivert Eikseth[378] stuert 22.05.1942
567 Per Sulebust[379] fyrbøter 22.05.1942
568 Trygve Eckhoff[380] skipsfører 22.05.1942
569 Niels Roald Molstad[381] styrmann 22.05.1942
570 Nicolay Theodor Torp[382] styrmann 22.05.1942
571 Henry Eismann Hauge[383] maskinmester 22.05.1942
572 Leif Løckra[384] maskinist 22.05.1942
573 Leiv Bakke[385] maskinist 22.05.1942
574 Ingolf Ravnan[386] stuert 22.05.1942
575 Hilmar Wilhelmsen[387] kokk 22.05.1942
576 Herloff Adolfsen[388] kokk 22.05.1942
577 Reidar Wiggen[389] fyrbøter 22.05.1942
578 Frans Sandberg[390] fyrbøter 22.05.1942
579 Arne Abrahamsen[391] donkeymann 22.05.1942
580 Martha Kasseth[392] salongpike 22.05.1942
581 Kristine Mortensen[393] lugarpike 22.05.1942
582 Uma Petterson[394] lugarpike 22.05.1942
583 Einar Haugland[395] skipsfører 22.05.1942
584 Knut Haavik[396] styrmann 22.05.1942
585 Johan Pedersen[397] styrmann 22.05.1942
586 Nils Iversen[398] matros 22.05.1942
587 Edward Hove[399] skipsfører 22.05.1942
588 Alexander Knudsen[400] maskinmester 22.05.1942
589 Arthur Bernhard Bauge[401] stuert 22.05.1942
590 Arnold Bostad[402] fyrbøter 22.05.1942
591 Reidar Nielsen[403] skipsfører 22.05.1942
592 Sverre Olsen[404] maskinmester 22.05.1942
593 Ragnar Sognnes[405] styrmann 22.05.1942
594 Johan Bosdal[406] styrmann 22.05.1942
595 Olav Arnold Thoresen[407] radiotelegrafist 22.05.1942
596 Haakon Jacobsen[408] lettmatros 22.05.1942
597 Karl William Munch Asbjørnsen[409] skipsfører 22.05.1942
598 Herman Bjørnå[410] matros 22.05.1942
599 Eugen Erlandsen[411] skipsfører 22.05.1942
600 Gotfred Bryntesen[412] maskinmester 22.05.1942
601 William Olsen[413] styrmann 22.05.1942
602 Sverre Stensberg[414] tømmermann 22.05.1942
603 Torvald Messel[415] skipsfører 22.05.1942
604 Helge Harbo Ree[416] matros 22.05.1942
605 Ole Lorentzen[417] matros 22.05.1942
606 Amund Christiansen[418] skipsfører 22.05.1942
607 Anders Nilsen Bekken[419] maskinmester 22.05.1942
608 Lars Karl Gullaksen[420] pumpemann 22.05.1942
609 Kai Edvard Mortensen[421] pumpemann 22.05.1942
610 Sigurd Øen Jensen[422] maskinmester 22.05.1942
611 Sverre Stoutland[423] skipsfører 22.05.1942
612 Alf Moss[424] maskinmester 22.05.1942
613 Nils Molvik[425] maskinist 22.05.1942
614 Kristoffer Hansen[426] styrmann 22.05.1942
615 Konrad Urø[427] styrmann 22.05.1942
616 Engel Thuen[428] styrmann 22.05.1942
617 Andreas Knutsen[429] matros 22.05.1942
618 Thor Hellesvik[430] skipsfører 22.05.1942
619 Markus Fredriksen[431] stuert 22.05.1942
620 James Børsel[432] matros 22.05.1942
621 Ingvar Johansson[433] elektriker 22.05.1942
622 Leif Vinorum Christiansen[434] skipsfører 22.05.1942
623 Nils Særvold[435] maskinmester 22.05.1942
624 Anders Lambedal[436] maskinist 22.05.1942
625 Hjalmar Hægland[437] styrmann 22.05.1942
626 John Berget[438] båtsmann 22.05.1942
627 Sigurd M. Gulbrandsen[439] matros 22.05.1942
628 Odd Fasmer Mathisen[440] skipsfører 22.05.1942
629 Arnt Peder Sandvik[441] maskinmester 22.05.1942
630 Ole Helmersen Sten[442] maskinistt 22.05.1942
631 Arnvid Strand[443] styrmann 22.05.1942
632 Bjarne Olsen[444] styrmann 22.05.1942
633 Erik Severin Halvosen[445] båtsmann 22.05.1942
634 Sigurd Alton Nymark[446] stuert 22.05.1942
635 Julius Pettersen[447] matros 22.05.1942
636 Ingvald Karl Nossum[448] matros 22.05.1942
637 Lars Eiksen Toranger[449] lettmatros 22.05.1942
638 Ingvald Pedersen Vangsnes[450] fyrbøter 22.05.1942
639 Oskar Bj. Backer[451] fyrbøter 22.05.1942
640 Alf Hermansen[452] fyrbøter 22.05.1942
641 Hans Skogland[453] skipsfører 22.05.1942
642 Andreas Børgesen[454] maskinmester 22.05.1942
643 Peder Sortland[455] maskinist 22.05.1942
644 Johannes Tveit[456] maskinist 22.05.1942
645 Ole Skimmeland[457] styrmann 22.05.1942
646 Olav Haærø[458] båtsmann 22.05.1942
647 Paul Gunther[459] kokk 22.05.1942
648 Gustav Ramsland[460] skipsfører 22.05.1942
649 Birger Pedersen[461] maskinmester 22.05.1942
650 Knut Hubertz[462] båtsmann 22.05.1942
651 Ole Jacobsen[463] motormann 22.05.1942
652 Magnus Langfeldt[464] skipsfører 22.05.1942
653 Ove Omhold[465] maskinist 22.05.1942
654 Edvard Arnesen[466] styrmann 22.05.1942
655 Einar Kløv[467] matros 22.05.1942
656 Asbjørn Arnjot Bjørndal[468] lettmatros 22.05.1942
657 Hermann Hansen[469] maskinmester 22.05.1942
658 Olav Olsen[470] maskinist 22.05.1942
659 Thorstein Terjesen[471] maskinist 22.05.1942
660 Michael Strøm[472] styrmann 22.05.1942
661 Olaf Silsand[473] styrmann 22.05.1942
662 Knut Thorkildsen[474] båtsmann 22.05.1942
663 Einar Mathisen[475] tømmermann 22.05.1942
664 Andreas Drachenberg[476] stuert 22.05.1942
665 Finn Hexeberg[477] kokk 22.05.1942
666 Viktor Vikan[478] kokk 22.05.1942
667 Sverre Karlsen[479] donkeymann 22.05.1942
668 Ole Mortensen[480] skipsfører 22.05.1942
669 Gustav Johansen[481] maskinmester 22.05.1942
670 Karl Johansen Snerting[482] maskinist 22.05.1942
671 Eivind Leinhardt[483] styrmann 22.05.1942
672 Jacob Berg[484] stuert 22.05.1942
673 Sir Cecil Dormer[485] 0 19.06.1942
674 Daniel Lascelles, Esq.[486] 0 19.06.1942
675 Rowland Kenny, Esq.[487] 0 19.06.1942
676 Hector Boyes[488] Rear-Admiral 19.06.1942
677 Erik Smith[489] Lt. Commander 19.06.1942
678 Alan Dore[490] Group-captain 19.06.1942
679 Peter J. F. Storrs, Esq.[491] 0 19.06.1942
680 Michael Rose, Esq.[492] 0 19.06.1942
681 Joan Cole-Hamilton[493] Miss 19.06.1942
682 Elizabeth Kitson[494] Miss 19.06.1942
683 Margaret Reid[495] Miss 19.06.1942
684 Cecil Wright[496] Mr. 19.06.1942
685 Ladislav Neuman[497] Monsieur 19.06.1942
686 Jacques Emil Paris[498] Monsieur 19.06.1942
687 Grev Carl Ludvig Douglas[499] 0 19.06.1942
688 J. Borden Harriman[500] Mrs. 19.06.1942
689 E. Braathen[501] korporal 19.06.1942 for på fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
690 Karl Hjellestad[502] utskreven fenrikk 19.06.1942 for på fortjenstfull måte åå ha deltatt i krigen for Norge
691 Sverre Gjelsten[503] kvartermester (A) 2den kl. 19.06.1942 for på fortjenstfull måte åå ha deltatt i krigen for Norge
692 Ingvald Sørensen[504] kvartermester (M) 2den kl. 19.06.1942 for på fortjenstfull måte åå ha deltatt i krigen for Norge
693 Knut Rønning[505] matros (T) 2den k. 19.06.1942 for på fortjenstfull måte åå ha deltatt i krigen for Norge
695 Sverre Pettersen[506] utskreven kvartermester 19.06.1942 for på fortjenstfull måte åå ha deltatt i krigen for Norge
696 Leif Hals[507] utskreven maskinmann 19.06.1942 for på fortjenstfull måte åå ha deltatt i krigen for Norge
697 E. Slater[508] leading telegraphist 19.06.1942 for på fortjenstfull måte åå ha deltatt i krigen for Norge
698 Folke Hauger Johannessen[509] løytnant 19.06.1942 for på fortjenstfull måte åå ha deltatt i krigen for Norge
699 Bjarne Berntsen[510] kvartermester (T) 2den kl. 19.06.1942 for på fortjenstfull måte åå ha deltatt i krigen for Norge
700 Johan Bryhn[511] utskreven dekksmann 19.06.1942 for på fortjenstfull måte åå ha deltatt i krigen for Norge
701 Carl Nilsen[512] utskreven dekksmann 19.06.1942 for på fortjenstfull måte åå ha deltatt i krigen for Norge
702 Harald Ellefsen[513] kvartermester (M) 1ste kl. 19.06.1942 for på fortjenstfull måte åå ha deltatt i krigen for Norge
703 Knut Åkre[514] utskreven dekksmann 19.06.1942 for på fortjenstfull måte åå ha deltatt i krigen for Norge
704 Frithjof Solberg[515] kvartermester (M) 2den kl. 19.06.1942 for på fortjenstfull måte åå ha deltatt i krigen for Norge
705 Wilhelm Thomsen[516] fenrik i Marinen 19.06.1942 for på fortjenstfull måte åå ha deltatt i krigen for Norge
706 Ingvald Sebert Paulsen[517] utskreven løytant 19.06.1942 for på fortjenstfull måte åå ha deltatt i krigen for Norge
707 Leif Pedersen[518] Lp. nr. 9, l.U.m.m. 19.06.1942 for på fortjenstfull måte åå ha deltatt i krigen for Norge
708 Sigvar Thor Yngve Nilsen[519] Lp. nr. 10, U.d.m. 19.06.1942 for på fortjenstfull måte åå ha deltatt i krigen for Norge
709 Magnus Anton Hansen[520] Lp. nr. 11, U.d.m. 19.06.1942 for på fortjenstfull måte åå ha deltatt i krigen for Norge
710 Odd Kristian Thom[521] Lp. nr. 13, U.d.m. 19.06.1942 for på fortjenstfull måte åå ha deltatt i krigen for Norge
711 Helmer Peder Karlsen[522] Lp. nr. 31, U.d.m. 19.06.1942 for på fortjenstfull måte åå ha deltatt i krigen for Norge
712 James Walter Harris[523] Lp. nr. 17, britisk telegrafist 19.06.1942 for på fortjenstfull måte åå ha deltatt i krigen for Norge
713 Kyrre Johan Jensen[524] utskr. kanonskytter 24.07.1942 for på en fortjenstfull mååte å ha deltatt i krigen for Norge
714 John Emanuel Johnsen[525] utskr. kanonskytter 24.07.1942 for på en fortjenstfull mååte å ha deltatt i krigen for Norge
715 Karl Tøger Andresen[526] utskr. dekksmann 24.07.1942 for på en fortjenstfull mååte å ha deltatt i krigen for Norge
716 Gustav Onarheim[527] utskr. dekksmann 24.07.1942 for på en fortjenstfull mååte å ha deltatt i krigen for Norge
717 Erling Hafto[528] vpl. kaptein 24.07.1942 for på en fortjenstfull mååte å ha deltatt i krigen for Norge
718 Kristoffer Martin Bjelland[529] løytnant (M) 24.07.1942 for på en fortjenstfull mååte å ha deltatt i krigen for Norge
719 Olav K. Bjerkaas[530] utskr. kvartermester 24.07.1942 for på en fortjenstfull mååte å ha deltatt i krigen for Norge
720 Alf Tenvik[531] utskr. fenrik 24.07.1942 for på en fortjenstfull mååte å ha deltatt i krigen for Norge
721 Henrik Jørgensen[532] utskr. løytnant 24.07.1942 for på en fortjenstfull mååte å ha deltatt i krigen for Norge
722 Olaus Martinsen[533] vpl. Kvm. I. kl. 07.08.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen i Norge
723 Christen Christensen[534] kvm. I. kl. (A) 07.08.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen i Norge
724 Odd Fagernes[535] kvm. I. kl. (T) 07.08.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen i Norge
725 Asbjørn Aslaksen Langseth[536] kvm. I. kl. (M) 07.08.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen i Norge
726 Eilert Louis Andersen[537] kvm. II. Kl. (A) 07.08.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen i Norge
727 Trygve Kåre Høiland[538] kvm. II. Kl. (M) 07.08.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen i Norge
728 Henry Amundsen[539] kvm. II. Kl. (M) 07.08.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen i Norge
729 Arvid Marius Thoresen[540] kvm. II. Kl. (M) 07.08.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen i Norge
730 Odd Gotfred Larsen[541] kvm. II. Kl. (E) 07.08.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen i Norge
731 Rolf Thorsbye[542] Utskr. Kvm. (S) 07.08.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen i Norge
732 Per Mikal Jakobsen[543] Art. mat. I. kl. (A) 07.08.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen i Norge
733 Hans Hagerup E. Johansen[544] Art. mat. I. kl. (A) 07.08.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen i Norge
734 Torleif Lund[545] Fyrbøter I. kl. 07.08.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen i Norge
735 Rudolf Nicolay Nilsen[546] Fyrbøter I. kl. 07.08.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen i Norge
736 Ragnar Nilsen[547] Fyrbøter I. kl. 07.08.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen i Norge
737 John Dyve[548] Art. mat. II. kl. (A) 07.08.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen i Norge
738 Kveldulf Kristoffersen Eide[549] Art. mat. II. kl. (A) 07.08.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen i Norge
739 Finn Simensen[550] Matros II. kl. (S) 07.08.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen i Norge
740 Per Anker Karstensen[551] Art. mat. II. kl. (A) 07.08.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen i Norge
741 Henrik Brynjelsen[552] Matros II. kl. (S) 07.08.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen i Norge
742 Karsten Eriksen[553] Matros II. kl. (S) 07.08.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen i Norge
743 Fritz Løchen[554] Matros II. kl. (S) 07.08.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen i Norge
744 Håken Aas[555] Matros II. kl. (S) 07.08.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen i Norge
745 Alfred August Karlsen[556] Matros II. kl. (S) 07.08.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen i Norge
746 Meyer Normann Gabrielsen[557] Tømm.m. II. kl. 07.08.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen i Norge
747 Trygve Johansen Sundet[558] Int.mat II.kl. 07.08.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen i Norge
748 Leif Andreas Bang[559] Matros II. kl. (S) 07.08.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen i Norge
749 Olaf Martinius Tharaldsen[560] Matros II. kl. (S) 07.08.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen i Norge
750 Nils Kristian Akermann Olsen[561] Matros II. kl. (Asd.) 07.08.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen i Norge
751 Bernhard Leven[562] Torpedomat. II.kl. (T) 07.08.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen i Norge
752 Steinat Jensen[563] Matros II. kl. (T) 07.08.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen i Norge
753 Gunnar Strømsøe[564] Matros II. kl. (T) 07.08.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen i Norge
754 Andreas Brekkerud[565] Int.Mat.II.kl. 07.08.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen i Norge
755 Petter Kr. Jansen[566] Fyrbøter II.kl. 07.08.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen i Norge
756 Jens Kristian Larsen[567] Fyrbøter II.kl. 07.08.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen i Norge
757 Lars O. Karlsen[568] Fyrbøter II.kl. 07.08.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen i Norge
758 Harald Leif Jensen[569] Utskr.d.m. 07.08.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen i Norge
759 Ivar Johannesen[570] U/l.d.m. 07.08.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen i Norge
760 Arthur Omsland[571] U/l.d.m. 07.08.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen i Norge
761 Reidar Andersen[572] Utskr.d.m. 07.08.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen i Norge
762 Reidar William Hansen[573] U.m.m. 07.08.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen i Norge
763 Hans Kristian Larsen[574] U/l.d.m. 07.08.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen i Norge
764 Syver Augensen[575] Utskr.d.m. 07.08.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen i Norge
765 Christen Weydahl[576] Løytnant 07.08.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen i Norge
766 Einar Lauritsen[577] utskr. løytnant 07.08.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen i Norge
767 Frits Andersen[578] Kvm.I.kl. (M) 07.08.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen i Norge
768 Ragnar Wilhelmsen[579] Kvm.II.kl. (M) 07.08.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen i Norge
769 Lars Røttingen[580] Kvm.I.kl. (T) 07.08.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen i Norge
770 Arne Andersen[581] Mat.I.kl. (T) 07.08.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen i Norge
771 Ragnar Jørgensen[582] Mat.I.kl. (T) 07.08.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen i Norge
772 Kristian Martinius Mortensen[583] Mat.II.kl. (T) 07.08.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen i Norge
773 Aksel Jakob Nilsen[584] Mat.II.kl. (A) 07.08.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen i Norge
774 Gudmund Tangen[585] Mat.II.kl. (S) 07.08.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen i Norge
775 Rolf Kristensen[586] Mat.II.kl. (M) 07.08.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen i Norge
776 Kåre Torp[587] Fyrbøter II.kl. 07.08.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen i Norge
777 Torjus Myhre[588] Fyrbøter II.kl. 07.08.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen i Norge
778 Magne Ole Vikse[589] utskr.d.m. (kokk) 07.08.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen i Norge
779 Kåre Haatvedt[590] Mat.II.kl.(S) 07.08.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen i Norge
780 Anders Birger Bang[591] Utskr.fenrik 07.08.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen i Norge
781 Josef Johannesen[592] Utskr.d.m.(Asd.) 07.08.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen i Norge
782 Bjarne Asbjørn Hoel[593] Utskr.d.m. 07.08.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen i Norge
783 Leif Holt Hansen[594] Utskr.kvm.(Asd.) 07.08.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen i Norge
784 Nils Jensen Brekke[595] utskr.d.m. (kokk) 07.08.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen i Norge
785 McNeil[596] løytnant - sjef for den kanadiske korvet K.175 07.08.1942 for i krig under farefulle omstendigheter å ha reddet mannskapet på norsk skip "Heina"
786 Rolf Olav Evensen[597] styrmann 21.08.1942
787 Gunnar H. Album[598] styrmann 21.08.1942
788 Rasmus Parelius Astrup[599] styrmann 21.08.1942
789 Harald Eckeren Whilst[600] telegrafist 21.08.1942
790 Leif Nylen[601] maskinist 21.08.1942
791 Rolf William Gustavsen[602] maskinist 21.08.1942
792 Arne Sørbye[603] båtm 21.08.1942
793 Sven Henry Svensen[604] tømmermann 21.08.1942
794 Tom Brynhildsen[605] elektrikker 21.08.1942
795 Alf Thorbjørn Olsen[606] motormann 21.08.1942
796 Einar Engebretsen[607] motormann 21.08.1942
797 John Nordahl[608] motormann 21.08.1942
798 Albert Andresen[609] smører 21.08.1942
799 Thorbjørn Guldbrandsen[610] smører 21.08.1942
800 Robert Kasper Erlandsen[611] smører 21.08.1942
801 Gerhard Martin Abrahamsen[612] pumpermann 21.08.1942
802 Rasmus Larsen[613] stuert 21.08.1942
803 Ivar Møller[614] kokk 21.08.1942
804 Odd Harald Jakobsen[615] matros 21.08.1942
805 Ragnar Skau[616] matros 21.08.1942
806 Gunnar Solås[617] matros 21.08.1942
807 Aage Thor Nielsen[618] matros 21.08.1942
808 Arnfin Thveten[619] matros 21.08.1942
809 Sverre Solbakk[620] jungmann 21.08.1942
810 Johan Møller Neerøamd[621] dekksgutt 21.08.1942
811 Sverre Lundin[622] dekksgutt 21.08.1942
812 Kristoffer Korvald[623] maskingutt 21.08.1942
813 Odd Birkenæs[624] sersjant 21.08.1942
814 Asbjørn Ottosen[625] messegutt 21.08.1942
815 Bjørn Arhkvern[626] byssegutt 21.08.1942
816 Bjørn Wassum[627] ekstramannskap sersjant 21.08.1942
817 Einar Dahl[628] ekstramannskap fenrik 21.08.1942
818 Albert Arntsen[629] ekstramannskap sersjant 21.08.1942
819 Thor Guldbrandsen[630] ekstramannskap mekaniker 21.08.1942
820 Johannes Johannesen Bjørnland[631] ekstramannskap sersjant 21.08.1942
821 Gotlieb Bertelsen[632] ekstramannskap mekaniker 21.08.1942
822 Harald Korshavn[633] ekstramannskap løytnant 21.08.1942
823 Rasmus Breidablikk[634] blindpassasjer sersjant 21.08.1942
824 Alfonse Mjølner[635] blindpassasjer fenrik 21.08.1942
825 Trygve Søland[636] styrmann 21.08.1942
826 Finn Wessel-Berg[637] styrmann 21.08.1942
827 Finn Nord Stenersen[638] styrmann 21.08.1942
828 Per Reidar Løvdal[639] maskinist 21.08.1942
829 Aksel Egedal Nilsen[640] maskinist 21.08.1942
830 Kjell Foss-Hansen[641] maskinassistent 21.08.1942
831 Johan Konrad Sötorp[642] elektrikker 21.08.1942
832 Mons Frøvik[643] motormann 21.08.1942
833 Helge Gjerløv Torgersen[644] motormann 21.08.1942
834 Thor Thorstensen[645] motormann 21.08.1942
835 Arnold Wilhelmsen[646] pumpermann 21.08.1942
836 Anker Reiersen[647] smører 21.08.1942
837 Øistein Walther Søtorp[648] smører 21.08.1942
838 Paul Kjølseth[649] smører 21.08.1942
839 Bernhard Martin Andresen[650] båtsmann 21.08.1942
840 Konrad Mandus Kristoffersen[651] tømmermann 21.08.1942
841 Arthur Møller Halvorsen[652] stuert 21.08.1942
842 Arvid Dreier Husmo[653] kokk 21.08.1942
843 Toralf Storeide[654] matros 21.08.1942
844 Bjørn Rydland[655] matros 21.08.1942
845 Ole Edvard Olsen[656] matros 21.08.1942
846 Antlev Barman Hansen[657] matros 21.08.1942
847 Jacques Stabel Weil[658] matros 21.08.1942
848 Johan Leonnard Karlsen[659] matros 21.08.1942
849 Ola Christophersen[660] jungmann 21.08.1942
850 Jacob Ekernsæther[661] dekksgutt 21.08.1942
851 Hans Skulstad[662] dekksgutt 21.08.1942
852 Jens Nikolai Jensen[663] salongutt 21.08.1942
853 Thoralf Wilhelm Berger[664] messegutt 21.08.1942
854 Peder Johannes Alexander Buringrud[665] byssegutt 21.08.1942
855 Olav Halvdan Aasgaard[666] ekstramannskap, kaptein i den norske hær 21.08.1942
856 Harry Boye-Karlsen[667] ekstramannskap 21.08.1942
857 Kåre Sørensen[668] ekstramannskap 21.08.1942
858 Kjeld Nyebak[669] styrmann/telegrafist 21.08.1942
859 Kåre Bryn Petersen[670] styrmann 21.08.1942
860 Hallvard Christoffersen[671] maskinist 21.08.1942
861 Harald Emanuel Andersen[672] kokk 21.08.1942
862 Johan Karl Johansen[673] matros 21.08.1942
863 Bjarne Olsen Langnes[674] matros 21.08.1942
864 Jens Madsen[675] matros 21.08.1942
865 Erling Hansen[676] smører 21.08.1942
866 Kåre Sidselrud[677] styrmann 21.08.1942
867 Alf Henriksen[678] styrmann 21.08.1942
868 Karl Haraldstad[679] strymann 21.08.1942
869 Kristen Hjalmer Kristensen[680] maskinmester 21.08.1942
870 Martinus Utheim[681] maskinist 21.08.1942
871 Mikal Eriksen[682] elektrikker 21.08.1942
872 Nils Ivar Larsen[683] stuert 21.08.1942
873 Hans Hansen Åmot[684] kokk 21.08.1942
874 Bjarne Isaksen[685] matros 21.08.1942
875 Roger Roppestad[686] matros 21.08.1942
876 Kristian Nilsen[687] skipsfører 21.08.1942
877 Bernt Breivik[688] skipsfører 21.08.1942
878 Alexander Gundersen[689] stuert 21.08.1942
879 Alfred Aardahl[690] skipsfører 21.08.1942
880 Sverre Michelsen[691] strymann 21.08.1942
881 William Engvoldsen[692] maskinist 21.08.1942
882 Einar Brune[693] matros 21.08.1942
883 Nivolai Holst[694] kokk 21.08.1942
884 Ingolv Martin Nilsen[695] skipsfører 21.08.1942
885 Hans Johan Hansen[696] styrmann 21.08.1942 krigsforlist 2 ganger
886 Olaf Alfred Karlsen[697] strymann 21.08.1942
887 Einar Eden[698] maskinmester 21.08.1942
888 Olaf Konrad Olsen[699] maskinist 21.08.1942
889 Olaf Johnsen Fredvik[700] radiotelegrafist 21.08.1942
890 Henning Arne Edvin Erntsen[701] stuert 21.08.1942
891 Josef Hansen[702] kokk 21.08.1942 krigsforlist 1 gang
892 Leiv Lauritzon Grønnvet[703] matros 21.08.1942
893 Torgeir Berge Edland[704] matros 21.08.1942
894 Sivert Johan Ole Jensen[705] fyrbøter 21.08.1942
895 Karl Jonassen[706] styrmann 21.08.1942
896 Gustav Olsen Sånum[707] skipsfører 21.08.1942
897 Asbjørn Henriksen[708] matros 21.08.1942
898 Einar Bernhard Fosse[709] styrmann 21.08.1942
899 Marius Corneluissen[710] maskinist 21.08.1942 krigsforlist 1 gang
900 Erling Hauff Kristiansen[711] stuert 21.08.1942
901 Joachim Johnsen[712] donkeymann 21.08.1942 krigsforlist 1 gang
902 Johannes Tveit[713] fyrbøter 21.08.1942
903 Johan Marcussen[714] skipsfører 21.08.1942
904 Emanuel Fridvold[715] styrmann 21.08.1942
905 Hans Andersen[716] maskinist 21.08.1942
906 Terje Simonsen[717] stuert 21.08.1942 71 år
907 Rolf Ekeli[718] styrmann 21.08.1942 Hadde seilt over Atlanteren 40 gonger under krigen fram til utdelinga.[719]
908 Johan Bredholdt[720] båsmann 21.08.1942 krigsforlist 1 gang
909 Karsten Anker Kuntsen[721] styrmann/telegrafist 21.08.1942
910 Dehli Rød[722] maskinmester 21.08.1942
911 Alf Meldahl Lomeland[723] maskinist 21.08.1942
912 Arthur Endresen[724] båtsmann 21.08.1942
913 Knut Birkenes[725] tømmermann 21.08.1942
914 Anders Werlo[726] pumpermann 21.08.1942
915 Hans Hansen Liknes[727] matros 21.08.1942
916 Vidkun Ravn[728] matros 21.08.1942
917 Harald Nergaard[729] styrmann 21.08.1942
918 Erling Ellingsen[730] styrmann 21.08.1942
919 Georg Gjertsen[731] strymann 21.08.1942
920 Christoffer Johansen[732] maskinmester 21.08.1942
921 Ragnvald Halvorsen[733] maskinist 21.08.1942
922 Øivind Pedersen[734] maskinist 21.08.1942
923 Gotfred Andersen[735] maskinist 21.08.1942
924 Aage Larsen[736] elektrikker 21.08.1942
925 Lars Jøntvedt[737] stuert 21.08.1942
926 Toralf Thorsen[738] kokk 21.08.1942
927 Gunnar Amundsen[739] kokk 21.08.1942
928 Halvor Flåtelien[740] båtsmann 21.08.1942
929 Harry Karlsen[741] tømmermann 21.08.1942
930 Jørgen Hansen[742] matros 21.08.1942
931 Halvor Rogn[743] matros 21.08.1942
932 Oskar Austenå[744] matros 21.08.1942
933 Paul Skaugen[745] matros 21.08.1942
934 Kjell Palmgren[746] matros 21.08.1942
935 Olad Olsen[747] matros 21.08.1942
936 Thorleif Nicolaysen[748] jungmann 21.08.1942
937 Kåre Haraldsen[749] jungmann 21.08.1942
938 Halvor Andersen[750] motormann 21.08.1942
939 Bernhoff Morfjord[751] motormann 21.08.1942
940 Oskar Bjørmø[752] motormann 21.08.1942
941 Bjørn Hansen[753] smører 21.08.1942
942 Reidar Kristainsen[754] smører 21.08.1942
943 Trygve Hansen[755] smører 21.08.1942
944 Asbjørn Waag[756] messegutt 21.08.1942
945 Jens Hobber[757] messegutt 21.08.1942
946 Karl Johannessen[758] skipsfører 21.08.1942
947 Bernhard Gabrielsen[759] styrmann 21.08.1942
948 Ludvig Skarholm[760] styrmann 21.08.1942
949 Sigurd Pedersen[761] maskinmester 21.08.1942
950 Sigvard Faclk-Olsen[762] maskinist 21.08.1942
951 Finn Jørgensen[763] båtsmann 21.08.1942
952 Alfred Nilsen[764] telegrafist 21.08.1942
953 Leif Iversen[765] stuert 21.08.1942
954 Olaf Gjertsen[766] kokk 21.08.1942
955 Lars Helgesen[767] kokk 21.08.1942
956 Karl Bårdsen[768] assistent 21.08.1942
957 Josef Kristoffersen[769] assistent 21.08.1942
958 Adolf Holm[770] motormann 21.08.1942
959 Nils Andreassen[771] pumpermann 21.08.1942
960 Kaare Karlsen[772] matros 21.08.1942
961 Albert Toft[773] skipsfører 21.08.1942
962 Lars Lauritzen[774] styrmann 21.08.1942
963 Gunnar Lorentzen[775] styrmann 21.08.1942
964 Knut Hornburg[776] styrmann 21.08.1942
965 Sverre Myhr[777] telegrafist 21.08.1942
966 Kjell Larsen[778] maskinmester 21.08.1942
967 Harald Bjerke[779] maskinist 21.08.1942
968 Briand Røhme[780] maskinist 21.08.1942
969 Robert Johannesen[781] maskinassistent 21.08.1942
970 Thorbjørn Hille[782] elektrikker 21.08.1942
971 Oskar Bakke[783] motormann 21.08.1942
972 Johan Thorsen[784] motormann 21.08.1942
973 Kristoffer Olsen[785] motormann 21.08.1942
974 Lars Hasselø[786] motormann 21.08.1942
975 Asbjørn Selvåg[787] motormann 21.08.1942
976 Richard Rasmussen[788] motormann 21.08.1942
977 Lars Arnesen[789] smører 21.08.1942
978 Ragnar Johansen[790] båtsmann 21.08.1942
979 Ole Hjalmarsen[791] tømmermann 21.08.1942
980 Alf Johnsen[792] matros 21.08.1942
981 Arne Bøgeberg[793] matros 21.08.1942
982 Bjarne Egseth[794] matros 21.08.1942
983 Alf Ruskedahl[795] matros 21.08.1942
984 Haakon Dahl[796] matros 21.08.1942
985 Gustav Nilssen[797] matros 21.08.1942
986 Per Bryn[798] matros 21.08.1942
987 Borens Borgersen[799] matros 21.08.1942
988 Helge Wesenlund[800] matros 21.08.1942
989 Øivin Bjønnes[801] kokk 21.08.1942
990 Jan Pedersen[802] kokk 21.08.1942
991 Margit Johnsen[803] salongpike 21.08.1942
992 Finn Bie[804] styrmann 21.08.1942
993 Tor Kristian Jorfald[805] telegrafist 21.08.1942
994 Kristian Alfred Nymoen[806] tømmermann 21.08.1942
995 Johannes Wallert Løken[807] matros 21.08.1942
996 Joar Fred Haldan Krohn[808] jungmann 21.08.1942
997 Finn Borchgrevink[809] ekstramannskap 21.08.1942
998 Hans Egil Andreassen[810] skipsfører 21.08.1942
999 Torleif Winstrup[811] styrmann 21.08.1942
1000 Johannes Johansen[812] styrmann 21.08.1942 1 krigsforlis
1001 Trygve Briseid[813] styrmann/telegrafist 21.08.1942
1002 Mikal Andersen[814] styrmann 21.08.1942
1003 Olaf Urbye[815] maskinmester 21.08.1942
1004 Erling Hansen[816] maskinist 21.08.1942
1005 Sigurd Johannessen[817] assistent 21.08.1942
1006 Sigmund Nedrebø[818] elektrikker 21.08.1942
1007 Arne Johansen[819] motormann 21.08.1942 1 krigsforlis
1008 Olaf Baerø[820] båtsmann 21.08.1942
1009 Jakob A. Jakobsen[821] tømmermann 21.08.1942
1010 Simon Tofteland[822] stuert 21.08.1942
1011 Magnus Boye[823] matros 21.08.1942 krigsforlist 1 gang
1012 Fritjof Jørgensen[824] matros 21.08.1942
1013 Alfred Hegbostad[825] matros 21.08.1942
1014 Eugen Hansen[826] skipsfører 21.08.1942
1015 Karl Johnsen[827] styrmann 21.08.1942
1016 Karl J. Hanstvedt[828] maskinmester 21.08.1942
1017 Johan Johnsen[829] maskinmester 21.08.1942
1018 Gustav Kristoffersen[830] båtsmann 21.08.1942
1019 Andreas Kviteberg[831] tømmermann 21.08.1942
1020 Adolf Berg[832] styrmann 21.08.1942
1021 John Tingvald Knudsen[833] styrmann 21.08.1942
1022 Haldor Ambrosius Pedersen[834] maskinmester 21.08.1942
1023 Asbjørn Rangvald Karlsen[835] maskinist 21.08.1942
1024 John Alf Stensvik[836] båtsmann 21.08.1942
1025 Thomas Asgeir Nilsen[837] stuert 21.08.1942
1026 Harry Sem Alexandersen[838] kokk 21.08.1942
1027 Aage Storm Svendsen[839] maskinist 21.08.1942 2 krigsforlis
1028 Thomas Olsen[840] skipsfører 21.08.1942
1029 Knud Charles Trolhaug Elgenes[841] styrmann 21.08.1942 1 krigsforlis
1030 Thorbjørn Jacobsen[842] styrmann 21.08.1942
1031 Hohan Fritjof Sverre Nielsen[843] maskinmester 21.08.1942
1032 Aksel Oshoug[844] maskinist 21.08.1942
1033 Peder Adolf Ofstad[845] donkeymann 21.08.1942
1034 Kristian Kristensen[846] stuert 21.08.1942 1 krigsforlis
1035 Henrik Lund[847] maskinmester 21.08.1942 71 år
1036 Sigurd Bjelland[848] skipsfører 21.08.1942
1037 Olav Magne Guneriussen[849] styrmann 21.08.1942 1 krigsforlis
1038 Harald Kornelius Hansen[850] styrmann 21.08.1942 1 krigsforlis
1039 Hans Thoresius Jensen[851] maskinmester 21.08.1942
1040 Asbjørn Thorleif Kristiansen[852] maskinist 21.08.1942
1041 Thorvald Emil Hovland[853] stuert 21.08.1942
1042 Paul Reidar Sunde[854] kokk 21.08.1942
1043 Oskar Heggelund[855] båtsmann 21.08.1942
1044 Nicolai Alberthsen[856] matros 21.08.1942
1045 Erling Høivik[857] matros 21.08.1942
1046 Alexander Fredericksen[858] skipsfører 21.08.1942
1047 Olav Enes[859] styrmann 21.08.1942
1048 Haagen Storsten[860] maskinist 21.08.1942
1049 Odd Hove[861] matros 21.08.1942
1050 Einar Pedersen[862] matros 21.08.1942
1051 Andreas Sands[863] skipsfører 21.08.1942
1052 Ottar Wang Lura[864] styrmann 21.08.1942
1053 Magnus Fuglseth[865] maskinmester 21.08.1942
1054 Idar Jorald Holmeide[866] maskinist 21.08.1942
1055 Kristian Ljones[867] stuert 21.08.1942
1056 Bertinus Pedersen[868] skipsfører 21.08.1942
1057 Kristian Willumsen[869] maskinist 21.08.1942
1058 Olad A. Olsen[870] styrmann 21.08.1942
1059 Markus Kalsvik[871] skipsfører 21.08.1942
1060 Erling J. Erichsen[872] styrmann 21.08.1942
1061 Trygve Thowsen[873] maskinmester 21.08.1942
1062 Wilhelm Sundet[874] maskinist 21.08.1942
1063 Einar Klovning[875] maskinist 21.08.1942
1064 Reinhart Storaker[876] stuert 21.08.1942
1065 Otto Henrichsen[877] skipsfører 21.08.1942 2 Krigsforlis
1066 Gotfred Gundersen[878] skipsfører 21.08.1942
1067 Paul Nicolaisen[879] skipsfører 21.08.1942
1068 Ottar Edvin Os[880] styrmann 21.08.1942
1069 Edvin Jahnsen[881] maskinmester 21.08.1942
1070 Georg Helgerud[882] maskinist 21.08.1942
1071 Rolf Bjerkøy[883] styrmann 21.08.1942 1 krigsforlis
1072 Alf Raunehauug[884] skipsfører 21.08.1942
1073 Gerner Sunde[885] skipsfører 21.08.1942
1074 Olav Olsen[886] kokk 21.08.1942
1075 Oddvar Lindhjem[887] smører 21.08.1942
1076 Ole Johan Wralsen[888] matros 21.08.1942
1077 Jean Bj. Karlsen[889] elektrikker 21.08.1942
1078 Knut O. Bringedal[890] skipsfører 21.08.1942 1 krigsforlis
1079 Haakon Martinsen[891] skipsfører 21.08.1942
1080 Karl Andersen[892] skipsfører 21.08.1942
1081 Ulrik Duus[893] styrmann 21.08.1942 1 krigsforlis
1082 Nils A. Nilsen[894] styrmann 21.08.1942
1083 Selmer A. Olsen[895] maskinmester 21.08.1942
1084 Anders Sørensen[896] maskinist 21.08.1942
1085 Karles Olsen[897] fyrbøter 21.08.1942
1086 Johannes Torgersen[898] kokk 21.08.1942
1087 Hans Henrik Moe[899] styrmann 21.08.1942
1088 Odvar Granum[900] styrmann/telegrafist 21.08.1942
1089 Einar Uri[901] styrmann 21.08.1942
1090 Sverre Jensen[902] telegrafist/sekretær 21.08.1942
1091 Ove Stensrud[903] matros 21.08.1942 1. krigsforlis
1092 August Mjeldheim[904] maskinmester 21.08.1942
1093 Hjalmar Holthe[905] maskinist 21.08.1942
1094 Ingvald Martinus Hegerberg[906] skipsfører 21.08.1942 krigsforlist 2 ganger
1095 Knut H. Helland[907] styrmann 21.08.1942 1 krigsforlis
1096 Tormod Østervold[908] skipsfører 21.08.1942
1097 Gunnar Olsen[909] fyrbøter 21.08.1942
1098 Olav Wulff[910] fyrbøter 21.08.1942
1099 Oliver W. Hodgson[911] matros 21.08.1942
1100 Petrus Sas[912] donkeymann 21.08.1942
1101 Herman Dahl[913] Maskin kvm. I.kl. 04.09.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1102 Eugen Lindholm[914] Maskin kvm. I.kl. 04.09.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1103 Kristen Olsen[915] Maskin kvm. I.kl. 04.09.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1104 Georg Hartøy Pedersen[916] Maskin kvm. II.kl. 04.09.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1105 Eugen Edvardsen[917] Maskin kvm. II.kl. 04.09.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1106 Ewald K. Løhre[918] Asdiomatros II.kl. 04.09.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1107 Arnolf Pettersen[919] Art.matros I.kl. 04.09.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1108 Willy Bjørnevik[920] Art.matros II.kl. 04.09.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1109 Olag Røiseth[921] Art.matros II.kl. 04.09.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1110 Jens Hind[922] Art.matros II.kl. 04.09.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1111 Ole Runde[923] Art.matros II.kl. 04.09.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1112 Knut Torkelsen[924] Art.matros II.kl. 04.09.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1113 Øistein Johansen[925] Elektr.matr.II.kl 04.09.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1114 Sverre Sjuls Olsen[926] Fyrbøter I. kl. 04.09.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1115 Sigvart A. J. Pedersen[927] Fyrbøter II. kl. 04.09.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1116 Georg Arnt Pettersen[928] Fyrbøter II. kl. 04.09.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1117 Egil A. Hansen[929] Fyrbøter II. kl. 04.09.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1118 Arne Holtane[930] L.u.d.m. 04.09.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1119 Ole Haraldsen[931] L.u.d.m. 04.09.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1120 Ragnar Andersen[932] L.u.d.m. 04.09.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1121 Hjalmar Johansen[933] U.d.m. 04.09.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1122 Arnfinn H. Bjørge[934] U.d.m. 04.09.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1123 Eivind Helvik[935] U.d.m. 04.09.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1124 Lars Lauritzen[936] U.d.m. 04.09.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1125 Gunnar Malnes[937] U.d.m. 04.09.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1126 Halvor Johansen[938] U.d.m. 04.09.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1127 Leif Aarseth[939] U.d.m. 04.09.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1128 Osvald Torvik[940] U.d.m. 04.09.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1129 Asbjørn Olaussen[941] Kapteinløytnamnt 04.09.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1130 Tore Holthe[942] Løytnant 04.09.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1131 Per Danielsen[943] Løytnant 04.09.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1132 Gunnar Pedersen[944] Løytnant utskr. 04.09.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1133 Thore Horve[945] Kaptein 04.09.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1134 Arne Rygge Bendixen[946] Løytnant (M) 04.09.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1135 Harald Sommerseth[947] Kvartermester (A) 04.09.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1136 Nils Nilsen[948] Kvartermester (M) 04.09.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1137 Sigurd Hallenstveit[949] Kvartermester (M) 04.09.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1138 Anker Johansen[950] Utskr. dekksm. 04.09.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1139 Thoralf Roth[951] Utskr. dekksm. 04.09.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1140 Helge Andersen[952] Utskr. dekksm. 04.09.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1141 Martin Opsahl[953] Utskr. dekksm. 04.09.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1142 Sigurd Karlsen[954] Utskr. dekksm. 04.09.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1143 Martin Rønningen[955] Utskr. dekksm. 04.09.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1144 Andreas Solvik[956] Utskr. dekksm. 04.09.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1145 Eileif Hansen Toft[957] Utskr. dekksm. 04.09.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1146 Leo Dahl[958] Utskr. dekksm. 04.09.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1147 Reidar E. Aanonsen[959] Utskr. dekksm. 04.09.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1148 Arne J. Dahl[960] Utskr. dekksm. 04.09.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1149 Karl A. Pedersen[961] Utskr. dekksm. 04.09.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1150 Kristian Iversen[962] Utskr.mask.m. 04.09.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1151 Kolbjørn Kristiansen[963] Utskr. dekksmann 04.09.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1152 John Roth[964] Utskr. dekksmann 04.09.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1153 Karl W. Milton Nystrøm[965] Utskr. dekksmann 04.09.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1154 Gunnar Hals[966] Utskr. dekksmann 04.09.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1155 Jakob Berg[967] Utskr. dekksmann 04.09.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1156 Alf Antonsen[968] Utskr. dekksmann 04.09.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1157 Nils Bjørnson[969] Utskr. dekksmann 04.09.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1158 Gustav Petterson[970] Utskr. maskinmann 04.09.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1159 Georg Ness[971] Utskr. maskinmann 04.09.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1160 Alf Tinus Mathisen[972] Utskr. maskinmann 04.09.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1161 Osvald Stenersen[973] Utskr. maskinmann 04.09.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1162 Robert Johan Olsen[974] Utskr. maskinmann 04.09.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1163 Andreas Isaksen[975] Utskr. maskinmann 04.09.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1164 Olaf T. Andreassen[976] Utskr. maskinmann 04.09.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1165 Rolf Kristiansen[977] Utskr. maskinmann 04.09.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1166 Leif Ovre[978] Utskr. maskinmann 04.09.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1167 Ottar Herman Johnsen[979] Utskr. maskinmann 04.09.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1168 Leif Henrik Andersen[980] Utskr. maskinmann 04.09.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1169 Ragnvald Zeitfart Hansen[981] Utskr. maskinmann 04.09.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1170 Olaf S. Bristol[982] Utskr.løytnant 04.09.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1171 Albert Eliassen[983] Kvm. (M) II.kl. 04.09.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1172 Leif Hansen[984] Utskr.kvm. (I) 04.09.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1173 Einar Svanberg[985] Fyrbøter II.kl. 04.09.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1174 Alfred Rosengren[986] Fyrbøter II.kl. 04.09.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1175 Håkon Nilsen[987] Torpedomatros I.kl. 04.09.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1176 Edmund P. Pettersen[988] Utskr. dekksmann 04.09.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1177 Nicolai Kaursland[989] Utskr. dekksmann 04.09.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1178 Aspinall Wilson[990] Leading W/T 04.09.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1179 Rolf Quernheim Røren[991] Løytnant 04.09.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1180 Skule Valentin Storheill[992] Kaptein 18.09.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1181 Tor Kleppe[993] Kapteinløytnant 18.09.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1182 Dagfinn Ellif Kjeholt[994] Løytnant 18.09.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1183 Ragnvald Andreassen Tamber[995] Løytnant 18.09.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1184 Sjuur Normann Østervold[996] Løytnant 18.09.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1185 Alv Haldor Andresen[997] Løytnant 18.09.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1186 Øivind Schau[998] Løytnant 18.09.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1187 Erling Bakke[999] Løytnant 18.09.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1188 Arne Johannes Fjeldheim[1 000] Løytnant 18.09.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1189 Gerhard Hegland[1 001] Løytnant 18.09.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1190 Fred Severin Lundberg[1 002] Løytnant 18.09.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1191 Knut Brekke[1 003] Vpl. kaptein 18.09.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1192 Harald Frithjof Meyer[1 004] Vpl. kaptein 18.09.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1193 Thomas Jacobsen[1 005] Vpl. kapteinløytnant 18.09.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1194 Harald Voltersvik[1 006] Vpl. kapteinløytnant 18.09.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1195 Eigil Johan Bruen[1 007] Vpl. løytnant 18.09.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1196 Sam Houlder[1 008] Vpl. løytnant 18.09.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1197 Ottar Johansen[1 009] Løytnant (T) 18.09.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1198 Oddvar Kristian Snekkestad[1 010] Løytnant (M) 18.09.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1199 Johan Henri Waldemar Arnesen[1 011] Løytnant (M) 18.09.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1200 Adam Johannes Henriksen[1 012] Fenrik (M) 18.09.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1201 Jan Baptist de Greef[1 013] Fyrbøter 09.10.1942
1202 Jan Joseph Gorrebeeck[1 014] matros 09.10.1942
1203 Johan Dahl Olsen[1 015] Maskinist 09.10.1942
1204 Arne Leonard Dihle[1 016] Styrmann 09.10.1942
1205 Thor Olav Thorsen[1 017] skipsfører 09.10.1942
1206 Conrad Luis Osmundsen[1 018] styrmann 09.10.1942
1207 Anders Magnussen[1 019] maskinmester 09.10.1942
1208 Leif Asbjørn Magnussen[1 020] assistent 09.10.1942
1209 Olaf Reklev[1 021] donkeymann 09.10.1942
1210 Gudmund Andreassen[1 022] skipsfører 09.10.1942
1211 Ragnvald Rasmussen[1 023] styrmann 09.10.1942
1212 Gabriel Oritsland[1 024] styrmann 09.10.1942
1213 Gudmund Kolnes[1 025] styrmann og telegrafist 09.10.1942
1214 Karl Emanuel Iversen[1 026] maskinmester 09.10.1942
1215 Mikal Thuestad[1 027] Maskinist 09.10.1942
1216 Barne Kristiansen[1 028] assistent 09.10.1942
1217 Gunnar Simonsen[1 029] stuert 09.10.1942
1218 Markus W. Andreassen[1 030] båtsmann 09.10.1942
1219 Arvid Ponth[1 031] Elektrikker 09.10.1942
1220 Olav Peter Angell Solberg[1 032] matros 09.10.1942
1221 Arnold Eidem[1 033] assistent 09.10.1942
1222 Leif Thorvald Løveid[1 034] skipsfører 09.10.1942
1223 Jørgen Otterbeck[1 035] stuert 09.10.1942
1224 Frithjof Johansen[1 036] matros 09.10.1942
1225 Rolf Jensen[1 037] donkeymann 09.10.1942
1226 Sigwart Christiansen[1 038] maskinist 09.10.1942
1227 Olaf J. N. Christiansen[1 039] stuert 09.10.1942
1228 Harald Hansen[1 040] styrmann 09.10.1942
1229 Størker Haaland[1 041] styrmann 09.10.1942
1230 Paul Hermansen[1 042] styrmann 09.10.1942
1231 Haakon Stene[1 043] Maskinist 09.10.1942
1232 Jacob Strømnes[1 044] assistent 09.10.1942
1233 Alfred Nilsen[1 045] pumpemann 09.10.1942
1234 Sofus Salamonsen[1 046] tømmermann 09.10.1942
1235 Ingvald Knarvik[1 047] matros 09.10.1942
1236 Johannes Bauge[1 048] matros 09.10.1942
1237 Aksel Lidahl[1 049] skipsfører 09.10.1942
1238 Macelius Austad[1 050] styrmann 09.10.1942
1239 Harald Kolnes[1 051] styrmann 09.10.1942
1240 Anton Ytreland[1 052] styrmann 09.10.1942
1241 Nils Barth-Hansen[1 053] styrmann og telegrafist 09.10.1942
1242 Ola Thuestad[1 054] maskinmester 09.10.1942
1243 Laurits Skaar[1 055] Maskinist 09.10.1942
1244 Sverre Cederløf[1 056] Maskinist 09.10.1942
1245 Ove Bergene[1 057] Båtsmann og tømmermann 09.10.1942
1246 Sigurd Ingebrigtsen[1 058] Matros og båtsmann 09.10.1942
1247 Nils Normanbo[1 059] matros 09.10.1942
1248 Martin Borgen[1 060] matros 09.10.1942
1249 Harry Ytterøy[1 061] matros 09.10.1942
1250 Sverre Helvik[1 062] matros 09.10.1942
1251 Harald Myksvold[1 063] matros 09.10.1942
1252 Olaf Antonsen[1 064] matros 09.10.1942
1253 Sjur Ulvenes[1 065] matros 09.10.1942
1254 Karl Johan Wraaldsen[1 066] maskinmester 09.10.1942
1255 Guttorm Jakobsen[1 067] skipsfører 09.10.1942
1256 Haakon Tronstad[1 068] skipsfører 09.10.1942
1257 Thorvald Høines[1 069] maskinmester 09.10.1942
1258 Severin Aasheim[1 070] Maskinist 09.10.1942
1259 Gudmund Blaalid[1 071] stuert 09.10.1942
1260 Haakon Ness[1 072] styrmann 09.10.1942
1261 Ansgar Apall Olsen[1 073] skipsfører 09.10.1942
1262 Martin Edvardsen[1 074] styrmann 09.10.1942
1263 Ragnvald Rasmussen[1 075] styrmann 09.10.1942
1264 Thorvald Pedersen[1 076] maskinist 09.10.1942
1265 Erling Guttormsen[1 077] maskinist 09.10.1942
1266 Marcus Onnerød[1 078] assistent 09.10.1942
1267 Einar Tindlund[1 079] kokk 09.10.1942
1268 Ingeberg Nilsen[1 080] båtsmann 09.10.1942
1269 Oddvar Broch[1 081] matros 09.10.1942
1270 Knut Kristoffersen[1 082] matros 09.10.1942
1271 Oluf Pedersen[1 083] skipsfører 09.10.1942
1272 Kornelius Nygaard[1 084] maskinmester 09.10.1942
1273 Johannes Wiggen[1 085] båtsmann 09.10.1942
1274 Kaare Hansen[1 086] matros 09.10.1942
1275 Jan Erling Edvardsen Stubberud[1 087] matros 09.10.1942
1276 Sofus Larsen[1 088] skipsfører 09.10.1942
1277 Karl Johansen[1 089] styrmann 09.10.1942
1278 John Eid[1 090] styrmann 09.10.1942
1279 Hans O. Hansen[1 091] maskinmester 09.10.1942
1280 Hans Tønnesen[1 092] maskinist 09.10.1942
1281 Thomas Larsen Langø[1 093] fyrbøter 09.10.1942
1282 Birger K. Johannessen[1 094] donkeymann 09.10.1942
1283 Lyder Kristian Oshaug[1 095] stuert 09.10.1942
1284 Erling Hansen[1 096] matros 09.10.1942
1285 Olaf Johanesen[1 097] matros 09.10.1942
1286 Eivind Nilsen[1 098] messegutt 09.10.1942
1287 Lauritz Jensen[1 099] skipsfører 09.10.1942
1288 Konrad Ness[1 100] styrmann 09.10.1942
1289 Kristoffer Marø[1 101] styrmann/telegrafist 09.10.1942
1290 Nils J. Olsen[1 102] maskinmester 09.10.1942
1291 Harald Ludvigsen[1 103] maskinist 09.10.1942
1292 Kåre Remme[1 104] donkeymann 09.10.1942
1293 Alfred Lefdahl[1 105] fyrbøter 09.10.1942
1294 Arthur Monsen[1 106] fyrbøter 09.10.1942
1295 Sven Lindell[1 107] fyrbøter 09.10.1942
1296 Arne Gundersen[1 108] matros 09.10.1942
1297 Frithjof Thorsen[1 109] skipsfører 09.10.1942
1298 Per Thronsen[1 110] styrmann 09.10.1942
1299 Alexander Øhre[1 111] styrmann 09.10.1942
1300 Gunnar Pedersen[1 112] maskinist 09.10.1942
1301 Mathias I. Jensen[1 113] stuert 09.10.1942
1302 Robert Einarsen[1 114] tømmermann 09.10.1942
1303 Edmond Wold[1 115] styrmann 09.10.1942
1304 Bjarne Sellevold[1 116] styrmann 09.10.1942
1305 Edgar Olsen[1 117] styrmann 09.10.1942
1306 Alf Leknes[1 118] maskinmester 09.10.1942
1307 Reidar Hole[1 119] maskinist 09.10.1942
1308 Arthur Jentoft-Hansen[1 120] assistent 09.10.1942
1309 Magnar Sannvik[1 121] motormann 09.10.1942
1310 Arthur Georg Olsen[1 122] stuert 09.10.1942
1311 Martin Andor Martinsen[1 123] båtsmann 09.10.1942
1312 Herry Oliver Hansen[1 124] tømmermann 09.10.1942
1313 Tomas Fester[1 125] matros 09.10.1942
1314 Alfred Ingvald Kaldefoss[1 126] matros 09.10.1942
1315 Martin Johan Sylta[1 127] matros 09.10.1942
1316 Haakon Sandberg Beer[1 128] maskinist 09.10.1942
1317 Ole Stidal[1 129] skipsfører 09.10.1942
1318 Baard Holth[1 130] skipsfører 09.10.1942
1319 John Andreas Havdal[1 131] styrmann 09.10.1942
1320 Reinart Jensen[1 132] fyrbøter 09.10.1942
1321 Petter Pettersen[1 133] båtsmann 09.10.1942
1322 Isak Carsten Andersen[1 134] styrmann 09.10.1942
1323 Lauritz Wilhelm Meyer-Carlsen[1 135] maskinist 09.10.1942
1324 Magnus Magnussen[1 136] fyrbøter 09.10.1942
1325 Tønnes Sofus Stenberg[1 137] styrmann 09.10.1942
1326 Jens Sperre[1 138] styrmann og telegrafist 09.10.1942
1327 Ernst Kristiansen[1 139] stuert 09.10.1942
1328 Peder Strand[1 140] maskinmester 09.10.1942
1329 Peter Haskjold[1 141] Maskinist 09.10.1942
1330 Oskar Øren[1 142] båtsmann 09.10.1942
1331 Arnfinn Bergan[1 143] skipsfører 09.10.1942
1332 Kjell Bugge[1 144] styrmann 09.10.1942
1333 Aralt Pedesen[1 145] styrmann 09.10.1942
1334 Rolf Larsen[1 146] maskinmester 09.10.1942
1335 Eilif Daniel Henriksen[1 147] matros 09.10.1942
1336 Einar Dilman Larsen[1 148] matros 09.10.1942
1337 Charles J. Berg[1 149] matros 09.10.1942
1338 Arthur Jacob Pedersen[1 150] skipsfører 09.10.1942
1339 Johan Atne Bach[1 151] skipsfører 09.10.1942
1340 Øistein Vollebekk[1 152] styrmann 09.10.1942
1341 Jakob Martin Haugland[1 153] matros 09.10.1942
1342 David Conrad Jacobsen[1 154] styrmann 09.10.1942
1343 Anders Lyngø[1 155] styrmann 09.10.1942
1344 Johan Hansen[1 156] matros 09.10.1942
1345 David Holgersen[1 157] stuert 09.10.1942
1346 Olaf Brekke[1 158] tømmermann 09.10.1942
1347 Kaare Kaarstad[1 159] Elektrikker 09.10.1942
1348 John Bakkemyhr[1 160] matros 09.10.1942
1349 Harald Revaa[1 161] lettmatros 09.10.1942
1350 Einar Moldekleiv[1 162] motormann 09.10.1942
1351 Paul Andersen[1 163] salonggutt 09.10.1942
1352 Holger Aronsen[1 164] salonggutt 09.10.1942
1353 Baltzer Thowsen[1 165] skipsfører 09.10.1942
1354 Johan Bernt Krogh[1 166] styrmann 09.10.1942
1355 Alf B. Anderssen[1 167] maskinmester 09.10.1942
1356 Alf H. Frøshaug[1 168] maskinist 09.10.1942
1357 Haakon Kristoffersen[1 169] donkeymann 09.10.1942
1358 Lars Thorsdahl[1 170] fyrbøter 09.10.1942
1359 Anders Karlsen[1 171] matros 09.10.1942
1360 Reidar Badski[1 172] matros 09.10.1942
1361 Arne Holm[1 173] matros 09.10.1942
1362 Edvin Knutsen[1 174] matros 09.10.1942
1363 Ottar Birkelund[1 175] styrmann 09.10.1942
1364 Lars Birkeland[1 176] styrmann 09.10.1942
1365 Alf Cato Wick[1 177] maskinist 09.10.1942
1366 Jon Lindal[1 178] motormann 09.10.1942
1367 Ole Bjarne Bakke[1 179] motormann 09.10.1942
1368 Tormod Saeter[1 180] motormann 09.10.1942
1369 Olav Brudevold[1 181] pumpemann 09.10.1942
1370 Gunleiv Gundersen[1 182] matros 09.10.1942
1371 Henry Brekke[1 183] matros 09.10.1942
1372 Birger Lunde[1 184] styrmann 09.10.1942
1373 Cristian August Hansen[1 185] skipsfører 09.10.1942
1374 Henrik Andresen[1 186] maskinist 09.10.1942
1375 Karluf Thorsen[1 187] styrmann 09.10.1942
1376 Gutorm Simonsen[1 188] maskinist 09.10.1942
1377 Harald Pettersen[1 189] båtsmann 09.10.1942
1378 Josef Kristian Wittington Tengelsen[1 190] skipsfører 09.10.1942
1379 Torleif Kristian Myklevold[1 191] styrmann 09.10.1942
1380 Oddmund Hjelde[1 192] styrmann 09.10.1942
1381 David Karlsen[1 193] maskinist 09.10.1942
1382 Sverre Langfeldt[1 194] skipsfører 09.10.1942
1383 Thorleif Bergethon Johnsen[1 195] styrmann/telegrafist 09.10.1942
1384 Alf Melchior Olafsen[1 196] styrmann 09.10.1942
1385 Tollef Kristian Nielsen[1 197] maskinmester 09.10.1942
1386 Hans Johansen[1 198] maskinist 09.10.1942
1387 Hjalmar Johannessen[1 199] stuert 09.10.1942
1388 Erik Jacobsen[1 200] lettmatros 09.10.1942
1389 Kaare Mathiassen[1 201] matros 09.10.1942
1390 Alf Nes Andersen[1 202] styrmann 09.10.1942
1391 Finn Araldsen[1 203] styrmann/telegrafist 09.10.1942
1392 Asbjørn Falch-Jensen[1 204] maskinmester 09.10.1942
1393 Kaare Johan Dahl[1 205] maskinist 09.10.1942
1394 Thoralf Kristian Røbech[1 206] maskinist 09.10.1942
1395 John Oskar Gjølstad[1 207] maskinist 09.10.1942
1396 Ole Gerhard Reiten[1 208] motormann 09.10.1942
1397 Erling Sørensen[1 209] motormann 09.10.1942
1398 Anfinn Jakobsen[1 210] motormann 09.10.1942
1399 Bjarne Olai Larsen[1 211] motormann 09.10.1942
1400 Ragnvald Forland[1 212] motormann 09.10.1942
1401 Odd Olaussen-Rom[1 213] fyrbøter 09.10.1942
1402 Karl Emil Nilsen[1 214] fyrbøter 09.10.1942
1403 Elling Gjøvaag[1 215] båtsmann 09.10.1942
1404 Thorvald Thorvaldsen[1 216] tømmermann 09.10.1942
1405 Arne Ellingstad[1 217] kokk 09.10.1942
1406 Sigvald Helland[1 218] matros 09.10.1942
1407 Edvin Jensen[1 219] matros 09.10.1942
1408 Sverre Ivar Nilsen[1 220] styrmann/telegrafist 09.10.1942
1409 Kjeld Koren Ulve[1 221] styrmann 09.10.1942
1410 Olaf Sætre[1 222] båtsmann 09.10.1942
1411 Ragnvald Johansen[1 223] stuert 09.10.1942
1412 Alf Langø[1 224] fyrbøter 09.10.1942
1413 Erling Arntsen[1 225] styrmann 09.10.1942
1414 Oscar Bolme[1 226] skipsfører 09.10.1942
1415 Svend Arthur Haavik[1 227] maskinmester 09.10.1942
1416 Hans Waaler[1 228] donkeymann 09.10.1942
1417 Knut Olsen[1 229] fyrbøter 09.10.1942
1418 Tron Emil Gjelseth[1 230] stuert 09.10.1942
1419 Charles Antonius Anderson[1 231] donkeymann 09.10.1942
1420 Samson Aarseth[1 232] skipsfører 09.10.1942
1421 Atle Tange[1 233] skipsfører 09.10.1942
1422 David Conrad Jacobsen[1 234] styrmann 09.10.1942
1423 Anders Lyngø[1 235] styrmann 09.10.1942
1424 Jens Lassen Ugland[1 236] skipsfører 09.10.1942
1425 Kaare Sørensen[1 237] styrmann 09.10.1942
1426 Arvid Christiansen[1 238] maskinist 09.10.1942
1427 Harry Arendal[1 239] maskinist 09.10.1942
1428 Julius Thomas[1 240] båtsmann 09.10.1942
1429 Jacob Tvedt[1 241] styrmann 09.10.1942
1430 Fredrik Salvesen[1 242] maskinassistent 09.10.1942
1431 Hans Himberg[1 243] Elektrikker 09.10.1942
1432 Erling Maberg[1 244] motormann 09.10.1942
1433 Knut Bringedal[1 245] motormann 09.10.1942
1434 Asbjørn Eriksen[1 246] stuert 09.10.1942
1435 Arne Lund[1 247] lettmatros 09.10.1942
1436 Øivind Hoff Christiansen[1 248] styrmann 09.10.1942
1437 Bernhar Rodtwitt[1 249] styrmann 09.10.1942
1438 Bernhard Skaar[1 250] styrmann 09.10.1942
1439 Sigred Pedersen[1 251] maskinmester 09.10.1942
1440 Oscar Helgesen[1 252] maskinist 09.10.1942
1441 Julius Kittelsen[1 253] maskinist 09.10.1942
1442 Lorang Christensen[1 254] donkeymann 09.10.1942
1443 Einar Pettersen[1 255] fyrbøter 09.10.1942
1444 Hand Pedersen[1 256] båtsmann 09.10.1942
1445 Carl Pettersen[1 257] stuert 09.10.1942
1446 Odmund Moholt[1 258] kokk 09.10.1942
1447 Thorbjørn Olsen[1 259] messegutt 09.10.1942
1448 Odd A. Olsen[1 260] matros 09.10.1942
1449 Bjørn Swan[1 261] matros 09.10.1942
1450 Ole Meling[1 262] matros 09.10.1942
1451 Tarald Heimstad[1 263] matros 09.10.1942
1452 Henry Bjønness[1 264] skipsfører 09.10.1942
1453 Alf Chr. Larsen[1 265] styrmann 09.10.1942
1454 Karl J. Evensgaard[1 266] radiotelegrafist 09.10.1942
1455 Hans Johan Otterlei[1 267] maskinmester 09.10.1942
1456 Arne Ødegaard[1 268] båtsmann 09.10.1942
1457 Martin Endresen[1 269] tømmermann 09.10.1942
1458 Thorvald Jenvil Engebretsen[1 270] stuert 09.10.1942
1459 Alfred Hansen[1 271] kokk 09.10.1942
1460 Rolf Simonsen[1 272] kokk 09.10.1942
1461 Kristian K. Aarbø[1 273] matros 09.10.1942
1462 Kanor Lund Eilertsen[1 274] matros 09.10.1942
1463 Oscar Mathiesen[1 275] stuert 09.10.1942
1464 Karl Henriksen[1 276] matros 09.10.1942
1465 Oskar Fossen[1 277] skipsfører 09.10.1942
1466 Erling Andresen[1 278] styrmann 09.10.1942
1467 Gunder Johnsen[1 279] styrmann/telegrafist 09.10.1942
1468 Einar Høvik[1 280] maskinmester 09.10.1942
1469 Aksel Thorbjørnsen[1 281] maskinist 09.10.1942
1470 Aksel Sundbye[1 282] maskinist 09.10.1942
1471 Reidar Pettersen[1 283] donkeymann 09.10.1942
1472 Trygve Hansen[1 284] fyrbøter 09.10.1942
1473 Ingvald Eggum[1 285] fyrbøter 09.10.1942
1474 Alf Hvidsten[1 286] fyrbøter 09.10.1942
1475 Severin Olsen[1 287] fyrbøter 09.10.1942
1476 Einar Pettersen[1 288] stuert 09.10.1942
1477 Daniel Bergersen[1 289] skipsfører 09.10.1942
1478 Odd Christoffersen[1 290] styrmann 09.10.1942
1479 Christian Sollien[1 291] stuert 09.10.1942
1480 Olav Berg[1 292] donkeymann 09.10.1942
1481 Oskar Mailund[1 293] kulltrimmer 09.10.1942
1482 Paul Ødegaard[1 294] matros 09.10.1942
1483 Johan Nygaard[1 295] skipsfører 09.10.1942
1484 Karl Fallang[1 296] styrmann 09.10.1942
1485 Otto Thomassen[1 297] strymann 09.10.1942
1486 Leif Mørch[1 298] maskinmester 09.10.1942
1487 Martin Thorsvik[1 299] maskinist 09.10.1942
1488 Carl Nilsson[1 300] stuert 09.10.1942
1489 Petter Berg[1 301] skipsfører 09.10.1942
1490 Peder Apal Olsen[1 302] styrmann 09.10.1942
1491 Andreas Joelsen[1 303] maskinist 09.10.1942
1492 Sverre Jensen[1 304] matros 09.10.1942
1493 Johan Løkvik[1 305] båtsmann 09.10.1942
1494 Albert Rød[1 306] skipsfører 09.10.1942
1495 Ole Mørk Henriksen[1 307] styrmann 09.10.1942
1496 John G. Jansen[1 308] telegrafist/styrmann 09.10.1942
1497 Johan Arneberg Anthonsen[1 309] maskinmester 09.10.1942
1498 Harald Anker Andersen[1 310] maskinist 09.10.1942
1499 Martin Kløven[1 311] maskinist 09.10.1942
1500 Sigurd Wilhelm Borgen[1 312] maskinist 09.10.1942
1501 Kristian Foldvik[1 313] motormann 09.10.1942
1502 Harald Lauritz Gundersen[1 314] motormann 09.10.1942
1503 Halvord Andreas Johanesen Viker[1 315] motormann 09.10.1942
1504 Nils Røed[1 316] motormann 09.10.1942
1505 Rudolf Gustavsen[1 317] motormann 09.10.1942
1506 Peder Ringheim[1 318] smører 09.10.1942
1507 Arne Gjerdrum[1 319] smører 09.10.1942
1508 Lauritz Wilhelm Iversen[1 320] tømmermann 09.10.1942
1509 Ove Lauritsen[1 321] lettmatros 09.10.1942
1510 Ingolf Pettersen[1 322] kokk 09.10.1942
1511 Birger Hansen[1 323] matros 09.10.1942
1512 Karl Johannesen[1 324] matros 09.10.1942
1513 Ragnvald Viktor Antonsen[1 325] matros 09.10.1942
1514 Rolf Holmen Lien[1 326] matros 09.10.1942
1515 Olaf Harry Olafsen[1 327] styrmann 09.10.1942
1516 Waldemar Hagh[1 328] tømmermann 09.10.1942
1517 Finn Hansen[1 329] matros 09.10.1942
1518 Peder Nilsen[1 330] tømmermann 09.10.1942
1519 Alf E. Andersen[1 331] stuert 09.10.1942
1520 Erling Wennesland[1 332] styrmann 09.10.1942
1521 Ingolf Volsdal[1 333] maskinmester 09.10.1942
1522 Richard Nielsen[1 334] tømmermann 09.10.1942
1523 Eivind Madsen[1 335] lettmatros 09.10.1942
1524 Thomas Holter[1 336] styrmann 09.10.1942
1525 Even Bruun-Evensen[1 337] skipsfører 09.10.1942
1526 Sigurd Haram[1 338] styrmann 09.10.1942
1527 Sverre Christiansen[1 339] telegrafist 09.10.1942
1528 Arthur Aronsen[1 340] maskinist 09.10.1942
1529 Knut Stang[1 341] maskinist 09.10.1942
1530 Ludvig Wolla[1 342] Elektrikker 09.10.1942
1531 Paulus Larsen[1 343] tømmermann 09.10.1942
1532 Leif Eikrem[1 344] matros 09.10.1942
1533 Hans Misund[1 345] matros 09.10.1942
1534 Julius Nilsen[1 346] matros 09.10.1942
1535 Olav Olsen[1 347] lettmatros 09.10.1942
1536 Arne Harbo Hansen[1 348] skipsfører 09.10.1942
1537 Aage Nanseth[1 349] styrmann 09.10.1942
1538 Leif Fredvik[1 350] telegrafist 09.10.1942
1539 Gunnar Foss[1 351] maskinmester 09.10.1942
1540 Halvor Holtskog[1 352] maskinist 09.10.1942
1541 Arne Engvoldsen[1 353] maskinist 09.10.1942
1542 Hilmar Tangen[1 354] reperatør 09.10.1942
1543 Ernst Hotvedt[1 355] stuert 09.10.1942
1544 Ole Maurits Thorsen[1 356] tømmermann 09.10.1942
1545 Martin Drivflaat[1 357] båtsmann 09.10.1942
1546 Harald Wammer[1 358] pumpemann 09.10.1942
1547 Sigmund Frette[1 359] skipsfører 09.10.1942
1548 Haugar Lyngaas[1 360] styrmann 09.10.1942
1549 Walter Larsen[1 361] styrmann 09.10.1942
1550 Anker Sivertsen[1 362] telegrafist 09.10.1942
1551 Håkon Nilsen[1 363] Utskr. Løytnant (M) 09.10.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1552 Samuel B. Sandved[1 364] Fenrik 09.10.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1553 Walter Sten Johannessen[1 365] Utskr. Dekksmann 09.10.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1554 Erling Johannes Jackobsen[1 366] Utskr. Dekksmann 09.10.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1555 Harald B. Eckholdt[1 367] Utskr. Dekksmann 09.10.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1556 Arvid Koldvin Larsen[1 368] Utskr. maskinmann 09.10.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1557 Vilhelm Gulbrandsen[1 369] Utskr. fenrik 09.10.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1558 Anders I. Andersen[1 370] Utskr. løytnant 09.10.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1560 Lars Yggseth[1 371] Kvartermester (A) II. Kl. 09.10.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1561 Max Mathiasen[1 372] Utskr. Kvartermester (A) 09.10.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1562 Bernt Henriksen[1 373] Utskr. dekksmann 09.10.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1563 Reidar Willy Olsen[1 374] Utskr. maskinmann 09.10.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1564 Alf Myrsve[1 375] Utskr. Kvartermester (Int) 09.10.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1565 Birger Alf Sørlie[1 376] Våpenmatros I. kl. 09.10.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1566 Kristien Dammen[1 377] Utskr. dekksmann 09.10.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1567 Reginald M. Goddard[1 378] W/Opr. 09.10.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1568 Håkon Ødegaard[1 379] Utskr. kanonskytter 09.10.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1569 Valdemar Lund[1 380] Utskr. kanonskytter 09.10.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1570 Ole Mikkelsen[1 381] Utskr. kanonskytter 09.10.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1571 Stanley J. Hammond[1 382] Telegrafist 09.10.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1572 Willy Island[1 383] Utskr. Kvartermester 09.10.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1573 Charley Fyles[1 384] Chief Petty Officer 09.10.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1574 William Young McLanaghan[1 385] Petty Officer 09.10.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1575 Percy William Colson Harding[1 386] Coxwain 09.10.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1576 Andrew Gunvald Giertsen[1 387] Utskr.kvartermester 09.10.1942 for fortjenstfull hemmelig militær viksomhet for Norges sak
1577 Ole Grotli[1 388] Utskr.kvartermester 09.10.1942 for fortjenstfull hemmelig militær viksomhet for Norges sak
1578 August Nærøy[1 389] Utskr.kvartermester 09.10.1942 for fortjenstfull hemmelig militær viksomhet for Norges sak
1579 Peter Salen[1 390] Utskr.led.dekksmann 09.10.1942 for fortjenstfull hemmelig militær viksomhet for Norges sak
1580 Anders Julius Merkestad[1 391] Utskr.dekksmann 09.10.1942 for fortjenstfull hemmelig militær viksomhet for Norges sak
1581 Ove Aalen[1 392] Utskr.dekksmann 09.10.1942 for fortjenstfull hemmelig militær viksomhet for Norges sak
1582 Mindor J. Berge[1 393] Utskr.dekksmann 09.10.1942 for fortjenstfull hemmelig militær viksomhet for Norges sak
1583 Palmer Olavsen Bjørnøy[1 394] Utskr.dekksmann 09.10.1942 for fortjenstfull hemmelig militær viksomhet for Norges sak
1584 Otto Pletten[1 395] Utskr.dekksmann 09.10.1942 for fortjenstfull hemmelig militær viksomhet for Norges sak
1585 Nils Gerhard Nipen[1 396] Utskr.dekksmann 09.10.1942 for fortjenstfull hemmelig militær viksomhet for Norges sak
1586 Ivar Brekke[1 397] Utskr.dekksmann 09.10.1942 for fortjenstfull hemmelig militær viksomhet for Norges sak
1587 Arnfinn Grotli[1 398] Utskr.dekksmann 09.10.1942 for fortjenstfull hemmelig militær viksomhet for Norges sak
1588 Odd Rudolf Hansen[1 399] Utskr.dekksmann 09.10.1942 for fortjenstfull hemmelig militær viksomhet for Norges sak
1589 Olai E. Hillesøy[1 400] Utskr.dekksmann 09.10.1942 for fortjenstfull hemmelig militær viksomhet for Norges sak
1590 Kaare Emil Iversen[1 401] Utskr.dekksmann 09.10.1942 for fortjenstfull hemmelig militær viksomhet for Norges sak
1591 Leif Larsen Kinn[1 402] Utskr.dekksmann 09.10.1942 for fortjenstfull hemmelig militær viksomhet for Norges sak
1592 Sigvard Mikkelsen[1 403] Utskr.dekksmann 09.10.1942 for fortjenstfull hemmelig militær viksomhet for Norges sak
1593 Arne Olsen Nipen[1 404] Utskr.dekksmann 09.10.1942 for fortjenstfull hemmelig militær viksomhet for Norges sak
1594 Karsten Anfinn S. Sangholdt[1 405] Utskr.dekksmann 09.10.1942 for fortjenstfull hemmelig militær viksomhet for Norges sak
1595 Edvin Vegsund[1 406] Utskr.dekksmann 09.10.1942 for fortjenstfull hemmelig militær viksomhet for Norges sak
1596 Sverre Midtskau[1 407] Løytnant 09.10.1942 for fortjenstfull hemmelig militær viksomhet for Norges sak
1597 Ove Sigmund Førde[1 408] Løytnant 09.10.1942 for fortjenstfull hemmelig militær viksomhet for Norges sak
1598 Arne Henry Ekornes[1 409] Løytnant 09.10.1942 for fortjenstfull hemmelig militær viksomhet for Norges sak
1599 Andreas Ture Fasting[1 410] Fenrik 09.10.1942 for fortjenstfull hemmelig militær viksomhet for Norges sak
1600 Fredrik Aaraas[1 411] Sersjant 09.10.1942 for fortjenstfull hemmelig militær viksomhet for Norges sak
1601 Karl Johan Aarsæther[1 412] Menig 09.10.1942 for fortjenstfull hemmelig militær viksomhet for Norges sak
1602 Knut Aarsæther[1 413] Sersjant 09.10.1942 for fortjenstfull hemmelig militær viksomhet for Norges sak
1603 Einar Nord Stenersen[1 414] Fenrik 09.10.1942 for fortjenstfull hemmelig militær viksomhet for Norges sak
1604 Henry Arthur Pevik[1 415] Menig 09.10.1942 for fortjenstfull hemmelig militær viksomhet for Norges sak
1605 Sverre Granlund[1 416] Menig 09.10.1942 for fortjenstfull hemmelig militær viksomhet for Norges sak
1606 Per Getz[1 417] Sersjant 09.10.1942 for fortjenstfull hemmelig militær viksomhet for Norges sak
1607 Thorleif Grong[1 418] Korporal 09.10.1942 for fortjenstfull hemmelig militær viksomhet for Norges sak
1608 Armand Ragnar Trønnes[1 419] Menig 09.10.1942 for fortjenstfull hemmelig militær viksomhet for Norges sak
1609 Thorleif Andersen[1 420] Korporal 09.10.1942 for fortjenstfull hemmelig militær viksomhet for Norges sak
1610 Bernard Haavardshom[1 421] Menig 09.10.1942 for fortjenstfull hemmelig militær viksomhet for Norges sak
1611 Gudmund Nygaard[1 422] Sersjant 09.10.1942 for fortjenstfull hemmelig militær viksomhet for Norges sak
1612 Jon Gunleiksrud[1 423] Sersjant 09.10.1942 for fortjenstfull hemmelig militær viksomhet for Norges sak
1613 Oddvar Egil Østgaard[1 424] Sersjant 09.10.1942 for fortjenstfull hemmelig militær viksomhet for Norges sak
1614 Kristoffer Holst[1 425] Utskr.løytnant 23.10.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1615 Arthur Jørgensen[1 426] Utskr.løytnant (M) 23.10.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1616 Christian A. Hansen[1 427] Utskr.fenrik 23.10.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1617 Birger Bjørghaug[1 428] Utskr.fenrik 23.10.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1618 Jens Myklebust[1 429] Torpedomatros II.kl 23.10.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1619 Rudolf Danielsen[1 430] Matros (A) II.kl 23.10.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1620 Håkon M. Andersen[1 431] Utskr.dekksmann 23.10.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1621 Andreas Paulsen[1 432] Utskr.maskinmann 23.10.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1622 Roald Oliver Noreng[1 433] Matros II.Kl. (AS) 23.10.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1623 Nils Dahlstrøm[1 434] Fyrbøter II.kl. 23.10.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1624 Christian August Monsen[1 435] Vpl.kapteinløytnant 23.10.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1625 Bernard Samulsen[1 436] Fenrik 23.10.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1626 Nils Amund Owren[1 437] Fenrik 23.10.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1627 Arne Dahl[1 438] Fenrik 23.10.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1628 Colbein A. Berstad[1 439] Fenrik 23.10.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1629 Ole Birger Hatlem Olsen[1 440] Fenrik 23.10.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1630 Harald Pedersen[1 441] Kapteinløytnant (A) 23.10.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1631 Gunnar Firing[1 442] Vpl. løytnant 23.10.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1632 Trevor Ralph Thomas[1 443] Sergeant 13.11.1942
1633 Nikolay Nygjerde[1 444] Maskinmester 13.11.1942
1634 Kristian Hartvik[1 445] skipsfører 13.11.1942
1635 Henry Isaksen[1 446] Stuert 13.11.1942
1636 André Knutsen[1 447] Kokk 13.11.1942
1637 Lars Olsen[1 448] Skipsfører 13.11.1942
1638 Einar Gerhard Bogsnæs[1 449] Fyrbøter 13.11.1942
1639 Jacob K. Knudstad[1 450] skipsfører 13.11.1942
1640 Sigurd Johannes Jamne[1 451] skipsfører 13.11.1942
1641 Trygve Waalman[1 452] Styrmann 13.11.1942
1642 Ole Dagfinn Ness-Jensen[1 453] Telegrafist 13.11.1942
1643 Helmin Olger Andersen[1 454] båtsmann 13.11.1942
1644 Arne Fjeldberg[1 455] Matros 13.11.1942
1645 Ingvald Amandus Øen[1 456] motormann 13.11.1942
1646 Thomas Kristian Johannesen[1 457] motormann 13.11.1942
1647 Oskar Peder Halvorsen[1 458] Maskinist 13.11.1942
1648 Einar Thovlsen[1 459] skipsfører 13.11.1942
1649 Finn Wilhelmsen[1 460] strymann 13.11.1942
1650 Bjarne Lande[1 461] Telegrafist 13.11.1942
1651 Olav Kristiansen[1 462] Stuert 13.11.1942
1652 Harald Jensen[1 463] Maskinmester 13.11.1942
1653 Birger Torkildsen[1 464] Maskinist 13.11.1942
1654 Sigurd Kjerulf Opdahl[1 465] Elektrikker 13.11.1942
1655 Johan Roscher[1 466] Matros 13.11.1942
1656 Karl Egron Andersen[1 467] Maskinist 13.11.1942
1657 Johannes Amundsen[1 468] skipsfører 13.11.1942
1658 Ragnar Henningsen[1 469] Styrmann 13.11.1942
1659 Eilert Eilertsen[1 470] Styrmann 13.11.1942
1660 Alfred Sæbø[1 471] Maskinmester 13.11.1942
1661 Harald Arntsen[1 472] Stuert 13.11.1942
1662 Hans Nielsen[1 473] skipsfører 13.11.1942
1663 Fredrik Olausen[1 474] Styrmann 13.11.1942
1664 Edvin Vogter[1 475] Maskinmester 13.11.1942
1665 Arne Kallevik[1 476] Maskinist 13.11.1942
1666 Arnold Skaar [1 477] Matros 13.11.1942
1667 Jens Olden[1 478] Matros 13.11.1942
1668 Thomas Bjerknes[1 479] Skipsfører 13.11.1942
1669 Oscar Nicolaisen[1 480] Maskinmester 13.11.1942
1670 Lars Larsen[1 481] skipsfører 13.11.1942
1671 Karl Arthur Olsen [1 482] skipsfører 13.11.1942
1672 Petter Gordon Jensen[1 483] Maskinmester 13.11.1942
1673 Willy Paulsen[1 484] Styrmann 13.11.1942
1674 Lars Elgsaas[1 485] Styrmann 13.11.1942
1675 Trygve Møller[1 486] skipsfører 13.11.1942
1676 Lars Larsen[1 487] båtsmann 13.11.1942
1677 Gunnar Steen Firig[1 488] Styrmann 13.11.1942
1678 Fredrik Frantsen[1 489] båtsmann 13.11.1942
1679 Gerhard Gjertsen Holme[1 490] Matros 13.11.1942
1680 Erik Berntzen[1 491] Matros 13.11.1942
1681 Ivar Pedersen Moldvær[1 492] lettmatros 13.11.1942
1682 Kaare Parelius Tuvnes[1 493] Matros 13.11.1942
1683 Helge Øi[1 494] Løytnant 13.11.1942 for fortjenstfull utførelse av militært oppdrag
1684 Alf Pedersen[1 495] Løytnant 13.11.1942 for fortjenstfull utførelse av militært oppdrag
1685 Nils Langbakk[1 496] Kvartermester 13.11.1942 for fortjenstfull utførelse av militært oppdrag
1686 Richard Nknudsen[1 497] Sersjant 13.11.1942 for fortjenstfull utførelse av militært oppdrag
1687 Ernst Sannes[1 498] Utskr. dekksmann 13.11.1942 for fortjenstfull utførelse av militært oppdrag
1688 Harald N. Ross[1 499] Sivilmilitær kaptein 13.11.1942 for fortjenstfull utførelse av militært oppdrag
1689 Per Hønningstad[1 500] Sanitetsløytnant 13.11.1942 for fortjenstfull utførelse av militært oppdrag
1690 Kaare Knudsen[1 501] Fenrik 13.11.1942 for fortjenstfull utførelse av militært oppdrag
1691 Anders Forseth[1 502] Fenrik 13.11.1942 for fortjenstfull utførelse av militært oppdrag
1692 Sverre K. Skoglund[1 503] Soldat 13.11.1942 for fortjenstfull utførelse av militært oppdrag
1693 Karl M. Thorvik[1 504] Soldat 13.11.1942 for fortjenstfull utførelse av militært oppdrag
1694 Odd Hilton Thomassen[1 505] Utskr. kvartermester 13.11.1942 for å ha vist stor dyktighet og selvoppofrelse om bord på korvetten "Potentilla" ved behandling av sårete fra norsk handelsfarøy under kamp mot tyske ubåter i Atlanterhavet natten mellom 23. og 24. august 1942.
1695 Axel A. S. Weisser[1 506] Utskr. kvartermester 13.11.1942 for å ha vist stor dyktighet og selvoppofrelse om bord på korvetten "Potentilla" ved behandling av sårete fra norsk handelsfarøy under kamp mot tyske ubåter i Atlanterhavet natten mellom 23. og 24. august 1942.
1696 Asbjørn Lukassen[1 507] Utskr. ledende dekksmann 13.11.1942 for å ha vist initiativ og dyktighet som operatør ved R.D.F.-settet om bord i korvetten "Potentilla" under kamp mot tyske ubåter i Atlanterhavet natten mellom 23. og 24. august 1942.
1697 Aksel Martin Akselsen[1 508] Utskr. dekksmann 13.11.1942 for å ha vist dyktighet og påpasselighet som fast rormann på korvetten "Potentilla" under kamp med tyske ubåter i Atlanterhavet natten mellom 23. og 24. august 1942.
1698 H. H. Kennedy[1 509] Surgeon Ltn. 13.11.1942 for under vanskelige omstendigheter å ha vist den norske korvettavdeling meget stor og uvunderlig legehjelp
1699 Christopher Toman[1 510] A/Leadding Telegraphist 13.11.1942 for, som leder av radiostatjonen på korvetten "Potentilla" å ha utvist påpasselighet og dyktighet under kamp mot ubåter i Atlanterhavet natten mellom 23. og 24. august 1942.
1700 John Everitt Uttin [1 511] Ordinary coder 13.11.1942 for å ha utvist påpasselighet og dyktighet som assistent for legene ved utførelse av operasjon på hårdt sårede skipsbrudne om bord i korvetten "Potentilla" etter kamper bot ubåter i Atlanterhavet natten mellom 23. og 24. august 1942.
1701 Peder Valldal[1 512] Utskr. Dekkmann 13.11.1942 for å ha vist initiativ og dyktighet som operatør på R.D.D.-settet om bord i korvetten "Eglantine" under kamp med ubåter i Atlanterhavet natten mellom 23. og 24. august 1942.
1702 William Gillespie[1 513] Ord.telegraphist 13.11.1942 for som leder av radiostasjonen på korvetten "Eglantine" å ha vist dyktighet og påpasselighet under kamp mot ubåter i Atlantergavet mellom 23. og 24. august 1942.
1703 Leif Løvestad[1 514] fenrik 13.11.1942 for å ha vist mot og personlig tapperhet ved at han som radio-observer med fare for sitt eget liv, tross han selv var skadet, reddet sin bevisstløse flyger ut fra et brennende fly etter landingshavari natt til 17. april 1942.
1704 Arne Georg Berntsen[1 515] Utskr.kanonskytter 13.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Noreg
1705 Einar Karlsen[1 516] Utskr.kanonskytter 13.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Noreg
1706 Peder Kristiansen[1 517] Utskr.skytter 13.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Noreg
1707 Jørgen Ebbesen[1 518] Utskr. fenrik 13.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Noreg
1708 Hans Frithjof Bøhn[1 519] Utskr. fenrik 13.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Noreg
1709 Edvard Fylkesnes[1 520] Utskr. fenrik 13.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Noreg
1710 Hans Kåre Sørensen[1 521] Utskr. fenrik 13.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Noreg
1711 Lorentz Ditmarsen[1 522] Utskr. fenrik 13.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Noreg
1712 Reidar Johan Moe[1 523] Utskr. fenrik 13.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Noreg
1713 Sverre Sørensen[1 524] Utskr. kanonskytter 13.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Noreg
1714 Birger Anton Jacobsen[1 525] Utskr. kanonskytter 13.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Noreg
1715 Ivar Hansen[1 526] Utskr. kanonskytter 13.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Noreg
1716 Yann Petit de la Villéon[1 527] Monsieur 27.11.1942
1717 Sir Edward Ratcliffe Garth Russell Evans[1 528] Admiral 27.11.1942
1718 Lars Mellemsæther[1 529] Utskr.løytnant 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1719 Ole Johan Sleire[1 530] Kvartermester II.kl. (A) 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1720 Johan Olav Nilsen[1 531] Kvartermester II.kl. (M) 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1721 Johan Johannessen[1 532] Kvartermester II.kl. (E) 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1722 Magnus Peder Svarholt[1 533] Utskr.kvartermester 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1723 Ivar Kaare Skaug[1 534] Utskr.kvartermester 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1724 Harald Solberg[1 535] Utskr.kvartermester 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1725 Isak F. Halvorsen[1 536] Utskr.kvartermester 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1726 Ernst Wilhelm Freberg[1 537] Fyrbøter I.kl. 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1727 Karl Kristian Karlsen[1 538] Asdicmatros II.kl. 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1728 Nils Berg Nilsen[1 539] Artillerimatros I.kl. 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1729 Alf Evanger[1 540] Artillerimatros II.kl. 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1730 Torvald Fredriksen[1 541] Utskr. dekksmann 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1731 Ragnvald Pettersen[1 542] Utskr. dekksmann 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1732 Arne Christiansen[1 543] Utskr.maskinmann 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1733 Arne Normann Korneliussen[1 544] Utskr.maskinmann 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1734 Olaf Martin Hansen[1 545] Utskr.maskinmann 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1735 Knut Stensaa[1 546] Utskr.maskinmann 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1736 Anker William Møller[1 547] Kadett III.kl. 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1737 Egil Stokstad[1 548] Kadett III.kl. 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1738 Øivind Høst Pettersen[1 549] Kadett I.kl. (M) 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1739 Kjell Hodstedt[1 550] Kadettaspirant 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1740 Hans Hansen[1 551] Utskr.løytnant 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1741 Sverre H. Hovland[1 552] Utskr.løytnant (M) 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1742 Johannes Pedersen[1 553] Utskr.fenrik (M) 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1743 Thorstein Johan Saastad[1 554] Utskr.fenrik (M) 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1744 Johannes Iversen[1 555] Utskr.kvartermester 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1745 Leif Johannes Eriksen[1 556] Fyrbøter II.kl. 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1746 Helge Andreas Ivar Nordbye[1 557] Signalmatros II.kl. 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1747 Leif Eriksen[1 558] Utskr.led.dekksmann 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1748 Kristen Hanry Kristensen[1 559] Utskr.led.dekksmann 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1749 Johan H. Johansen[1 560] Utskr.led.dekksmann 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1750 Karl Anker Halvorsen[1 561] Utskr.dekksmann 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1751 Einar Leofred Holm[1 562] Utskr.dekksmann 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1752 Alf Lien[1 563] Utskr.maskinmann 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1753 Gunnar Juul Roberg[1 564] Utskr.maskinmann 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1754 Kasper Jordan[1 565] Utskr.dekksmann 27.11.1942 for besluttsomhet og snarrådighet ved å slukke brann under kanon nr. 2 om bord i jageren "Eskdalen" under kamp med fienden i Kanalen natten mellom 13. og 14. oktober, 1942.
1755 Olav August Johan Nilsen[1 566] Utskr.løytnant 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1756 Wener Pedersen[1 567] Utskr.løytnant 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1757 Leif Weidemann Bie[1 568] Utskr.løytnant 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1758 Anders Sunde[1 569] Utskr.løytnant 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1759 Alf Kristian Haavik[1 570] Utskr.løytnant 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1760 Thorbjørn Langeland Sætre[1 571] Utskr.løytnant 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1761 Simon Carlsen[1 572] Utskr.løytnant (M) 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1762 Aage Eriksen[1 573] Utskr.løytnant (M) 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1763 Nils Cornelius Nilsen[1 574] Utskr.løytnant (M) 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1764 Bjarne Narvesen[1 575] Utskr.løytnant (M) 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1765 Sverre Johan Køllersen[1 576] Utskr.fenrik 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1766 Harald Elveslett[1 577] Utskr.fenrik (M) 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1767 Anders Kristian Larsen[1 578] Utskr.fenrik (M) 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1768 Bjarne Walaunet[1 579] Utskr.fenrik (M) 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1769 Ingvar Nilsen[1 580] Utskr.fenrik (M) 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1770 Karl Kristian Markussen[1 581] Utskr.fenrik (M) 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1771 Ole Solbjørg[1 582] Utskr.fenrik (M) 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1772 John Øverland[1 583] Kvartermester II.kl. (A) 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1773 Einar Maurits Gogstad[1 584] Utskr.kvartermester (S) 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1774 Thorleif J. Andersen[1 585] Utskr.kvartermester 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1775 Einar Sørensen[1 586] Utskr.kvartermester 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1776 Bjørn Hagen[1 587] Artillerimatros II.kl. 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1777 Alf Wilhelm Solberg[1 588] Torpedomatros II.kl 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1778 Sverre Syvertsen[1 589] Fyrbøter II.kl. 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1779 Asbjørn Stein[1 590] Utskr.led.dekksmann 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1780 Thoralf Magnus Haukland[1 591] Utskr.dekksmann 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1781 Thorfinn Rasmussen[1 592] Utskr.dekksmann 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1782 Nils Ivar Nilsen[1 593] Utskr.dekksmann 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1783 Einar Annathon Pettersen[1 594] Utskr.dekksmann 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1784 Trygve Hansen[1 595] Utskr.dekksmann 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1785 Erik L. Ljungren[1 596] Utskr.dekksmann 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1786 Erling Ingvart Svellingen[1 597] Utskr.dekksmann 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1787 Herman Eilertsen[1 598] Utskr.dekksmann 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1788 Arne Sivertsen[1 599] Utskr.dekksmann 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1789 Karl Vicotr Sjøholm[1 600] Utskr.dekksmann 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1790 Reidar Løvik[1 601] Utskr.dekksmann 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1791 Birger Jensen[1 602] Utskr.dekksmann 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1792 Johannes Kristoffer Wilhelmsen[1 603] Utskr.dekksmann 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1793 Anders Nikolai Reiersen[1 604] Utskr.dekksmann 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1794 Kåre B. Johansen[1 605] Utskr.dekksmann 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1795 Alf Oliver Undeland[1 606] Utskr.dekksmann 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1796 Albert Georg Andersen[1 607] Utskr.maskinmann 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1797 Henry Almfeldt Krog Johansen[1 608] Utskr.maskinmann 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1798 Jakob Jakobsen[1 609] Utskr.maskinmann 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1799 Johan Thorkildsen[1 610] Utskr.maskinmann 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1800 Erik Langøen[1 611] Utskr.maskinmann 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1801 Arthur Nordstrand[1 612] Utskr.maskinmann 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1802 Jørgen E. Wang[1 613] Utskr.maskinmann 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1803 Ottar Andreas Garshol[1 614] Utskr.maskinmann 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1804 Arne Johannes Nilsen[1 615] Utskr.maskinmann 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1805 Arthur Peder Berntsen Nesse[1 616] Utskr.maskinmann 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1806 John Bagshawe[1 617] Signalmann 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1807 Ragnar Knudsen[1 618] Utskr.løytnant 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1808 Bjarne Ellefsen[1 619] Utskr.løytnant 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1809 Eivind Dahl Johansen[1 620] Utskr.løytnant 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1810 Palmer A. Hermansen[1 621] Utskr.løytnant 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1811 Arve Engstrøm Martinsen[1 622] Utskr.løytnant 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1812 Bjørn Harr Grøneng[1 623] Utskr.fenrik 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1813 Trygve Sjøvold[1 624] Utskr.fenrik 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1814 Rolf Otto Berntsen[1 625] Utskr.fenrik 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1815 Desmond Courtenay Fredrich Lloyde[1 626] Sub.lieutenant 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1816 Kåre Pettersen[1 627] Vpl.kvartermester I.kl. 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1817 Olav Johan Foseide[1 628] Kvartermester II.kl. (A) 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1818 Frank Reidar Kismul[1 629] Kvartermester II.kl. (A) 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1819 Jens Adolf Haugen[1 630] Kvartermester II.kl. (M) 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1820 Harry Enger[1 631] Kvartermester II.kl. (M) 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1821 Egil Madsen Åkerlund[1 632] Utskr.kvartermester (A) 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1822 Knut Johannessen[1 633] Utskr.kvartermester 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1823 Aksel Rognaldsen[1 634] Fyrbøter I.kl. 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1824 Bjarne Nilsen[1 635] Fyrbøter II.kl. 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1825 Johan Fritsvold[1 636] Artillerimatros II.kl. 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1826 Erling Gustav Hamar[1 637] Torpedomatros II.kl 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1827 Jakob Mørch Droksaas [1 638] Artillerimatros II.kl. 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1828 Einar Hem[1 639] Utskr.led.dekksmann 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1829 Gerhard Håkon Fivelstad[1 640] Utskr.led.maskinmann 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1830 Olav T. Strømsøy[1 641] Utskr.dekksmann 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1831 Sven Olaf Fagerland[1 642] Utskr.dekksmann 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1832 Paul P. Odberg[1 643] Utskr.dekksmann 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1833 Nils Odd Nilsen Aabol[1 644] Utskr.dekksmann 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1834 Karl Lykling Korneliussen[1 645] Utskr.dekksmann 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1835 Olav Birkeland[1 646] Utskr.dekksmann 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1836 Johan Troberg[1 647] Utskr.dekksmann 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1837 Gisle Olsen Mykjebust[1 648] Utskr.dekksmann 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1838 Ole Andreas Holthe[1 649] Utskr.dekksmann 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1839 Einar Halvorsen[1 650] Utskr.dekksmann 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1840 Karl Weldemar Kåsa[1 651] Utskr.dekksmann 27.11.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1841 Alf Magdalen Handal[1 652] Matros 18.12.1942
1842 Birger Ørmen[1 653] Styrmann 18.12.1942
1843 Antoni Aabelvik[1 654] Matros 18.12.1942
1844 Johnnes Hovden[1 655] Maskinist 18.12.1942
1845 Sigvald B. Johansen[1 656] Fører 18.12.1942
1846 Peter Arnt Ellefsen[1 657] Maskinmester 18.12.1942
1847 Arne Johansen[1 658] Styrmann 18.12.1942
1848 Georg Heldal[1 659] Fører 18.12.1942
1849 J. M. Zackrisen[1 660] Fører 18.12.1942
1850 Thoralf Øvrevik[1 661] Styrmann 18.12.1942
1851 Arvid Moe[1 662] Maskinmester 18.12.1942
1852 Sigurd Meland[1 663] tømmermann 18.12.1942
1853 Arnold Burt Gjertsen[1 664] Fører 18.12.1942
1854 Thorolf Tiemroth Wilhelmsen[1 665] Styrmann 18.12.1942
1855 Einar Erlandsen[1 666] Styrmann 18.12.1942
1856 Ragnvald Hansen[1 667] Maskinist 18.12.1942
1857 Hans Jørgen Skalle[1 668] Stuert 18.12.1942
1858 Anders Anderson[1 669] donkeymann 18.12.1942
1859 Henning Drevik[1 670] Fører 18.12.1942
1860 Peder Pedersen[1 671] Fører 18.12.1942
1861 Sigurd Håvald Kittelsen[1 672] Styrm./radiotelegr. 18.12.1942
1862 Anders Høviskeland[1 673] Fører 18.12.1942
1863 Jakob Anglevik[1 674] Maskinmester 18.12.1942
1864 Arne Svendsen[1 675] Fører 18.12.1942
1865 Anton Blindheim[1 676] Maskinmester 18.12.1942
1866 Leander Jensen[1 677] Fører 18.12.1942
1867 Johan Adolf Olsen[1 678] Styrmann 18.12.1942
1868 Arnulf Walle[1 679] Strymann 18.12.1942
1869 Olav Bottn[1 680] Maskinmester 18.12.1942
1870 Jørgen Johan Hansen[1 681] Maskinist 18.12.1942
1871 Petter Pettersen[1 682] Stuert 18.12.1942
1872 Ragvald Johansen[1 683] båtsmann 18.12.1942
1873 Hans Hansen[1 684] tømmermann 18.12.1942
1874 Thor Wilhelmsen[1 685] Matros 18.12.1942
1875 Egil Gasmann[1 686] motormann 18.12.1942
1876 Karl Johan Kristiansen[1 687] motormann 18.12.1942
1877 Harry Seierstad[1 688] pumpemann 18.12.1942
1878 Alf Karsten Nilsen[1 689] motormann 18.12.1942
1879 Olav Andreas Bringedal[1 690] assistent 18.12.1942
1880 Johannes Laegland[1 691] Fører 18.12.1942
1881 John Mathiesen[1 692] styrmann 18.12.1942
1882 Martin Vebenstad[1 693] Telegrafist 18.12.1942
1883 Kaare Duedahl[1 694] styrmann 18.12.1942
1884 Olaus Kverneland[1 695] Maskinmester 18.12.1942
1885 Ingvald Johansen[1 696] Maskinmester 18.12.1942
1886 Nils Traen[1 697] Maskinist 18.12.1942
1887 Karsten Kalleberg[1 698] Stuert 18.12.1942
1888 Bjarne Mjaanes[1 699] kokk 18.12.1942
1889 Carl Nerva[1 700] styrmann 18.12.1942
1890 Halfdan Johnsen[1 701] Maskinist 18.12.1942
1891 Einar Thoresen[1 702] Fører 18.12.1942
1892 Jacob Christian Brochmann[1 703] Styrmann 18.12.1942
1893 Edwin Mortensen[1 704] Telegrafist 18.12.1942
1894 Peder Eugen Syversen[1 705] Maskinist 18.12.1942
1895 Arne Brekke[1 706] tømmermann 18.12.1942
1896 Martin E. Magnussen[1 707] styrmann 18.12.1942
1897 Sverre Svendsen[1 708] styrmann 18.12.1942
1898 Julius Nilsen[1 709] Maskinmester 18.12.1942
1899 Erling Fotland[1 710] maskinist 18.12.1942
1900 Malvin Henriksen[1 711] maskinist 18.12.1942
1901 Alfred Bakke[1 712] maskinassistent 18.12.1942
1902 Herman Wilhelm Ansker Dahl[1 713] Stuert 18.12.1942
1903 Olaf Hellan[1 714] Maskinmester 18.12.1942
1904 Halvor Tønnessen[1 715] Maskinmester 18.12.1942
1905 Johan Lunde[1 716] Fører 18.12.1942
1906 Bjarne Ottar Thodesen[1 717] styrmann 18.12.1942
1907 Cyril Dawson[1 718] kullemper 18.12.1942
1908 Mathew Barclay[1 719] fyrbøter 18.12.1942
1909 Georg William Hunter[1 720] kokk 18.12.1942
1910 Christian Weydahl[1 721] Løytnant 18.12.1942 for under tjeneste på undervannsbåt "B.I." den 8. august 1941 å ha utvist stor dyktighet og mot under arbeide med å begrense skade på fartøyet forårsaket av aksplosjon og ved samme høve å ha satt sitt liv på spill for å redde andres. 1 Stjerne
1911 Karl Hjellestad[1 722] Utskr.løytnant 18.12.1942 for tapperhet og dyktig utførelse av sin tjeneste på motortorpedobåt under angrep op fiendlige konvojer på norskekysten 1.-4. oktober 1941. 1 Stjerne
1912 Kristoffer Holst[1 723] Utskr.løytnant 18.12.1942 for å ha vist initiativ og stor dyktighet som nestkommanderende på korvetten "Potentilla" under angrep på tyske ubåter i Atlanterhavet natten mellom 23. og 24. august 1942. 1 Stjerne
1913 Jens Myklebust[1 724] Asdicmatros II.kl. 18.12.1942 for å ha vist initiativ og stor dyktighet ved å reparerer asdic-settet som brøt ned under angrep på tyske ubåter med korvetten "Potentilla" natten mellom 23. og 24. august 1942. 1 Stjerne
1914 Kristian Dammen[1 725] Utskr. dekksmann 18.12.1942 for å ha vist stor dyktighet som asdicoperatør om bord i korvetten "Eglantine" under kamper med ubåter.
1915 Arthur Marius Lund[1 726] Flymatros II 18.12.1942 for utmerket utførelse av redningsarbeide etter eksplosjon i en refueller ved 330 Squadron, Island, natten mellom 4. og 5. august 1942.
1916 Olaf Rye Sjursen[1 727] Flymatros III 18.12.1942 for utmerket utførelse av redningsarbeide etter eksplosjon i en refueller ved 330 Squadron, Island, natten mellom 4. og 5. august 1942.
1917 Kurt William Andersen[1 728] Flymatros III 18.12.1942 for utmerket utførelse av redningsarbeide etter eksplosjon i en refueller ved 330 Squadron, Island, natten mellom 4. og 5. august 1942.
1918 Knut Skjong[1 729] Flymatros I 18.12.1942 for utmerket utførelse av redningsarbeide etter eksplosjon i en refueller ved 330 Squadron, Island, natten mellom 4. og 5. august 1942.
1919 Hans Børresen[1 730] Løytnant (M) 18.12.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1920 Axel Winge Prebensen[1 731] Vpl.løytnant 18.12.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1921 Erling Matland[1 732] Utskr.løytnant 18.12.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1922 Aage Grant Knutsen[1 733] Vpl.løytnant (M) 18.12.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1923 Harald Henriksen[1 734] Utskr.løytnant 18.12.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1924 Kjell Horntvedt[1 735] Utskr.løytnant 18.12.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1925 Kristoffer Magdal Lauritsen[1 736] Utskr.løytnant (M) 18.12.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1926 Sigurd Wilhelm Martinsen[1 737] Utskr. fenrik 18.12.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1927 Rolf Monrad[1 738] Utskr. fenrik 18.12.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1928 Arne Ludvik Olsen[1 739] Utskr. fenrik 18.12.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1929 Jakob Anders Stendal[1 740] Utskr. fenrik 18.12.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1930 Karl Johannessen Reigstad[1 741] Kvartermester I.kl. (M) 18.12.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1931 Terje Mortensen[1 742] Kvartermester II.kl. (A) 18.12.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1932 Erik Arnold Rådlund[1 743] Kvartermester II.kl. (M) 18.12.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1933 Nils Bjarne Johnsøn[1 744] Kvartermester II.kl. (A) 18.12.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1934 Knut Steen Hansen[1 745] Kvartermester II.kl. (S) 18.12.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1935 Aage Røed[1 746] Fyrbøter I.kl. 18.12.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1936 Arve Holst[1 747] Art.matros I.kl. 18.12.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1937 Gunnar Nilsen[1 748] Art.matros II.kl. 18.12.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1938 Margido Gjæver Pedersen[1 749] Asdicmatros II.kl. 18.12.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1939 Leif Martinius Tangen[1 750] Sig.matros II.kl 18.12.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1940 Konrad Hanøy[1 751] Sig.matros II.kl 18.12.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1941 Dagfinn Julian Karlsen[1 752] Sig.matros II.kl 18.12.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1942 Gaut Andreas Kaspersen[1 753] Utskr.kvartermester (A) 18.12.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1943 Simon Bartold Olsen[1 754] Utskr.kvartermester (A) 18.12.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1944 Carl Johan Johansen[1 755] Utskr.kvartermester (M) 18.12.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1945 Markus Georg Josefsen[1 756] Utskr.kvartermester (M) 18.12.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1946 Hand Ludvik Bjerkestrand[1 757] Utskr.kvartermester (Nav) 18.12.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1947 Dsøren Korneliussen[1 758] Utskr.kvartermester (Int) 18.12.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1948 Augustun Pettersen[1 759] Utskr.led.dekksmann 18.12.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1949 Erling Nilsen[1 760] Utskr.led.dekksmann 18.12.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1950 Thore Holt Mathisen[1 761] Utskr. dekksmann 18.12.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1951 Ole Asbjørn Hansen[1 762] Utskr. dekksmann 18.12.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1952 Olaf E. C. Christiansen[1 763] Utskr. dekksmann 18.12.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1953 Louis Johannes Johansen Gunvaldsen[1 764] Utskr. dekksmann 18.12.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1954 Karl J. F. Karlsen[1 765] Utskr. dekksmann 18.12.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1955 Gunnar Hansen[1 766] Utskr. dekksmann 18.12.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1956 Øivind Meyer Svendsen[1 767] Utskr. dekksmann 18.12.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1957 Trygve Henrik Olsen[1 768] Utskr. dekksmann 18.12.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1958 Aslak Olsen Ødegård[1 769] Utskr. dekksmann 18.12.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1959 Einar Anker Richardsen[1 770] Utskr. dekksmann 18.12.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1960 Hans Trygve Ormstad[1 771] Utskr. dekksmann 18.12.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1961 Åsmund J. Ophaug[1 772] Utskr. dekksmann 18.12.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1962 Odd Jensen[1 773] Utskr. dekksmann 18.12.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1963 Ole Breivik[1 774] Utskr. dekksmann 18.12.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1964 Jørgen Kristiansen[1 775] Utskr. dekksmann 18.12.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1965 Ludvik Johansen[1 776] Utskr. dekksmann 18.12.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1966 Johan Ludvik Jørgensen[1 777] Utskr. dekksmann 18.12.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1967 Georg Ansten Hansen[1 778] Utskr. dekksmann 18.12.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1968 Amandus Briskemyr[1 779] Utskr. maskinmann 18.12.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1969 Reidar Bergmann[1 780] Utskr. maskinmann 18.12.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1970 Harald Ivarsen Ulvøy[1 781] Utskr. maskinmann 18.12.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1971 Olav Martin Nilsen[1 782] Utskr. maskinmann 18.12.1942 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1972 Ragnar Edler Christensen[1 783] Vpl. kapteinløytnant 15.01.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1973 John Arthur Østbø[1 784] Utskr. fenrik 15.01.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1974 John Sæther[1 785] Utskr. fenrik 15.01.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1975 Nils Severin Antonsen Dale[1 786] Utskr. kvartermester (A) 15.01.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1976 Leif Andreas Schetne[1 787] Utskr. kvartermester (M) 15.01.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1977 Gunnar Evensen[1 788] Utskr. kvartermester (S) 15.01.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1978 Helge Eriksen[1 789] Utskr. dekksmann 15.01.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1979 Oscar J. Jensen[1 790] Utskr. løytnant 15.01.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1980 Arne Frithjof Sveen[1 791] Fenrik 15.01.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1981 Kristian Andreassen[1 792] Vpl. Fenrik 15.01.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1982 Rolf Weier Olsen[1 793] Kadett II. Kl 15.01.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1983 Abraham Eskedal[1 794] Kvartermester (M) 1.kl. 15.01.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1984 Henry Wilhelm Nicolai Gundersen[1 795] Kvartermester (M) 1.kl. 15.01.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1985 Ola Kolgrov[1 796] Kvartermester (A) kl.1 15.01.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1986 Tor Jahr Johansen[1 797] Kvartermester (M) 1.kl. 15.01.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1987 Nils Ole Nilsen Farstad[1 798] Kvartermester (A) II.kl. 15.01.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1988 Kjell Lorang Knudsen[1 799] Kvartermester radio II.kl. 15.01.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1989 Kornelius Olai Fure[1 800] Kvartermester (A) II.kl. 15.01.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1990 Bjarne Olsen Ravndal[1 801] Utskr.ledende maskinmann 15.01.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1991 Torger Nævdal[1 802] Utskr.ledende maskinmann 15.01.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1992 Donald Dreyer Aas[1 803] Utskr.ledende dekksmann 15.01.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1993 Einar Melsether[1 804] Utskr.ledende maskinmann 15.01.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1994 Bjarne Arvid Ludvigsen[1 805] Utskr.ledende dekksmann 15.01.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1995 Alfred Marenius Johansen[1 806] Fyrbøter II.kl. 15.01.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1996 Kåre Ekenes Haraldsen[1 807] Fyrbøter II.kl. 15.01.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1997 Hans Konrad Borgersen[1 808] Fyrbøter II.kl. 15.01.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1998 Trygve Remme[1 809] Artillerimatros II.kl. 15.01.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
1999 Arne Olsen[1 810] Artillerimatros II.kl. 15.01.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2000 Leif Olaisen Lervåg[1 811] Artillerimatros II.kl. 15.01.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2001 Johan Hilton Holtan[1 812] Artillerimatros II.kl. 15.01.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2002 Johannes Garmann[1 813] Signalmatros II.kl. 15.01.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2003 Sigurd Anthon Skinnes Vaal[1 814] Utskr. dekksmann 15.01.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2004 Birger Harry Pettersen[1 815] Utskr. dekksmann 15.01.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2005 Nils Leonard Pedersen[1 816] Utskr. dekksmann 15.01.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2006 Rolf Kaastrup[1 817] Utskr. dekksmann 15.01.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2007 Kåre Olafsen Kolstad[1 818] Utskr. dekksmann 15.01.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2008 Karsten Jørgensen[1 819] Utskr. dekksmann (kokk) 15.01.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2009 Sverre J. Jensen[1 820] Utskr. dekksmann 15.01.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2010 Morten Richard Jentoft[1 821] Utskr. dekksmann 15.01.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2011 Johannes P. J. Holvik[1 822] Utskr. dekksmann 15.01.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2012 Osvald Hansen[1 823] Utskr. dekksmann 15.01.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2013 Lars Børge[1 824] Utskr. dekksmann 15.01.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2014 Albert Richard Berrefjord[1 825] Utskr. dekksmann 15.01.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2015 Olav Olavsen Allum[1 826] Utskr. dekksmann 15.01.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2016 Isak Hansen[1 827] Utskr. maskinmann 15.01.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2017 Gunnar Strand[1 828] Utskr. ledende maskinmann 15.01.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2018 Arthur Jørgensen[1 829] Utskr. Løytnant (M) 05.02.1943 for ypperlig innsats som maskinmester på korvetten "POTENTILLA" under fartøyets kamp mot u-båter i Atlanterhavet fra 15. til 20. november 1942. 1 Stjerne
2019 Nils Amund Owren[1 830] Fenrik 05.02.1943 for at han, tross en treffer i direktoren som drepte eller såret de øvrige, fortsatte å lede skytningen fra konon nr. 1 under "Eskdale"s kamp mot fienden 11 - 12/12.1942. 1 Stjerne
2020 Arne Christiansen[1 831] Utskr. maskinmann 05.02.1943 for at han, ved sin rolige opptreden, raskhet og dyktighet under ammunisjonslanging, satte de andre et godt eksempel og herved bidro til at langingen gikk rolig og sikkert, under "Eskedal"s kamp mot fienden 11 - 12/12.1942. 1 Stjerne
2021 Folke Hauge Johannessen[1 832] Løytnant 05.02.1943 for på en fortjensfull måte å ha deltatt i krigen for Norge 1 Stjerne
2022 Knut Emil Skodje[1 833] Utskr. løytnant (M) 05.02.1943 for på en fortjensfull måte å ha deltatt i krigen for Norge 1 Stjerne
2023 Paul Jacobsen[1 834] Utskr. fenrik 05.02.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2024 Steffen Jespersen[1 835] Artillerimatros II.kl. 05.02.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2025 Per Ierulf Kvamsø[1 836] Utskr. ledende dekksmann 05.02.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2026 Olav Hansen[1 837] Utskr. dekksmann 05.02.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2027 Helmer Nikolaisen[1 838] Utskr. dekksmann 05.02.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2028 Bernt Hermansen[1 839] Utskr. dekksmann 05.02.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2029 Alf Harry Halvorsen[1 840] Utskr. dekksmann 05.02.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2030 Olaf L. Knudsen[1 841] Utskr. dekksmann 05.02.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2031 William Mortvedt[1 842] Utskr. dekksmann 05.02.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2032 Olav Hansen[1 843] maskinmann 05.02.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2033 Reinert Kolstø[1 844] maskinmann 05.02.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2034 Eyvind Belt Engelsen[1 845] Utskr. fenrik 05.02.1943 for utmerket tjeneste som asdicoffiser om bord i korvetten "Rose" under kamper med u-båter i Atlanterhavet den 15de, 17, 18de, 19de og 20de november 1942.
2035 Alfred Eilertsen[1 846] Utskr. ledende dekksmann 05.02.1943 for utmerket betjening av RDF-settet om bord i korvetten "Rose" under kamper med u-båter i Atlanterhavet den 15de, 17de, 18de, 19de og 20de november 1942.
2036 Henry Peder Ulstein[1 847] Asdicmatros II.kl. 05.02.1943 for utmerket betjening av asdicsettet om bord i korvetten "Rose" under kamper mot u-båter i Atlanterhaven den 15de, 17de, 18de, 19de og 20de november 1942.
2037 Johan Albert Rønningen[1 848] Utskr. løytnant 05.02.1943 for på en fortjensfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2038 Erling Nordahl Haug[1 849] Utskr. løytnant 05.02.1943 for på en fortjensfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2039 Anfinn Ås Klæbo[1 850] Utskr. løytnant 05.02.1943 for på en fortjensfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2040 Erling Børgesen[1 851] Vpl. Fenrik (T) 05.02.1943 for på en fortjensfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2041 Niels Trygve Nielsen[1 852] Utskr. fenrik 05.02.1943 for på en fortjensfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2042 Per Virik[1 853] Utskr. fenrik 05.02.1943 for på en fortjensfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2043 Arne Henry Abrahamsen[1 854] Vp. kvartermester (Int.) 05.02.1943 for på en fortjensfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2044 Hans Ingebrigt Aas[1 855] Artillerimatros II.kl. 05.02.1943 for på en fortjensfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2045 Gunnar Sjaastad[1 856] Utskr. ledende dekksmann 05.02.1943 for på en fortjensfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2046 Sverre Batalden[1 857] Utskr. dekksmann (skytter) 05.02.1943 for på en fortjensfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2047 Olaf Mathias Mathiassen[1 858] Utskr. dekksmann (skytter) 05.02.1943 for på en fortjensfull måte å ha deltatt i krigen for Norge krigsforlist 4 ganger
2048 Simon Adolf Jonassen[1 859] Utskr. dekksmann (skytter) 05.02.1943 for på en fortjensfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2049 Arne Midtlyng[1 860] Utskr. dekksmann (skytter) 05.02.1943 for på en fortjensfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2050 Martin Hansen Ruteig[1 861] Utskr. dekksmann (skytter) 05.02.1943 for på en fortjensfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2051 Rolf Reinemo[1 862] Utskr. dekksmann (skytter) 05.02.1943 for på en fortjensfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2052 Kristian Mælen[1 863] Utskr. dekksmann (skytter) 05.02.1943 for på en fortjensfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2053 Egil M. Henriksen[1 864] Kvartermester (M) II.kl. 05.02.1943 for tapperhet og god tjeneste på M.T.B. 54 i Kanalen natten 8. - 9. september 1941, da et større fiendtlig transportskib ble senket.
2054 Edvin Wabakken[1 865] Utskr. dekksmann (san.) 05.02.1943 for å ha vist stor dyktighet og utholdenhet ved redning av menneskeliv etter han var blitt senket med korvetten "Montbretia" natten mellom 19. og 20. november 1942.
2055 Nils Hjøring Jensen[1 866] Utskr. maskinmann 05.02.1943 for å ha vist stor dyktighet og utholdenhet ved å reparere R.D.F.-settet på korvetten "Potentilla" natten mellom 19. og 20. november 1942, etter at han, få timer i forveien, var blitt senket med korvetten "Montbretia" og hadde ligget i vannet en time før han ble tatt opp.
2056 Harald Henriksen[1 867] Fenrik 05.02.1943 for dyktig utnyttelse av fartøyets torpedoer idet ett fartøy ble senket av "Eskdale"s torpedo under dennes kamp mot fienden 11. - 12. desember 1942.
2057 Tor Gunnes[1 868] Utskr. kvartermester (A) 05.02.1943 for på en framrakende måte å ha ledet Pom-pom besetningen og senket eller alvorlig skadet en E-båt under "Eskdale"s kamp mot fienden 11.-12. desember 1942.
2058 Bjørn Bovin[1 869] Utskr. dekksmann 05.02.1943 for at han ved den aktre Oerlikon, tross under heftig ild, fortsatte å skyte og derved drev fienden bort, under "Eskdale"s kamp mot fienden 11. - 12. desember 1942
2059 H. B. Johnson[1 870] 0 26.02.1943 D.F.C., R.A.F.
2060 Odd Omland[1 871] Matros 26.02.1943 1 krigsforlis
2061 Hans Ludvig Hansen[1 872] Styrmann 26.02.1943
2062 Frithjof Lampe[1 873] Maskinist 26.02.1943
2063 Karl Paulsen[1 874] Maskinmester 26.02.1943
2064 Rud V. Jacobsen[1 875] Fører 26.02.1943
2065 Edvin Dahl[1 876] Maskinmester 26.02.1943
2066 Jakob Nørgaard[1 877] Maskinist 26.02.1943
2067 Edvard Sanne[1 878] Maskinist 26.02.1943
2068 Jørgen Jansen[1 879] Strymann 26.02.1943
2069 Aksel Johnsen[1 880] Maskinist 26.02.1943
2070 Aksel Malmin[1 881] Stuert 26.02.1943
2071 Wilhelm Andersen[1 882] Maskinmester 26.02.1943
2072 Alf Lindgren[1 883] Styrmann 26.02.1943
2073 Einar Kristiansen[1 884] Fører 26.02.1943
2074 Rolf Arnesen[1 885] Stuert 26.02.1943 1 krigsforlis
2075 Ingemar Thorsvik[1 886] Maskinmester 26.02.1943
2076 Jørgen Sætren[1 887] Maskinist 26.02.1943
2077 Konrad Karlsen Midtun[1 888] Styrmann 26.02.1943
2078 Nicolay Knudsen[1 889] Fører 26.02.1943
2079 Jon Jonnassen[1 890] Matros 26.02.1943 et krigsforlis
2080 Sigurd Fjaertoft[1 891] Fører 26.02.1943
2081 Magne Waage[1 892] Kokk 26.02.1943
2082 Johannes Olsen Melkevik[1 893] Styrmann 26.02.1943
2083 Martin Lindanger Thordal[1 894] Styrmann 26.02.1943
2084 Peder Strande[1 895] Maskinmester 26.02.1943
2085 Hans M. Wiestad[1 896] Stuert 26.02.1943
2086 Trygve Karlson Skjolberg[1 897] Maskinist 26.02.1943 et krigsforlis
2087 Vilhelm Arntsen[1 898] Maskinist 26.02.1943
2088 Rolf Karlsen[1 899] Fyrbøter 26.02.1943
2089 Guttorm Mikkelsen[1 900] Maskinist 26.02.1943
2090 Tormod Andersen[1 901] Telegrafist 26.02.1943
2091 Odd Melvik Sand[1 902] Matros 26.02.1943
2092 Toralf Pedersen[1 903] Matros 26.02.1943
2093 Eivind Hartman Pettersen[1 904] Stuert 26.02.1943
2094 Hans E. Olsen[1 905] Styrmann 26.02.1943
2095 Olai W. Jørgensen[1 906] Styrmann 26.02.1943
2096 Johannes Aamaas[1 907] Maskinist 26.02.1943
2097 Finn Jørgensen[1 908] Maskinist 26.02.1943
2098 Thor A. Brønn[1 909] Baatsmann 26.02.1943
2099 Kaare Rød[1 910] Maskinist 26.02.1943
2100 Karl Hansen[1 911] Maskinist 26.02.1943 et krigsforlis
2101 Harald Stavdal[1 912] Maskinmester 26.02.1943 et krigsforlis
2102 Brinck Olsen[1 913] Styrmann 26.02.1943 et krigsforlis
2103 Gjert Pettersen[1 914] Stuert 26.02.1943 et krigsforlis
2104 Jens Gunvald Blom[1 915] Styrmann 26.02.1943 et krigsforlis
2105 Finn Norman Abrahamsen[1 916] Fører 26.02.1943
2106 John Olav Olsen[1 917] Styrmann 26.02.1943 savnes etter m.s. "Ringstad"s forlis
2107 Harald Mohn Hansen[1 918] 0 26.02.1943 savnes etter m.s. "Ringstad"s forlis
2108 Leif Meen[1 919] Styrmann 26.02.1943 et krigsforlis
2109 Gustav H. Børresen[1 920] Matros 26.02.1943
2110 Otto Sørensen Skaugen[1 921] Maskinist 26.02.1943
2111 Peder Gotfred Gunnersen[1 922] Matros 26.02.1943
2112 Olaf Olsen[1 923] Matros 26.02.1943
2113 Trygve Clasen[1 924] Stuert 26.02.1943 et krigsforlis
2114 Arne Kristian Karlsen[1 925] Matros 26.02.1943
2115 Johan A. Meyer Karlsen[1 926] Kokk 26.02.1943 et krigsforlis
2116 Aage Jul Holtan[1 927] Styrmann 26.02.1943
2117 Kristen Kristiansen[1 928] Styrmann 26.02.1943
2118 Abraham Bjerkseth[1 929] 0 26.02.1943 to krigsforlis
2119 Severin Illenæs[1 930] Maskinmester 26.02.1943
2120 Karsten Emil Heen[1 931] Stuert 26.02.1943 et krigsforlis
2121 John S. Wilberg[1 932] Elektriker 26.02.1943 et krigsforlis
2122 Leif Mathinsen[1 933] Pumpemann 26.02.1943
2123 Sigvart Skotheim[1 934] Matros 26.02.1943 et krigsforlis
2124 Jacob Martin Solstad[1 935] Lettmatros 26.02.1943 et krigsforlis
2125 Per Lyngholm Statland[1 936] Motormann 26.02.1943
2126 Johannes Olsen[1 937] Motormann 26.02.1943
2127 Johan Eide[1 938] Motormann 26.02.1943 et krigsforlis
2128 V. Young Halvorsen[1 939] Fører 26.02.1943
2129 Hagbart Trekkvold[1 940] Lettmatros 26.02.1943
2130 Hans Bjønnes[1 941] Fører 26.02.1943 et krigsforlis
2131 Erling Alstad[1 942] Kokk 26.02.1943
2132 Olav Joleik[1 943] Matros 26.02.1943
2133 Gaute Tindeland[1 944] Maskinist 26.02.1943
2134 Anton Helle[1 945] Maskinmester 26.02.1943
2135 Leonard Terjesen[1 946] Fører 26.02.1943
2136 Anton Kvamme[1 947] Donkeymann 26.02.1943
2137 Erling Holtung[1 948] Styrmann 26.02.1943
2138 Edward H. Welle[1 949] Fører 26.02.1943
2139 Harald H. Sundt[1 950] Overstyrmann 26.02.1943
2140 Ivar Grønbukt[1 951] Overstyrmann 26.02.1943
2141 Sverre Johannessen[1 952] 1 styrmann 26.02.1943 2 krigsforlis
2142 Anders Andersen[1 953] 2 styrmann 26.02.1943
2143 Torbjørn Samuelsen[1 954] 3 styrmann 26.02.1943
2144 Magnus A. Mjøs[1 955] 4 styrmann 26.02.1943 et krigsforlis
2145 Aage Ludvigsen[1 956] 4 styrmann 26.02.1943 2 krigsforlis
2146 Asmund Sølvesen[1 957] maskinmester 26.02.1943
2147 Julius Andreassen[1 958] 1 maskinist 26.02.1943
2148 Kristian Rasmussen[1 959] 2 maskinist 26.02.1943
2149 Karl Emil Kristiansen[1 960] 3 maskinist 26.02.1943
2150 Alexander Thorsen[1 961] 4 maskinist 26.02.1943
2151 Henrik Wilhelm Kaalaas[1 962] 4 maskinist 26.02.1943
2152 Otto Armand Nielsen[1 963] 4 maskinist 26.02.1943
2153 Amandus Larsen[1 964] 4 maskinist 26.02.1943
2154 Jens Olaf Strand[1 965] maskinist 26.02.1943
2155 Fritz Christoffersen[1 966] Dekksmaskinist 26.02.1943 et krigsf.
2156 Johan Martinius Gullbrandsen[1 967] Dekksmaskinist 26.02.1943
2157 Magnus Bye Pettersen[1 968] Frysemaskinist 26.02.1943
2158 Ole Torvald Nilsen[1 969] Maskin assistent 26.02.1943
2159 Jens Alfred Jensen[1 970] Maskin assistent 26.02.1943
2160 Norman Midthassel[1 971] Maskin assistent 26.02.1943 et krigsforlis
2161 Sigurd Barnard Arnesen[1 972] Maskin assistent 26.02.1943
2162 Reidar Wilhelm Wiegels[1 973] 1 telegrafist 26.02.1943
2163 Daniel Hartmann[1 974] 2 telegrafist 26.02.1943 et krigsforlis
2164 Rolf Skontorp[1 975] Telegrafist 26.02.1943
2165 Birger Rudolf Kristiansen[1 976] Elektriker 26.02.1943
2166 Ole Ingvald Melum[1 977] Overstuert 26.02.1943
2167 Carl Petersen[1 978] 1 stuert 26.02.1943
2168 Frithjof Ekeberg[1 979] 2 stuert 26.02.1943
2169 Sverre Rytter Sæther[1 980] Stuert 26.02.1943
2170 Jacob Olsen[1 981] Stuert 26.02.1943 et krigsforlis
2171 Martin Madsen[1 982] Sjef kokk 26.02.1943
2172 Halfdan Ingemann Robertsen[1 983] 1 kokk 26.02.1943
2173 Mendor Thorenius Storhaug[1 984] 1 kokk 26.02.1943
2174 Finn Victor Willumsen[1 985] kokk 26.02.1943
2175 Haakon Thorleif Arvesen[1 986] kokk 26.02.1943 et krigsforlis
2176 Hans Eide[1 987] kokk 26.02.1943
2177 Leonard Larsen[1 988] kokk 26.02.1943 1 krigsforlis
2178 Anton Johan Strand[1 989] kokk 26.02.1943
2179 Olav Hovda[1 990] kokk 26.02.1943 et krigsforlis
2180 Anton Leonar Nilsen[1 991] kokk 26.02.1943
2181 Johan Svalesen[1 992] kokk 26.02.1943 1 krigsforlis
2182 Arild Norman Storhaug[1 993] kokk 26.02.1943
2183 Per Laumann Gundersen[1 994] kokk 26.02.1943 1 krigsforlis
2184 Christian Leif Michelsen[1 995] kokk 26.02.1943
2185 Gjertinius Aasprong[1 996] tømmermann 26.02.1943 1 krigsforlis
2186 Leif B. Eriksen[1 997] tømmermann 26.02.1943
2187 Egil Johan Arnesen[1 998] Proviantmester 26.02.1943
2188 Eigil Sumelius[1 999] 1 proviantmann 26.02.1943
2189 Sverre Nikolai Nilsen[2 000] proviantmann 26.02.1943
2190 Rolf Håkonsen[2 001] proviantmann 26.02.1943 1 krigsforlis
2191 Albine Paul Hansen[2 002] Storekeeper 26.02.1943
2192 Jean Harry Wang[2 003] Storekeeper 26.02.1943
2193 Herman Ulrik Hermansen[2 004] 1 baker 26.02.1943
2194 Odd Rønning Olsen[2 005] Baker 26.02.1943 1 krigsforlis
2195 Toralf Fritsvold[2 006] Baker 26.02.1943
2196 Anton Olsen[2 007] Baker 26.02.1943
2197 Ragnvald Johannes Gulbrandsen[2 008] Slakter 26.02.1943 1 krigsforlis
2198 Ole Asbjørn Johansen[2 009] Slakter 26.02.1943 1 krigsforlis
2199 Oscar Charles Thorstenson[2 010] Lintøymann 26.02.1943
2200 Nils Andreas Nilsen[2 011] Pentryman 26.02.1943 1 krigsforlis
2201 Jørgen Martin Nilsen[2 012] Pentryman 26.02.1943
2202 Peder Olsen[2 013] Pentryman 26.02.1943
2203 Peder Bernhard Pettersen[2 014] Pentryman 26.02.1943
2204 Sigurd Albert Thømte[2 015] Bartender 26.02.1943 1 krigsforlis
2205 Kristian Th. Kristiansen[2 016] Bartender 26.02.1943
2206 Erling Jacob Ruud[2 017] Bartender 26.02.1943
2207 Birger Kjell Moen[2 018] Bartender 26.02.1943
2208 Karl Oskar Dønnum[2 019] Bartender 26.02.1943 1 krigsforlis
2209 Stanley Årikstad[2 020] Fyrbøter 26.02.1943
2210 Bernhard Finstad[2 021] Fyrbøter 26.02.1943
2211 Gunnar Johannes Pedersen[2 022] Fyrbøter 26.02.1943
2212 Lodve Storfjell[2 023] Oljer 26.02.1943
2213 Eilif Halvorsen[2 024] Oljer 26.02.1943 1 krigsforlis
2214 Ørnulf Engebretsen[2 025] Oljer 26.02.1943
2215 Leif Pettersen[2 026] Fyrvakt 26.02.1943
2216 Edmund Jentoft Løvmo[2 027] 1 bosun 26.02.1943
2217 Jetmund Steffensen[2 028] 2 bosun 26.02.1943
2218 Kristian Klepperås[2 029] Reperatør 26.02.1943 1 krigsforlis
2219 Kaare Kristoffersen[2 030] Matros 26.02.1943 1 krigsforlis
2220 Sylver Haakonsen[2 031] Matros 26.02.1943
2221 Alf Lie[2 032] Matros 26.02.1943 1 krigsforlis
2222 Anders Lunde[2 033] Matros 26.02.1943 1 krigsforlis
2223 Thorbjørn Gulbrandsen[2 034] Matros 26.02.1943 2 krigsforlis
2224 Ingolf Johannessen[2 035] Matros 26.02.1943 1 krigsforlis
2225 Anton Pettersen[2 036] Matros 26.02.1943
2226 Sigurd Svendsen[2 037] Matros 26.02.1943
2227 Helfred Eugen Løve[2 038] Matros 26.02.1943
2228 Jacob Andreas Oliversen[2 039] Rormann 26.02.1943
2229 Kristian Larsen Ringdal[2 040] Rormann 26.02.1943
2230 Osvald Olafsen[2 041] Rormann 26.02.1943
2231 Dagfin Mæland[2 042] Rormann 26.02.1943 1 krigsforlis
2232 Olaf Røsand [2 043] Rormann 26.02.1943
2233 Reidar Olafsen[2 044] Rormann 26.02.1943 1 krigsforlis
2234 Reidar H. E. Foss Pedersen[2 045] Vaktmann 26.02.1943
2235 Varg Andres Reinertsen[2 046] Reservemann 26.02.1943 1 krigsforlis
2236 Arne Pareli Pettersen[2 047] Reservemann 26.02.1943 2 krigsforlis
2237 Teis Lundegaard[2 048] Reservemann 26.02.1943
2238 Ole Eriksen Folland[2 049] Reservemann 26.02.1943 1 krigsforlis
2239 Willy Theodor Ulleland[2 050] Reservemann 26.02.1943
2240 Thorbjørn Larsen[2 051] Reservemann 26.02.1943
2241 Armold Nielsen[2 052] Tjener 26.02.1943 1 kr.f.
2242 Olaf Edvard Hultmann[2 053] Tjener 26.02.1943
2243 Asbjørn Konrad Høym[2 054] Tjener 26.02.1943 1 krigsforlis
2244 Halvor Lund[2 055] Tjener 26.02.1943 1 krigsf.
2245 Bjarne Øivind Nilsen[2 056] Tjener 26.02.1943
2246 Johan Bolli[2 057] Tjener 26.02.1943 1 krigsf.
2247 Willy Carlton[2 058] Tjener 26.02.1943
2248 Ragnar Madsen[2 059] Tjener 26.02.1943 1 krigsf.
2249 Asbjørn Georg Staalstrøm[2 060] Tjener 26.02.1943 1 krigsforlis
2250 Sverre Iversen[2 061] Tjener 26.02.1943 1 krigsf.
2251 Boye Lorange Pettersen[2 062] Tjener 26.02.1943 1 krigsforlis
2252 Kristian Hansen[2 063] Tjener 26.02.1943 1 krigsf.
2253 Harald Halvorsen[2 064] Tjener 26.02.1943
2254 Curt Torstenson Borgstedt[2 065] Kokk 26.02.1943
2255 Tage Sebastian Stjernfeldt[2 066] Kokk 26.02.1943
2256 Siegfrid Johan Herman Pehrsson[2 067] Pantryman 26.02.1943
2257 Erling Gustav Olsen[2 068] Oljer 26.02.1943
2258 Bernhard Andersen[2 069] Tjener 26.02.1943 1 krigsforlis
2259 Kåre Holm[2 070] Matros 26.02.1943
2260 Ragnvald Pettersen[2 071] Kokk 26.02.1943
2261 Thorolf Nitter Walter[2 072] Fører 26.02.1943
2262 Einar Hagrup Lonardsen[2 073] 1 styrmann 26.02.1943
2263 Haakon Gjertsen[2 074] 1 styrmann 26.02.1943
2264 Arvid Arntsen[2 075] 3 styrmann 26.02.1943
2265 Finn Harald Bucher[2 076] Telegrafist 26.02.1943
2266 Carl Oliver Johannessen[2 077] 1 maskinist 26.02.1943
2267 Marius Berg[2 078] 2 maskinist 26.02.1943
2268 Rohar Storm Throndsen[2 079] 3 maskinist 26.02.1943 1 krigsforlis
2269 Per Mogens Scharffscher[2 080] maskinassistent 26.02.1943
2270 Bertil Persson[2 081] Elektriker 26.02.1943
2271 Nils Helland[2 082] Stuert 26.02.1943
2272 Rolf Georg Olsen[2 083] Motormann 26.02.1943
2273 John Stalheim[2 084] Motormann 26.02.1943
2274 Herman Hansen[2 085] Motormann 26.02.1943
2275 Trygve Lund[2 086] Matros 26.02.1943
2276 Trygve Emil Halvorsen[2 087] Matros 26.02.1943
2277 Peder Marinius Isaksen[2 088] Vaktmann 26.02.1943
2278 Alf Mathisen[2 089] Tømmermann 26.02.1943
2279 Chi Haing[2 090] Messegutt 26.02.1943
2280 Arthur Jansen[2 091] Fører 26.02.1943
2281 Kristoffer Vatnaland[2 092] 1 styrmann 26.02.1943
2282 Gustav Berentsen[2 093] 1 styrmann 26.02.1943
2283 Birger Balchen[2 094] Maskinmester 26.02.1943
2284 Magnus Nilsen[2 095] 2 maskinist 26.02.1943
2285 Leif Larsen Egge[2 096] 3 maskinist 26.02.1943
2286 Sjur Hagland[2 097] Donkeymann 26.02.1943
2287 Finn Solheim[2 098] Fyrbøter 26.02.1943
2288 Sverre Sværen[2 099] Fyrbøter 26.02.1943
2289 Johan Johansen[2 100] Fyrbøter 26.02.1943
2290 Oskar Herman Kristoffer Svanø[2 101] Kullemper 26.02.1943
2291 Hans L. Johansen[2 102] Stuert 26.02.1943
2292 Hans Jakob Johansen[2 103] Kokk 26.02.1943
2293 John Hagland[2 104] Båtsmann 26.02.1943
2294 August Hågensen[2 105] Tømmermann 26.02.1943
2295 Reidar Bergeton Hensen[2 106] Matros 26.02.1943
2296 Otto Strønstad[2 107] Matros 26.02.1943 1 krigsf.
2297 Ole Augustesen[2 108] Matros 26.02.1943 2 krigsforlis
2298 Torger Humlevik[2 109] Fører 26.02.1943
2299 Glette Henrik Andreas Dybdahl[2 110] 1 styrmann 26.02.1943
2300 Bjørgen Knut Hjelmervik[2 111] 2 styrmann 26.02.1943
2301 Nils Jordal[2 112] 1 maskinist 26.02.1943
2302 Bernt Arnesen[2 113] 2 maskinist 26.02.1943
2303 Frank Frigstad[2 114] Donkeymann 26.02.1943
2304 Karl Eugen Olsen[2 115] Stuert 26.02.1943
2305 Leif Larsen[2 116] Fører 26.02.1943
2306 Arne Ødegaard[2 117] 2 styrmann 26.02.1943
2307 Alf Johansen[2 118] radiotelegrafist 26.02.1943 1 krigsforlis
2308 Fredrik Johan Næss[2 119] Maskinmester 26.02.1943
2309 Haakon Martin Hilland[2 120] 2 maskinist 26.02.1943 1 krigsforlis
2310 Fritz Haugen[2 121] Donkeymann 26.02.1943
2311 Magnus Grinheim[2 122] Stuert 26.02.1943
2312 Lawrence S. K. Sunde[2 123] Kokk 26.02.1943
2313 Arthur Nicolay Bøgaard[2 124] Fører 26.02.1943
2314 Rolf Otto Berntsen[2 125] Utskr. fenrik 26.02.1943 for å ha vist initiativ og dyktighet under redning av menneskeliv etter M.L.125's minesprengning i Kanalen natten til 3. november 1942. 1 Stjerne
2315 Knut Johannessen[2 126] Utskr. kvartermester 26.02.1943 for å ha vist initiativ og dyktighet under redning av menneskeliv etter M.L.125's minesprengning i Kanalen natten til 3. november 1942. 1 Stjerne
2316 Einar Hem[2 127] Utskr. led. dekksmann 26.02.1943 for å ha vist initiativ og dyktighet under redning av menneskeliv etter M.L.125's minesprengning i Kanalen natten til 3. november 1942. 1 Stjerne
2317 Nils Odd Nilsen Aabol[2 128] Utskr. dekksmann 26.02.1943 for å ha vist initiativ og dyktighet under redning av menneskeliv etter M.L.125's minesprengning i Kanalen natten til 3. november 1942. 1 Stjerne
2318 Olav T. Strømsøy[2 129] Utskr. dekksmann 26.02.1943 for å ha vist initiativ og dyktighet under redning av menneskeliv etter M.L.125's minesprengning i Kanalen natten til 3. november 1942. 1 Stjerne
2319 Thor Oskar Østby[2 130] Utskr. fenrik 26.02.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2320 Thorvald Brown[2 131] Utskr. fenrik 26.02.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2321 Christen Schlytter Malmstein[2 132] Utskr. fenrik 26.02.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2322 Einar J. Kvamme[2 133] Utskr. fenrik 26.02.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2323 Erling Olsen Wold[2 134] Utskr. fenrik (M) 26.02.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2324 Håkon Asbjørn Halstensen[2 135] Kvartermester (A) II.kl. 26.02.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2325 Anker Jørgensen[2 136] Kvartermester (A) II.kl. 26.02.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2326 Arne B. Kristiansen[2 137] Kvartermester (T) 26.02.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2327 Erling Kalsås[2 138] Kvartermester (E) II. kl. 26.02.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2328 Petter Henrik Thorsen[2 139] Kvartermester (M) I. kl. 26.02.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2329 Jakob Olav Lillenes[2 140] Kvartermester (M) II.kl. 26.02.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2330 Reidar A. Sletten[2 141] Kvartermester (M) II.kl. 26.02.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2331 Hans Grava[2 142] Kvartermester (M) II.kl. 26.02.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2332 Alf Isak Toldnes[2 143] Utskr. kvartermester 26.02.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2333 Kåre Knutsen[2 144] Fyrbøter II. kl. 26.02.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2334 Martin Ånes[2 145] Fyrbøter II. kl. 26.02.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2335 Jacob Jacobsen[2 146] Fyrbøter II. kl. 26.02.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2336 Øivind Ege[2 147] Fyrbøter II. kl. 26.02.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2337 Rikard Leonard Olsen[2 148] Fyrbøter II. kl. 26.02.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2338 Alvin A. Pedersen[2 149] Fyrbøter II. kl. 26.02.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2339 Arne Karsten Svendsen[2 150] Matros (Asdic) 26.02.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2340 Fridjof Melstveit[2 151] Torpedomatros II.kl 26.02.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2341 Otto Kristian N. Henriksen[2 152] Art. matros II. kl. 26.02.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2342 Fridtjof Andersen[2 153] Art. matros II. kl. 26.02.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2343 Haakon Sigmund Samuelsen[2 154] Art. matros II. kl. 26.02.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2344 Olav Jørgensen[2 155] Art. matros II. kl. 26.02.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2345 Sigurd Theodor Thomassen[2 156] Art. matros II. kl. 26.02.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2346 Arne Kråkøy[2 157] Art. matros II. kl. 26.02.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2347 Asbjørn Nilsen[2 158] Utskr. led. dekksmann 26.02.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2348 Moritz Wolkoff[2 159] Utskr. led. dekksmann 26.02.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2349 Kåre Simonsen[2 160] Utskr. led. dekksmann 26.02.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2350 Hilberg Nilseen[2 161] Utskr. led. dekksmann 26.02.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2351 Lars Jørgen Jørgensen[2 162] Utskr. led. maskinmann 26.02.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2352 Sigurd Jan Eik[2 163] Utskr. led. maskinmann 26.02.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2353 Olaf Vetaas[2 164] Utskr. led. maskinmann 26.02.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2354 Sigurd Parelius Iversen[2 165] Utskr. led. maskinmann 26.02.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2355 Kåre G. Olsen[2 166] Utskr. dekksmann 26.02.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2356 Osvald Kristian Jensen[2 167] Utskr. dekksmann 26.02.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2357 Oddmund Thomassen[2 168] Utskr. dekksmann 26.02.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2358 Arnfinn Olsen[2 169] Utskr. dekksmann 26.02.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2359 Otto N. Wilhelmsen[2 170] Utskr. dekksmann 26.02.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2360 Alfred Olai Knutsen[2 171] Utskr. dekksmann 26.02.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2361 Ole Pareli Olsen[2 172] Utskr. dekksmann 26.02.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2362 Thoralf Allum[2 173] Utskr. dekksmann 26.02.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2363 Jakob Farstad[2 174] Utskr. dekksmann 26.02.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2364 Harald Peder Førde[2 175] Utskr. dekksmann 26.02.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2365 Einar Aalstad[2 176] Utskr. dekksmann 26.02.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2366 Odd Einar Pedersen[2 177] Utskr. dekksmann 26.02.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2367 Anders Andersen[2 178] Utskr. dekksmann 26.02.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2368 Thoralf Thomassen[2 179] Utskr. dekksmann 26.02.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2369 Erling Thomassen[2 180] Utskr. dekksmann 26.02.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2370 Ivar M. Merkesdal[2 181] Utskr. dekksmann 26.02.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2371 Bjørn Fredsvik[2 182] Utskr. dekksmann 26.02.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2372 Jens Gundvaldsen Ferkingstad[2 183] Utskr. dekksmann 26.02.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2373 Tonning Johnsen[2 184] Utskr. dekksmann 26.02.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2374 Nils H. M. Johannssen[2 185] Utskr. dekksmann (A) 26.02.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2375 John Bekken[2 186] Utskr. dekksmann 26.02.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2376 Lorang Hilding[2 187] Utskr. dekksmann (A) 26.02.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2377 Einar Johannessen[2 188] Utskr. dekksmann (A) 26.02.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2378 Arthur Johansen[2 189] Utskr. dekksmann 26.02.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2379 Henry Myhre[2 190] Utskr. dekksmann 26.02.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2380 Reidar Solberg[2 191] Int. matros II. Kl. 26.02.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2381 Johan A. E. Svendsen[2 192] Utskr. maskinmann 26.02.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2382 Hans K. Gystad[2 193] Utskr. maskinmann 26.02.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2383 Ole Rynning[2 194] Utskr. maskinmann 26.02.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2384 Leif Bjerkestrand[2 195] Utskr. maskinmann 26.02.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2385 Thorleif Sivertsen[2 196] Utskr. maskinmann 26.02.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2386 Peder Lindhjem[2 197] Utskr. maskinmann 26.02.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2387 Karl Johan Haugland[2 198] Utskr. maskinmann 26.02.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2388 Hans Gunvald Onarheim[2 199] Utskr. led. dekksmann 26.02.1943 for på en fortjenstfull måte å ha deltatt i krigen for Norge
2389 Kaj Birksted[2 200] Major 26.02.1943 for å ha ydet Norges Forsvar store tjenester ved aktiv deltagelse i luftoperasjoner mot fienden gjennom lengre tid
2390 Rolf Arne Berg[2 201] Kaptein 26.02.1943 for å ha ydet Norges Forsvar store tjenester ved aktiv deltagelse i luftoperasjoner mot fienden gjennom lengre tid
2391 Leif Lundsten[2 202] Kaptein 26.02.1943 for å ha ydet Norges Forsvar store tjenester ved aktiv deltagelse i luftoperasjoner mot fienden gjennom lengre tid
2392 Tarald Weisteen[2 203] Løytnant 26.02.1943 for å ha ydet Norges Forsvar store tjenester ved aktiv deltagelse i luftoperasjoner mot fienden gjennom lengre tid
2393 Martin Gran[2 204] Løytnant 26.02.1943 for å ha ydet Norges Forsvar store tjenester ved aktiv deltagelse i luftoperasjoner mot fienden gjennom lengre tid
2394 Svein Heglund[2 205] Løytnant 26.02.1943 for å ha ydet Norges Forsvar store tjenester ved aktiv deltagelse i luftoperasjoner mot fienden gjennom lengre tid
2395 Johannes Finn Greiner[2 206] Fenrik 26.02.1943 for å ha ydet Norges Forsvar store tjenester ved aktiv deltagelse i luftoperasjoner mot fienden gjennom lengre tid
2396 Kristian Nyerrød[2 207] Fenrik 26.02.1943 for å ha ydet Norges Forsvar store tjenester ved aktiv deltagelse i luftoperasjoner mot fienden gjennom lengre tid
2397 Helge Sognnæs[2 208] Fenrik 26.02.1943 for å ha ydet Norges Forsvar store tjenester ved aktiv deltagelse i luftoperasjoner mot fienden gjennom lengre tid
2398 Nils Kolbjørn Jørstad[2 209] Fenrik 26.02.1943 for å ha ydet Norges Forsvar store tjenester ved aktiv deltagelse i luftoperasjoner mot fienden gjennom lengre tid
2399 Wilhelm Mohr[2 210] Major 26.02.1943 for å ha ydet Norges Forsvar store tjenester ved aktiv deltagelse i luftoperasjoner mot fienden gjennom lengre tid
2400 Finn Thorsager[2 211] Kaptein 26.02.1943 for å ha ydet Norges Forsvar store tjenester ved aktiv deltagelse i luftoperasjoner mot fienden gjennom lengre tid
2401 Werner Christie[2 212] Kaptein 26.02.1943 for å ha ydet Norges Forsvar store tjenester ved aktiv deltagelse i luftoperasjoner mot fienden gjennom lengre tid
2402 Egil Ulstein[2 213] Løytnant 26.02.1943 for å ha ydet Norges Forsvar store tjenester ved aktiv deltagelse i luftoperasjoner mot fienden gjennom lengre tid
2403 Arne Austeen[2 214] Major 26.02.1943 for å ha ydet Norges Forsvar store tjenester ved aktiv deltagelse i luftoperasjoner mot fienden gjennom lengre tid
2404 Helge O. Mehre[2 215] Kaptein 26.02.1943 for å ha ydet Norges Forsvar store tjenester ved aktiv deltagelse i luftoperasjoner mot fienden gjennom lengre tid
2405 Anton Chr. Hagerup[2 216] Løytnant 26.02.1943 for å ha ydet Norges Forsvar store tjenester ved aktiv deltagelse i luftoperasjoner mot fienden gjennom lengre tid
2406 Gunnar Piltingsrud[2 217] Kaptein 26.02.1943 for å ha ydet Norges Forsvar store tjenester ved aktiv deltagelse i luftoperasjoner mot fienden gjennom lengre tid
2407 Erik Haabjørn[2 218] Løytnant 26.02.1943 for å ha ydet Norges Forsvar store tjenester ved aktiv deltagelse i luftoperasjoner mot fienden gjennom lengre tid
2408 Morten Ree[2 219] Løytnant 26.02.1943 for å ha ydet Norges Forsvar store tjenester ved aktiv deltagelse i luftoperasjoner mot fienden gjennom lengre tid
2409 Odd Kristiansen[2 220] Løytnant 26.02.1943 for å ha ydet Norges Forsvar store tjenester ved aktiv deltagelse i luftoperasjoner mot fienden gjennom lengre tid
2410 Olav Ullestad[2 221] Kaptein 26.02.1943 for å ha ydet Norges Forsvar store tjenester ved aktiv deltagelse i luftoperasjoner mot fienden gjennom lengre tid
2411 Reidar From[2 222] Kaptein 26.02.1943 for å ha ydet Norges Forsvar store tjenester ved aktiv deltagelse i luftoperasjoner mot fienden gjennom lengre tid
2412 Fredrik Fearnley[2 223] Fenrik 26.02.1943 for å ha ydet Norges Forsvar store tjenester ved aktiv deltagelse i luftoperasjoner mot fienden gjennom lengre tid
2413 Tim Fridtjof Heiberg[2 224] Fenrik 26.02.1943 for å ha ydet Norges Forsvar store tjenester ved aktiv deltagelse i luftoperasjoner mot fienden gjennom lengre tid
2414 Ottar Malm[2 225] Fenrik 26.02.1943 for å ha ydet Norges Forsvar store tjenester ved aktiv deltagelse i luftoperasjoner mot fienden gjennom lengre tid
2415 Arnt Augestad Hvinden[2 226] Løytnant 26.02.1943 for å ha ydet Norges Forsvar store tjenester ved aktiv deltagelse i luftoperasjoner mot fienden gjennom lengre tid
2416 Thorstein Fretheim Diesen[2 227] Kaptein 26.02.1943 for å ha ydet Norges Forsvar store tjenester ved aktiv deltagelse i luftoperasjoner mot fienden gjennom lengre tid
2417 Carl Johan August le Maire Stansberg[2 228] Kapteinløytnant 26.02.1943 for å ha ydet Norges Forsvar store tjenester ved aktiv deltagelse i luftoperasjoner mot fienden gjennom lengre tid
2418 Håkon Olav Rustad[2 229] Løytnant 26.02.1943 for å ha ydet Norges Forsvar store tjenester ved aktiv deltagelse i luftoperasjoner mot fienden gjennom lengre tid
2419 Stein Gustafsen Abildsøe[2 230] Vpl. Flygerløytnant 26.02.1943 for å ha ydet Norges Forsvar store tjenester ved aktiv deltagelse i luftoperasjoner mot fienden gjennom lengre tid
2420 Rolf Larun[2 231] Utskr. fenrik (S) 26.02.1943 for å ha ydet Norges Forsvar store tjenester ved aktiv deltagelse i luftoperasjoner mot fienden gjennom lengre tid
2421 Per Devold[2 232] Utskr. fenrik (S) 26.02.1943 for å ha ydet Norges Forsvar store tjenester ved aktiv deltagelse i luftoperasjoner mot fienden gjennom lengre tid
2422 John Buer[2 233] Utskr. fenrik (F) 26.02.1943 for å ha ydet Norges Forsvar store tjenester ved aktiv deltagelse i luftoperasjoner mot fienden gjennom lengre tid
2423 Kaare Skabo[2 234] Utskr. fenrik (S) 26.02.1943 for å ha ydet Norges Forsvar store tjenester ved aktiv deltagelse i luftoperasjoner mot fienden gjennom lengre tid
2424 John Gunnestad Christiansen[2 235] Utskr. fenrik (F) 26.02.1943 for å ha ydet Norges Forsvar store tjenester ved aktiv deltagelse i luftoperasjoner mot fienden gjennom lengre tid
2425 Trygve Bjørn Buchwald Schieldsøe[2 236] Utskr. fenrik (F) 26.02.1943 for å ha ydet Norges Forsvar store tjenester ved aktiv deltagelse i luftoperasjoner mot fienden gjennom lengre tid
2426 Rolf Martin Gabrielsen[2 237] Utskr. fenrik (S) 26.02.1943 for å ha ydet Norges Forsvar store tjenester ved aktiv deltagelse i luftoperasjoner mot fienden gjennom lengre tid
2427 Bredo Thurmann-Nielsen[2 238] Utskr. fenrik (F) 26.02.1943 for å ha ydet Norges Forsvar store tjenester ved aktiv deltagelse i luftoperasjoner mot fienden gjennom lengre tid
2428 Hans Olai Holdø[2 239] Utskr. fenrik (F) 26.02.1943 for å ha ydet Norges Forsvar store tjenester ved aktiv deltagelse i luftoperasjoner mot fienden gjennom lengre tid
2429 Thorbjørn Gunnerud[2 240] Utskr. fenrik (S) 26.02.1943 for å ha ydet Norges Forsvar store tjenester ved aktiv deltagelse i luftoperasjoner mot fienden gjennom lengre tid
2430 Alf Sundt-Jacobsen[2 241] Utskr. fenrik (F) 26.02.1943 for å ha ydet Norges Forsvar store tjenester ved aktiv deltagelse i luftoperasjoner mot fienden gjennom lengre tid
2431 Toralf Camillo Halvorsen[2 242] Utskr. fenrik (F) 26.02.1943 for å ha ydet Norges Forsvar store tjenester ved aktiv deltagelse i luftoperasjoner mot fienden gjennom lengre tid
2432 Hans Hagbarth Engebrigtsen[2 243] Utskr. fenrik (F) 26.02.1943 for å ha ydet Norges Forsvar store tjenester ved aktiv deltagelse i luftoperasjoner mot fienden gjennom lengre tid
2433 Haarek Ørjan Harr-Hansen[2 244] Utskr. kvartermester 26.02.1943 for å ha ydet Norges Forsvar store tjenester ved aktiv deltagelse i luftoperasjoner mot fienden gjennom lengre tid
2434 Oluf Hilmar[2 245] Utskr. kvartermester 26.02.1943 for å ha ydet Norges Forsvar store tjenester ved aktiv deltagelse i luftoperasjoner mot fienden gjennom lengre tid
2435 Olaf Aarsæther[2 246] Utskr. kvartermester 26.02.1943 for å ha ydet Norges Forsvar store tjenester ved aktiv deltagelse i luftoperasjoner mot fienden gjennom lengre tid
2436 Alf Nicolai Thomassen[2 247] Utskr. kvartermester 26.02.1943 for å ha ydet Norges Forsvar store tjenester ved aktiv deltagelse i luftoperasjoner mot fienden gjennom lengre tid
2437 Johan Mareus Hansen-Just[2 248] Utskr. kvartermester 26.02.1943 for å ha ydet Norges Forsvar store tjenester ved aktiv deltagelse i luftoperasjoner mot fienden gjennom lengre tid
2438 Birger Grinde[2 249] Vpl. kapteinløytnant 26.02.1943 for å ha ydet Norges Forsvar store tjenester ved aktiv deltagelse i luftoperasjoner mot fienden gjennom lengre tid
2439 Aage Schaaning [2 250] Utskr. fenrik (F) 26.02.1943 for å ha ydet Norges Forsvar store tjenester ved aktiv deltagelse i luftoperasjoner mot fienden gjennom lengre tid
2440 Haakon Offerdal[2 251] Kapteinløytnant 26.02.1943 for å ha ydet Norges Forsvar store tjenester ved aktiv deltagelse i luftoperasjoner mot fienden gjennom lengre tid
2441 Inge Fosseide[2 252] Fenrik 26.03.1943 for fortjenstfull utførelse av militært oppdrag hemmelig innstilling
2442 Bjarne Nordahl Mathiesen[2 253] Fenrik 26.03.1943 for fortjenstfull utførelse av militært oppdrag hemmelig innstilling
2443 Johan Lynghaug[2 254] Fenrik 26.03.1943 for fortjenstfull utførelse av militært oppdrag hemmelig innstilling
2444 Reidar Kristen Aarvisla [2 255] Sersjant 26.03.1943 for fortjenstfull utførelse av militært oppdrag hemmelig innstilling
2445 Aasmund Eilif Wisløff[2 256] Korporal 26.03.1943 for fortjenstfull utførelse av militært oppdrag hemmelig innstilling
2446 Hans Kristian Hansen[2 257] Sersjant 26.03.1943 for fortjenstfull utførelse av militært oppdrag hemmelig innstilling
2447 Harald Bugge[2 258] Sersjant 26.03.1943 for fortjenstfull utførelse av militært oppdrag hemmelig innstilling
2448 Rolf Olsen[2 259] Fenrik 26.03.1943 for fortjenstfull utførelse av militært oppdrag hemmelig innstilling
2449 Erik Rustan[2 260] Sersjant 26.03.1943 for fortjenstfull utførelse av militært oppdrag hemmelig innstilling
2450 Lorentz Langaas[2 261] Fenrik 26.03.1943 for fortjenstfull utførelse av militært oppdrag hemmelig innstilling
2451 Arne Christiansen[2 262] Menig 26.03.1943 for fortjenstfull utførelse av militært oppdrag hemmelig innstilling
2452 Tor Hugo van der Hagen[2 263] Sersjant 26.03.1943 for fortjenstfull utførelse av militært oppdrag hemmelig innstilling
2453 Erling Jensen[2 264] Sersjant 26.03.1943 for fortjenstfull utførelse av militært oppdrag hemmelig innstilling
2454 Leif Brønn[2 265] Korporal 26.03.1943 for fortjenstfull utførelse av militært oppdrag hemmelig innstilling
2455 Sæverin O. Roald[2 266] Utskr. kvartermester 26.03.1943 for fortjenstfull utførelse av militært oppdrag hemmelig innstilling
2456 Schander Berg[2 267] Utskr. dekksmann 26.03.1943 for fortjenstfull utførelse av militært oppdrag hemmelig innstilling
2457 Olaf Larsen Kinn[2 268] Utskr. dekksmann 26.03.1943 for fortjenstfull utførelse av militært oppdrag hemmelig innstilling
2458 Karl O. Solevaagseide[2 269] Utskr. kvartermester (M) 26.03.1943 for fortjenstfull utførelse av militært oppdrag hemmelig innstilling
2459 Finn Conrad Christiansen[2 270] Korporal 26.03.1943 for ved snarrådig og tapper opptreden den 18/2.1943 å ha bidratt til slukning av brann om bord i bensinbåt, hvorved store verdier ble reddet.
2460 Thor Wærner[2 271] Fenrik 26.03.1943 for, etter å være nedskutt over Frankrike, ved besluttsomhet og utholdenhet å ha unnveket fra fiendlig område og igjen sluttet seg til egne styrker
2461 Charles Oluf Herlofson[2 272] Løytnant 26.03.1943 for fortjenstfull innsats i den Kgl. Norske Marine under krigen
2462 Knut Bøgeberg[2 273] Utskr. løytnant 26.03.1943 for fortjenstfull innsats i den Kgl. Norske Marine under krigen
2463 Arne Dagfin Jørgensen[2 274] Utskr. løytnant 26.03.1943 for fortjenstfull innsats i den Kgl. Norske Marine under krigen
2464 Aage Harald Kongsro[2 275] Utskr. fenrik 26.03.1943 for fortjenstfull innsats i den Kgl. Norske Marine under krigen
2465 Helge Storm Bjerke[2 276] Utskr. fenrik 26.03.1943 for fortjenstfull innsats i den Kgl. Norske Marine under krigen
2466 Bjørn Juul Brendshøi[2 277] Utskr. fenrik 26.03.1943 for fortjenstfull innsats i den Kgl. Norske Marine under krigen
2467 Gustav Nærland[2 278] Kvartermester (M) II.kl. 26.03.1943 for fortjenstfull innsats i den Kgl. Norske Marine under krigen
2468 Karl Wahlgren[2 279] Kvartermester (A) II.kl. 26.03.1943 for fortjenstfull innsats i den Kgl. Norske Marine under krigen
2469 Morten Olav Andersen[2 280] Utskr. kvartermester 26.03.1943 for fortjenstfull innsats i den Kgl. Norske Marine under krigen
2470 Magnus J. Otterstad[2 281] Utskr. kvartermester (M) 26.03.1943 for fortjenstfull innsats i den Kgl. Norske Marine under krigen
2471 Thorleif Schultzen[2 282] Utskr. kvartermester (M) 26.03.1943 for fortjenstfull innsats i den Kgl. Norske Marine under krigen
2472 Einar Knutsen[2 283] Utskr. kvartermester (M) 26.03.1943 for fortjenstfull innsats i den Kgl. Norske Marine under krigen
2473 Olav Nordlie[2 284] Utskr. kvartermester (Int.) 26.03.1943 for fortjenstfull innsats i den Kgl. Norske Marine under krigen
2474 Arthur Reppesgård[2 285] Art. matros II. kl. 26.03.1943 for fortjenstfull innsats i den Kgl. Norske Marine under krigen
2475 Simon Juliussen[2 286] Art. matros II. kl. 26.03.1943 for fortjenstfull innsats i den Kgl. Norske Marine under krigen
2476 Arne Johnsen[2 287] Art. matros II. kl. 26.03.1943 for fortjenstfull innsats i den Kgl. Norske Marine under krigen
2477 Borge Kristian Martin Andersen[2 288] Asdic-matros II. kl. 26.03.1943 for fortjenstfull innsats i den Kgl. Norske Marine under krigen
2478 Knut Eeg Nielsen[2 289] Asdic-matros II. kl. 26.03.1943 for fortjenstfull innsats i den Kgl. Norske Marine under krigen
2479 Thorleif Otto Risnes[2 290] Asdic-matros II. kl. 26.03.1943 for fortjenstfull innsats i den Kgl. Norske Marine under krigen
2480 Rudolf Eugen Bjørklund[2 291] Fyrbøter II. kl. 26.03.1943 for fortjenstfull innsats i den Kgl. Norske Marine under krigen
2481 Hugo G. R. Laine[2 292] Fyrbøter II. kl. 26.03.1943 for fortjenstfull innsats i den Kgl. Norske Marine under krigen
2482 Werner Andreas Johannesen[2 293] Fyrbøter II. kl. 26.03.1943 for fortjenstfull innsats i den Kgl. Norske Marine under krigen
2483 Sigurd Tønnesen Eitland[2 294] Utskr. led. dekksmann 26.03.1943 for fortjenstfull innsats i den Kgl. Norske Marine under krigen
2484 Karl Olav Larsen[2 295] Utskr. led. dekksmann 26.03.1943 for fortjenstfull innsats i den Kgl. Norske Marine under krigen
2485 Thorvald Emil Andersen[2 296] Utskr. led. dekksmann 26.03.1943 for fortjenstfull innsats i den Kgl. Norske Marine under krigen
2486 Arvid Valle[2 297] Utskr. led. dekksmann 26.03.1943 for fortjenstfull innsats i den Kgl. Norske Marine under krigen
2487 Sven Øivind Torp[2 298] Utskr. led. Dekksmann (A) 26.03.1943 for fortjenstfull innsats i den Kgl. Norske Marine under krigen
2488 Adolf Kornelius Idland[2 299] Utskr. led. dekksmann 26.03.1943 for fortjenstfull innsats i den Kgl. Norske Marine under krigen
2489 Kristain Brun Johansen[2 300] Utskr. led. dekksmann 26.03.1943 for fortjenstfull innsats i den Kgl. Norske Marine under krigen
2490 Fritjof Schaaning[2 301] Utskr. dekksmann 26.03.1943 for fortjenstfull innsats i den Kgl. Norske Marine under krigen
2491 Kjell Larsen Waag[2 302] Utskr. dekksmann 26.03.1943 for fortjenstfull innsats i den Kgl. Norske Marine under krigen
2492 Marthin S. Breivik[2 303] Utskr. dekksmann 26.03.1943 for fortjenstfull innsats i den Kgl. Norske Marine under krigen
2493 Edgar Thorvald Kristiansen[2 304] Utskr. dekksmann 26.03.1943 for fortjenstfull innsats i den Kgl. Norske Marine under krigen
2494 Odd Ceeberg[2 305] Utskr. dekksmann 26.03.1943 for fortjenstfull innsats i den Kgl. Norske Marine under krigen
2495 Anders Bråvold[2 306] Utskr. dekksmann 26.03.1943 for fortjenstfull innsats i den Kgl. Norske Marine under krigen
2496 Karl Nordstrand [2 307] Utskr. dekksmann 26.03.1943 for fortjenstfull innsats i den Kgl. Norske Marine under krigen
2497 Robert Kristiansen Horntvedt[2 308] Utskr. dekksmann 26.03.1943 for fortjenstfull innsats i den Kgl. Norske Marine under krigen
2498 Kjartan T. Olsgård[2 309] Utskr. dekksmann 26.03.1943 for fortjenstfull innsats i den Kgl. Norske Marine under krigen
2499 Anker Theodor Kittelsen[2 310] Utskr. dekksmann 26.03.1943 for fortjenstfull innsats i den Kgl. Norske Marine under krigen
2500 Leif Engvoldsen[2 311] Utskr. dekksmann 26.03.1943 for fortjenstfull innsats i den Kgl. Norske Marine under krigen
2501 Inge Kalsnes[2 312] Utskr. dekksmann 26.03.1943 for fortjenstfull innsats i den Kgl. Norske Marine under krigen
2502 Julius Helge Elgesem[2 313] Utskr. dekksmann 26.03.1943 for fortjenstfull innsats i den Kgl. Norske Marine under krigen
2503 Noalf B. Hansen[2 314] Utskr. dekksmann 26.03.1943 for fortjenstfull innsats i den Kgl. Norske Marine under krigen
2504 Rolf Waagen[2 315] Utskr. dekksmann 26.03.1943 for fortjenstfull innsats i den Kgl. Norske Marine under krigen
2505 Erling Rom[2 316] Utskr. dekksmann 26.03.1943 for fortjenstfull innsats i den Kgl. Norske Marine under krigen
2506 Karl S. Stangeland[2 317] Utskr. led. maskinmann 26.03.1943 for fortjenstfull innsats i den Kgl. Norske Marine under krigen
2507 Svein Birger Valvik[2 318] Utskr. led. maskinmann 26.03.1943 for fortjenstfull innsats i den Kgl. Norske Marine under krigen
2508 Reidar August Pedersen[2 319] Utskr. maskinmann 26.03.1943 for fortjenstfull innsats i den Kgl. Norske Marine under krigen
2509 Arne Hagen Hansen[2 320] Utskr. maskinmann 26.03.1943 for fortjenstfull innsats i den Kgl. Norske Marine under krigen
2510 Olaf Olsen[2 321] Utskr. dekksmann (skytter) 26.03.1943 for fortjenstfull innsats i den Kgl. Norske Marine under krigen
2511 Harald Eggar[2 322] Utskr. dekksmann (skytter) 26.03.1943 for fortjenstfull innsats i den Kgl. Norske Marine under krigen
2512 Alf Borge Skatenborg[2 323] Utskr. dekksmann (skytter) 26.03.1943 for fortjenstfull innsats i den Kgl. Norske Marine under krigen
2513 Nils N. Skontrop[2 324] Utskr. dekksmann (skytter) 26.03.1943 for fortjenstfull innsats i den Kgl. Norske Marine under krigen
2514 Haakon Ambjørn Hansen[2 325] Utskr. dekksmann (skytter) 26.03.1943 for fortjenstfull innsats i den Kgl. Norske Marine under krigen
2515 Jens Ryen Holmsen[2 326] Fører 16.04.1943
2516 Charles Olsen[2 327] 1 styrmann 16.04.1943
2517 Arne Normann Nilsen[2 328] 2 styrmann 16.04.1943
2518 Sven Johannessen[2 329] 3 styrmann 16.04.1943
2519 Carl Børresen[2 330] Reservestyrmann 16.04.1943
2520 Håkon M. Hansen[2 331] 1 maskinist 16.04.1943
2521 Henrik Sørensen[2 332] 2 maskinist 16.04.1943
2522 Konrad Pettersen[2 333] 3 maskinist 16.04.1943
2523 Reisdar Berthelsen[2 334] 4 maskinist 16.04.1943
2524 Erling A. Solberg[2 335] Frysemaskinist 16.04.1943
2525 Egil Vitsø[2 336] Fryse-assistent 16.04.1943
2526 Dag Rødseth[2 337] Elektrikker 16.04.1943 Et krigsforlis, minst 17 mndr i faresonen
2527 Erland Andreassen[2 338] Telegrafist/sekretær 16.04.1943
2528 Walter Pettersen[2 339] Stuert 16.04.1943
2529 Einar Marensius Johannessen[2 340] Båtsmann 16.04.1943 Et krigsforlis
2530 Hans E. Walle[2 341] Tømmermann 16.04.1943
2531 Johan Anker Ekedal[2 342] Matros 16.04.1943
2532 Ole K. J. Grønseth[2 343] Matros 16.04.1943
2533 Jarl Bernhard Stensbye[2 344] Matros 16.04.1943
2534 Torer J. Grini[2 345] Matros 16.04.1943
2535 Finn W. Hartmann[2 346] 2 kokk 16.04.1943
2536 John Sundby[2 347] Fører 16.04.1943
2537 Torgny Kristensen[2 348] 1 styrmann 16.04.1943
2538 Paul Martin Kristian Ekrem[2 349] 2 styrmann 16.04.1943
2539 Ole Martin Pedersen[2 350] Matros 16.04.1943
2540 Johannes Edvartsen[2 351] Båtsmann 16.04.1943
2541 Ørnulf Nilssen[2 352] 1 styrmann 16.04.1943
2542 Audun Magdalon Hervig[2 353] Matros 16.04.1943 et krigsforlis
2543 Roar Nagel-Olsen[2 354] 1 styrmann 16.04.1943
2544 Lars Langaas[2 355] 1 maskinist 16.04.1943 et krigsforlis
2545 Nordahl Kristensen[2 356] Stuert 16.04.1943
2546 Alf Svaasand[2 357] Matros 16.04.1943 et krigsforlis
2547 Erling Freng Johansen[2 358] Matros 16.04.1943
2548 Petter Bernhoft Eilertsen[2 359] Matros 16.04.1943 et krigsforlis
2549 Ingvald Hedly Kibsgaard[2 360] 4 styrmann 16.04.1943
2550 Edvin Alfred Johansen[2 361] Båtsmann 16.04.1943
2551 Arne Marius Nygård[2 362] Assistent 16.04.1943 et krigsforlis
2552 Ivar Melkvik[2 363] Motormann 16.04.1943
2553 Kolbjørn Fiske[2 364] Motormann 16.04.1943
2554 Erling Fredrik Karlsen[2 365] Pumpemann 16.04.1943 et krigsforlis
2555 Thoralf Hansen[2 366] Kokk 16.04.1943
2556 Einar Anton Melkvik[2 367] Matros 16.04.1943 et krigsforlis
2557 Trygve Haug[2 368] Matros 16.04.1943
2558 Sverre Edvardsen[2 369] Stuert 16.04.1943
2559 Bjarne Løtvedt[2 370] Telegrafist 16.04.1943
2560 Mikael Monsen[2 371] Tømmermann 16.04.1943
2561 John O. Johnsen[2 372] Stuert 16.04.1943
2562 Axel Wadel[2 373] Fører 16.04.1943
2563 Lars Kornelius Knutsvik[2 374] 1 styrmann 16.04.1943
2564 Ulmar Wollan[2 375] 2 styrmann 16.04.1943
2565 Alf Laurits Anderssen[2 376] 2 maskinist 16.04.1943 et krigsforlis
2566 Edvard Mandius Vestre[2 377] Donkeymann 16.04.1943
2567 Paul Knarvik[2 378] Matros 16.04.1943 et krigsforlis
2568 Olaf Fredrik Olsen[2 379] Matros 16.04.1943
2569 Johan Heiding[2 380] Fører 16.04.1943
2570 Alexander Jensen[2 381] 1 styrmann 16.04.1943
2571 Karsten Hag[2 382] 3 styrmann 16.04.1943
2572 Harald Cleve[2 383] 1 maskinist 16.04.1943
2573 Rolf Svanberg [2 384] 2 maskinist 16.04.1943
2574 Sigvald Bergan[2 385] maskinassistent 16.04.1943
2575 Johannes Berg[2 386] Stuert 16.04.1943 et krigsforlis
2576 Ola Jostesen Godøy[2 387] Båtsmann 16.04.1943
2577 Sigurd Hovland[2 388] Motormann 16.04.1943
2578 Johnny Hansen[2 389] Motormann 16.04.1943
2579 Marner Hansen[2 390] Tømmermann 16.04.1943 to krigsforlsi
2580 Abraham Abrahamsen[2 391] 1 maskinist 16.04.1943
2581 Wilhelm J. Wilhelmsen[2 392] Fører 16.04.1943 et krigsforlis
2582 Olaf H. Ellefsen[2 393] 1 maskinist 16.04.1943 et krigsforlis
2583 Sverre Nilsen[2 394] Maskinmester 16.04.1943
2584 Karl Edward Gran[2 395] Fører 16.04.1943
2585 Ferdinans Malander Hansen[2 396] 1 styrmann 16.04.1943
2586 Wilhelm Hansen[2 397] 2 styrmann 16.04.1943
2587 Thorleif Pedersen[2 398] 3 styrmann 16.04.1943
2588 Aage Bjørvik[2 399] Telegrafist 16.04.1943
2589 Erling Pettersen[2 400] Stuert 16.04.1943
2590 Ragnvald Hovland[2 401] Båtsmann 16.04.1943
2591 Harald Kleppan[2 402] Matros 16.04.1943
2592 Jens Lund[2 403] Matros 16.04.1943
2593 Thorleif Smith[2 404] Matros 16.04.1943
2594 Hans Vaggestad[2 405] Matros 16.04.1943
2595 Knut Liavik[2 406] Matros 16.04.1943
2596 Olaf C. Bowitz[2 407] Fører 16.04.1943
2597 Magnus Ingebrethsen[2 408] 1 styrmann 16.04.1943
2598 Bernhard Thunæs[2 409] Maskinmester 16.04.1943
2599 Hertvik Martinus Bredvei[2 410] 2 maskinist 16.04.1943
2600 Hans Thorsvik[2 411] 3 maskinist 16.04.1943 et krigsforlis
2601 Erling Myrvold[2 412] Donkeymann 16.04.1943
2602 Otto Lid[2 413] Fyrbøter 16.04.1943
2603 Terje Berntsen[2 414] Fyrbøter 16.04.1943
2604 Peder Sletvik[2 415] Tømmermann 16.04.1943
2605 Anders Oma[2 416] Stuert 16.04.1943
2606 Magner Lervik[2 417] Kokk 16.04.1943
2607 Helge Henriksen[2 418] Maskinmester 16.04.1943
2608 Odd Pettersen[2 419] Fører 16.04.1943
2609 Thorvald Torgersen[2 420] 1 styrmann 16.04.1943
2610 Ernst Rwoldsen[2 421] 2 maskinist 16.04.1943
2611 Anton Antonsen[2 422] Stuert 16.04.1943
2612 Otto Bentsen[2 423] Kokk 16.04.1943
2613 Asbjørn Thunes[2 424] Båtsmann 16.04.1943
2614 Einar Utvik[2 425] Stuert 16.04.1943 et krigsf.
2615 Elias Molvær[2 426] Kokk 16.04.1943
2616 Erling Danielsen[2 427] Fører 16.04.1943
2617 Severin Olsen[2 428] 1 maskinist 16.04.1943
2618 Arnfinn Mortham Nordstrøm[2 429] Fører 16.04.1943
2619 Odd Dahle[2 430] 1 styrmann 16.04.1943
2620 Sverre Orseth[2 431] 2 styrmann 16.04.1943 et krigsforlis
2621 Alfred Schjelderup[2 432] 2 styrmann 16.04.1943
2622 Magnus Solnes[2 433] 1 maskinist 16.04.1943
2623 Kasper Skarbø[2 434] 2 maskinist 16.04.1943
2624 Karl Heimark[2 435] 3 maskinist 16.04.1943
2625 Hans Hansen[2 436] maskinassistent 16.04.1943
2626 Thomas Kaspersen[2 437] Motormann 16.04.1943
2627 Inge Baar[2 438] Motormann 16.04.1943
2628 Hans Pettersen[2 439] Motormann 16.04.1943 et krigsforlis
2629 Håkon Jensen[2 440] Stuert 16.04.1943
2630 Peder Walvik[2 441] Kokk 16.04.1943
2631 Emanuel Wiig[2 442] Tømmermann 16.04.1943
2632 Arne Alexandersen[2 443] Matros 16.04.1943
2633 Karsten Prebensen[2 444] Matros 16.04.1943
2634 Trygve Andersn[2 445] Matros 16.04.1943
2635 Arnold Hanstveit[2 446] Lettmatros 16.04.1943
2636 Erik Olsen[2 447] Jungmann 16.04.1943
2637 Nils Olsen[2 448] Telegrafist 16.04.1943 et krigsf.
2638 Ludvik Julius Larsen[2 449] Båtsmann 16.04.1943
2639 Raymond Joseph Jacques[2 450] Kokk 16.04.1943
2640 Warren Benzanson[2 451] Kokk 16.04.1943
2641 Oswald Westgår Olsen[2 452] Motormann 16.04.1943
2642 Finn Øhrling[2 453] Motormann 16.04.1943
2643 Hjalmar Gundersen[2 454] Bestemann 16.04.1943
2644 Alf Kristian Karlsen[2 455] maskinassistent 16.04.1943 et krigsforlis

Referanser

 1. 1,000 1,001 1,002 1,003 1,004 1,005 1,006 1,007 1,008 1,009 1,010 1,011 1,012 1,013 1,014 1,015 1,016 1,017 1,018 1,019 1,020 1,021 1,022 1,023 1,024 1,025 1,026 1,027 1,028 1,029 1,030 1,031 1,032 1,033 1,034 1,035 1,036 1,037 1,038 1,039 1,040 1,041 1,042 1,043 1,044 1,045 1,046 1,047 1,048 1,049 1,050 1,051 1,052 1,053 1,054 1,055 1,056 1,057 1,058 1,059 1,060 1,061 1,062 1,063 1,064 1,065 1,066 1,067 1,068 1,069 1,070 1,071 1,072 1,073 1,074 1,075 1,076 1,077 1,078 1,079 1,080 1,081 1,082 1,083 1,084 1,085 1,086 1,087 1,088 1,089 1,090 1,091 1,092 1,093 1,094 1,095 1,096 1,097 1,098 1,099 1,100 1,101 1,102 1,103 1,104 1,105 1,106 1,107 1,108 1,109 1,110 1,111 1,112 1,113 1,114 1,115 1,116 1,117 1,118 1,119 1,120 1,121 1,122 1,123 1,124 1,125 1,126 1,127 Statsråd 12. desember 1941, kgl. res. 188
 2. 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12 2,13 2,14 2,15 2,16 2,17 2,18 2,19 2,20 2,21 2,22 2,23 2,24 2,25 2,26 2,27 2,28 2,29 2,30 2,31 2,32 2,33 2,34 2,35 2,36 2,37 2,38 2,39 2,40 2,41 2,42 2,43 2,44 2,45 2,46 2,47 2,48 2,49 2,50 2,51 2,52 2,53 2,54 2,55 2,56 2,57 2,58 2,59 2,60 2,61 Statsråd 6. februar 1942, kgl. res. 11
 3. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 4. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 5. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 6. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 7. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 8. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 9. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 10. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 11. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 12. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 13. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 14. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 15. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 16. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 17. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 18. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 19. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 20. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 21. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 22. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 23. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 24. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 25. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 26. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 27. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 28. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 29. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 30. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 31. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 32. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 33. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 34. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 35. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 36. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 37. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 38. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 39. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 40. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 41. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 42. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 43. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 44. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 45. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 46. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 47. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 48. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 49. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 50. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 51. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 52. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 53. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 54. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 55. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 56. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 57. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 58. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 59. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 60. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 61. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 62. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 63. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 64. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 65. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 66. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 67. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 68. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 69. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 70. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 71. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 72. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 73. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 74. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 75. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 76. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 77. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 78. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 79. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 80. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 81. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 82. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 83. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 84. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 85. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 86. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 87. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 88. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 89. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 90. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 91. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 92. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 93. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 94. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 95. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 96. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 97. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 98. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 99. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 100. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 101. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 102. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 103. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 104. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 105. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 106. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 107. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 108. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 109. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 110. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 111. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 112. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 113. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 114. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 115. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 116. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 117. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 118. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 119. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 120. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 121. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 122. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 123. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 124. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 125. Statsråd 6. mars 1942, kgl. res. 28
 126. Statsråd 20. mars 1942, kgl. res. 51
 127. Statsråd 20. mars 1942, kgl. res. 51
 128. Statsråd 20. mars 1942, kgl. res. 51
 129. Statsråd 20. mars 1942, kgl. res. 51
 130. Statsråd 20. mars 1942, kgl. res. 51
 131. Statsråd 20. mars 1942, kgl. res. 51
 132. Statsråd 20. mars 1942, kgl. res. 51
 133. Statsråd 20. mars 1942, kgl. res. 51
 134. Statsråd 20. mars 1942, kgl. res. 51
 135. Statsråd 20. mars 1942, kgl. res. 51
 136. Statsråd 20. mars 1942, kgl. res. 51
 137. Statsråd 20. mars 1942, kgl. res. 51
 138. Statsråd 20. mars 1942, kgl. res. 51
 139. Statsråd 20. mars 1942, kgl. res. 51
 140. Statsråd 20. mars 1942, kgl. res. 51
 141. Statsråd 20. mars 1942, kgl. res. 51
 142. Statsråd 20. mars 1942, kgl. res. 51
 143. Statsråd 20. mars 1942, kgl. res. 51
 144. Statsråd 20. mars 1942, kgl. res. 51
 145. Statsråd 20. mars 1942, kgl. res. 51
 146. Statsråd 20. mars 1942, kgl. res. 51
 147. Statsråd 20. mars 1942, kgl. res. 51
 148. Statsråd 20. mars 1942, kgl. res. 51
 149. Statsråd 20. mars 1942, kgl. res. 51
 150. Statsråd 20. mars 1942, kgl. res. 51
 151. Statsråd 20. mars 1942, kgl. res. 51
 152. Statsråd 20. mars 1942, kgl. res. 51
 153. Statsråd 20. mars 1942, kgl. res. 51
 154. Statsråd 20. mars 1942, kgl. res. 51
 155. Statsråd 20. mars 1942, kgl. res. 51
 156. Statsråd 20. mars 1942, kgl. res. 51
 157. Statsråd 20. mars 1942, kgl. res. 51
 158. Statsråd 20. mars 1942, kgl. res. 51
 159. Statsråd 20. mars 1942, kgl. res. 51
 160. Statsråd 20. mars 1942, kgl. res. 51
 161. Statsråd 20. mars 1942, kgl. res. 51
 162. Statsråd 20. mars 1942, kgl. res. 51
 163. Statsråd 20. mars 1942, kgl. res. 51
 164. Statsråd 20. mars 1942, kgl. res. 51
 165. Statsråd 20. mars 1942, kgl. res. 51
 166. Statsråd 20. mars 1942, kgl. res. 51
 167. Statsråd 20. mars 1942, kgl. res. 51
 168. Statsråd 20. mars 1942, kgl. res. 51
 169. Statsråd 20. mars 1942, kgl. res. 51
 170. Statsråd 20. mars 1942, kgl. res. 51
 171. Statsråd 20. mars 1942, kgl. res. 51
 172. Statsråd 20. mars 1942, kgl. res. 51
 173. Statsråd 20. mars 1942, kgl. res. 51
 174. Statsråd 20. mars 1942, kgl. res. 51
 175. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59a
 176. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59a
 177. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59a
 178. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59a
 179. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59a
 180. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59a
 181. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59a
 182. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59a
 183. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59a
 184. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59a
 185. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59a
 186. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59a
 187. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59a
 188. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59a
 189. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59a
 190. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59a
 191. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59a
 192. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59a
 193. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59a
 194. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59a
 195. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59a
 196. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59a
 197. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59a
 198. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59a
 199. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59a
 200. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59a
 201. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59a
 202. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59a
 203. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59a
 204. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59a
 205. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59a
 206. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59a
 207. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59a
 208. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59a
 209. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59a
 210. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59a
 211. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59a
 212. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59a
 213. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59a
 214. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59a
 215. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59a
 216. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59a
 217. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59a
 218. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59a
 219. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59a
 220. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59a
 221. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59a
 222. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59a
 223. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59a
 224. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59a
 225. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59a
 226. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59a
 227. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59a
 228. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59a
 229. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59a
 230. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59a
 231. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59a
 232. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59a
 233. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59a
 234. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59a
 235. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59a
 236. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59a
 237. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59a
 238. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59a
 239. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59a
 240. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59a
 241. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59a
 242. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59a
 243. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59a
 244. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59a
 245. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59a
 246. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59a
 247. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59a
 248. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59a
 249. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59a
 250. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59a
 251. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59a
 252. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59a
 253. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59a
 254. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59a
 255. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59a
 256. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59a
 257. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59a
 258. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59a
 259. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59a
 260. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59a
 261. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59a
 262. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59a
 263. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59a
 264. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59a
 265. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59a
 266. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59a
 267. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59a
 268. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59a
 269. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59a
 270. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59a
 271. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59a
 272. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59a
 273. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59a
 274. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59a
 275. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59a
 276. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59a
 277. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59a
 278. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59b
 279. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59b
 280. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59b
 281. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59b
 282. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59b
 283. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59b
 284. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59b
 285. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59b
 286. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59b
 287. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59b
 288. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59b
 289. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59b
 290. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59b
 291. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59b
 292. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59b
 293. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59b
 294. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59b
 295. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59b
 296. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59b
 297. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59b
 298. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59b
 299. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59b
 300. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59b
 301. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59b
 302. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59b
 303. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59b
 304. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59b
 305. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59b
 306. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59b
 307. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59b
 308. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59b
 309. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59b
 310. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59b
 311. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59b
 312. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59b
 313. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59b
 314. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59b
 315. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59b
 316. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59b
 317. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59b
 318. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59b
 319. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59b
 320. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59b
 321. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59b
 322. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59b
 323. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59b
 324. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59b
 325. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59b
 326. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59b
 327. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59b
 328. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59b
 329. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59b
 330. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59b
 331. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59b
 332. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59b
 333. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59b
 334. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59b
 335. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59b
 336. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59b
 337. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59b
 338. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59b
 339. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59b
 340. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59b
 341. Statsråd 15. april 1942, kgl. res. 59b
 342. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 86
 343. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 86
 344. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 86
 345. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 86
 346. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 86
 347. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 86
 348. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 86
 349. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 86
 350. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 86
 351. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 86
 352. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 86
 353. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 86
 354. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 86
 355. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 86
 356. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 86
 357. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 86
 358. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 86
 359. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 86
 360. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 86
 361. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 86
 362. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 86
 363. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 86
 364. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 86
 365. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 86
 366. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 86
 367. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 86
 368. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 86
 369. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 86
 370. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 86
 371. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 86
 372. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 86
 373. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 86
 374. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 86
 375. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 86
 376. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 86
 377. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 86
 378. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 86
 379. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 86
 380. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 86
 381. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 86
 382. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 86
 383. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 86
 384. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 86
 385. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 86
 386. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 86
 387. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 86
 388. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 86
 389. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 86
 390. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 86
 391. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 86
 392. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 86
 393. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 86
 394. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 86
 395. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 86
 396. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 86
 397. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 86
 398. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 86
 399. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 86
 400. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 86
 401. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 86
 402. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 86
 403. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 87
 404. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 87
 405. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 87
 406. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 87
 407. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 87
 408. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 87
 409. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 87
 410. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 87
 411. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 87
 412. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 87
 413. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 87
 414. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 87
 415. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 87
 416. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 87
 417. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 87
 418. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 87
 419. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 87
 420. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 87
 421. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 87
 422. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 87
 423. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 87
 424. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 87
 425. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 87
 426. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 87
 427. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 87
 428. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 87
 429. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 87
 430. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 87
 431. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 87
 432. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 87
 433. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 87
 434. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 87
 435. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 87
 436. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 87
 437. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 87
 438. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 87
 439. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 87
 440. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 87
 441. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 87
 442. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 87
 443. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 87
 444. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 87
 445. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 87
 446. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 87
 447. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 87
 448. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 87
 449. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 87
 450. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 87
 451. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 87
 452. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 87
 453. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 87
 454. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 87
 455. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 87
 456. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 87
 457. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 87
 458. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 87
 459. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 87
 460. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 87
 461. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 87
 462. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 87
 463. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 87
 464. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 87
 465. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 87
 466. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 87
 467. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 87
 468. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 87
 469. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 87
 470. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 87
 471. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 87
 472. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 87
 473. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 87
 474. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 87
 475. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 87
 476. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 87
 477. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 87
 478. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 87
 479. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 87
 480. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 87
 481. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 87
 482. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 87
 483. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 87
 484. Statsråd 22. mai 1942, kgl. res. 87
 485. Statsråd 19. juni 1942, kgl. res. 111
 486. Statsråd 19. juni 1942, kgl. res. 111
 487. Statsråd 19. juni 1942, kgl. res. 111
 488. Statsråd 19. juni 1942, kgl. res. 111
 489. Statsråd 19. juni 1942, kgl. res. 111
 490. Statsråd 19. juni 1942, kgl. res. 111
 491. Statsråd 19. juni 1942, kgl. res. 111
 492. Statsråd 19. juni 1942, kgl. res. 111
 493. Statsråd 19. juni 1942, kgl. res. 111
 494. Statsråd 19. juni 1942, kgl. res. 111
 495. Statsråd 19. juni 1942, kgl. res. 111
 496. Statsråd 19. juni 1942, kgl. res. 111
 497. Statsråd 19. juni 1942, kgl. res. 111
 498. Statsråd 19. juni 1942, kgl. res. 111
 499. Statsråd 19. juni 1942, kgl. res. 111
 500. Statsråd 19. juni 1942, kgl. res. 111
 501. Statsråd 19. juni 1942, kgl. res. 121
 502. Statsråd 19. juni 1942, kgl. res. 123
 503. Statsråd 19. juni 1942, kgl. res. 123
 504. Statsråd 19. juni 1942, kgl. res. 123
 505. Statsråd 19. juni 1942, kgl. res. 123
 506. Statsråd 19. juni 1942, kgl. res. 123
 507. Statsråd 19. juni 1942, kgl. res. 123
 508. Statsråd 19. juni 1942, kgl. res. 123
 509. Statsråd 19. juni 1942, kgl. res. 123
 510. Statsråd 19. juni 1942, kgl. res. 123
 511. Statsråd 19. juni 1942, kgl. res. 123
 512. Statsråd 19. juni 1942, kgl. res. 123
 513. Statsråd 19. juni 1942, kgl. res. 123
 514. Statsråd 19. juni 1942, kgl. res. 123
 515. Statsråd 19. juni 1942, kgl. res. 123
 516. Statsråd 19. juni 1942, kgl. res. 123
 517. Statsråd 19. juni 1942, kgl. res. 123
 518. Statsråd 19. juni 1942, kgl. res. 123
 519. Statsråd 19. juni 1942, kgl. res. 123
 520. Statsråd 19. juni 1942, kgl. res. 123
 521. Statsråd 19. juni 1942, kgl. res. 123
 522. Statsråd 19. juni 1942, kgl. res. 123
 523. Statsråd 19. juni 1942, kgl. res. 123
 524. Statsråd 24. juli 1942, kgl. res. 147
 525. Statsråd 24. juli 1942, kgl. res. 147
 526. Statsråd 24. juli 1942, kgl. res. 147
 527. Statsråd 24. juli 1942, kgl. res. 147
 528. Statsråd 24. juli 1942, kgl. res. 147
 529. Statsråd 24. juli 1942, kgl. res. 147
 530. Statsråd 24. juli 1942, kgl. res. 147
 531. Statsråd 24. juli 1942, kgl. res. 147
 532. Statsråd 24. juli 1942, kgl. res. 147
 533. Statsråd 7. august 1942, kgl. res. 159
 534. Statsråd 7. august 1942, kgl. res. 159
 535. Statsråd 7. august 1942, kgl. res. 159
 536. Statsråd 7. august 1942, kgl. res. 159
 537. Statsråd 7. august 1942, kgl. res. 159
 538. Statsråd 7. august 1942, kgl. res. 159
 539. Statsråd 7. august 1942, kgl. res. 159
 540. Statsråd 7. august 1942, kgl. res. 159
 541. Statsråd 7. august 1942, kgl. res. 159
 542. Statsråd 7. august 1942, kgl. res. 159
 543. Statsråd 7. august 1942, kgl. res. 159
 544. Statsråd 7. august 1942, kgl. res. 159
 545. Statsråd 7. august 1942, kgl. res. 159
 546. Statsråd 7. august 1942, kgl. res. 159
 547. Statsråd 7. august 1942, kgl. res. 159
 548. Statsråd 7. august 1942, kgl. res. 159
 549. Statsråd 7. august 1942, kgl. res. 159
 550. Statsråd 7. august 1942, kgl. res. 159
 551. Statsråd 7. august 1942, kgl. res. 159
 552. Statsråd 7. august 1942, kgl. res. 159
 553. Statsråd 7. august 1942, kgl. res. 159
 554. Statsråd 7. august 1942, kgl. res. 159
 555. Statsråd 7. august 1942, kgl. res. 159
 556. Statsråd 7. august 1942, kgl. res. 159
 557. Statsråd 7. august 1942, kgl. res. 159
 558. Statsråd 7. august 1942, kgl. res. 159
 559. Statsråd 7. august 1942, kgl. res. 159
 560. Statsråd 7. august 1942, kgl. res. 159
 561. Statsråd 7. august 1942, kgl. res. 159
 562. Statsråd 7. august 1942, kgl. res. 159
 563. Statsråd 7. august 1942, kgl. res. 159
 564. Statsråd 7. august 1942, kgl. res. 159
 565. Statsråd 7. august 1942, kgl. res. 159
 566. Statsråd 7. august 1942, kgl. res. 159
 567. Statsråd 7. august 1942, kgl. res. 159
 568. Statsråd 7. august 1942, kgl. res. 159
 569. Statsråd 7. august 1942, kgl. res. 159
 570. Statsråd 7. august 1942, kgl. res. 159
 571. Statsråd 7. august 1942, kgl. res. 159
 572. Statsråd 7. august 1942, kgl. res. 159
 573. Statsråd 7. august 1942, kgl. res. 159
 574. Statsråd 7. august 1942, kgl. res. 159
 575. Statsråd 7. august 1942, kgl. res. 159
 576. Statsråd 7. august 1942, kgl. res. 159
 577. Statsråd 7. august 1942, kgl. res. 159
 578. Statsråd 7. august 1942, kgl. res. 159
 579. Statsråd 7. august 1942, kgl. res. 159
 580. Statsråd 7. august 1942, kgl. res. 159
 581. Statsråd 7. august 1942, kgl. res. 159
 582. Statsråd 7. august 1942, kgl. res. 159
 583. Statsråd 7. august 1942, kgl. res. 159
 584. Statsråd 7. august 1942, kgl. res. 159
 585. Statsråd 7. august 1942, kgl. res. 159
 586. Statsråd 7. august 1942, kgl. res. 159
 587. Statsråd 7. august 1942, kgl. res. 159
 588. Statsråd 7. august 1942, kgl. res. 159
 589. Statsråd 7. august 1942, kgl. res. 159
 590. Statsråd 7. august 1942, kgl. res. 159
 591. Statsråd 7. august 1942, kgl. res. 159
 592. Statsråd 7. august 1942, kgl. res. 159
 593. Statsråd 7. august 1942, kgl. res. 159
 594. Statsråd 7. august 1942, kgl. res. 159
 595. Statsråd 7. august 1942, kgl. res. 159
 596. Statsråd 7. august 1942, kgl. res. 160
 597. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 598. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 599. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 600. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 601. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 602. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 603. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 604. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 605. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 606. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 607. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 608. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 609. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 610. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 611. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 612. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 613. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 614. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 615. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 616. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 617. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 618. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 619. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 620. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 621. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 622. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 623. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 624. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 625. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 626. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 627. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 628. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 629. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 630. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 631. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 632. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 633. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 634. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 635. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 636. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 637. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 638. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 639. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 640. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 641. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 642. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 643. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 644. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 645. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 646. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 647. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 648. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 649. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 650. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 651. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 652. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 653. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 654. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 655. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 656. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 657. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 658. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 659. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 660. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 661. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 662. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 663. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 664. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 665. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 666. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 667. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 668. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 669. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 670. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 671. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 672. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 673. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 674. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 675. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 676. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 677. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 678. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 679. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 680. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 681. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 682. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 683. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 684. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 685. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 686. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 687. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 688. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 689. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 690. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 691. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 692. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 693. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 694. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 695. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 696. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 697. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 698. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 699. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 700. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 701. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 702. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 703. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 704. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 705. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 706. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 707. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 708. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 709. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 710. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 711. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 712. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 713. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 714. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 715. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 716. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 717. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 718. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 719. Nordisk Tidende 23. juni 1943 nr. 38, s. 2.
 720. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 721. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 722. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 723. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 724. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 725. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 726. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 727. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 728. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 729. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 730. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 731. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 732. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 733. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 734. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 735. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 736. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 737. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 738. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 739. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 740. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 741. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 742. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 743. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 744. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 745. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 746. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 747. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 748. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 749. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 750. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 751. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 752. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 753. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 754. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 755. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 756. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 757. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 758. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 759. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 760. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 761. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 762. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 763. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 764. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 765. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 766. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 767. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 768. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 769. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 770. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 771. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 772. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 169
 773. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 774. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 775. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 776. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 777. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 778. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 779. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 780. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 781. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 782. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 783. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 784. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 785. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 786. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 787. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 788. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 789. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 790. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 791. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 792. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 793. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 794. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 795. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 796. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 797. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 798. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 799. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 800. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 801. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 802. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 803. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 804. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 805. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 806. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 807. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 808. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 809. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 810. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 811. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 812. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 813. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 814. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 815. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 816. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 817. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 818. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 819. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 820. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 821. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 822. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 823. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 824. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 825. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 826. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 827. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 828. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 829. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 830. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 831. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 832. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 833. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 834. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 835. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 836. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 837. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 838. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 839. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 840. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 841. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 842. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 843. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 844. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 845. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 846. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 847. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 848. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 849. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 850. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 851. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 852. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 853. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 854. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 855. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 856. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 857. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 858. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 859. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 860. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 861. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 862. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 863. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 864. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 865. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 866. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 867. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 868. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 869. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 870. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 871. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 872. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 873. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 874. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 875. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 876. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 877. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 878. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 879. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 880. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 881. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 882. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 883. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 884. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 885. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 886. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 887. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 888. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 889. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 890. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 891. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 892. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 893. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 894. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 895. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 896. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 897. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 898. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 899. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 900. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 901. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 902. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 903. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 904. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 905. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 906. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 907. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 908. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 909. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 910. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 911. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 912. Statsråd 21. august 1942, kgl. res. 170
 913. Statsråd 4. september 1942, kgl. res. 182
 914. Statsråd 4. september 1942, kgl. res. 182
 915. Statsråd 4. september 1942, kgl. res. 182
 916. Statsråd 4. september 1942, kgl. res. 182
 917. Statsråd 4. september 1942, kgl. res. 182
 918. Statsråd 4. september 1942, kgl. res. 182
 919. Statsråd 4. september 1942, kgl. res. 182
 920. Statsråd 4. september 1942, kgl. res. 182
 921. Statsråd 4. september 1942, kgl. res. 182
 922. Statsråd 4. september 1942, kgl. res. 182
 923. Statsråd 4. september 1942, kgl. res. 182
 924. Statsråd 4. september 1942, kgl. res. 182
 925. Statsråd 4. september 1942, kgl. res. 182
 926. Statsråd 4. september 1942, kgl. res. 182
 927. Statsråd 4. september 1942, kgl. res. 182
 928. Statsråd 4. september 1942, kgl. res. 182
 929. Statsråd 4. september 1942, kgl. res. 182
 930. Statsråd 4. september 1942, kgl. res. 182
 931. Statsråd 4. september 1942, kgl. res. 182
 932. Statsråd 4. september 1942, kgl. res. 182
 933. Statsråd 4. september 1942, kgl. res. 182
 934. Statsråd 4. september 1942, kgl. res. 182
 935. Statsråd 4. september 1942, kgl. res. 182
 936. Statsråd 4. september 1942, kgl. res. 182
 937. Statsråd 4. september 1942, kgl. res. 182
 938. Statsråd 4. september 1942, kgl. res. 182
 939. Statsråd 4. september 1942, kgl. res. 182
 940. Statsråd 4. september 1942, kgl. res. 182
 941. Statsråd 4. september 1942, kgl. res. 182
 942. Statsråd 4. september 1942, kgl. res. 182
 943. Statsråd 4. september 1942, kgl. res. 182
 944. Statsråd 4. september 1942, kgl. res. 182
 945. Statsråd 4. september 1942, kgl. res. 182
 946. Statsråd 4. september 1942, kgl. res. 182
 947. Statsråd 4. september 1942, kgl. res. 182
 948. Statsråd 4. september 1942, kgl. res. 182
 949. Statsråd 4. september 1942, kgl. res. 182
 950. Statsråd 4. september 1942, kgl. res. 182
 951. Statsråd 4. september 1942, kgl. res. 182
 952. Statsråd 4. september 1942, kgl. res. 182
 953. Statsråd 4. september 1942, kgl. res. 182
 954. Statsråd 4. september 1942, kgl. res. 182
 955. Statsråd 4. september 1942, kgl. res. 182
 956. Statsråd 4. september 1942, kgl. res. 182
 957. Statsråd 4. september 1942, kgl. res. 182
 958. Statsråd 4. september 1942, kgl. res. 182
 959. Statsråd 4. september 1942, kgl. res. 182
 960. Statsråd 4. september 1942, kgl. res. 182
 961. Statsråd 4. september 1942, kgl. res. 182
 962. Statsråd 4. september 1942, kgl. res. 182
 963. Statsråd 4. september 1942, kgl. res. 182
 964. Statsråd 4. september 1942, kgl. res. 182
 965. Statsråd 4. september 1942, kgl. res. 182
 966. Statsråd 4. september 1942, kgl. res. 182
 967. Statsråd 4. september 1942, kgl. res. 182
 968. Statsråd 4. september 1942, kgl. res. 182
 969. Statsråd 4. september 1942, kgl. res. 182
 970. Statsråd 4. september 1942, kgl. res. 182
 971. Statsråd 4. september 1942, kgl. res. 182
 972. Statsråd 4. september 1942, kgl. res. 182
 973. Statsråd 4. september 1942, kgl. res. 182
 974. Statsråd 4. september 1942, kgl. res. 182
 975. Statsråd 4. september 1942, kgl. res. 182
 976. Statsråd 4. september 1942, kgl. res. 182
 977. Statsråd 4. september 1942, kgl. res. 182
 978. Statsråd 4. september 1942, kgl. res. 182
 979. Statsråd 4. september 1942, kgl. res. 182
 980. Statsråd 4. september 1942, kgl. res. 182
 981. Statsråd 4. september 1942, kgl. res. 182
 982. Statsråd 4. september 1942, kgl. res. 182
 983. Statsråd 4. september 1942, kgl. res. 182
 984. Statsråd 4. september 1942, kgl. res. 182
 985. Statsråd 4. september 1942, kgl. res. 182
 986. Statsråd 4. september 1942, kgl. res. 182
 987. Statsråd 4. september 1942, kgl. res. 182
 988. Statsråd 4. september 1942, kgl. res. 182
 989. Statsråd 4. september 1942, kgl. res. 182
 990. Statsråd 4. september 1942, kgl. res. 182
 991. Statsråd 4. september 1942, kgl. res. 182
 992. Statsråd 18. september 1942, kgl. res. 193
 993. Statsråd 18. september 1942, kgl. res. 193
 994. Statsråd 18. september 1942, kgl. res. 193
 995. Statsråd 18. september 1942, kgl. res. 193
 996. Statsråd 18. september 1942, kgl. res. 193
 997. Statsråd 18. september 1942, kgl. res. 193
 998. Statsråd 18. september 1942, kgl. res. 193
 999. Statsråd 18. september 1942, kgl. res. 193
 1000. Statsråd 18. september 1942, kgl. res. 193
 1001. Statsråd 18. september 1942, kgl. res. 193
 1002. Statsråd 18. september 1942, kgl. res. 193
 1003. Statsråd 18. september 1942, kgl. res. 193
 1004. Statsråd 18. september 1942, kgl. res. 193
 1005. Statsråd 18. september 1942, kgl. res. 193
 1006. Statsråd 18. september 1942, kgl. res. 193
 1007. Statsråd 18. september 1942, kgl. res. 193
 1008. Statsråd 18. september 1942, kgl. res. 193
 1009. Statsråd 18. september 1942, kgl. res. 193
 1010. Statsråd 18. september 1942, kgl. res. 193
 1011. Statsråd 18. september 1942, kgl. res. 193
 1012. Statsråd 18. september 1942, kgl. res. 193
 1013. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1014. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1015. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1016. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1017. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1018. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1019. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1020. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1021. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1022. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1023. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1024. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1025. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1026. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1027. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1028. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1029. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1030. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1031. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1032. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1033. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1034. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1035. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1036. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1037. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1038. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1039. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1040. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1041. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1042. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1043. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1044. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1045. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1046. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1047. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1048. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1049. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1050. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1051. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1052. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1053. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1054. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1055. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1056. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1057. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1058. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1059. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1060. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1061. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1062. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1063. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1064. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1065. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1066. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1067. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1068. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1069. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1070. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1071. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1072. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1073. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1074. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1075. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1076. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1077. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1078. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1079. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1080. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1081. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1082. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1083. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1084. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1085. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1086. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1087. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1088. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1089. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1090. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1091. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1092. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1093. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1094. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1095. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1096. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1097. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1098. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1099. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1100. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1101. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1102. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1103. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1104. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1105. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1106. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1107. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1108. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1109. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1110. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1111. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1112. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1113. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1114. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1115. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1116. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1117. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1118. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1119. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1120. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1121. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1122. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1123. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1124. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1125. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1126. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1127. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1128. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1129. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1130. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1131. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1132. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1133. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1134. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1135. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1136. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1137. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1138. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1139. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1140. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1141. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1142. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1143. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1144. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1145. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1146. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1147. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1148. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1149. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1150. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1151. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1152. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1153. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1154. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1155. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1156. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1157. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1158. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1159. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1160. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1161. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1162. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1163. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1164. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 198
 1165. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1166. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1167. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1168. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1169. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1170. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1171. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1172. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1173. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1174. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1175. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1176. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1177. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1178. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1179. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1180. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1181. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1182. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1183. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1184. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1185. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1186. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1187. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1188. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1189. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1190. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1191. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1192. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1193. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1194. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1195. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1196. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1197. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1198. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1199. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1200. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1201. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1202. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1203. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1204. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1205. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1206. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1207. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1208. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1209. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1210. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1211. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1212. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1213. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1214. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1215. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1216. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1217. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1218. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1219. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1220. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1221. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1222. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1223. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1224. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1225. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1226. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1227. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1228. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1229. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1230. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1231. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1232. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1233. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1234. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1235. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1236. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1237. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1238. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1239. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1240. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1241. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1242. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1243. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1244. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1245. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1246. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1247. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1248. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1249. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1250. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1251. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1252. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1253. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1254. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1255. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1256. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1257. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1258. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1259. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1260. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1261. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1262. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1263. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1264. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1265. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1266. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1267. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1268. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1269. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1270. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1271. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1272. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1273. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1274. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1275. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1276. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1277. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1278. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1279. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1280. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1281. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1282. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1283. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1284. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1285. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1286. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1287. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1288. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1289. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1290. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1291. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1292. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1293. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1294. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1295. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1296. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1297. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1298. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1299. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1300. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1301. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1302. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1303. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1304. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1305. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1306. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1307. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1308. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1309. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1310. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1311. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1312. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1313. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1314. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1315. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1316. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1317. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1318. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1319. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1320. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1321. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1322. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1323. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1324. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1325. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1326. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1327. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1328. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1329. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1330. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1331. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1332. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1333. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1334. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1335. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1336. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1337. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1338. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1339. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1340. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1341. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1342. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1343. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1344. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1345. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1346. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1347. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1348. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1349. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1350. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1351. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1352. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1353. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1354. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1355. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1356. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1357. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1358. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1359. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1360. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1361. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1362. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 199
 1363. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 206
 1364. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 206
 1365. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 206
 1366. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 206
 1367. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 206
 1368. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 206
 1369. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 206
 1370. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 206
 1371. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 206
 1372. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 206
 1373. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 206
 1374. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 206
 1375. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 206
 1376. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 206
 1377. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 206
 1378. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 207
 1379. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 207
 1380. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 207
 1381. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 207
 1382. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 207
 1383. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 207
 1384. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 207
 1385. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 207
 1386. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 207
 1387. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 210
 1388. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 210
 1389. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 210
 1390. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 210
 1391. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 210
 1392. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 210
 1393. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 210
 1394. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 210
 1395. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 210
 1396. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 210
 1397. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 210
 1398. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 210
 1399. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 210
 1400. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 210
 1401. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 210
 1402. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 210
 1403. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 210
 1404. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 210
 1405. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 210
 1406. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 210
 1407. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 211
 1408. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 211
 1409. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 211
 1410. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 211
 1411. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 211
 1412. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 211
 1413. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 211
 1414. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 211
 1415. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 211
 1416. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 211
 1417. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 211
 1418. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 211
 1419. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 211
 1420. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 211
 1421. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 211
 1422. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 212
 1423. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 212
 1424. Statsråd 9. oktober 1942, kgl. res. 212
 1425. Statsråd 23. oktober 1942, kgl. res. 221
 1426. Statsråd 23. oktober 1942, kgl. res. 221
 1427. Statsråd 23. oktober 1942, kgl. res. 221
 1428. Statsråd 23. oktober 1942, kgl. res. 221
 1429. Statsråd 23. oktober 1942, kgl. res. 221
 1430. Statsråd 23. oktober 1942, kgl. res. 221
 1431. Statsråd 23. oktober 1942, kgl. res. 221
 1432. Statsråd 23. oktober 1942, kgl. res. 221
 1433. Statsråd 23. oktober 1942, kgl. res. 221
 1434. Statsråd 23. oktober 1942, kgl. res. 221
 1435. Statsråd 23. oktober 1942, kgl. res. 221
 1436. Statsråd 23. oktober 1942, kgl. res. 221
 1437. Statsråd 23. oktober 1942, kgl. res. 221
 1438. Statsråd 23. oktober 1942, kgl. res. 221
 1439. </