Fylke

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk

Et fylke (fra norrønt fylki, av «folk») er et undernasjonalt, regionalt, geografisk område som er større enn kommunene, og som også har egen administrasjon.[1]

På folkemunne brukes ordet både om fylket som et geografisk område og fylkeskommunen som er navnet på det norske forvaltningsnivet på fylkesplan. I statsvitenskapen skilles disse to begrepene fra hverandre.

Oslo har som eneste norske enhet sammenfallende grenser for såvel kommunen som fylket og er også det eneste fylket uten fylkesting. Fylkesmannsembetet og embetets administrasjon er felles for Oslo og Akershus: Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Frem til Bergen ble innlemmet i Hordaland i 1972, var også Bergen eget fylke, med fylkesnummer 13. Dette fylkesnummeret står idag ubrukt.

I Norge ble betegnelsen fylke brukt i vikingtiden, så delt opp i syssel, som senere ble omdannet til len.

Fra 1662 til 1919 var betegnelsen amt. I 1919 tok man opp igjen den gamle fylkesbetegnelsen.

Referanser

  1. Artikkelen bygger på Wikipedia (bokmål). Adm.: Wikiadministrasjonen ser gjerne at artikkelen bygges ut til en selvstendig artikkel med kildehenvisninger.