Kapellan

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk

Kapellan: Ofte kalla medtenar (medtjener). Prest ved sida av hovud- eller soknepresten i eit prestegjeld (-kall), fast tilsette embetsprestar (residerande kapellanar, kapellanar pro loco, kallskapellanar og tredjeprestar), og personellkapellanar, tilsette av ein sokneprest for hans tid i kallet. Berre dei siste fanst i Vang, men Slidre og Aurdal hadde òg residerande kapellanar. Stiftskapellanar frå 1857, til å vikariere i ledige embete.[1]

Referanser

  1. Lund, Kjell T. Han far. Prestehistorie og bygdeliv. Vang i Valdres, Vang Historielag, 1997. Ordliste v/statsarkivar Anders Frøholm.