Grensejustering

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Grensejustering har vanligvis to betydninger: Grensejustering mellom to kommuner eller mellom to eiendommer.

I. Grensejustering (mellom kommuner)

Grensejustering vil si at et område flyttes fra én kommune til en annen.

Innbyggere, grunneiere, registrerte næringsdrivende og kommunestyrene i de berørte kommunene kan ta initiativ til grensejustering. Søknaden skal være skriftlig og begrunnet, og må inneholde forslag til nye grenser. Det er Kommunal- og distriktsdepartementet, eller statsforvalteren – i mindre saker der det er enighet mellom kommunene om løsning – som avgjør saker om grensejusteringer, etter fullmakt fra Kongen.[1],[2]

Grensejusteringer reguleres av lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova).[3]

Oversikt over vedtatte grensejusteringer

Vedtak om grensejusteringer kunngjøres vanligvis i Norsk Lovtidend.[4] En oversikt over vedtatte grensejusteringer er også gitt på Regjeringen.no.[5]

II. Grensejustering (mellom eiendommer)

Kommunen kan justere ei grense mellom to eiendommer ved grensejustering, dersom det gjelder overføring av små arealer.

Hovedreglene for grensejustering er:

 • En eiendom kan få økt eller redusert arealet med inntil 5 %
 • Maksimalt areal som kan grensejusteres er 500 m2, uavhengig av prosentandel
 • Ingen eiendom kan avgi mer enn 20 % av sitt areal før justeringen
 • Verdien av arealet som justeres kan ikke overstige 1G (folketrygdens grunnbeløp)

Grensejusteringer kan gjøres mellom alle typer eiendommer, og blir ikke tinglyst. Slike saker skal behandles hos kommunen ved oppmålingsforretning, og de registrerer de nye grensene i matrikkelen.[6] Grensejustering er regulert i matrikkellova § 16, jf. § 9,[7] og matrikkelforskriften § 34.[8]

Se også

Eksterne lenker

Referanser

 1. Delegeringsvedtak 30. august 2019 nr. 1096 (Lovdata.no) og delegeringsvedtak 10. mars 2017 nr. 313 (Lovdata.no).
 2. Fremstillingen bygger på artikkelen Grensejusteringer (Regjeringen.no, sist oppdatert 21. juni 2022) hvis ikke annet er nevnt.
 3. Lov 15. juni 2001 nr. 70 om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) (Lovdata.no).
 4. Norsk Lovtidend.
 5. Grensejusteringer (Regjeringen.no, sist oppdatert 21. juni 2022).
 6. Fremstillingen her bygger på artikkelen Grensejustering, arealoverføring og endring av festegrunn (Kartverket.no, sist oppdatert 11. november 2021) hvis ikke annet er nevnt.
 7. Lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova) § 16, jf § 9 (Lovdata.no).
 8. Forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 34 (Lovdata.no).