Grensejusteringer mellom kommuner 2022

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Oversikt over grensejusteringer mellom kommuner med ikrafttredelse 1. januar 2022 eller i løpet av kalenderåret 2022.

Vedtaksdato Vedtakstittel Ikrafttredelse Merknader
01.07.2021[1] Vedtak om grensejustering mellom Øvre Eiker og Drammen kommune 01.01.2022 Justering av kommunegrensen mellom Øvre Eiker kommune og Drammen kommune i områdene Nesthorne/Nedberg, området for fabrikken Loe Betongelementer, Hagaøya, Klommesteinsveien og Horgen
11.10.2020[2] Vedtak om grensejustering mellom kommunene Øyer og Lillehammer, Innlandet 01.01.2022 Overføring av et område på 232 dekar på vestsiden av Gudbrandsdalslågen, rett sør for brua på Granrudmoen, avgrenset mot jernbanelinja i øst, med følgende gårds- og bruksnummer: 173/7, 173/28, 173/10, 179/29, 173/13, og 173/6, til Øyer kommune.
21.08.2020[3] Vedtak om grensejustering – kommunegrensa mellom Ullensvang kommune og Eidfjord kommune, Vestland 01.01.2022 Overføring av gnr. 229 (Ytre Bu) til Eidfjord kommune.[4]

Referanser

  1. Vedtak 1. juli 2021 (Statsforvalteren i Oslo og Viken), her gjengitt på Eikernytt.no's nettside. Vedtaket ble ikke kunngjort i Norsk Lovtidend. Se også Statsforvalteren i Oslo og Vikens presisering av grensejusteringen i brev 21. oktober 2021 (Regjeringen.no).
  2. Vedtak 11. oktober 2020 nr. 3052 (Norsk Lovtidend).
  3. Vedtak 21. august 2020 nr. 2020 (Norsk Lovtidend). Jf. vedtaksbrev fra Fylkesmannen i Vestland.
  4. Se nærmere informasjon med kart i nyhetsartikkelen «Eidfjord kommune vert større!», Eidfjord kommunes nettside 31. august 2020.

Se også