Herr Jon Darris Slægte-Linnie (slektstre)

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk
Bilde av Herr Jon Darres slektstre, Riksarkivet, ca. 1775.

Herr Jon Darris Slægte-Linnie er et slektstre fra ca. 1775, som blant annet kan føres tilbake til borgere i Oslo tidlig på 1500-tallet.

Slektsforskeren Tore H. Vigerust skrev i perioden 2000–2002[1] av deler av et stort og omfangsrikt slektstre – muligens det eldste kjente norske slektstre overhodet – som nå befinner seg i Riksarkivet, Manuskriptsamlingen, 4o nr. 134,[2] og som tidligere har tilhørt Bernt Moe. Kilden er tidligere benyttet av Bernt Moe i «Familien Darre», Tidsskrift for den norske Personalhistorie, utgitt av Bernt Moe, Ny Række (= bind II), Christiania 1846–1850), s. 337–394, med enkelte noter ved J. Chr. Berg. Se også også Fredr. Bing Bucks «Darre-, Schjelderup-, Kaarbø-Faamilien i Norge. Et Supplement til Darre-Familiens Slægtsregister», Personalhistorisk tidsskrift (1. række II (Kjøbenhavn 1881), s. 98–103. Se også kaptein (senere oberstløytnant) Jonas Buddes selvbiografi og opplysninger om sine forfedre, ca. 1704,[3] blant annet med forfedre i Oslo på 1500-tallet. Denne kilden kan være forelegget og kilden for slektstreet, eller de begge bygger på en felles eldre kilde.

Navn inne i sirklene på slektstreet, nedenfra og oppover

Jon Darre Ridder No 1.
Biörn Darre.
Oluf Biörnsen Darre. [som bror:] Hagen Darre.
Rolv Olufsen Darre No 2.
Biörn Rolvsen Darre No 3.
Christopher Darre No 4.
[osv.]

Navn i tekstrubrikken nede til venstre for foten av slektstreet

Herr Jon Darris Slægte-Linnie

  1. Hr Jon Darre Ridder, Norges Riges Raad i Dronning Margretes Tiid Befalingsmand paa Bergen Huus, hans Broder Simon Darre og han førte i deres Skiold og Vaaben een Elg springendes af en Lillie.
  2. Rolv Olufsön Darre, Borgemester i Opslo, havde, Maren Biörn Gunneruses Datter.
  3. Biörn Rolvsen Darre som havde Ursillam Tron Jonsöns, Borgemester i Opslo, og Christina Trons-datters Datter.
  4. Christopher Darre Borgemester i Trundhiem som havde Sophia Mentzere, Mentz Raventzbergs, Raadmand i Trundhiem, og Margaretta Caspersdatter Gambarts Datter.
  5. Elisabeth Christophers Datter Darre, som havde Hr Oluf Jonsen Budde Sogne Præst til Snasens Kald ved Trundhiem.
  6. Christopher Olufsen Budde da han var Student reiste til Holland, Franckrige etc: var der udi fremmede Pottentaters Tieniste ved Militien, siden Capitain ved det Vesterleenske National Regiment.

[osv. til 10.]

Referanser

  1. Følgende fremstilling, med ytterst få justeringer av språklig og teknisk art, bygger på Tore H. Vigerusts tidligere nettside, som Norsk Slektshistorisk Forening har overtatt rettighetene til. Se "Herr Jon Darris Slægte-Linnie". Et slektstre fra ca 1775, som blant annet føres tilbake til borgere i Oslo tidlig på 1500-tallet (Vigerust.net, her hentet fra WaybackMachine). Darre-slektstreet på Vigerusts nettside hadde følgende rettighetstekst: Oslos historie © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 2000–2002. Utgave 23.03 2002. Se også bloggartikkelen Dokumentene forteller. 6. des. Darres slektstre av Mariann Stageberg, Riksarkivet, 2013.
  2. Arkivreferanse: RA/EA-3667 Manuskriptsamlingen, G134, Herr Jon Darres slektslinje, kvrt. 134.
  3. Kaptein (senere oberstløytnant) Jonas Buddes selvbiografi og opplysninger om sine forfedre, ca 1704, blant annet med forfedre i Oslo på 1500-tallet (Vigerust.net, her hentet fra WaybackMachine).

Se også

Eksterne lenker