Grensejusteringer mellom kommuner 2017

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Oversikt over grensejusteringer mellom kommuner med ikrafttredelse 1. januar 2017 eller i løpet av kalenderåret 2017.

Vedtaksdato Vedtakstittel Ikrafttredelse Merknader
28.02.2017[1] Fastsetting av kommunegrensen mellom Søgne og Songdalen ved Nepstadmyra 28.02.2017 Grensejustering av kommunegrensen mellom daværende Søgne og Songdalen kommuner ved Nepstadmyra.
22.12.2015[2] Vedtak om endring av kommunegrensen mellom Sandnes og Sola kommuner, Rogaland 01.01.2017 Overføring av et areal på ca. 350 dekar fra Sandnes kommune til Sola kommune. Vedtaket omfatter et areal på Bærheim på vestsiden av Fv 443 Forusbeen fra krysset Forusbeen/Skadbergveien i nord og frem til kommunegrensen i sørvest på Forusbeen.
18.12.2015[3] Vedtak om grensejustering mellom Stokke og Tønsberg kommuner, Vestfold 01.01.2017 Overføring av Vear og Bruaåsen til Tønsberg kommune i forbindelse med sammenslåingen av Stokke kommune med Sandefjord og Andebu kommuner.

Referanser

  1. Vedtak 28. februar 2017 nr. 236 (Norsk Lovtidend).
  2. Vedtak 22. desember 2015 nr. 1664 om endring av kommunegrensen mellom Sandnes og Sola kommuner, Rogaland (Norsk Lovtidend). Grensejusteringen ble vedtatt av Fylkesmannen i Rogaland. Se også Fylkesmannens vedtaksbrev (Rregjeringen.no).
  3. Vedtak 18. desember 2015 nr. 1925 (Norsk Lovtidend). Se også vedtak 14. november 2016 nr. 1869 om endring i vedtak om grensejustering mellom Stokke og Tønsberg kommuner, Vestfold (Norsk Lovtidend), hvorved grensejusteringen ble spesifisert.

Se også