Fylkesinndeling, fylkesnavn og kommunedelinger fra 2024

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Kart over Ålesund kommune. Kommunedelen Haram, som blir egen kommune igjen fra 1. januar 2024, er markert med grønn farge.

Dette er en oversikt over ny fylkesinndeling, fylkesnavn og kommunedelinger fra 2024. Ev. mindre grensejusteringer tas i egen artikkel.

Bakgrunn for ny fylkesinndeling

Den nye fylkesinndelingen fra 2024 har sammenheng med nytt stortingsflertall etter valget i 2021 og den nye regjeringen Støres erklærte ønske om å «oppløse tvangssammenslåtte fylkeskommuner og kommuner som sender søknad etter vedtak i henholdsvis fylkesting eller kommunestyre».[1],[2]

Som følge av Stortingets vedtak 8. juni 2017 ved behandlingen av Prop.84 S (2016–2017) Ny inndeling av regionalt folkevalgt nivå,[3] som ble fremmet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, fikk Norge fra 1. januar 2020 11 fylker, mot 19 fylker før regionreformen. 13 fylker ble slått sammen til 6 nye. Det fremgår av Prop.84 S (2016–2017) at sammenslåingene av fylkene Buskerud, Østfold og Akershus til Viken, Oppland og Hedmark til Innlandet, Telemark og Vestfold til Vestfold og Telemark, og Finnmark og Troms til Troms og Finnmark, ble foreslått mot vedtak i de berørte fylkestingene.

I regjeringserklæringen stod det også at regjeringen ville sende en sak til Stortinget med forslag om at den innsendte søknaden fra fylkestinget i Troms og Finnmark skulle innvilges, og at det basert på søknad fra fylkestinget i Viken skulle settes i gang en prosess for å gjenopprette Akershus, Buskerud og Østfold.

12. november 2021 sendte kommunal- og distriktsministeren brev til de aktuelle fylkeskommunene med informasjon om prosess og tidsplan for eventuelle delinger. Med «tvangssammenslåtte» forstås fylkeskommuner som Stortinget i 2017 vedtok å slå sammen, og hvor ett eller flere av de involverte fylkestingene hadde fattet vedtak om at de ikke ønsket sammenslåing. Dette var fylkeskommunene Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Troms og Finnmark.

Fristen for å søke om deling ble satt til 1. mars 2022. Bakgrunnen for dette er at regjeringen ville legge til rette for at nye fylkeskommuner skulle kunne tre i kraft fra 1. januar 2024. Dette forutsatte at Stortinget fattet vedtak om endret fylkesinndeling innen sommeren 2022. Nye fylkesting ville da kunne velges ved det ordinære fylkestingsvalget høsten 2023.

Kommunal- og distriktsdepartementet mottok søknader fra fylkestingene i Troms og Finnmark, Viken og Vestfold og Telemark om deling, noe som førte til lovforslag[4] og endelig lovvedtak ved Stortingets behandling hhv. 14. og 17. juni 2022.[5]

Ny fylkesinndeling og fylkesnavn

Ny fylkesinndeling og fylkesnavn ble fastsatt ved lov 22. juni 2022 nr. 82 om endringer i inndelingslova (ny fylkesinndeling og nye fylkesnavn) med ikrafttredelse fra 1. januar 2024.[6] Fylkene Viken, Vestfold og Telemark og Troms og Finnmark deles opp til å bli hhv. fylkene Østfold, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark, Troms og Finnmark. Den nye fylkesinndelingen medfører at antallet fylker går opp fra 11 til 15.

Nr. Fylkesnavn Utgått fra
1. Østfold Viken
2. Oslo
3. Akershus Viken
4. Innlandet
5. Buskerud Viken
6. Vestfold Vestfold og Telemark
7. Telemark Vestfold og Telemark
8. Agder
9. Rogaland
10. Vestland
11. Møre og Romsdal
12. Trøndelag eller Trööndelage
13. Nordland eller Nordlánnda
14. Troms eller Romsa eller Tromssa Troms og Finnmark eller Romsa ja Finnmárku eller Tromssa ja Finmarkku
15. Finnmark eller Finnmárku eller Finmarkku Troms og Finnmark eller Romsa ja Finnmárku eller Tromssa ja Finmarkku

Berørte kommuner som følge av ny fylkesinndeling fra 2024

Kommunerekkefølgen følger proposisjonene[7] og endelig stortingsvedtak 14. juni 2022.[8]

Det fremgikk av Prop.113 LS (2021–2022)[9] at Kommunal- og distriktsdepartementet ville tildele nye fylkes- og kommunenummer basert på følgende prinsipper:

 • det skal ikke være gjenbruk av fylkesnummer/kommunenummer
 • nye fylkeskommuner/kommuner skal ha nye fylkesnummer/kommunenummer
 • fylkesnummeret skal utgjøre de to første sifrene i kommunenummeret.

Departementet publiserte de nye fylkes- og kommunenumrene 23. august 2022.[10]

Kommunenummer Kommune Kommunenummer 2024 Fylke 1.1.2020–31.12.2023 Fylkesnummer Fylke fra 1.1.2024 Fylkesnummer 2024
3011 Hvaler 3110 Viken 30 Østfold 31
3004 Fredrikstad 3107 Viken 30 Østfold 31
3001 Halden 3101 Viken 30 Østfold 31
3012 Aremark 3124 Viken 30 Østfold 31
3016 Rakkestad 3120 Viken 30 Østfold 31
3003 Sarpsborg 3105 Viken 30 Østfold 31
3017 Råde 3112 Viken 30 Østfold 31
3015 Skiptvet 3116 Viken 30 Østfold 31
3013 Marker 3122 Viken 30 Østfold 31
3014 Indre Østfold 3118 Viken 30 Østfold 31
3018 Våler 3114 Viken 30 Østfold 31
3002 Moss 3103 Viken 30 Østfold 31
3025 Asker 3203 Viken 30 Akershus 32
3024 Bærum 3201 Viken 30 Akershus 32
3023 Nesodden 3212 Viken 30 Akershus 32
3022 Frogn 3214 Viken 30 Akershus 32
3019 Vestby 3216 Viken 30 Akershus 32
3020 Nordre Follo 3207 Viken 30 Akershus 32
3021 Ås 3218 Viken 30 Akershus 32
3028 Enebakk 3220 Viken 30 Akershus 32
3026 Aurskog-Høland 3226 Viken 30 Akershus 32
3030 Lillestrøm 3205 Viken 30 Akershus 32
3027 Rælingen 3224 Viken 30 Akershus 32
3029 Lørenskog 3222 Viken 30 Akershus 32
3034 Nes 3228 Viken 30 Akershus 32
3033 Ullensaker 3209 Viken 30 Akershus 32
3035 Eidsvoll 3240 Viken 30 Akershus 32
3037 Hurdal 3242 Viken 30 Akershus 32
3036 Nannestad 3238 Viken 30 Akershus 32
3031 Nittedal 3232 Viken 30 Akershus 32
3032 Gjerdrum 3230 Viken 30 Akershus 32
3054 Lunner 3234 Viken 30 Akershus 32
3053 Jevnaker[11] 3236 Viken 30 Akershus 32
3044 Hol 3330 Viken 30 Buskerud 33
3043 Ål 3328 Viken 30 Buskerud 33
3042 Hemsedal 3326 Viken 30 Buskerud 33
3041 Gol 3324 Viken 30 Buskerud 33
3040 Nesbyen 3322 Viken 30 Buskerud 33
3039 Flå 3320 Viken 30 Buskerud 33
3052 Nore og Uvdal 3338 Viken 30 Buskerud 33
3045 Sigdal 3332 Viken 30 Buskerud 33
3051 Rollag 3336 Viken 30 Buskerud 33
3046 Krødsherad 3318 Viken 30 Buskerud 33
3050 Flesberg 3334 Viken 30 Buskerud 33
3006 Kongsberg 3303 Viken 30 Buskerud 33
3048 Øvre Eiker 3314 Viken 30 Buskerud 33
3005 Drammen 3301 Viken 30 Buskerud 33
3049 Lier 3312 Viken 30 Buskerud 33
3047 Modum 3316 Viken 30 Buskerud 33
3038 Hole[12] 3310 Viken 30 Buskerud 33
3007 Ringerike 3305 Viken 30 Buskerud 33
3802 Holmestrand 3903 Vestfold og Telemark 38 Vestfold 39
3801 Horten 3901 Vestfold og Telemark 38 Vestfold 39
3803 Tønsberg 3905 Vestfold og Telemark 38 Vestfold 39
3811 Færder 3911 Vestfold og Telemark 38 Vestfold 39
3804 Sandefjord 3907 Vestfold og Telemark 38 Vestfold 39
3805 Larvik 3909 Vestfold og Telemark 38 Vestfold 39
3806 Porsgrunn 4001 Vestfold og Telemark 38 Telemark 40
3807 Skien 4003 Vestfold og Telemark 38 Telemark 40
3808 Notodden 4005 Vestfold og Telemark 38 Telemark 40
3812 Siljan 4010 Vestfold og Telemark 38 Telemark 40
3813 Bamble 4012 Vestfold og Telemark 38 Telemark 40
3814 Kragerø 4014 Vestfold og Telemark 38 Telemark 40
3815 Drangedal 4016 Vestfold og Telemark 38 Telemark 40
3816 Nome 4018 Vestfold og Telemark 38 Telemark 40
3817 Midt-Telemark 4020 Vestfold og Telemark 38 Telemark 40
3818 Tinn 4026 Vestfold og Telemark 38 Telemark 40
3819 Hjartdal 4024 Vestfold og Telemark 38 Telemark 40
3820 Seljord 4022 Vestfold og Telemark 38 Telemark 40
3821 Kviteseid 4028 Vestfold og Telemark 38 Telemark 40
3822 Nissedal 4030 Vestfold og Telemark 38 Telemark 40
3823 Fyresdal 4032 Vestfold og Telemark 38 Telemark 40
3824 Tokke 4034 Vestfold og Telemark 38 Telemark 40
3825 Vinje 4036 Vestfold og Telemark 38 Telemark 40
5401 Tromsø 5501 Troms og Finnmark 54 Troms 55
5402 Harstad 5503 Troms og Finnmark 54 Troms 55
5411 Kvæfjord 5510 Troms og Finnmark 54 Troms 55
5412 Tjeldsund 5512 Troms og Finnmark 54 Troms 55
5413 Ibestad 5514 Troms og Finnmark 54 Troms 55
5414 Gratangen 5516 Troms og Finnmark 54 Troms 55
5415 Lavangen 5518 Troms og Finnmark 54 Troms 55
5416 Bardu 5520 Troms og Finnmark 54 Troms 55
5417 Salangen 5522 Troms og Finnmark 54 Troms 55
5418 Målselv 5524 Troms og Finnmark 54 Troms 55
5419 Sørreisa 5526 Troms og Finnmark 54 Troms 55
5420 Dyrøy 5528 Troms og Finnmark 54 Troms 55
5421 Senja 5530 Troms og Finnmark 54 Troms 55
5422 Balsfjord 5532 Troms og Finnmark 54 Troms 55
5423 Karlsøy 5534 Troms og Finnmark 54 Troms 55
5424 Lyngen 5536 Troms og Finnmark 54 Troms 55
5425 Storfjord 5538 Troms og Finnmark 54 Troms 55
5426 Kåfjord 5540 Troms og Finnmark 54 Troms 55
5427 Skjervøy 5542 Troms og Finnmark 54 Troms 55
5428 Nordreisa 5544 Troms og Finnmark 54 Troms 55
5429 Kvænangen 5546 Troms og Finnmark 54 Troms 55
5403 Alta 5601 Troms og Finnmark 54 Finnmark 56
5404 Vardø 5634 Troms og Finnmark 54 Finnmark 56
5405 Vadsø 5607 Troms og Finnmark 54 Finnmark 56
5406 Hammerfest 5603 Troms og Finnmark 54 Finnmark 56
5430 Kautokeino 5612 Troms og Finnmark 54 Finnmark 56
5432 Loppa 5614 Troms og Finnmark 54 Finnmark 56
5433 Hasvik 5616 Troms og Finnmark 54 Finnmark 56
5434 Måsøy 5618 Troms og Finnmark 54 Finnmark 56
5435 Nordkapp 5620 Troms og Finnmark 54 Finnmark 56
5436 Porsanger 5622 Troms og Finnmark 54 Finnmark 56
5437 Karasjok 5610 Troms og Finnmark 54 Finnmark 56
5438 Lebesby 5624 Troms og Finnmark 54 Finnmark 56
5439 Gamvik 5626 Troms og Finnmark 54 Finnmark 56
5440 Berlevåg 5630 Troms og Finnmark 54 Finnmark 56
5441 Tana 5628 Troms og Finnmark 54 Finnmark 56
5442 Nesseby 5636 Troms og Finnmark 54 Finnmark 56
5443 Båtsfjord 5632 Troms og Finnmark 54 Finnmark 56
5444 Sør-Varanger 5605 Troms og Finnmark 54 Finnmark 56

Nye kommuner

Deling av Ålesund kommune

Stortinget vedtok 14. juni 2022 at Ålesund kommune skal deles opp slik at Haram kommune blir egen kommune fra 1. januar 2024: «Ålesund kommune blir delt i to nye kommuner fra 1. januar 2024. De to nye kommunene er Ålesund kommune og Haram kommune. Grensen mellom kommunene følger grensen for Haram kommune slik den var før sammenslåingen 1. januar 2020.»[13] Forskrifter om gjennomføring av delingen av kommunen og valg til kommunestyrer i 2023 ble kunngjort i oktober 2022.[14]

Ålesund kommune ble slått sammen fra daværende Ålesund, Skodje, Ørskog, Haram og Sandøy kommuner fra 1. januar 2022.[15] I Ålesund kommunestyresvedtak 17. mars 2022 om deling av kommunen ble det presisert at «Ny kommunegrense skal være slik den var på sammenslåingstidspunktet 01.01.2020 med unntak av valgkretsene Vatne/Tennfjord og Søvik/Grytastranda som blir værende i Ålesund. Navnet på den utskilte kommunen skal være Haram kommune.» Kommunal- og distriktsdepartementet mottok søknad om kommunedeling med denne presiseringen som utgangspunkt 18. mars 2022.[16] Regjeringen gikk inn for at hele tidligere Haram kommune skulle utskilles som egen kommune, blant annet fordi det var dette alternativet innbyggerne hadde tatt stilling til gjennom opinionsundersøkelse og folkeavstemning.[17]

23. august 2022 ble det offentliggjort at Ålesund og Haram kommuner fra 1. januar 2024 får nye kommunenumre hhv. 1508 og 1580, mot 1507 i dag.[18]

Da Ålesund kommunestyre 17. mars 2022 vedtok å søke om deling av kommunen, var det under forutsetning av at staten skulle dekke alle utgiftene knyttet til delingsprosessen. Da staten så langt ikke hadde kunnet gi en garanti for at utgiftene i sin helhet skulle dekkes, og det heller ikke var satt av tilstrekkelig midler til dette i budsjettet for 2023, vedtok formannskapet i Ålesund kommune 3. januar 2023 å innstille til kommunestyret om å be Stortinget om å stoppe delingsprosessen dersom kravet om tilstrekkelig finansiering av delingsprosessen ikke ble imøtekommet, samt at kommunestyret skulle vedta stans i alle eksterne kjøp av varer og tjenester i tilknytning til delingsprosessen.[19] Et ekstraordinært kommunestyremøte ga torsdag 5. januar 2023[20] sin støtte til innstillingen.[21] Etter møtet med kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik 12. januar 2023, der det ikke kom en avklaring om hvilke delingskostnader som ville bli dekket av staten, ble det innkalt til nytt ekstraordinært kommunestyremøte torsdag 26. januar 2023.[22] På dette møtet vedtok kommunestyret å stanse alt arbeidet med kommunedelingen inntil det får stadfestet av departementet at alle delingskostnadene blir dekket uten å måtte belaste kommunebudsjettet. Formannskapet fikk fullmakt til å gjenoppta prosessen med kommunedelingen når kommunen har fått positiv tilbakemelding fra departementet.[23] I brev fra statsråden 10. februar 2023 fikk kommunen endelig «formelt tilsegn om 200 mill. kroner i kompensasjon».[24] I formannskapsmøtet samme dag ble det gitt klarsignal til å ta opp igjen arbeidet med kommunedelingen så fort som mulig.[25] Man kan dermed trygt slutte at kommunedelingen vil bli gjennomført fra 1. januar 2024.

Dagen før den endelige økonomiske avklaringen kom fastsatte for øvrig Barne- og familiedepartementet reglar for gjennomføring av deling av Ålesund kyrkjelege fellesrådsområde.[26]

Ålesund kommune har opprettet en egen oversiktsside med informasjon om fremdriften i arbeidet med kommunedelingen.[27]

Utredning om deling av Kristiansand kommune

Kommunal- og distriktsdepartementet besluttet 7. juni 2022 å benytte sin initiativrett etter inndelingslova[28] til å utrede deling av Kristiansand kommune. Beslutningen kom som følge av at innbyggere i tidligere Søgne og Songdalen kommuner, som etter (tvangs)sammenslåingen 1. januar 2020[29] ble en del av Kristiansand kommune, hadde fremmet innbyggerinitiativ overfor departementet om at Søgne og Songdalen igjen skulle bli egne kommuner.[30] Departementets beslutning kom til tross for at Kristiansand bystyre 1. desember 2021[31] hadde gjort vedtak om at kommunen ikke ønsket å søke om å få reversert kommunesammenslåingen fra 2020. Arbeidet med konsekvensutredning av spørsmålet om deling av Kristiansand kommune i to eller tre nye kommuner startet 15. august 2022.[32]

Statsforvalteren i Agders rapport Kunnskapsgrunnlag om konsekvensene av en deling av Kristiansand kommune til to eller tre nye kommuner[33] ble levert 18. januar 2023.[34] I rapportens oppsummering heter det blant annet at «En deling av Kristiansand med avvikling av dagens kommune og opprettelse av to eller tre nye kommuner vil være et meget stort, komplekst og kostbart prosjekt. En ny omstilling i denne størrelsen så snart etter sammenslåingen, med koronapandemien og den belastningen og slitasjen denne førte med seg, vil være svært krevende for organisasjonen og de ansatte. Det er risiko for at kommunens kritiske tjenesteleveranser blir berørt.» Videre står det blant annet at «Et vedtak om deling vil medføre at kommunens organisasjon blir innadvendt i delingsperioden, og i mindre grad i stand til å være en aktiv pådriver som regional utviklingsaktør. Dette kan få langsiktige konsekvenser for hele regionen. Tidsvinduet for vesentlige avgjørelser i det grønne skiftet er nå. En ny Søgne og en ny Songdalen kommune vil ha økonomiske forutsetninger for å være egne kommuner. De nye kommunenes viktigste utfordringer vil være knyttet til å levere tjenester og ha kompetanse over et bredt spekter av økende behov, og til å takle uforutsette hendelser, mer enn kommuneøkonomien i seg selv. De nye kommunene som opprettes etter seks år som sammenslått, vil møte en annen virkelighet med andre vilkår enn de hadde ved sammenslåingen. Utfordringsbildet vi står overfor som samfunn utfordrer kommunal sektor og skaper et akutt behov for omstilling av måten vi utvikler samfunnet og produserer tjenester på.» Statsforvalterens vurdering er at en eventuell deling bør tre i kraft fra 1. januar 2026.[35] Administrasjonen i Kristiansand kommune jobbet deretter med kommunedirektørens saksfremlegg om rapporten til formannskapets møte 8. februar og i bystyrets møte onsdag 15. februar 2023.[36] Her stadfestet bystyret vedtaket av 1. desember 2021 «om å ikke igangsette prosess for en mulig deling av Kristiansand kommune».[37]

Kommunal- og distriktsdepartementet sendte 3. mars 2023 på høring forslag om å endre inndelingslova. Forslaget går ut på å gi departementet en særskilt hjemmel i § 10 nytt annet ledd til å gjennomføre innbyggerhøringer, inkludert folkeavstemninger, i saker der departementet har tatt initiativ til å utrede en grenseendring.[38] Høringsfristen gikk ut 3. juni 2023.[39] Etter høringen fremmet regjeringen en lovproposisjon om endring av loven.[40] Lovendringen vil kunne tre i kraft høsten 2023 dersom Stortinget gir sin tilslutning til lovforslaget. Første gangs behandling fant sted 28. november 2023.[41] Endelig vedtak om deling kan skje i første halvdel av 2024 hvis innbyggerne i Søgne og Songdalen gir sin tilslutning.[42] Den 29. november 2023 ble forskrifter om lokale folkeavstemninger i Søgne og Songdalen sendt på høring.[43]

Folkeavstemningene i områdene som tidligere utgjorde Songdalen og Søgne kommune, der velgerne kunne benytte seg av enten en digital løsning eller stemme per brev, fant sted mellom 22. januar og 2. februar 2024.[44] I Songdalen stemte 41,5 % for kommunedeling, mens 57, 2 % stemte mot. I Søgne var tallene henholdsvis 45 % ja og 53,9 % nei til kommunedeling.[45] Kommunal- og distriktsminister Erling Sande uttalte i en pressemelding 3. februar 2024 at regjeringen ville lytte til utfallet av folkeavstemningen.[46] Som følge av resultatet i folkeavstemningen vedtok Kristiansand bystyre 28. februar 2024 «å beholde Kristiansand kommune med dagens kommunegrenser».[47]

I Statsforvalteren i Agders tilrådning i spørsmålet om deling av Kristiansand kommune står det at «Statsforvalteren i Agder tilrår at Kristiansand kommune ikke blir delt. Statsforvalteren har i vurderingen vektlagt det tydelige resultatet av folkeavstemningen og bystyrets syn på saken. Tilrådingen er også i tråd med våre faglige vurderinger i kunnskapsgrunnlaget som ble lagt fram 18. januar 2023.»[48]

Antall kommuner

Delingen av Ålesund kommune medførte at Norge fra 1. januar 2024 har 357 kommuner, mot 356 i perioden 2020 til 2024.

Gran kommunes ønske om å bli en del av Akershus fylke

De tre hadelandskommunene Jevnaker, Lunner og Gran var før 2020 en del av Oppland fylke, men ble fordelt på henholdsvis Viken og Innlandet fylker da regionformen trådte i kraft. I forbindelse med fylkesdelingen fra 1. januar 2024 vil Jevnaker og Lunner kommuner gå til Akershus fylke, mens Gran i det minste inntil blir videre værende i Oppland fylke.[49]

I kommunestyremøtet 21. april 2022 ble det stemt over om Gran kommune skulle søke om å bli flyttet fra Innlandet til Akershus fylke. Avstemningen endte med 15 stemmer for å bli værende i Innlandet, mens 12 stemte for mulig fylkeskifte.[50]

Lokalvalget i Gran kommune i september 2023 ga flertall for ønsket om å flytte kommunen fra Innlandet til Akershus fylke, slik at de igjen kunne komme sammen med hadelandskommunene Lunner og Jevnaker. Arbeiderpartiet, Høyre, SV og Rødt inngikk en bindende avtale der det ble fastslått at «Et sterkt og samlet Hadeland skal sikres ved at Gran kommune snarest skal søke å bli del av Akershus fylke.»[51] Rådmannen har fått i oppgave å fremlegge sak om fylkestilknytning på formannskapsmøtet 30. november 2023 og videre til kommunestyremøtet 14. desember 2023. Ifølge lokalavisen Hadeland skal framlegget «ta utgangspunkt i utredning og kartlegging framlagt til møtet 21.04.2022, supplert og justert med eventuell kjent ny kunnskap eller avklaringer.»[52]

I sosiale medier har for øvrig to lokalpolitikere fra forskjellige partier luftet tanken om å dele kommunen i to, med påstand om at gamle Brandbu kommune føler nærmere geografisk tilknytning til Innlandet enn gamle Gran kommune.[53] Brandbu og Gran kommuner ble slått sammen til én kommune i 1962.[54]

(Dette avsnittet vil etter hvert bli skilt ut som egen artikkel.)

Kommunedelinger som ikke ble noe av

Utredning om deling av Kinn kommune

Kart over Kinn kommune i Vestland fylke, opprettet 1. januar 2020.

Kinn kommunestyre vedtok 10. februar 2022 å søke Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) om utredning av deling av Kinn kommune.[55] Departementet ba Statsforvalteren i Vestland om å vurdere spørsmålet, og Statsforvalterens tilråding om utredning av initiativet ble gitt i brev 8. mars 2022. En rapport fra rådgivingsselskapet BDO, som på oppdrag fra Statsforvalteren hadde utredet konsekvensene ved deling av Kinn kommune, ble levert og presentert for statsforvalteren og Kinn kommune 14. juli 2022.[56] Kommunestyret gjorde 16. juni 2022 vedtak om å arrangere folkemøter om delingsspørsmålet 15. og 16. august 2022 samt å avholde rådgivende folkeavstemning 1. september 2022. Folkeavstemningen endte med at 49,14 % stemte for at Kinn kommune skulle fortsette som én kommune, mens 48,52 % stemte for deling.[57] Delingsspørsmålet ble endelig behandlet på kommunestyremøtet 7. september 2022, der man vedtok at Kinn kommune skulle fortsette som én kommune. Som følge av dette meddelte kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik i brev 30. september 2022 at regjeringen ikke ville gå videre med sak til Stortinget om å dele Kinn kommune.[58]

Flora og Vågsøy kommuner ble slått sammen til Kinn kommune med virkning fra 1. januar 2020.[59]

Nedstemt forslag om deling av Sandnes kommune

Sandnes og Forsand kommuner ble ved stortingsvedtak slått sammen til én kommune fra 1. januar 2020 etter at flertallet i begge kommunestyrene hadde gått inn for sammenslåingen.[60] Etter stortingsvedtaket 8. juni 2017 snudde flertallet i Forsand, og det ble fattet en nytt vedtak i kommunestyret der flertallet heller ønsket sammenslåing med Strand kommune. Stortinget behandlet saken på nytt 7. desember 2017, der det ble vedtatt med 74 mot 24 stemmer om å opprettholde vedtaket fra juni. I 2018 ble det for øvrig vedtatt at en del av daværende Forsand kommune, nemlig et område på nordsiden av Lysefjorden og Høgsfjorden, inkludert Prekestolen, skulle overføres til Strand kommune fra 1. januar 2020.[61]

Sommeren 2021 søkte en aksjonsgruppe på Forsand om grensejustering av resten av gamle Forsand (Forsand-delen av nye Sandnes kommune) til Strand. En utredning i regi av Statsforvalteren i Rogaland på oppdrag av departementet fremstilte en slik grensejustering som formålstjenlig. I Statsforvalterens undersøkelse kom det frem at 54 % av innbyggerne i Forsand hadde gått inn for tilslutning til Strand kommune. Fylkestinget i Rogaland vedtok i juni 2022 en anbefaling om grensejustering. Kommunal- og distriktsdepartementet vedtok 22. juni 2022[62] at Forsand-delen av nye Sandnes kommune likevel ikke skulle grensejusteres.[63] Departementet la i sitt vedtak vekt på at en justering av grensene ikke vil innebære å føre grensene tilbake til en tidligere situasjon, men at det nok en gang ville innebære nye grenser som ikke hadde eksistert tidligere.[64] Olaug Bollestad (KrF) fremsatte 4. oktober 2022 et representantforslag om grensejustering,[65] men dette ble nedstemt med 80 mot 20 stemmer.[66]

22. juni 2022 vedtok for øvrig departementet også å ikke gå inn for utredning av foreslått overføring av området nord for Lysefjorden (Kolabygda) fra Strand til Sandnes kommune samt overføring av Lysebotn i Sandnes kommune fra Sandnes til Sirdal kommune.[67]

Referanser

 1. Se tiltredelseserklæringen (Regjeringen.no) 18. oktober 2022.
 2. Fremstillingen bygger på Prop.113 LS (2021–2022) Deling av fylker og Ålesund kommune og endringer i inndelingslova (ny fylkesinndeling og nye fylkesnavn) (Regjeringen.no) hvis ikke annet er nevnt.
 3. Prop.84 S (2016–2017) Ny inndeling av regionalt folkevalgt nivå (Regjeringen.no).
 4. Prop.113 LS (2021–2022) Deling av fylker og Ålesund kommune og endringer i inndelingslova (ny fylkesinndeling og nye fylkesnavn). (Regjeringen.no)
 5. Vedtak til lov om endringer i inndelingslova (ny fylkesinndeling og nye fylkesnavn) (Stortinget.no). Se også forskrift 3. oktober 2022 nr. 1689 om gjennomføring av deling av Viken fylke til Østfold fylke, Akershus fylke og Buskerud fylke, forskrift 3. oktober 2022 nr. 1690 om gjennomføring av deling av Vestfold og Telemark fylke til Vestfold fylke og Telemark fylke og forskrift 3. oktober 2022 nr. 1691 om gjennomføring av deling av Troms og Finnmark fylke til Troms fylke og Finnmark fylke, kunngjort i Norsk Lovtidend 4. oktober 2022, jf. kunngjøringene selv og Lovtidend-registeret. Jf. også forskrift 5. oktober 2022 nr. 1705 om valg til fylkesting i 2023 i fylker som skal deles, kunngjort i Norsk Lovtidend samme dag.
 6. Lov 22. juni 2022 nr. 82 om endringer i inndelingslova (ny fylkesinndeling og nye fylkesnavn) (Norsk Lovtidend).
 7. Prop.113 LS (2021–2022) Deling av fylker og Ålesund kommune og endringer i inndelingslova (ny fylkesinndeling og nye fylkesnavn), tilrådingen forslag til vedtak punkt A del I til III og Tillegg til Prop. 113 LS (2021–2022) om deling av fylker og Ålesund kommune og endringer i inndelingslova (ny fylkesinndeling og nye fylkesnavn), tilrådingen, forslag til vedtak.
 8. Stortingsvedtak 784 (2021–2022), jf. Innst. 467 S (2021-2022), jf. Prop. 127 S (2021-2022) og Stortingsvedtak 785, 786 og 787 (2021–2022) jf. Innst.452 S (2021-2022), jf. Prop. 113 LS (2021-2022).
 9. Prop. 113 LS (2021–2022) Deling av fylker og Ålesund kommune og endringer i inndelingslova (ny fylkesinndeling og nye fylkesnavn), kapittel 8 Økonomiske og administrative konsekvenser, jf. «Nye fylkes- og kommunenummer fra 2024», Regjeringen.no 23. august 2022.
 10. «Nye fylkes- og kommunenummer fra 2024», Regjeringen.no 23. august 2022.
 11. Spørsmålet om fylkestilhørighet for Jevnaker og Hole kommuner ved delingen av Viken fylke ble behandlet i en egen proposisjon til Stortinget, se Innst. 467 S (2021-2022), jf. Prop. 127 S (2021-2022) og Stortingsvedtak 784 (2021–2022).
 12. Spørsmålet om fylkestilhørighet for Jevnaker og Hole kommuner ved delingen av Viken fylke ble behandlet i en egen proposisjon til Stortinget, se Innst. 467 S (2021-2022), jf. Prop. 127 S (2021-2022) og Stortingsvedtak 784 (2021–2022).
 13. Vedtak 788 (2021–2022), jf. Innst.452 S (2021-2022), jf. Prop. 113 LS (2021-2022).
 14. Se forskrift 3. oktober 2022 nr. 1692 om gjennomføring av deling av Ålesund kommune til Haram kommune og Ålesund kommune og forskrift 5. oktober 2022 nr. 1704 om valg til kommunestyrer i 2023 i kommuner som skal deles, kunngjort i Norsk Lovtidend hhv. 4. og 5. oktober 2022.
 15. Forskrift 19. desember 2017 nr. 2175 om sammenslåing av Haram kommune, Sandøy kommune, Skodje kommune, Ørskog kommune og Ålesund kommune til Ålesund kommune, Møre og Romsdal (Norsk Lovtidend), jf. forskrift 19. februar 2020 nr. 164 om endring i 29 forskrifter om sammenslåing av kommuner (Norsk Lovtidend) del I pkt. 16.
 16. Jf. Prop.113 LS (2021–2022) pkt. 5.1.
 17. Prop.113 LS (2021–2022) pkt. 5.4.
 18. «Nye fylkes- og kommunenummer fra 2024», Regjeringen.no 23. august 2022.
 19. «Formannskapet ber om stopp i kommunedelinga», Ålesund kommunes nettside 3. januar 2023.
 20. «Ekstraordinært kommunestyremøte om kommunedeling», Ålesund kommunes nettside 4. januar 2023.
 21. «Kommunestyret ber om stopp i delinga utan sikra finansiering«, Ålesund kommunes nettside 6. januar 2023.
 22. «Kommunestyret følger opp kommunedeling i ekstraordinært møte«, Ålesund kommunes nettside 23. januar 2023.
 23. «Kommunedeling sett på vent», Ålesund kommunes nettside 26. januar 2023, jf. Aksnes, Solveig Nyhus/Vestre, Trond. «Reverseringa nærmar seg eit milliardbeløp meiner politisk kommentator», NRK.no 26. januar 2023.
 24. Brev 10. februar 2023 fra Kommunal- og distriktsdepartementet ved statsråd Sigbjørn Gjelsvik til Ålesund kommune, jf. «Departementet gir 200 millioner til kommunedeling» (Ålesund kommunes nettside, sist oppdatert 27. februar 2023).
 25. Møteprotokoll Ålesund formannskap 10. februar 2023, jf. «Kommunedeling starta opp att - Grønt lys frå formannskapet» (Ålesund kommunes nettside, sist oppdatert 27. februar 2023).
 26. Reglar 9. februar 2023 nr. 468 for gjennomføring av deling av Ålesund kyrkjelege fellesrådsområde, kunngjort i Norsk Lovtidend 3. april 2023.
 27. Kommunedeling (Ålesund kommunes nettside).
 28. Lov 15. juni 2001 nr. 70 om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) kapittel III (Lovdata.no).
 29. Forskrift 19. desember 2017 nr. 2177 om sammenslåing av Kristiansand kommune, Songdalen kommune og Søgne kommune til Kristiansand kommune, Vest-Agder (Norsk Lovtidend), jf. forskrift 19. februar 2020 nr. 164 om endring i 29 forskrifter om sammenslåing av kommuner (Norsk Lovtidend) del I pkt. 5.
 30. Jf. Kommunal- og distriktsdepartementets pressemelding 7. juni 2022.
 31. Sak 307/21 Utredning om mulig deling av Kristiansand kommune, jf. protokollen fra bystyremøtet. Jf. også Kristiansand kommunes nettside 7. juni 2022 og Kristiansand kommunes nettside 17. juni 2022.
 32. «Oppdraget om utredning av deling av Kristiansand kommune», Kristiansand kommunes nettside 23. juni 2022.
 33. Kunnskapsgrunnlag om konsekvensene av en deling av Kristiansand kommune til to eller tre nye kommuner (Kunnskapsgrunnlag.no, Statsforvalteren i Agder). Se også samtlige dokumenter tilknyttet kunnskapsgrunnlaget.
 34. «Kunnskapsgrunnlaget - videre prosess», Kristiansand kommunes nettside 24. januar 2023.
 35. Sitatene fra oppsummeringen er hentet fra rapportens kapittel 8 (Kunnskapsgrunnlag.no, Statsforvalteren i Agder). NB! I tilfelle vedtak om deling i to eller tre kommuner vil denne delen av artikkelen Fylkesinndeling, fylkesnavn og kommunedelinger fra 2024 bli overført til en egen, separat artikkel.
 36. «Kunnskapsgrunnlaget - videre prosess», Kristiansand kommunes nettside 24. januar 2023.
 37. «Bystyrets uttalelse til Statsforvalters kunnskapsgrunnlag om konsekvensene av en deling av Kristiansand til to eller tre nye kommuner» (forslag til formannskap og bystyre datert 28. januar 2023, Kristiansand kommune), jf. referatet fra Kristiansand bystyres møte 15. februar 2023, s. 63ff.
 38. «Foreslår lovendring for å høyre innbyggjarane» (Kommunal- og distriktsdepartementets pressemelding 3. mars 2023), jf. høringsnotatet.
 39. Høring - endringer i inndelingslova (høringsbrev 3. mars 2023).
 40. Prop. 138 L (2022–2023) Endringer i inndelingslova (hjemmel for departementet til å gjennomføre innbyggerhøring).
 41. Endringer i inndelingslova (hjemmel for departementet til å gjennomføre innbyggerhøring) (Stortinget.no).
 42. «Foreslår lovendring for å høyre innbyggjarane» (Kommunal- og distriktsdepartementets pressemelding 3. mars 2023), jf. «Foreslår lovendring for å høyre innbyggjarane» (Kommunal- og distriktsdepartementets pressemelding 21. september 2023).
 43. «Sender forskrifter om lokale folkerøystingar i Søgne og Songdalen på høyring» (Kommunal- og distriktsdepartementets pressemelding 29. november 2023).
 44. Jf. forskrift 3. januar 2024 nr. 13 om folkeavstemning i området som tilsvarer tidligere Songdalen kommune, Agder og forskrift 3. januar 2024 nr. 14 om folkeavstemning i området som tilsvarer tidligere Søgne kommune, Agder, kunngjort i Lovtidend.no 3. januar 2024.
 45. Resultater fra folkeavstemninger i Søgne og Songdalen (Valgdirektoratet.no 3. februar 2024).
 46. Folkeavrøystingar i tidlegare Søgne og Songdalen kommunar er gjennomført (Kommunal- og distriktsdepartementets pressemelding 3. februar 2024).
 47. Referat fra Kristiansand bystyremøte 28. februar 20224, s. 16.
 48. Brev fra Statsforvalteren i Agder til Kommunal- og distriktsdepartementet 4. mars 2024, jf. ref. 2022/5862.
 49. Foruten avsnittet «Berørte kommuner som følge av ny fylkesinndeling fra 2024» i herværende artikkel, se også artikkelen Kommune- og regionreformen 2020.
 50. «Gran kommune blir i Innlandet». Nrk.no 21 april 2022.
 51. Avtgale inngått i Gran kommune 19. september 2023 mellom Arbeiderpartiet, Høyre, SV og Rødt , gjengitt i Reinsborg, Anne Berit. «Slik skal Gran styres de neste fire årene», Hadeland.no 19. september 2023, jf. «Står saman om å bytte fylke» (Nrk.no 21. september 2023).
 52. Reinsborg, Anne Berit. «Ny sak om fylkestilhørighet: – Denne saken kommer til å bli definisjonen på uforsvarlig saksbehandling», Hadeland.no 24. november 2023. Se også sak 99/23 Fylkestilknytning på Gran kommunes nettside.
 53. Berge, Martin, jr. «Lanserer muligheten for å dele Gran i to: – Er jo ingen ny tanke», Hadeland.no 22. november 2023.
 54. Forskrift 6. januar 1961 nr. 6 om sammenslåing av Gran og Brandbu kommuner, Oppland (Lovdata.no), jf. forskrift 28. april 1961 nr. 3 om sammenslåing av Gran og Brandbu kommuner, Oppland (Lovdata.no).
 55. Hvis annet ikke er oppgitt bygger avsnittet om mulig deling av Kinn kommune på Kommunal- og distriktsdepartementets brev til Kinn kommune datert 2. august 2022.
 56. «BDO si konsekvensutgreiing om deling av Kinn kommune er klar», Kinn kommunes nettside 14. juli 2022.
 57. «Resultat frå rådgjevande folkerøysting om deling av Kinn kommune», Kinn kommunes nettside 1. september 2022 (sist besøkt 5. september 2022), jf. «Knapt fleirtal for halde fram med Kinn kommune», Nrk.no 1. september 2022.
 58. Brev fra Kommunal- og distriktsdepartementet v/statsråd Sigurd Gjelsvik til Kinn kommune 30. september 2022, ref. 22/978-39. I tilfelle kommunestyret etter folkeavstemning og tilråding fra Statsforvalteren hadde gått inn for deling, ville spørsmålet ha blitt lagt frem i statsråd og deretter Stortinget, jf. «Kva skjer ved ei deling av Kinn kommune?», informasjonsark fra Kinn kommune 22. juli 2022.
 59. Forskrift 19. desember 2017 nr. 2162 om samanslåing av Flora kommune og Vågsøy kommune til Kinn kommune, Sogn og Fjordane, kunngjort i Norsk Lovtidend 20. desember 2022.
 60. Innst.80 S (2022–2023), Stortingsvedtak 8. juni 2017 (Stortingsvedtak 8. juni 2017 nr. 799 (2016–2017). Endringer i kommunestrukturen. Forsand og Sandnes (Stortinget.no)) og departementsvedtak 30. april 2018, jf. forskrift 30. april 2018 nr. 659 om sammenslåing av Forsand kommune og Sandnes kommune til Sandnes kommune, Rogaland (Norsk Lovtidend).
 61. Vedtak 10. desember 2018 nr. 1860 om grensejustering mellom kommunane Forsand og Strand, Rogaland (Norsk Lovtidend).
 62. Vedtak 22. juni 2022 i sak om grensejustering mellom kommunane Sandnes og Strand (Regjeringen.no).
 63. Representantforslag 2 S (2022–2023).
 64. Innst.80 S (2022–2023).
 65. Representantforslag 2 S (2022–2023).
 66. Voteringsresultat sak 8, 8. desember 2022 (Stortinget.no).
 67. Avgjerd 22. juni 2022 om avslag på initiativ om å greie ut grensejustering mellom Strand og Sandnes kommunar (Regjeringen.no) og Avgjerd 22. juni 2022 om avslag på initiativ om å greie ut grensejustering mellom Sandnes og Sirdal kommunar (Regjeringen.no).

Eksterne lenker