Grensejusteringer mellom kommuner og fylker 2020

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Solstad kirke i Bindal kommune, Nordland. Bindal ble vedtatt overført til Trøndelag i juni 2017, men vedtaket ble omgjort i desember samme år.

Oversikt over grensejusteringer mellom kommuner og fylker med ikrafttredelse 1. januar 2020 eller i løpet av kalenderåret 2020.

Grensejusteringer

Vedtaksdato Vedtakstittel Ikrafttredelse Merknader
09.07.2020[1] Vedtak om endring av kommunegrensen mellom Sola kommune og Stavanger kommune, Rogaland 01.10.2020 Overføring av gnr. 16 bnr. 1117 og gnr. 16 bnr. 1608 ved Røyneberg til Sola kommune.
18.02.2020[2] Vedtak om grensejustering mellom Vestre Toten og Gjøvik kommuner – Raufoss Industripark 01.07.2020 Overføring av den delen av Raufoss Industripark som ligger i Gjøvik kommune til Vestre Toten kommune
23.10.2019[3] Vedtak om justering av kommunegrensen mellom Eidsberg kommune [Indre Østfold kommune] og Rakkestad kommune 01.03.2020 Landbrukseiendommen Haugland (gnr. 124, bnr. 3) med tun (gnr. 124, bnr. 10) i Eidsberg kommune [Indre Østfold kommune) blir en del av Rakkestad kommune
14.08.2019[4] Vedtak om endring av kommunegrensen mellom Tydal og Røros kommuner 01.03.2020[5] Ridalen: Fritidseiendommene gnr 121, bnr. 5, 7 og 8 innlemmes i Røros kommune (overføring av gnr. 193, bnr. 1 fra Tydal kommune slik at hele eiendommen på 3545 m2 faller inn under Røros kommune)
10.12.2018[6] Vedtak om grensejustering mellom kommunane Finnøy og Hjelmeland, Rogaland 01.01.2020 Overføring av øya Ombo til Finnøy (nye Stavanger kommune).
10.12.2018[7] Vedtak om grensejustering mellom kommunane Balestrand og Høyanger, Sogn og Fjordane 01.01.2020 Overføring av Nesse grunnkrets til Høyanger.
10.12.2018[8] Vedtak om grensejustering mellom Verran kommune og Indre Fosen kommune, Trøndelag 01.01.2020 Overføring av Verrabotn grunnkrets til Indre Fosen.
10.12.2018[9] Vedtak om grensejustering mellom kommunane Forsand og Strand, Rogaland 01.01.2020 Overføring av område på nordsiden av Lysefjorden og Høgsfjorden, inkludert Prekestolen, til Strand
26.11.2018[10] Vedtak om grensejustering mellom kommunene Sørum og Nes, Akershus 01.01.2020 Overføring av områdene Neslerud og Simarud følger Rånåsfoss til Nes.
22.11.2018[11] Vedtak om mindre grensejusteringer mellom Re og Holmestrand kommuner, Vestfold 01.01.2020 Overføring av et område på 690,6 da nord og øst i Grettebygd grunnkrets fra Re til Holmestrand.
16.11.2018[12] Vedtak om mindre grensejusteringer mellom Re og Horten kommuner, Vestfold 01.01.2020 Overføring av areal ved Haugan fra Horten til Re (nye Tønsberg kommune) og overføring av areal ved Nykirkeområdet/Pauliveien og areal ved Skoppum vest fra Re til Horten
02.07.2018[13] Vedtak om grensejustering mellom Sauherad og Notodden kommuner, Telemark 01.01.2020 Overføring av grunnkretsene Angard og Hjuksebø til Notodden.
02.07.2018[14] Vedtak om grensejustering mellom kommunene Sørum og Nes, Akershus 01.01.2020 Overføring av Rånåsfoss til Nes.
02.07.2018[15] Vedtak om grensejustering mellom kommunane Ørsta, Volda og Hornindal, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane 01.01.2020 Overføring av grunnkretsen Bjørke og Viddal i Ørsta til Volda.
02.07.2018[16] Vedtak om grensejustering mellom kommunane Sandøy og Aukra, Møre og Romsdal 01.01.2020 Overføring av øyene Orten og Lyngværet til Aukra.
13.06.2018[17] Fylkesgrensen mellom Oppland og Akershus justeres slik at Lunner kommune blir en del av det nye fylket bestående av Buskerud, Akershus og Østfold 01.01.2020 Overføring av Lunner til det som ble Viken fylke.
13.06.2018[18] Fylkesgrensen mellom Oppland og Buskerud justeres slik at Jevnaker kommune blir en del av det nye fylket bestående av Buskerud, Akershus og Østfold 01.01.2020 Overføring av Jevnaker til det som ble Viken fylke.
29.05.2018[19] Vedtak om grensejustering mellom Nærøy og Fosnes kommuner (fra 1. januar 2020 nye Namsos kommune), Trøndelag 01.01.2020 Overføring av Lund grunnkrets fra Nærøy (nå Nærøysund) til nye Namsos kommune
25.05.2018[20] Vedtak om grensejustering mellom Ås og Ski kommuner, Akershus 01.01.2020 Overføring av Tandbergløkka til Ski (Nordre Follo).
22.03.2018[21] Vedtak om grensejustering mellom kommunane Ullensvang og Granvin/Voss, Hordaland 01.01.2020 Ullensvangs del av Oksenhalvøya ble en del av nye Voss herad
28.11.2017[22] Vedtak om grensejustering mellom kommunane Vågsøy og Eid/Selje, Sogn og Fjordane 01.01.2020 Overføring av området Bryggja (kretsene Totland, Bryggja og Maurstad) til Eid/Selje (Stad).
22.08.2017[23] Vedtak om grensejustering mellom Re og Holmestrand kommuner, Vestfold 01.01.2020 Overføring av Mulvika grunnkrets til Holmestrand.
08.06.2017[24] Fylkesgrensen mellom Troms og Nordland justeres slik at den nye kommunen [Tjeldsund] blir en del av Troms fylke 01.01.2020 Overføring av Tjeldsund i Nordland til det som ble Troms og Finnmark fylke.
08.06.2017[25] Fylkesgrensen mellom Trøndelag og Møre og Romsdal justeres slik at den nye kommunen hvor Halsa inngår, blir en del av Trøndelag fylke 01.01.2020 Overføring av Halsa til det som ble Heim kommune i Trøndelag fylke.
08.06.2017[26] Fylkesgrensen mellom Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane justeres slik at den nye kommunen [Volda] blir en del av Møre og Romsdal fylke 01.01.2020 Overføring av Hornindal til nye Volda kommune i Møre og Romsdal.
08.06.2017[27] Fylkesgrensen mellom Buskerud og Vestfold justeres slik at den nye kommunen [Drammen] blir en del av Buskerud fylke 01.01.2020 Overføring av Svelvik til nye Drammen i det som ble Viken fylke.

Grensejusteringer som ikke ble gjennomført

Overføring av Rømskog kommune fra Østfold til Akershus

Stortinget vedtok 8. juni 2017[28] at Aurskog-Høland kommune i Akershus og Rømskog kommune i Østfold skulle slås sammen fra 1. januar 2020, noe som medførte at fylkesgrensen mellom Akershus og Østfold ville bli justert slik at den nye kommunen ble en del av Akershus fylke. Denne fylkesgrensejusteringen ble reelt sett ikke noe av ettersom Buskerud, Akershus og Østfold fylker 8. juni 2017 (samme dag som forannevnte vedtak) ble vedtatt slått sammen til nye Viken fylke med ikrafttredelse 1. januar 2020.[29] Navnet Viken ble gitt ved lov 22. juni 2018 nr. 84 om om endringer i inndelingslova (nye fylkesnavn).[30]

Overføring av Hurum og Røyken kommuner i Buskerud til Akershus

Stortinget vedtok 8. juni 2017[31] at Hurum og Røyken kommuner skulle overføres fra Buskerud fylke til Akershus fylke i forbindelse med sammenslåingen med Asker kommune. Denne fylkesgrensejusteringen ble reelt sett ikke noe av ettersom Buskerud, Akershus og Østfold fylker 8. juni 2017 (samme dag som forannevnte vedtak) ble vedtatt slått sammen til nye Viken fylke med ikrafttredelse 1. januar 2020.[32] Navnet Viken ble gitt ved lov 22. juni 2018 nr. 84 om om endringer i inndelingslova (nye fylkesnavn).[30]

Overføring av Bindal kommune fra Nordland til Trøndelag

Stortinget vedtok 8. juni 2017[33] at kommunene Vikna, Nærøy og Leka kommuner i daværende Nord-Trøndelag fylke skulle slås sammen med Bindal kommune i Nordland fylke med virkning fra 1. januar 2020. Vedtaket medførte også justering av fylkesgrensen slik at den nye kommunen ville bli en del av det som fra 1. januar 2018 ble Trøndelag fylke. Men allerede 7. desember 2017 omgjorde Stortinget vedtaket etter et representantforslag slik at Bindal kommune forble en del av Nordland kommune og Leka kommune ikke ble slått sammen med Nærøy og Vikna kommuner. Sammenslåingen for Nærøy og Vikna kommuner ble videreført.[34]

Foreslåtte grensejusteringer som ikke ble vedtatt

I 2016 mottok Fylkesmannen i Nordland et initiativ om utredning av grensejustering for flere områder sør i Rødøy kommune. Innbyggerne bak initiativet ønsket at deler av dagens Rødøy skulle bli en del av Lurøy kommune. Etter en helhetsvurdering og med vektlegging av konsekvensene for Rødøy kommune vedtok Kommunal- og moderniseringsdepartementet 9. mars 2020 at grensen ikke skulle endres.[35]

I april 2017 mottok Fylkesmannen i Nordland et initiativ om utredning av grensejustering for to kretser i Brønnøy kommune. Innbyggerne bak initiativet ønsket at området skulle bli en del av Sømna kommune. Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedtok 4. desember 2020 at grensen mellom Brønnøy og Sømna kommuner ikke skulle endres.[36]

Referanser

 1. Vedtak 9. juli 2020 nr. 1533 (Norsk Lovtidend).
 2. Vedtak 18. februar 2020 om grensejustering mellom Vestre Toten og Gjøvik kommuner – Raufoss Industripark (Regjeringen.no). Vedtaket er ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.
 3. Vedtak 23. oktober 2019 om justering av kommunegrensen mellom Eidsberg kommune [Indre Østfold kommune og Rakkestad kommune] (Regjeringen.no). Grensejusteringen ble vedtatt av Fylkesmannen i Viken og Oslo. Vedtaket er ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.
 4. Vedtak 14. august 2019 om endring av kommunegrensen mellom Tydal og Røros kommuner (Regjeringen.no). Grensejusteringen ble vedtatt av Fylkesmannen i Trøndelag. Vedtaket er ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.
 5. Datoen rettet opp fra 01.03.2021 til 01.03.2020 jf. Fylkesmannen i Trøndelags brev 17. desember 2019 (Regjeringen.no).
 6. Vedtak 10. desember 2018 nr. 1864 (Norsk Lovtidend).
 7. Vedtak 10. desember 2018 nr. 1862 (Norsk Lovtidend).
 8. Vedtak 10. desember 2018 nr. 1861 (Norsk Lovtidend).
 9. Vedtak 10. desember 2018 nr. 1860 (Norsk Lovtidend).
 10. Vedtak 26. november 2018 nr. 1786 (Norsk Lovtidend).
 11. Vedtak 22. november 2018 nr. 1857 (Norsk Lovtidend.)
 12. Vedtak 16. november 2018 nr. 1855 (Norsk Lovtidend).
 13. Vedtak 2. juli 2018 nr. 1126 (Norsk Lovtidend).
 14. Vedtak 2. juli 2018 nr. 1125 (Norsk Lovtidend). Se også vedtak 26. november 2018 nr. 1786 (Norsk Lovtidend), der området som skulle overføres ble utvidet.
 15. Vedtak 2. juli 2018 nr. 1124 (Norsk Lovtidend).
 16. Vedtak 2. juli 2018 nr. 1123 (Norsk Lovtidend).
 17. Stortingets vedtak 13. juni 2017 nr. 927 (2016–2017) om at fylkesgrensen mellom Oppland og Akershus justeres slik at Lunner kommune blir en del av det nye fylket bestående av Buskerud, Akershus og Østfold fra 1. januar 2020. Se også Prop.88 S (2017-2018) og Innst.393 S (2017-2018).
 18. Stortingets vedtak 13. juni 2017 nr. 926 (2016–2017) om at fylkesgrensen mellom Oppland og Buskerud justeres slik at Jevnaker kommune blir en del av det nye fylket bestående av Buskerud, Akershus og Østfold fra 1. januar 2020. Se også Prop.88 S (2017-2018) og Innst.393 S (2017-2018).
 19. Vedtaksbrev fra Fylkesmannen i Trøndelag. Det synes ikke som at vedtaket er kunngjort i Norsk Lovtidend.
 20. Vedtak 25. mai 2018 nr. 773 (Norsk Lovtidend).
 21. Vedtak 22. mars 2018 nr. 707 (Norsk Lovtidend). Jf. også vedtaksbrev fra Fylkesmannen i Hordaland.
 22. Vedtak 28. november 2017 nr. 1844 (Norsk Lovtidend).
 23. Vedtak 22. august 2017 nr. 1274 (Norsk Lovtidend).
 24. Stortingets vedtak 8. juni 2017 nr. 820 (2016–2017) om at Fylkesgrensen mellom Troms og Nordland justeres slik at den nye kommunen [Tjeldsund blir en del av Troms fylke]. Se også Prop. 96 S (2016-2017) og Innst. 386 S (2016-2017).
 25. Stortingets vedtak 8. juni 2017 nr. 819 (2016–2017) om at fylkesgrensen mellom Trøndelag og Møre og Romsdal justeres slik at den nye kommunen hvor Halsa inngår, blir en del av Trøndelag fylke. Se også Prop. 96 S (2016-2017) og Innst. 386 S (2016-2017).
 26. Stortingets vedtak 8. juni 2017 nr. 818 (2016–2017) om at fylkesgrensen mellom Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane justeres slik at den nye kommunen [Volda blir en del av Møre og Romsdal fylke]. Se også Prop. 96 S (2016-2017) og Innst. 386 S (2016-2017).
 27. Stortingets vedtak 8. juni 2017 nr. 817 (2016–2017) om at fylkesgrensen mellom Buskerud og Vestfold justeres slik at den nye kommunen [Drammen blir en del av Buskerud fylke]. Se også Prop. 96 S (2016-2017) og Innst. 386 S (2016-2017).
 28. Stortingets vedtak 8. juni 2017 nr. 815 (2016–2017) om at fylkesgrensen mellom Akershus og Østfold justeres slik at den nye kommunen blir en del av Akershus fylke (Stortinget.no). Se også Prop. 96 S (2016-2017) og Innst. 386 S (2016-2017).
 29. Jf. Stortingets vedtak 8. juni 2017 nr. 833 (2016–2017), jf. Prop.84 S (2016–2017) og Innst.385 S (2016–2017), jf. også Innst. 328 L (2017-2018) (Stortinget.no).
 30. 30,0 30,1 Lov 22. juni 2018 nr. 84 om endringer i inndelingslova (nye fylkesnavn), kunngjort i Norsk Lovtidend samme dag.
 31. Stortingets vedtak 8. juni 2017 nr. 816 (2016–2017) om at fylkesgrensen mellom Akershus og Buskerud justeres slik at den nye kommunen blir en del av Akershus fylke (Stortinget.no). Se også Prop. 96 S (2016-2017) og Innst. 386 S (2016-2017).
 32. Jf. Stortingets vedtak 8. juni 2017 nr. 833 (2016–2017), jf. Prop.84 S (2016–2017) og Innst.385 S (2016–2017), jf. også Innst. 328 L (2017-2018) (Stortinget.no).
 33. Stortingsvedtak 8. juni 2017 nr. 828 (2016–2017). Endringer i kommunestrukturen. Vikna, Nærøy, Leka og Bindal (Stortinget.no). Se også Prop. 96 S (2016-2017) og Innst. 386 S (2016-2017).
 34. Stortingsvedtak 7. desember 2017 nr. 97 (2017–2018). Omgjøringsvedtak etter representantforslag for Bindal og Leka, mens vedtaket for Nærøy og Vikna ble videreført (Stortinget.no). Se også Dokument 8:2 S (2017-2018) og Innst.52 S (2017-2018). Den nye kommunen fikk navnet Nærøysund, jf. forskrift 30. april 2018 nr. 660 (Norsk Lovtidend).
 35. «Endrer ikke grensen mellom Rødøy og Lurøy», Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressemelding 9. mars 2020.
 36. «Vedtar ikke grensejustering mellom Brønnøy og Sømna», Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressemelding 4. desember 2020.

Se også

Eksterne lenker