Kielland (slekt)

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Slekten Kielland er en norsk slekt som stammer fra gården Aamodt i Sogndal, Rogaland. Larens nevnes i 1519, Bjørn (d. ca. 1613) og sønnen Lauritz (d. 1637). Hans sønn Niels Lauritzen (1618–1673) var lensmann i Sogndal og bykslet ca. 1665 den beneficierte gården Kielland i Sogndal som familien tok navn etter. Gården var knyttet til slekten fram til 1848. Hans sønn, borger til Kristiansand, skipper og handlende i Sogndal Jacob Nielsen Kielland (1665–1726), var far til borger til Kristiansand og Stavanger, handelsmann i Sogndal Jan Jacobsen Kielland (1693–1765) som fikk sønnen kjøpmann, borger i Stavanger Gabriel Kirsebom Kielland (1724–1780). Fra Gabriels sønner Jan og Morten Henrik kan to linjer følges, og fra broren Jacob Kielland (1726–1788) kan en tredje linje følges.[1]

Våpen

For linje I og II: Et tre som vokser opp av et timeglass som hviler på et dødningehode, på begge sider av treet en fembladet rose; på hjelmen en Fortuna. For linje III: Et firedelt skjold, første og fjerde felt er blå med en væpnet fot med spore, annet og tredje felt er røde med et oksehode, i midten et gyldent hjerteskjold med en trane; på hjelmen en væpnet arm med et sverd.[2]

Navnesak

«1210. Dom af 22 Oktober 1898 i Sag 1559/97. Tvist om Familienavnet «Kielland». Optaget i Rtst. 1900 Side 268.»[3]

Referanser

  1. Norske Slægter 1915, s. 117.
  2. Norske Slægter 1915, s. 117.
  3. Siewers, V.H. (utgiver). Domme og Kjendelser ved Kristiania Byret i borgerlige Retstrætter, Anden Samling 1892–1900, Første del: Systematisk ordnede Uddrag af Domme og Kjendelser, Kristiania: Jacob Dybwads Forlag, 1903.

Litteratur