Bruker:Hans Cappelen

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk

Hans Cappelen (f. 1945) er født i Porsgrunn, oppvokst i Skien og advokat i Oslo. Æresmedlem i Norsk Heraldisk Forening og Grenland Ættehistorielag. Har skrevet eller vært medarbeider i bøker om heraldikk, segl, bumerker, lokalhistorie og juridiske emner. Skriver på flere wikier.


Noen egne publikasjoner

Bøker

 1. Norske slektsvåpen, Oslo 1969 (2. opplag 1976)
 2. Norske kommunevåpen, Oslo 1987 + tilleggshefte 1988 (sammen med Knut Johannessen)
 3. Fakta om flagget, Oslo 1987 (sammen med Peter Beck)
 4. NS 3430 og byggherrene, Oslo 1992
 5. Byggherren og kontraktene, Oslo 1994 (2. opplag 2001 og senere i HolteProsjekts nettbaserte dataprogram Bygglex, Oslo 2005)

Medarbeider bl.a. i

 • Jan Raneke (redaktør): Nordisk heraldisk terminologi, Lund 1987 (de heraldiske faguttrykkene på bokmål)
 • Advokatfirmaet Cappelen & Krefting DA: Oppføring av egen bolig Oslo 1998 (diverse arbeid)
 • Rolf Nilsen (redaktør): Skienspatrioter - med skjemt og alvor, Porsgrunn 2001 (en artikkel)
 • Advokatfirmaet Cappelen & Krefting DA:NS 8405 og byggherrene, Oslo 2005 (diverse arbeid)
 • Eivind Blikstad m.fl. (redaktører):Skiensboka – et lokalhistorisk leksikon, Utgitt av Historisk Forum i Skien, Skien 2010 (mange små artikler og diverse arbeid)
 • Anders Bjønnes m.fl. (redaktører): Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610, utgitt av Norsk Slektshistorisk Forening, Oslo 2010 (en artikkel)
 • Allan Tønnesen (redaktør): Magtens besegling. Enevoldsarveregeringsakterne af 1661 og 1662 underskrevet og beseglet af stænderne i Danmark, Norge, Island og Færøerne, utgitt av det skandinaviske Heraldisk Selskap på Syddansk Universitetsforlag, Odense 2013, 583 s., ISBN 9788776746612 (artikler og diverse arbeid)
 • Anders Bjønnes m.fl. (redaktører): Eidsvollsmennene – Hvem var de?, Norsk Slektshistorisk Forening, Oslo 2014 (artikler og diverse arbeid)

Artikler om slekt, heraldikk, bumerker, lokalhistorie, flagg m. v.

 1. "Breviksgutten Cort Adeler får nytt minnesmerke", Telemark Arbeiderblad, Skien 25.2.1961
 2. "200 år siden Skiens Eidsvollsmann Didrich von Cappelen ble født", Varden, Skien 19.9.1961
 3. ”Fordums pomp og prakt. Solum kirke i privat eie til 1850-årene”, Varden 24.3.1962
 4. ”Charmerende samling på Borgestad gård”, Aftenposten 19.8.1963 og Ukens Nytt 26.8.1963. Artikkelen justert i Varden, 16.11.1963
 5. «En nøktern forretningsmann på Eidsvoll – Didrich von Cappelen (F.1761 D. 1828)», Aftenposten, 16.5. 1964. Artikkelen justert i Varden 17.10.1964. Artikkelen gjengitt i "Ætt og Annet" nr. 93, Grenland Ættehistorielag, Skien 2014, side 24-26.
 6. «Tradisjon og selvstendighet i Churchills våpenskjold», Dagbladet, Oslo 30.1.1965
 7. «Norske våpenskjold skal granskes. Verdifull innsamling på Kunstindustrimuseet», Dagbladet 16.2.1965
 8. «Snusdåser og snusfornuft» (bokanmeldelse av Nordiske snusdåser på europæisk baggrund), Dagbladet 17.12.1965
 9. ”En forelsket ungpikes jul for 153 år siden” (Maren Fransisca Paus), Porsgrunns Dagblad, julenummer 1965
 10. ”Talende våpenskjold” (Antoinette Nicoline Brügmann), Varden 2.7.1966
 11. "Heraldikere fra 3 verdensdeler på kongress i Paris", Norsk Slektshistorisk Tidsskrift (NST) 20 (1966): 371-372
 12. «Familien Kiellands våpenføring», Heraldisk Tidsskrift, nr. 12, København 1966, side 89-92
 13. «Norske Serafimerridderes våpenskjold», Heraldisk Tidsskrift nr. 15, København 1965-1969, side 233-242
 14. ”Våpenskjold og bumerker – norsk eller fremmed?”, Porsgrunns Dagblad 8.4.1967
 15. ”Bysegl – klostersegl – Skiens våpen og flagg bør nå bli fastsatt”, Varden 22.4.1967
 16. ”Kongesønner og gyldne løver”, Byminner nr. 1, Oslo 1967, side 21-23
 17. «Fylkesvåpen – gammel utenlandsk tradisjon aktuell i Norge», Byminner nr. 1, Oslo 1967, side 25-27
 18. «Erik Walkendorf og "armes d’Aggrehus" », Byminner nr. 2, Oslo 1967, side 19-20
 19. «Middelalderen i hverdagens symboler» (bokanmeldelse av European Civic Coats of Arms), Dagbladet 6.7.1967
 20. «Våpenskjold som allmenneie» (bokanmeldelse av Svensk vapenbok för landskap, län och städer), Dagbladet 29.12.1967
 21. ”Heraldikk. Del 1”, MTM nr. 52 februar 1968,Norsk Våpenhistorisk Selskap, side 11-15, og ”Heraldikk. Del 2”, MTM nr. 53 juli 1968, side 13-16
 22. Internasjonal kongress for genealogi og heraldikk”, NST 21 (1968): 346-349
 23. ”Våpenskjold har overlevd historiens skiftninger”, ukebladet Hjemmet nr. 1 1969
 24. "Våpen og merker i full blomst" (bokanmeldelse av A complete guide to heraldry. Revised 1969), Dagbladet 19.5.197, og i NST 22 (1970): 314
 25. "Tanker om den heraldiske flatestil", Heraldisk Tidsskrift nr. 22, København 1970, side 77-85
 26. «Heraldisk kulturimperialisme?» (bokanmeldelse av Boutell’s Heraldry. Revised 1970), Dagbladet 16.9.1970
 27. Slektsvåpen i vår tid”, Hvem Hva Hvor 1972, Oslo 1971, side 213-215
 28. «Adgangen til å ta andres slektsvåpen», NST 23 (1971):63-70
 29. "Heraldikernes Wienerkongress", NST, 23 (1971): 73-74
 30. "Finland foran oss innen heraldikken" (bokanmeldelse av Suomen Kunnallisvaakunat – Finlands kommunvapen), Aftenposten, 6.8.1971
 31. ”Liten heraldisk detektivjakt. Skotsk klanvåpen fra Vardø gamle kirke” (John Cunningham), Morgenbladet 18.9.1971
 32. «Danske kommunevåpen fastsettes offisielt» (referat av Paul Warmings foredrag), NST 23 (1972), 246-247
 33. "On taking the family arms of others", Genealogica et Heraldica – Wien 14.19. September 1970 (kongressrapport), Wien 1972, side 345-350
 34. "Det norske Cunningham-våpnet – en heraldisk identifisering", Heraldisk Tidsskrift nr. 26, København oktober 1972, side 249-261
 35. “The Heraldic System of Norms”, Recueil du 11e Congrès International des Sciences Généalogique et Héraldique (kongressrapport), Liege 1972, side 121-126
 36. «Dansk Norgesvenn 60 år» (Paul Warming), Varden 30.11.1973 og Aftenposten 4.12.1973
 37. "Begrepet våpen, som heraldisk kjennetegn, i norsk lovgivning", Nordisk Immateriellt Rätsskydd (NIR) nr. 4, 1974, side 394-405
 38. «Danske adelsvåbener – En heraldisk nøgle» (bokanmeldelse av S. T. Achens bok), NST 24 (1974):243-245
 39. "Begrepet våpen i norsk lovgivning. Rettslig vern" (oppsummering av foredrag), NST 24 (1974): 312-313
 40. «En misforståelse», Heraldisk Tidsskrift, (22/77 =) bind 3, København 1970-74, side 419-420
 41. ”Stadig flere kommunevåpen” (kronikk), Arbeiderbladet, Oslo 9.5.1974
 42. ”Våpenskjold kjennetegnet myndighetene på 1600-tallet. Den gamle altertavla i Mælum kirke er fra Skien”, Telemark Arbeiderblad 5.10.1974
 43. «Levende miljøhistorie» (bokanmeldelse av C. S. Schilbreds bok Brevik gjennom tidene II), Vestmar, Kragerø 7.4.1975
 44. "Om bruk av kommunevåpen", Kommunalt Tidsskrift nr. 62, Oslo 1975. Bilag. Rapport nr. 2, side 2-8
 45. "Ski og kors i Skiens byvåpen", Heraldisk Tidsskrift nr. 32, København 1975, side 94-104, og i Varden 10.1.1976
 46. "Heroldenes språk" (bokanmeldelse av Eight Thirteenth-Century Rolls of Arms), Heraldisk Tidsskrift, (33/151 =) bind 4, København 1975-79, side 151-152
 47. "Règles pour utilisation des armoiries communales en Norvège", Archivum Heraldicum (1-2), Sveits 1976, side 34-35
 48. "When are Armorial Bearings “Public”?", Summary, XIII International Congress of Genealogical and Heraldic Sciences, Proceedings (kongressrapport), London 1976, side 38-39
 49. «Den 12. Internasjonale kongress for genealogi og heraldikk» (1974), NST 25 (1976): 74-75
 50. "The Concept of the Coat of Arms in Norwegian Legislation", Kongressbericht (kongressrapport), Stuttgart 1978, side 261-278
 51. "Gleder og savn i nyere heraldiske håndbøker", Heraldisk Tidsskrift, (39/405 =) bind 4, København 1975-79, side 405-415
 52. "The Struggle for a "pure" Norwegian Flag: Nationalism and Symbolism in the 19th Century", The Flag Bulletin 7ICV Report (XIX:3-5) (kongressrapport), Winchester 1980, side 87-97
 53. "Herman L. Løvenskiold 1897-1982", Heraldisk Tidsskrift nr. 47, København 1982, side 309
 54. "Skjoldmerke for Den Norske Advokatforening", Advokaten – rettens og samfunnets tjener. Den Norske Advokatforening 1908-1983, Oslo 1983, side 147-151, og i Heraldisk Tidsskrift nr. 48, København 1983, side 375-377,
 55. "Norske rettsregler om slektsvåpen?", Heraldisk Tidsskrift nr. 49-50, København 1984, side 139-147
 56. "Den norske løve i avistegning", Heraldisk Tidsskrift nr. 49-50, København 1984, side 315-321
 57. "Prinsippene for nye militære våpenmerker", Norsk Militært Tidsskrift nr. 154, Oslo 1984, side 451-456
 58. "Prinsippene for nye kommunevåpen", Kommunalt Tidsskrift, nr. 11/84, Oslo 1984, side 53-55
 59. "Litt heraldikk hos Snorre", Heraldisk Tidsskrift nr. 51, København 1985, side 34-37
 60. ”Heimskringla og skjaldarmerkin”, Morgunbladir, Reykjavik 3.11.1985
 61. "Herskersymboler" (bokanmeldelse av Kongens makt og ære), Heraldisk Tidsskrift, (54/196 =) bind 6, København 1985-89, side 196-198
 62. "Logoer" (bokanmeldelse av Symbol. Om tegn og symboler), Heraldisk Tidsskrift (58/420 =) bind 6, København 1985-89, side 420-421
 63. "Nye offentlige våpen og gamle slektsvåpen" NST 30 (1985): 21-30
 64. "The principles of recent public heraldry in Norway" i Genealogica and Heraldica, Report of the 16th international congress of genealogical and heraldic sciences Helsinki 16-21 August 1984 (kongressrapport), Helsinki 1986, side 274-281. Og i The Commonwealth Heraldry Bulletin, Auckland, New Zealand, No 10, December 1984, side 16-22, nettversjon her [1]
 65. "Heraldikkens særegne terminologi." NST 30 (1986): 277-284, nettversjon her [2]
 66. "Familien Cappelens tyske opprinnelse. Noen antagelser og hypoteser." NST 31 (1988): 378-396
 67. "Norwegian Simplicity. The principles of recent public heraldry in Norway", The Coat of Arms,vol. VII, No. 138, London 1988, side 15-24
 68. "Frå segl til kommunevåpen i Telemarksheraldikken", Årbok for Telemark 1988, side 118-131
 69. "Norges fremste heraldiker er død” (Hallvard Trætteberg 1898-1987). NST 31 (1988): 348-349 og i Heraldisk Tidsskrift nr. 57 side 313-314
 70. "Heraldikk på norske frimerker", Norsk Filatelistisk Tidsskrift nr. 10, 1988, side 486-492, og i Heraldisk Tidsskrift, (59/428 =) bind 6, København 1985-89, side 428-438
 71. ”The Heraldry of the Norwegian Armed Forces”,Genealogica & Heraldica Lisboa 1986 (kongressrapport), Lisboa 1989, bind 2, side 179-185. Også i The New Zealand Armiger, Auckland, No 10, December 1986, side 11-17, og i The Commonwealth Heraldry Bulletin, Auckland, New Zealand, No. 13, December 1987, side 20-26
 72. "Signingen i Trondheim", Heraldisk Tidsskrift, (64/154 =) bind 7, København 1990-94, side 154-158
 73. "Fleip om Columbus" (bokanmeldelse av Christopher Columbus – en europeer fra Norge?), NST 33 (1991): 230-232, og i Heraldisk Tidsskrift, (65/234 =) bind 7, København 1990-94, side 234-236
 74. «Ett norskt bemötande: Noen bidrag til heraldisk normteori», Vapenbilden nr. 30:1991, Svenska Heraldiska Föreningens tidskrift, side 374-376.
 75. "Slekten Vogts våpen: Den første havhest i norsk heraldikk?" NST 33 (1991): 145-167.
 76. "Rettelser til «Slekten Vogts våpen»." NST 33 (1992): 335-336
 77. "Litt kongelig heraldikk" (bokanmeldelse av 25 år på Kongens slott),Heraldisk Tidsskrift, (68/389 =) bind 7, København 1990-94, side 389-392, og i NST 34 (1994):48-50
 78. «Heraldiske normer og kvaliteter», Vapenbilden nr. 32:1992, Svenska Heraldiska Föreningens tidskrift, side 413-415.
 79. "Militærheraldikeren og avdelingsmerkene" (Thorbjørn Bergersen), Heraldisk Tidsskrift nr. 66, København 1992,side 237-240
 80. "Våpenretten aktuell i Norge", Heraldisk Tidsskrift nr. 69, København 1994, side 419-425
 81. "Jørgen Mathiesen 1901-1993", Heraldisk Tidsskrift nr. 69, København 1994, side 428
 82. «Dom om hån av flagg i Norge», Nordisk Flaggkontakt nr. 18, 1994, side 5-8
 83. "Ny flagglov i Norge?", Nordisk Flaggkontakt nr. 18, 1994, side 8-12
 84. «Fellesmonarkiets ordensvesen» (bokanmeldelse av Fra korsridder til ridderkors), NST 34 (1994): 210-212
 85. "Monogramsegl og slektspapirer fra Grenland." NST 35 (1995): 66-79
 86. «Løver og unioner» (bokanmeldelse av Det danske rigsvåben), NST 35 (1995):86-88
 87. "Våpensegl og slektspapirer fra Skiens-distriktet", NST 35 (1996): 445-46, nettversjon her [3], og i forkortet versjon Adeler, Moltke og Løvenskiold, i Våpenbrevet nr. 101 august 2017, Norsk Heraldisk Forening, Oslo 2017, side 27-31.
 88. ”The Funeral of a Lion” (Severin Løvenskiold), Genealogica & Heraldica Uppsala 1992 (kongressrapport), Stockholm 1996, side 156-163
 89. "Etatsråd Jørgen von Cappelens gravlegat", Eikerminne, Tidsskrift utgitt av Eiker Historielag, XVI Årbok 1997, Krokstadelva 1998, side 31-33
 90. "Paul Warming 1913-1999", Heraldisk Tidsskrift, bind 9 nr. 81, København mars 2000, side 30-31, og i Vapenbilden nr. 47:1999, Svenska Heraldiska Föreningens tidskrift, side 646-647
 91. «Riksvåpen uavhengig av kongeslekt?»,Vapenbilden nr. 50:2001, Svenska Heraldiska Föreningens tidskrift, side 702-703
 92. «Segl som illustrasjon til slektshistorien med eksempler fra grenlandsområdet i Telemark, Norge», Heraldisk Tidsskrift, bind 9 nr. 85, København mars 2002, side 205-213, og i Ætt og Annet nr. 58, Grenland Ættehistorielag, Skien 2002, side 16-20, nettversjon her [4]
 93. "Moderne design og behovet for heraldisk fornyelse", Heraldisk Tidsskrift, bind 9 nr. 86, København oktober 2002, side 244-252, nettversjon her [5]
 94. «Hakekors og Grenland», Ætt og Annet – jubileumsbok ved Grenland Ættehistorielags 30 års jubileum, Porsgrunn 2003, side 163-183, nettversjon her [6]
 95. «Tre gamle Cappelen-signeter», i Heraldisk Tidsskrift, bind 9 nr. 88, København 2003, side 354-365
 96. «Gjemsø klosters faste eiendommer på 1800-tallet», Ætt og Annet nr. 67, Grenland Ættehistorielag, Skien 2005, side 11-13
 97. «Mitt våpenskjold», Våpenbrevet nr. 72, august 2005, Norsk Heraldisk Forening, Oslo 2005, side 14-16
 98. "Fra en svensk synsvinkel" (bokanmeldelse av Heraldik för nybörjare), Våpenbrevet nr. 73, januar 2006, Norsk Heraldisk Forening, Oslo 2006, side 8-10
 99. «Torolf Prytz og Nordland», Ætt og Annet nr. 70, Grenland Ættehistorielag, Skien 2006, side 18-19
 100. «Norge i 1905: Gammelt riksvåpen og nytt kongevåpen», Heraldisk Tidsskrift, bind 10 nr. 94, København oktober 2006, side 153-167
 101. "In memoriam. Christian Borchsenius (1927-2006)", Våpenbrevet nr. 75, desember 2006, Norsk Heraldisk Forening, Oslo 2006, side 28-29
 102. "Er Skiens byvåpen fra middelalderen?" i Glimt – Skien Historielag 75 år, Skien 2007, side 95-110
 103. «Neumann. Slektsvåpen og – segl», H. J. Neumann: Familien Neumann, 2. utgave, Oslo 2008, side 187-191
 104. «En særpreget heraldisk kunstner er død. Carl-Alexander von Volborth (1919-2009)», Våpenbrevet nr. 81, august 2009, Norsk Heraldisk Forening, Oslo 2009, side 32
 105. "Bumerker i Norge - en oversikt" i Anders Bjønnes m. fl. (redaktører): Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610, Norsk Slektshistorisk Forening, Oslo 2010, side 47-70,nettversjon her [7]
 106. "Heraldikk i slektsforsking", Slekt og data, Medlemsblad for DIS-Norge, nr. 1 - 2010, Oslo 2010, side 6-19, nettversjon her [8]
 107. "Kumlokk", Våpenbrevet nr. 90, 2013, Norsk Heraldisk Forening, Oslo 2013, side 29-30
 108. "Seglene fra Norges bønder" i Allan Tønnesen (redaktør): Magtens besegling. Enevoldsregeringsakterne af 1661 og 1662 underskrevet og beseglet af stænderne i Danmark, Norge, Island og Færøerne, Odense 2013, side 59-61. Artikkelen justert i Slekt og data, nr. 4 – 2013, Oslo 2013, side 18-20, nettversjon her [9]
 109. «Norske bønder» (beskrivelser av de enkelte seglene) sammen med Kaare Seeberg Sidselrud i Allan Tønnesen (redaktør): Magtens besegling. Enevoldsregeringsakterne af 1661 og 1662 underskrevet og beseglet af stænderne i Danmark, Norge, Island og Færøerne, Odense 2013, side 395-463
 110. «Fra tante Majas dagbok i Skien under krigen» (Marie Schiøtt født Cappelen), Ætt og Annet nr. 2-2013 Jubileumsutgave, Grenland Ættehistorielag, Skien 2013, side 47-52
 111. «Fra en heraldikers arbeidsbord», Våpenbrevet nr. 91, Norsk Heraldisk Forening, Oslo 2014, side 25-28, nettversjon her [10]
 112. "80. Didrich von Cappelen" i Anders Bjønnes m. fl (redaktører): Eidsvollsmennene – Hvem var de? (bok), Norsk Slektshistorisk Forening, Oslo 2014,side 184-185
 113. "Hva seglene på Grunnloven kan vise oss" i Anders Bjønnes m. fl (redaktører): Eidsvollsmennene – Hvem var de? (bok), Norsk Slektshistorisk Forening, Oslo 2014,side 254-259. Artikkelen justert i Heraldisk Tidsskrift, bind 11 nr. 110, København oktober 2014, side 452-467. Artikkelen også justert i Våpenbrevet nr. 92, 2014, Norsk Heraldisk Forening, Oslo 2014, side 33-37. En kortversjon i Ætt og Annet nr. 93, Grenland Ættehistorielag, Skien 2014, side 31-32, nettversjon her [11]
 114. "Beskrivelse av de enkelte seglene", sammen med Anders Bjønnes i Eidsvollsmennene – Hvem var de? (bok), Norsk Slektshistorisk Forening, Oslo 2014, side 260-268
 115. "Arbeidet med eidsvollsmennenes segl og våpen på grunnlovsdokumentet", sammen med Anders Bjønnes i Genealogen nr. 2/2014, Norsk Slektshistorisk Forening, Oslo 2014, side 23-29
 116. «Ikke Gregorius Dagsson», Våpenbrevet nr. 94 mars 2015, Norsk Heraldisk Forening, Oslo 2015, side 20-22. Artikkelen litt justert i Ætt og Annet nr. 96, Grenland Ættehistorielag, Skien 2015, side 37-38
 117. "Heraldikkens status i Norge i dag",[12], Lovdata, forsiden, 10. juni 2015
 118. "Flott våpenbok er oppbevart på Ulefoss hovedgård" (Nicolas Berghs våpenbok), Ætt og Annet nr. 96, Grenland Ættehistorielag, Skien 2015, side 16-20
 119. "Trættebergs "fargelover" ", Våpenbrevet nr. 95 juli 2015, Norsk Heraldisk Forening, Oslo 2015, side 22-23
 120. "Litt om "heraldiske regler" ", Våpenbrevet nr. 95 juli 2015, Norsk Heraldisk Forening, Oslo 2015, side 23-27
 121. "Kommuneflaggloven endret i 2014", Våpenbrevet nr. 95 juli 2015, Norsk Heraldisk Forening, Oslo 2015, side 37-39
 122. "Ny norsk straffelov med endringer for offentlige våpen, flere andre kjennetegn og symboler", Heraldisk Tidsskrift, bind 12 nr. 112, København oktober 2015, side 79-84
 123. "Noen norske våpenbøker", Heraldisk Tidsskrift, bind 12 nr. 112, København oktober 2015, side 84-88
 124. "Bumerker i Himmerland" (bokanmeldelse av Himmerlands bomærker), Heraldisk Tidsskrift, bind 12 nr. 112, København oktober 2015, side 92-93
 125. «Private Heraldry and the Constitution Document of 17 May 1814», i Genealogica & Heraldica. Influence on Genealogy and Heraldry of Major Events in the History of a Nation. Proceedings of the XXXIst International Congress of Genealogical and Heraldic Sciences, held in Oslo 13-17 August 2014, Slektshistorisk Forlag, Oslo 2015, side 97-108, nettversjon her [13]
 126. «Vellykket kongress i Oslo», Genealogen nr. 1/2016, Norsk Slektshistorisk Forening, Oslo 2016, side 50-53
 127. «Heraldikk», Store Norske Leksikon, 21.04.2016
 128. «Heraldikkens historie», Store Norske Leksikon, 21.04.2016
 129. «Kommunevåpen», Store Norske Leksikon,27.9.2016
 130. «Odd og pil», Telemark historie - Tidsskrift for Telemark Historielag, nr. 37, Bø 2016, side 147-161 .Også trykt i justert versjon i Heraldisk Tidsskrift, bind 12 nr. 115, København mars 2017, side 203-215. Nettversjon her [14]. Foredrag i Skien, oktober 2016: «Odd og pil».
 131. «Gode råd om nye kommunevåpen», Våpenbrevet nr. 101 august 2017, Norsk Heraldisk Forening, Oslo 2017, side 8-10 og nettversjon her: [15] og her: [16]
 132. «Våpenskjold for slekt og kommune - Cappelen, Hareid, Ulstein og Møre og Romsdal», Geir Liavåg Strand: Johan von Cappelen og arven etter han, Sandane 2017, side 100-112
 133. «Andre seglmerker», Geir Liavåg Strand: Johan von Cappelen og arven etter han, Sandane 2017, side 113-119
 134. «Noen norske segl med bokstaver som hovedfigurer», Våpenbrevet nr. 102 november 2017, Norsk Heraldisk Forening, Oslo 2017, side 12-16.
 135. "Mor om Borgestad", Ætt og annet nr 106,Grenland Ættehistorielag, Skien oktober 2018, side 19-23 (Gudrun Cappelens erindringer)
 136. "Gamle og nye kommunevåpen" (power point presentasjon) [17]
 137. "Da tante Maja reiste til kongeinntoget i Kristiania 1905", Ætt og annet nr. 108,Grenland Ættehistorielag, Skien juni 2019, side 10-13
 138. Jan Christensen og Hans Cappelen : «Opprettelsen av Skiensgruppa og arrestasjonene av Cappelen og Wright», Ætt og Annet nr 3 - 2019, Grenland Ættehistorielag, Skien oktober 2019, side 19-25