Liste over kjente feil og mangler i Åmot bygdebok. Garder og slekter, bind II

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Her følger en liste over kjente feil og mangler i Åmot bygdebok. Garder og slekter, bind II.[1] For å kunne føres opp her må det kunne dokumenteres at opplysninger i bygdeboken er feil eller mangler, med referanse til primærkilder og hvor personen er omtalt eller skulle vært omtalt i bygdeboken. For oppføring av mangler i bygdeboken er det en forutsetning at hendelsen, for eksempel fødsel eller dødsfall, foregikk i området som bygdeboken er ment å dekke og ut fra sammenhengen skulle ha vært inkludert i boken.

Feil og mangler

Side 651: Berger Knutsen

I bygdeboken s. 651[2] hevdes det at Berger Knutsen (1765–1817), gift med Siri Olsdatter fra Åset, døde på Kroken i Stor-Elvdal i 1800.[3] Feilen skyldes sammenblanding med en navnebror. Den her omtalte Berger Knutsen døde i Elverum 9. april 1817.[4] Den Berger Knutsen som døde på Kroken i Stor-Elvdal som husmann ble for øvrig begravet 16. februar 1800.[5] Han er kanskje identisk med den Berger født i 1752.[6]

Samme sammenblandingsfeil finnes for øvrig også i Åmot bygdebok, bind I[7] og i Finne-Grønns bygdebok for Elverum.[8]

Referanser

  1. Lillevold, Eyvind. Åmot bygdebok. Garder og slekter, bind II, xx: [s.n.], 1971.
  2. Lillevold, Eyvind. Åmot bygdebok. Garder og slekter, bind II, xx: [s.n.], 1971, s. 651.
  3. Feilen er kommentert i Haugen, Ronny Rismyhr. «Berger Gulbrandsen fra Brattberget i Elverum, snekkermester, brannoffiser og gårdeier i Kristiania», Tjukke Slekta nr. 3, 2021, s. 16.
  4. Elverum prestekontor, SAH/PREST-044/H/Ha/Haa/L0007: Ministerialbok nr. 7, 1815-1830, s. 323-324, nr. 9. Kirkeboken oppgir alderen til 63 år, mens korrekt alder må ha vært rundt 52 ifølge Haugens artikkel. Berger Knutsen gift med Siri Olsdatter skal ifølge Haugen være identisk med Berger, døpt 15. desember 1765 i Elverum: Elverum prestekontor, SAH/PREST-044/H/Ha/Haa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1757-1776, s. 58-59. Aldersavviket er følgelig stort, men det er summen av andre opplysninger som bekrefter at den Berger Knutsen som døde i 1817 i Elverum er den samme Berger Knutsen som ble født på Herstad i Hernes i 1765. Alderen stemmer ved folketellingen 1801 (36 år) (RA, Folketelling 1801 for 0428P Trysil prestegjeld, 1801, s. 838b-839a), og tilknytningen til broren Hans Knutsen Lindberget i saken fra 1817 (Østerdalen sorenskriveri, SAH/TING-032/G/Gc/L0004: Ekstrarettsprotokoll, 1813-1821, s. 145) og i skiftet etter Berger (Østerdalen sorenskriveri, SAH/TING-032/J/Ja/L0012: Skifteprotokoll, 1817-1823, s. 56b-57a) dokumenterer familietilknytningen. Takk til Ronny Rismyhr Haugen for utfyllende opplysninger (gitt på redaktør Dag T. Hoelseths Facebook-side 26. mai 2022).
  5. Åmot prestekontor, Hedmark, SAH/PREST-056/H/Ha/Haa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1780-1810, s. 380-381, nr. 7.
  6. Åmot prestekontor, Hedmark, SAH/PREST-056/H/Ha/Haa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1734-1779, s. 92-93, nr. 7. Hvis han er identisk med den nevnte Berger (Halvorsen) som ble døpt i 1752 må navnet nødvendigvis være feilskrevet ved begravelsen. «Knutsen» kan være «smitte» fra navnet til faren, Halvor Knutsen. Bygdeboken for Stor-Elvdal (Kongsrud, Håvard Havin Stor-Elvdal. Grend og slekt, bind 1, Koppang: Stor-Elvdal kommune, 2011, s. 196, 372 og 373) oppgir at Berger Halvorsen ble husmann under nettopp Kroken, og kona var enke i 1801. Bygdeboken gjør et poeng av at Berger Halvorsen må ha forsvunnet eller blitt begravd utabygds, ettersom begravelsen ikke finnes i kirkeboka. Det gir da mening at navnet er feilskrevet ved begravelsen. Han er der, men bygdeboka for Stor-Elvdal har ikke vært klar over feilen og dermed ikke plukket ham opp. Takk til Ronny Rismyhr Haugen for utfyllende opplysninger (gitt på redaktør Dag T. Hoelseths Facebook-side 26. mai 2022).
  7. Lillevold, Eyvind. Åmot bygdebok. Garder og slekter, bind 1, xx: [s.n.], 1967, s. 87.
  8. Finne-Grønn, Stian Herlofsen. Elverum. En bygdebeskrivelse Gaardhistorie med ættetavler, bind 1, del 2, Cammermeyer, 1914, s. 416.

Litteratur

  • Haugen, Ronny Rismyhr. «Berger Gulbrandsen fra Brattberget i Elverum, snekkermester, brannoffiser og gårdeier i Kristiania», Tjukke Slekta nr. 3, 2021, s. 16.
  • Lillevold, Eyvind. Åmot bygdebok. Garder og slekter, bind II, xx: [s.n.], 1971.

Se også