Gjaldker og byfogd. Historikk og biografi 1125–1975 (bok)

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til navigering Hopp til søk
TittelGjaldker og byfogd.
Historikk og biografi 1125–1975
Forfatter(e)Fiskaa, Haakon M.
UtgiverUniversitetsbiblioteket i Oslo
UtgivelsesstedOslo
Årstall1980
Sideantall316 s.
SpråkNorsk
NoterSkrifter (Universitetsbiblioteket i Oslo)
(trykt utg.), nr.: 11
BibliotekkatalogOria
Digitalt tilgjengeligNB

Universitetsbibliotekar og forfatter Haakon M. Fiskaa (1894–1987)[1] ga ut Gjaldker og byfogd. Historikk og biografi 1125–1975[2] i Oslo 1980.

Samtidig ga han ut et separat tillegg til boken: Tilleggsregister over byfogders foreldre og svigerforeldre.[3]

Forfatteren redegjør for embetets og byfogdetatens utvikling gjennom 850 år. Alle byfogder er ordnet kronologisk under byene, og byene er i sin tur ordnet alfabetisk i boken. I personregisteret finnes både byfogdene og deres ektefeller. I biografidelen gis det faktabaserte data om hver enkelt byfogd, deres ektefeller og nære familie. I tillegg inneholder oversikten byfogdens stillinger og embeter. Det henvises fra biografidelen til videre lesning om hver enkelt byfogd. Boken bygger på litteratur- og kildestudier.

Omtaler og anmeldelser

Lokalhistoriker og førstebibliotekar Gunnar Christie Wasberg (1923–2015)[4] anmeldte Gjaldker og byfogd. Historikk og biografi 1125–1975 i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift 1981–82[5]

««Futen» har ikke vært noen populær skikkelse i vår historie. Det kommer av at han i flere generasjoner hadde til oppgave å være håndlanger for fremmede herskere. Uviljen er likevel noe overdreven. Fogdetradisjonen i vårt land går langt bakover. Dette har Haakon M. Fiskaa påvist i sitt siste arbeide.

Det har to hovedavsnitt, først en historisk oversikt over byfogdetatens utvikling fra 1125 til 1975 med redegjørelser for gjaldkerers og byfogders myndighet, oppgaver og mangfold av plikter innenfor bysamfunnene og i statstjenesten, dernest har boken et omfattende biografisk avsnitt om byfogdenes personalia, deres utdannelse og karriere.

Så langt det var mulig ble også fogdenes ektefeller tatt med og som regel begge parters foreldre. Ut fra disse biografiske data og de kildeskrifter de viser til, vil man kunne rekonstruere vedkommende familier og dra nytte av opplysningene i større slektssammenheng.

Byfogdene er registrert under hver by i kronologisk rekkefølge og byene er oppført i alfabetisk rekkefølge etter deres navn. Boken vil forøvrig være et verdifullt bidrag til den lokale byhistorie, til vår rettshistorie og den administrative utvikling i vårt land. Den føyer seg naturlig inn i rekken av alle andre etatbøker som foreligger. G. Christie Wasberg»

Referanser

  1. Haakon Mathias Fiskaa (Store norske leksikon/snl.no).
  2. Fiskaa, Haakon M. Gjaldker og byfogd. Historikk og biografi 1125–1975. Oslo, 1980.
  3. Fiskaa, Haakon M. Gjaldker og byfogd. Tilleggsregister over byfogders foreldre og svigerforeldre. Oslo, 1980.
  4. Gunnar Christie Wasberg (Wikipedia).
  5. G. Christie Wasberg: «Futen har ikke vært noen populær skikkelse i vår historie», NST, bind 28, 1981–82, s. 208.

Litteratur

Se også