Gårder i Norge: En introduksjon

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk

Det har i noen tid pågått et prosjekt på NSFs Slektshistoriewiki for å kartlegge gårdene i Norge, basert på matrikkelen av 1886. Dette er vel den eneste (nesten) landsomfattende matrikkelen for Norge og omfatter hele fastlands-Norge utenom Finnmark. Matrikkelen finnes som nedlastbare regnearkfiler fylkesvis, og kan hentes på sida Nedlasting av gårdsmatrikkelen for 1886 og 1838 som Excel-filer for enhver som måtte ønske det. Undertegnede laster ned filene for hvert enkelt fylke, kjører dem gjennom et script og lager Wiki-sider for hvert enkelt sogn. Inngangssida for hele dette prosjektet er foreløpig Gårder i Norge, hvor du kan klikke deg videre til fylker, sogn og kommuner.

Scriptet kjører et uttrekk av gårder for hvert enkelt kommunenummer, deretter må det manuelt legges inn slikt som sognenavn, kommune og fylke samt andre opplysninger. Underveis er det brukt norsk Wikipedias Liste over norske kommunenummer og Bispedømmer i Den norske kirke samt Norgeskart.no og sogneoversikten til Den norske kirke. Men merk at foreløpig er dette hva Kjell Aukrust kaller en «grovspelling uten krøss og b'er». Det aller meste er en direkte dump av data fra matrikkelen av 1886, og vi har ingen muligheter til verken å korrigere eller validere de enorme mengder med data som foreligger uten en massiv innsats fra gode hjelpere.

Dette prosjektet har to formål:

  • Å produsere en referanseoversikt over gårder i Norge ut fra 1886-matrikkelen,
  • Å framstille et rammeverk hvor vi (eventuelt) kan legge inn slekts-og gårdshistorie pr. gård i hele Norge.

Strukturen er bygd slik at vi enkelt bør kunne tilpasse oss framtidige kommunejusteringer. Gårdene er lagt inn for hvert enkelt sogn, som formodentlig er en mer stabil struktur enn kommuner. Det bør være enkelt å flytte sogn til nye kommuner med dette systemet, i den grad politikerne finner det for godt å flytte kommunegrenser.

Vi ønsker innspill på følgende:

  • Moderne stavemåte av de enkelte gårdsnavn,
  • Moderne sogneinndeling og (gjerne) detaljert historikk for hvert enkelt sogn.

Når det gjelder gårdsnavn (og sognenavn) er det viktig å forholde seg til normativ kilde, som for vårt formål er Statens Kartverk. Merk at dette ikke er plassen for noen diskusjon om navneformer, - denne diskusjonen tar vi derimot gjerne under de enkelte gårder. Det er vel knapt noen med en smule interesse for lokalhistorie i dette landet som ikke har stilt seg kritisk til ett eller flere navnevedtak fra Statens Kartverk (selv har undertegnede opptil flere slike kjepphester), men her er vi altså nødt til å forholde oss til en standard.

Hvorvidt en gård skal betegnes som «Nordre Berg» eller «Berg nordre», er det også formen fra Statens Kartverk som bestemmer.

Der hvor Kartverkets navneform avviker i større grad fra navneformen i 1886, eller fra den navneformen man lokalt vil foretrekke, er det både mulig og ønskelig at alternativ navneform settes i parentes til høyre for gårdsnavnet, men utenfor selve lenka.

Rettelser kan legges i tråden «Prosjekt på NSFs Slektshistoriewiki: Gårder i Norge». De av dere som har en brukerkonto her på Slektshistoriewikien, må selvsagt gjerne gå inn og redigere selv. Og det burde være unødvendig å nevne, men vi tar gjerne imot flere redaktører på Wikien vår. Alle er velkomne til å legge inn bidrag her, i den nevnte tråden på Digitalarkivets brukerforum, eller via epost til webmaster at genealogi dot no.

Vi ser helst at rettelser blir lagt inn for et helt sogn på en gang for å kunne holde en viss oversikt. Etter at kontroll er utført, skal bunnteksten endres slik:

«NB: Sognet er kontrollert (dato på formen dd.mm.åååå). Ved retting skal data fra Statens Kartverk benyttes.»

Nye fylker vil bli lagt inn fortløpende, og heretter vil de bli lagt inn etter nummer. Forhåpentlig er førsteutlegget for hele landet klart i løpet av få uker.

--Leif B. Kristensen (diskusjon) 26. apr 2014 kl. 13:40 (CEST)