Krigsmedaljen

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk
Krigsmedaljen.

Krigsmedaljen er ei norsk militær utmerking. Medaljen vart stifta ved kongeleg resolusjon 23. mai 1941. Den kunne delast ut til norske og utanlandske militære og sivile som under krig på ein fortjenstfull måte har gjort teneste i forsvaret av Noreg. Ved ei endring av statuttane 13. november 1942 kunne Krigsmedaljen tildelast post mortem og ved ei ny endring av statuttane 18. mai 1945 vart Krigsmedaljen tildelt alle nordmenn og utlendinger som hadde kjempa i dei norske styrkane og handelsflåten, og falt for Noreg si sak. Medaljen ble gjenopptatt i 2010 og statuttene ble endret 16. mars 2012.[1][2]

Utforming

Medaljen er i bronse. På adversen har medaljen portrett av regjerande monark, samen med nann og valspråk. På reversen er det ein krans med skrifta «KRIGSMEDALJE», kongen sitt monogram på kvar side og korslagde eikegreiner. På toppen av medaljen står regjerande konge sitt krona monogram. Ved stiftinga hadde medaljen kong Haakon VII sitt bilete, namn og valspråk, og denne varianten er nytta for tildelingar for innsats under annen verdskrig og etter kong Haakon sin død. Etter endringa av statuttane i 2012, skal medaljen ha bilete av regjerande monark.

Bandet er i fargane raudt og gult, fargane frå det norske riksvåpenet og kongeflagget. Bandet sin grunnfarge er raud med ei brei og ei smal gul stripa ved kvar kant. Dersom ein mottaker gjer seg fortjent til medaljen fleire gonger, vert det sett på opp til tre stjerner på bandet.

Medaljen er opphengt i bandet i ein halv eikekrans. Eikelau og eikegreiner nyttast i militær symbolikk for heltemot, styrke og patriotisme.

Saman med medaljen følgjer det diplom, signert av kongen.

Statutter

Statuttane for Krigsmedaljen vart første gong fastsatt i 1941, med seinare tillegg av 13. november 1942 og 18. mai 1945. Tildeling vart tatt opp igjen ved kongeleg resolusjon av 21. september 1979 for tjeneste i Nortraship og ved kongeleg resolusjon av 13. november 1981 for tjeneste i Marinen. Etter gjenopptagelse av medaljen for innsats etter andre verdenskrig vart nye statuttar vedtatt i statsråd 16. mars 2012.[3][4]

23. mai 1941[5] 13. november 1942[6] 18. mai 1945[7] 1981 16. mars 2012[8]
§ 1 Krigsmedaljen utdeles til norske eller utenlandske militære som på en fortjenstfull måte har deltatt i krig for Norge og til norske og utenlandske sivile som under krig har ydet Norges forsvar tjenester. Krigsmedaljen utdeles til norske eller utenlandske militære som på en fortjenstfull måte har deltatt i krig for Norge og til norske og utenlandske sivile som under krig har ydet Norges forsvar tjenester. Krigsmedaljen utdeles til norske eller utenlandske militære som på en fortjenstfull måte har deltatt i krig for Norge og til norske og utenlandske sivile som under krig har ydet Norges forsvar tjenester. Krigsmedaljen utdeles post mortem til alle nordmenn og utlendinger som har kjempet i de norske styrker og Handelsflåten og falt for Norges sak. Krigsmedaljen kan utdeles til norske og utenlandske militære og sivile som på en fortjenstfull måte aktivt har deltatt i krigen i Norge. Krigsmedaljen utdeles post mortem til alle nordmenn og utlendinger som har kjempet i de norske styrker og handelsflåten og falt for Norges sak. Krigsmedaljen kan tildeles for personlig innsats i kamp eller lignende bedrift til norske og utenlandske sivile eller militære som under krig eller væpnet konflikt på særlig måte har utmerket seg ved personlig tapperhet eller ved ledelsen av en troppeavdeling, fartøy eller flyavdeling under kamp.
§ 2 Medaljen er preget i bronse og har på aversen Kongens billede med navn og valgssprog. På reversen er en krans og omskrift "Krigsmedalje", og i midten på hver side Kongens navnsiffer. Over medaljen er en krans i hvis ender båndet festes. Båndet er i riksbannerets farger rødt med to 4 mm. brede og utenfor disse to smalere gule striper. Medaljen er preget i bronse og har på aversen Kongens billede med navn og valgssprog. På reversen er en krans og omskrift "Krigsmedalje", og i midten på hver side Kongens navnsiffer. Over medaljen er en krans i hvis ender båndet festes. Båndet er i riksbannerets farger rødt med to 4 mm. brede og utenfor disse to smalere gule striper. Medaljen er preget i bronse og har på aversen Kongens billede med navn og valgssprog. På reversen er en krans og omskrift "Krigsmedalje", og i midten på hver side Kongens navnsiffer. Over medaljen er en krans i hvis ender båndet festes. Båndet er i riksbannerets farger rødt med to 4 mm. brede og utenfor disse to smalere gule striper. Medaljen (32 mm) er preget i bronse og har på adversen Kongens bilde med navn og valgspråk. (Haakon VII Alt for Norge). På reversen en krans og omskrift "Krigsmedalje", og i midten på hver side Kongens navnsiffer. Over medaljen er en krans i hvis ender båndet er festet. Båndet (32 mm) er i riksbannerets farger, rødt med to 4 mm brede og utenfor disse to smalere striper i gult. Medaljen er preget i bronse og har på forsiden den regjerende konges portrett med navn og valgspråk. På baksiden er en krans og omskrift ”Krigsmedalje”, og i midten på hver side den regjerende konges navnsiffer. Over medaljen er en krans i hvis ende båndet er festet. Båndet er i riksbannerets farger, rødt med to brede og utenfor disse to smalere striper i gult.
§ 3 Krigsmedaljen bæres av norske borgere på venstre side av brystet. På uniform kan en istedetfor[sic] medaljen bære båndspenne. Krigsmedaljen bæres av norske borgere på venstre side av brystet. På uniform kan en istedetfor[sic] medaljen bære båndspenne. Krigsmedaljen bæres av norske borgere på venstre side av brystet. På uniform kan en istedetfor[sic] medaljen bære båndspenne. Krigsmedaljen bæres av norske borgere på venstre side av brystet. På uniform kan en istedenfor medaljen bære båndspenne. Krigsmedaljen bæres av norske borgere rangert på venstre side av brystet. På uniform kan en i stedet for medaljen bære båndstripe.
§ 4 Krigsmedaljen utdeles av H. M. Kongen i Statsråd for de militæres vedkommende etter innstilling av Forsvarsdepartementet og etter uttalelse fra de militære myndigheter, og for de siviles vedkommende etter innstilling av et Regjeringsdepartement. Krigsmedaljen utdeles av H. M. Kongen i Statsråd for de militæres vedkommende etter innstilling av Forsvarsdepartementet og etter uttalelse fra de militære myndigheter, og for de siviles vedkommende etter innstilling av et Regjeringsdepartement. Krigsmedaljen utdeles av H. M. Kongen i Statsråd for de militæres vedkommende etter innstilling av Forsvarsdepartementet og etter uttalelse fra de militære myndigheter, og for de siviles vedkommende etter innstilling av et Regjeringsdepartement. Krigsmedaljen utdeles av H M Kongen ved Forsvarsdepartementet eller den departementet bemyndiger, til personell som finnes berettiget til medaljen og som ikke tidligere har mottatt denne. Krigsmedaljen tildeles av Kongen i Statsråd etter innstilling fra Forsvarsdepartementet. Forsvarsdepartementet innhenter fagmilitær vurdering og anbefaling fra forsvarssjefen.
§ 5 Med medaljen skal følge et diplom. Med medaljen skal følge et diplom. Med medaljen skal følge et diplom. Med medaljen skal følge et diplom. I forslag om dekorering skal gis en fullstendig fremstilling av de handlinger eller den virksomhet som ligger til grunn for forslaget.
§ 6 Krigsmedaljen er personlig eiendom og skal derfor ikke leveres tilbake etter vedkommendes død. Krigsmedaljen er personlig eiendom og skal derfor ikke leveres tilbake etter vedkommendes død. Krigsmedaljen kan utdeles post mortem og overlates nærmeste etterlatte til oppbevaring. Krigsmedaljen er personlig eiendom og skal derfor ikke leveres tilbake etter vedkommendes død. Krigsmedaljen kan utdeles post mortem og overlates nærmeste etterlatte til oppbevaring. Krigsmedaljen er personlig eiendom og skal derfor ikke leveres tilbake etter vedkommendes død. Krigsmedaljen kan utdeles post mortem og overlates nærmeste etterlatte til oppbevaring. Med Krigsmedaljen følger et diplom som gir en kort angivelse av de handlinger eller den virksomhet som er grunnlaget for tildelingen.
(jf. tidl. versjoner § 5)
§ 7 Krigsmedaljen kan utdeles bare en gang til en og samme person. Men hvis en som har Krigsmedaljen igjen utmerker seg slik at han på ny gjør seg fortjent til å få den, blir båndet forsynt med en stjerne for hver gang; dog kan en og samme person ikke tildeles mere enn 3 stjerner. Krigsmedaljen kan utdeles bare en gang til en og samme person. Men hvis en som har Krigsmedaljen igjen utmerker seg slik at han på ny gjør seg fortjent til å få den, blir båndet forsynt med en stjerne for hver gang, dog kan en og samme person ikke tildeles mer enn 3 stjerner. Krigsmedaljen kan utdeles bare en gang til en og samme person. Men hvis en som har Krigsmedaljen igjen utmerker seg slik at han på ny gjør seg fortjent til å få den, blir båndet forsynt med en stjerne for hver gang, dog kan en og samme person ikke tildeles mer enn 3 stjerner. Krigsmedaljen kan utdeles bare en gang til en og samme person. Dersom vedkommende igjen utmerker seg og på nytt gjør seg fortjent til samme medalje, blir båndet påsatt en ny stjerne for hver gang.
§ 8 Hvis en som har Krigsmedaljen viser seg uværdig til å bære den, kan H. M. Kongen i Statsråd frata ham medaljen. Hvis en som har Krigsmedaljen viser seg uverdig til å bære den, kan Kongen i Statsråd frata ham medaljen. Hvis en som har Krigsmedaljen viser seg uverdig til å bære den, kan Kongen i Statsråd frata ham medaljen. Dekorasjonen er personlig eiendom og skal derfor ikke leveres tilbake ved vedkommendes død. Krigsmedaljen kan utdeles post mortem og overlates nærmeste etterlatte til oppbevaring.
(jf. tidl. versjoner § 6)
§ 9 Hvis innehaver av Krigsmedaljen viser seg uverdig til å bære den, kan Kongen i Statsråd frata vedkommende dekorasjonen.
(jf. tidl. versjoner § 8)
§10 Ved forslag om dekorering for innsats under andre verdenskrig, skal paragraf 1 fortolkes i tråd med tildelingspraksisen slik den fremstår etter en historisk gjennomgang.

Sjå og

Referanser

 1. Krigskorset og St. Olavsmedaljen med ekegren, s. 11-15.
 2. «Endring av statuttene for St. Olavsmedaljen med ekegren og krigsmedaljen», Forsvarsdepartementet, pressemelding, nr.: 20/2012, 21. mars 2012.
 3. «Offisielt frå statsrådet 16. mars 2012», regjeringen.no.
 4. «Krigsmedaljen», regjeringen.no.
 5. Norsk lovtidend 1940-1945: 1. og 2. avdeling «Londonutgaven», Oslo, 1946, s. 95–96.
 6. Norsk lovtidend 1940-1945: 1. og 2. avdeling «Londonutgaven», Oslo, 1946, s. 165.
 7. Norsk lovtidend 1940-1945: 1. og 2. avdeling «Londonutgaven», Oslo, 1946, s. 545.
 8. Statutter for de mest benyttede medaljer i Forsvaret, av 26. april 2012, Forsvaret.

Litteratur

 • John Monn: «Krigsmedaljen», Forsvarets Forum, nr. 18, 1994
 • Caroline Serck-Hanssen: «Krigsdekorasjonene til en skytter i handelsflåten», Norsk våpenhistorisk selskap. Årbok 2003, Oslo: Norsk våpenhistorisk selskap, 2003, s. 28–42
 • Carsten Svarstad: «Norges krigsdekorasjoner», Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad, nr. 6, august, 1946, s. 97–103