Liste over kjente feil og mangler i Åmot bygdebok. Garder og slekter, bind I

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Her følger en liste over kjente feil og mangler i Åmot bygdebok. Garder og slekter, bind I.[1] For å kunne føres opp her må det kunne dokumenteres at opplysninger i bygdeboken er feil eller mangler, med referanse til primærkilder og hvor personen er omtalt eller skulle vært omtalt i bygdeboken. For oppføring av mangler i bygdeboken er det en forutsetning at hendelsen, for eksempel fødsel eller dødsfall, foregikk i området som bygdeboken er ment å dekke og ut fra sammenhengen skulle ha vært inkludert i boken.

Feil og mangler

Side 87 Siri Olsdatter

I bygdeboken s. 87[2] står det: om det sjette barnet til Ole Jensen Hals (1714–1796) og Kari Pedersdatter Nygården (1722–1813): «6. Siri Olsdatter 1752 g. 1. 1778 Ole Olsen Almus, 2. 1792 Berger Knutsen Gaarder f. i Elverum 1752 d. på Kroken 1800.» Her er det snakk om en sammenblanding mellom herværende Siri Olsdatter, f. 1752 på Åset søndre, og Siri Olsdatter, f. 1772 på Åset nordre (se side 122 nedenfor). Siri Olsdatter f. 1752 kan man finne igjen på Vivelstad i 1801.[3] Se ellers bygdeboken for Åmot bind I, s. 499. Denne Siri Olsdatter ble heller ikke gift to ganger. Feilkoblingen mellom Siri Olsdatter og Berger Knutsen (1765–1817) er en «vandrefeil» etablert av Finne-Grønn i bygdeboken for Elverum, bind 1, del 2.[4] Berger Knutsen døde heller ikke på Kroken i Stor-Elvdal i 1800 (se feillisten for bind II Side 651). Se ellers Ronny Rismyhr Haugens artikkel om Berger Knutsens slektskrets.[5]

En annen feil er at det oppgis at Siri Olsdatter, f. 1752, ble gift med Ole Olsen Almus (til Vivelstad), i 1778, mens det i samme bind, s. 499 og 516 oppgis 1775. Sistnevnte er korrekt årstall (trolovet 22. april, viet 19. juni).[6],[7]

Side 122 Siri Knutsdatter

Siri, f. 1772, er her feilaktig gitt patronymet Knutsdatter, men det skal åpenbart være Olsdatter etter faren Ole Olsen Åset (nordre) (1739–1810). Hun ble i 1792 gift med Berger Knutsen (Brattberget) (1765–1817). Se ellers avsnittet Side 87 Siri Olsdatter over (merk dog at det er snakk om to forskjellige personer) og feillisten for bind II Side 651 Berger Knutsen, jf. også Ronny Rismyhr Haugens artikkel om Berger Knutsens slektskrets i Tjukke Slekta nr. 3, 2021.[8]

Diskusjonsfora, nyhetsgrupper

Referanser

  1. Lillevold, Eyvind. Åmot bygdebok. Garder og slekter, bind 1, xx: [s.n.], 1967.
  2. Lillevold, Eyvind. Åmot bygdebok. Garder og slekter, bind 1, xx: [s.n.], 1967.
  3. Folketelling 1801 for 0429P Åmot prestegjeld (Siri Olsdatter).
  4. Finne-Grønn, Stian Herlofsen. Elverum. En bygdebeskrivelse. Gaardhistorie med ættetavler, bind 1, xx: Cammermeyer, 1909, s. 416, jf. Finne-Grønn, Stian Herlofsen. Elverum. En bygdebeskrivelse Gaardhistorie med ættetavler, bind 1, del 2, Cammermeyer, 1916, s. 416.
  5. Haugen, Ronny Rismyhr. «Berger Gulbrandsen fra Brattberget i Elverum, snekkermester, brannoffiser og gårdeier i Kristiania», Tjukke Slekta nr. 3, 2021, side 16, fotnote 27.
  6. Åmot prestekontor, Hedmark, SAH/PREST-056/H/Ha/Haa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1734-1779, s. 356-357.
  7. Det er for øvrig sannsynliggjort i diskusjonstråden #188888 i Digitalarkivets brukerforum (se spesielt innlegg #9 og innlegg #10) at Siri Olsdatter (Hals) døde på Herram i Ringsaker 28. juli 1807 (Ringsaker prestekontor, SAH/PREST-014/I/Ia/L0005/0007: Kladd til kirkebok nr. 1G, 1805-1808, s. 76-77), mens Ole Olsen (Almus/Vivelstad/Gråberget) døde på Gråberget vestre i Romedal 20. mai 1820 (Romedal prestekontor, SAH/PREST-004/K/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1814-1828, s. 214-215, nr. 21).
  8. Haugen, Ronny Rismyhr. «Berger Gulbrandsen fra Brattberget i Elverum, snekkermester, brannoffiser og gårdeier i Kristiania», Tjukke Slekta nr. 3, 2021.

Litteratur

  • Haugen, Ronny Rismyhr. «Berger Gulbrandsen fra Brattberget i Elverum, snekkermester, brannoffiser og gårdeier i Kristiania», Tjukke Slekta nr. 3, 2021, s. 16.
  • Lillevold, Eyvind. Åmot bygdebok. Garder og slekter, bind 1, xx: [s.n.], 1967.

Se også