Flerspråklige fylkes- og kommunenavn

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Kommuneskiltet til den flerspråklige kommunen Nordreisa.

Dette er en oversikt over flerspråklige fylkes- og kommunenavn i Norge. For å komme i oversikten må det likestilte navnet være gitt ved lov eller kongelig resolusjon.

Fordi samisk og kvensk er kasusspråk, skal genitivformen av stedsnavnet brukes når betegnelsen for fylke og kommune (funksjonstillegget) er med.[1] I oversikten oppgis både stedsnavnet og stedsnavnet med funksjonstillegg. Hvis den ene eller andre formen ikke er nevnt i lov eller kongelig resolusjon, bygger oppgitt form på statsrådsforedraget og/eller kommunens eller fylkeskommunens nettside og/eller Wikipedia.

Fylkesnavn

Norsk Nordsamisk Lulesamisk Sørsamisk Kvensk Vedtaksdato Ikrafttredelsesdato
Nordland Nordlánnda (Nordlánda fylkkasuohkan) 07.05.2021[2] 07.05.2021[3]
Finnmark Finnmárku (Finnmárkku fylkkagielda) Finmarkku (Finmarkun fylkinkomuuni) 22.06.2022[4],[5] 01.01.2024
Troms Romsa (Romssa fylkkasuohkan) Tromssa (Tromssan fylkinkomuuni) 22.06.2022[6],[5] 01.01.2024
Trøndelag Trööndelage
(Trööndelagen fylhkentjïelte)[7]
22.06.2018[8] 01.01.2020[9]

Kommunenavn

Norsk Nordsamisk Lulesamisk Sørsamisk Kvensk Vedtaksdato Ikrafttredelsesdato
Evenes Evenášši (Evenášši suohkan)[10] 11.06.2021[11] 11.06.2021
Fauske Fuossko (Fuosko suohkan) 15.04.2016[12] 15.04.2016
Gratangen Rivtták (Rivttága suohkan) 16.02.2024[13] 16.02.2024
Hamarøy Hábmer (Hábmera suohkan) 21.01.2011[14] 21.01.2011
Hammerfest Hámmerfeasta (Hámmerfeastta suohkan) 30.10.2018[15] 30.10.2018/
01.01.2020[16]
Harstad Hárstták (Hársttáid suohkan) 28.04.2017[17] 28.04.2017
Hattfjelldal Aarborte (Aarborten tjïelte) 14.06.2019[18] 14.06.2019
Kautokeino Guovdageaidnu (Guovdageainnu suohkan) 10.12.2004[19] 01.01.2005
Karasjok Kárášjohka (Kárášjoga gielda) 10.12.2004[20] 01.01.2005
Kåfjord Gáivuotna (Gáivuona suohkan) Kaivuono (Kaivuonon komuuni) S:10.12.2004[21]
K: 15.04.2016[22]
S:01.01.2005
K: 15.04.2016
Lavangen Loabák (Loabága suohkan) 19.12.2014[23] 19.12.2014
Levanger Levangke (Levangken tjïelte) 16.02.2024[24] 16.02.2024
Namsos Nåavmesjenjaelmie (Nåavmesjenjaelmien tjïelte) 13.05.2019[25] 13.05.2019/
01.01.2020[26]
Nesseby Unjárga (Unjárgga gielda) 10.12.2004[27] 01.01.2005
Nordreisa Ráisa (Ráissa suohkan) Raisi (Raisin komuuni) 27.04.2018[28] 27.04.2018
Porsanger Porsáŋgu (Porsáŋggu gielda) Porsanki (Porsangin komuuni) 06.06.2003[29] 01.01.2004
Rana Raane (Raanen tjïelte) 16.02.2024[30] 16.02.2024
Røros Rosse[31] (Rossen tjïelte) 09.09.2022[32] 09.09.2022
Røyrvik Raarvihke (Raarvihken tjïelte) 13.06.2014[33] 13.06.2014
Snåsa Snåase (Snåasen tjielte) 24.09.2010[34] 24.09.2010
Sortland Suortá (Suorttá suohkan) 28.04.2017[35] 28.04.2017
Storfjord Omasvuotna (Omasvuona suohkan) Omasvuono (Omasvuonon kunta)[36] 07.03.2014[37] 07.03.2014
Sørfold Fuolldá (Fuoldá suohkan) 16.02.2024[38] 16.02.2024
Tana Deatnu (Deanu gielda) 10.12.2004[39] 01.01.2005
Tjeldsund Dielddanuorri (Dielddanuori suohkan) 30.10.2018[40] 30.10.2018/
01.01.2020[41]
Trondheim Tråante[42] (Tråanten tjïelte) 09.09.2022[43] 09.09.2022

Referanser

 1. Stadnamn og offisielle språk i Noreg (Kartverket.no, sist besøkt 28. mars 2022). Oversikten på Slektshistoriewiki var allerede lagt ut før innledningen ble oppdatert med informasjon om kasusspråk og altså før man oppdaget at denne artikkelen også hadde oversikt over flerspråklige fylkes- og kommunenavn.
 2. Lov 7. mai 2021 nr. 35 om endringer i inndelingslova (innføring av tospråklig navn på Nordland fylke, norsk og lulesamisk), kunngjort i Norsk Lovtidend samme dag.
 3. Kgl.res. 7. mai 2021 nr. 1410 om ikraftsetting av lov 7. mai 2021 nr. 35 om endringer i inndelingslova (innføring av tospråklig navn på Nordland fylke, norsk og lulesamisk), kunngjort i Norsk Lovtidend samme dag.
 4. lov 22. juni 2022 nr. 82 om endringer i inndelingslova (ny fylkesinndeling og nye fylkesnavn), kunngjort i Norsk Lovtidend 22. juni 2022.
 5. 5,0 5,1 Fra 1. januar 2020 til og med 31. desember 2023 var Troms og Finnmark ett fylke under samisk navn Romsa ja Finnmárku (Romssa ja Finnmárkku fylkkagielda) og kvensk navn Tromssa ja Finmarkku (Tromssan ja Finmarkun fylkinkomuuni), jf. lov 22. juni 2018 nr. 84 om endringer i inndelingslova (nye fylkesnavn), kunngjort i Norsk Lovtidend samme dag. Før fylkessammenslåingen fikk Tromsø fylke likestilt samisk navn ved lov 30. juni 2006 nr. 42 om endring i lov 14. august 1918 nr. 1 om forandring av rikets inddelingsnavn (innføring av tospråklig navn på Troms fylke, norsk og samisk), kunngjort i Norsk Lovtidend samme dag. Loven trådte i kraft 1. juli 2006, jf. ikrafttredelsesvedtak 30. juni 2006 nr. 767, kunngjort i Norsk Lovtidend 3. juli 2006. Tilsvarende fikk Finnmark fylke likestilt samisk navn ved lov 20. juni 2002 nr. 89 om endring i lov 14. august 1918 nr. 1 om forandring av rikets inddelingsnavn (innføring av tospråklig navn på Finnmark fylke, norsk og samisk), kunngjort i Norsk Lovtidend samme dag. Loven trådte i kraft 1. januar 2003, jf. ikrafttredelsesvedtak 20. desember 2002 nr. 1736, kunngjort i Norsk Lovtidend 7. januar 2003. Troms og Finnmark fylkesting vedtok 25. februar 2022 oppløsning av fylkeskommunen med ønske om de samme grensene som før sammenslåingen, jf. Nessemo, Joachim Waade. «Fylkestinget i Troms og Finnmark går formelt inn for oppdeling», Aftenposten.no (NTB) 26. februar 2022.
 6. Lov 22. juni 2022 nr. 82 om endringer i inndelingslova (ny fylkesinndeling og nye fylkesnavn), kunngjort i Norsk Lovtidend 22. juni 2022.
 7. Trøndelag fylkesting vedtok 14. desember 2017 at Trøndelag fylke på samisk skal være Trööndelagen fylhke og Trøndelag fylkeskommune Trööndelagen fylhkentjīelte. Se Prop.65 L (2017–2018) Endringer i inndelingslova (nye fylkesnavn) pkt. 10.
 8. Lov 22. juni 2018 nr. 84 om endringer i inndelingslova (nye fylkesnavn), kunngjort i Norsk Lovtidend samme dag.
 9. Kgl.res. 22. juni 2018 nr. 947 om ikraftsetting av lov 22. juni 2018 nr. 84 om endringer i inndelingslova (nye fylkesnavn), kunngjort i Norsk Lovtidend samme dag.
 10. I det kunngjorte vedtaket om fastsettelse av samisk navn på Evenes kommune, gitt ved kgl.res. 11. juni 2021 nr. 1884 (Norsk Lovtidend), var det samiske ordet «suohkan», som betyr «kommune», feilstavet («k» og «h» hadde byttet plass). Feilen ser ut til å stamme fra kommunestyrevedtaket, jf. møteprotokollen 3. desember 2020], og fulgte med da kommunen sendte søknad til det daværende Kommunal- og moderniseringsdepartementet om godkjenning av navnet. I Slektshistoriewikis herværende oversikt er ordet rettet. Kunngjøringen i Norsk Lovtidend er statisk, men en rettelsestekst kan tilføyes etter protokolltilførsel.
 11. Kgl.res. 11. juni 2021 nr. 1884 om fastsettelse av samisk navn på Evenes kommune, Nordland, kunngjort i Norsk Lovtidend samme dag.
 12. Kgl.res. 15. april 2016 nr. 382 om fastsetting av samisk navn på Fauske kommune, Nordland, kunngjort i Norsk Lovtidend 18. april 2016.
 13. Kgl.res. 16. februar 2024 nr. 171 om fastsetting av Rivttága suohkan som samisk namn for Gratangen kommune, kunngjort i Norsk Lovtidend 16. februar 2024.
 14. Kgl.res. 21. januar 2011 nr. 80 om samisk navn på Hamarøy kommune, Nordland, kunngjort i Norsk Lovtidend 27. januar 2011. Hamarøy kommune ble slått sammen med en del av Tysfjord kommune ved forskrift om sammenslåing av Hamarøy kommune og del av Tysfjord kommune (sørvestsiden) til Hamarøy kommune, Nordland, med virkning fra 1. januar 2020. Tidligere Tysfjord kommune fikk det lulesamiske navnet Divtasvuodna (Divtasvuona suohkan) ved kgl.res. 7. oktober 2011 om samisk navn på Tysfjord kommune, Nordland, kunngjort i Norsk Lovtidend 13. oktober 2010.
 15. Forskrift 30. oktober 2018 nr. 1632 om endring i forskrift om sammenslåing av Hammerfest kommune og Kvalsund kommune til Hammerfest kommune, Finnmark, kunngjort i Norsk Lovtidend samme dag.
 16. Det fremkommer av endringsforskriften som innførte det samiske navnet at den trådte i kraft straks, men sammenslåingen av Hammerfest og Kvalsund kommuner gjaldt fra 1. januar 2020, jf. forskrift 22. februar 2018 nr. 254.
 17. Kgl.res. 28. april 2017 nr. 513 om fastsetting av samisk navn på Harstad kommune, Troms, kunngjort i Norsk Lovtidend 2. mai 2017.
 18. Kgl.res. 14. juni 2019 nr. 722 om fastsettelse av samisk navn på Hattfjelldal kommune, Nordland, kunngjort i Norsk Lovtidend samme dag.
 19. Kgl.res. 10. desember 2004 nr. 1636 om endring av skrivemåten for tospråklige kommunenavn, Deatnu-Tana, Gáivuotna-Kåfjord, Guovdageaidnu-Kautokeino, Kárášjohka-Karasjok og Unjárga-Nesseby, Troms og Finnmark, kunngjort i Norsk Lovtidend 16. desember 2014.
 20. Kgl.res. 10. desember 2004 nr. 1636 om endring av skrivemåten for tospråklige kommunenavn, Deatnu-Tana, Gáivuotna-Kåfjord, Guovdageaidnu-Kautokeino, Kárášjohka-Karasjok og Unjárga-Nesseby, Troms og Finnmark, kunngjort i Norsk Lovtidend 16. desember 2014. Kommunen het opprinnelig Karasjok, men navnet ble endret til Kàràsjohka-Karasjok ved kgl.res. 26. januar 1990 nr. 48 om endring av navnet på Karasjok kommune, Finnmark, kunngjort i Norsk Lovtidend avd. II 1990 nr. 1, 20. februar 1990. Det må letes etter ikrafttredelsesdatoen, da fylkesmannens ikrafttredelsesvedtak ikke ble kunngjort.
 21. Kgl.res. 10. desember 2004 nr. 1636 om endring av skrivemåten for tospråklige kommunenavn, Deatnu-Tana, Gáivuotna-Kåfjord, Guovdageaidnu-Kautokeino, Kárášjohka-Karasjok og Unjárga-Nesseby, Troms og Finnmark, kunngjort i Norsk Lovtidend 16. desember 2004. Det opprinnelige navnet på kommunen, Kåfjord, ble endret til Gáivuotna-Kåfjord kommune ved forskrift 4. februar 1994 nr. 60 om endring av kommunens navn, Kåfjord kommune, Troms, kunngjort i Norsk Lovtidend avd. II 1994 nr. 1, 1. mars 1994. Det må jobbes med å finne ikrafttredelsesdatoen, da fylkesmannens ikrafttredelsesvedtak ikke er kunngjort i Norsk Lovtidend.
 22. Kgl.res. 15. april 2016 nr. 381 om fastsetting av kvensk navn på Kåfjord kommune, Troms, kunngjort i Norsk Lovtidend 18. april 2016.
 23. Kgl.res. 19. desember 2014 nr. 1748 om fastsetting av samisk navn på Lavangen kommune, Troms, kunngjort i Norsk Lovtidend 23. desember 2014.
 24. Kgl.res. 16. februar 2024 nr. 271 om fastsetting av Levangken tjïelte som samisk namn på Levanger kommune, kunngjort i Norsk Lovtidend 16. februar 2024.
 25. Forskrift 13. mai 2019 nr. 632 om sammenslåing av Fosnes kommune, Namdalseid kommune og Namsos kommune til Namsos kommune, Trøndelag, kunngjort i Norsk Lovtidend samme dag.
 26. Endringsforskriften trådte i kraft straks, med andre ord 13. mai 2019. Forskriften som ble endret, forskrift 22. februar 2018 nr. 253 om sammenslåing av Fosnes kommune, Namdalseid kommune og Namsos kommune til Namsos kommune, Trøndelag, trådte i kraft straks, dvs. 22. februar 2018. Men det kommer frem av § 1 at kommunesammenslåingen gjaldt fra 1. januar 2020, så det gir mening å regne navneendringen fra den tid også. Se ellers dokumentet Møtereferat 28. februar 2019. Innspill [fra samiske interesser] til kommuneplanens samfunnsdel for Namsos kommune 2020–2032 og NOU 2007:14 Samisk naturbruk og retts­-situasjon fra Hedmark til Troms – Bakgrunnsmateriale for Samerettsutvalget. Del 3. Samisk befolkning, bruk av naturen og ­rettighetsforhold i Nord-Trøndelag.
 27. Kgl.res. 10. desember 2004 nr. 1636 om endring av skrivemåten for tospråklige kommunenavn, Deatnu-Tana, Gáivuotna-Kåfjord, Guovdageaidnu-Kautokeino, Kárášjohka-Karasjok og Unjárga-Nesseby, Troms og Finnmark, kunngjort i Norsk Lovtidend 16. desember 2014. Det opprinnelige kommunenavnet, Nesseby kommune, ble endret til Unjargga-Nesseby kommune ved kgl.res. 26. mai 1989 nr. 331 om endring av Nesseby kommunes navn til Unjargga – Nesseby, Finnmark, kunngjort i Norsk Lovtidend avd. II 1989 nr. 5, 6. juni 1989. Det må jobbes med å finne ikrafttredelsesdatoen, da fylkesmannens ikrafttredelsesvedtak ikke ble kunngjort i Norsk Lovtidend.
 28. Kgl.res. 27. april 2018 nr. 629 om fastsettelse av samisk og kvensk navn på Nordreisa kommune, Troms, kunngjort i Norsk Lovtidend samme dag.
 29. Kgl.res. 6. juni 2003 om innføring av tre likestilte navneformer for Porsanger kommune (norsk, samisk og kvensk/finsk) ble aldri kunngjort i Norsk Lovtidend da redaksjonen aldri mottok vedtaket. Men vedtaket er oppgitt i «Offisielt fra statsråd 6. juni 2003» pkt. 7 Andre saker (Regjeringen.no), jf. også Kommunal- og regionaldepartementets pressemelding 6. juni 2003.
 30. Kgl.res. 16. februar 2024 nr. 270 om fastsetting av Raanen tjïelte som samisk navn på Rana kommune, kunngjort i Norsk Lovtidend 16. februar 2024.
 31. Den nominiative formen Rosse synes ikke å være offisielt vedtatt, jf. søk i Norgeskart.no. Tettstedet Røros derimot heter på sørsamisk Plaassja, jf. Stadnamn.kartverket.no. Se også stedsnavnskonsulent for sydsamisk Ole Henrik Maggas foreløpige «Tilråding til Sametinget om fire samiske navn i Røros kommunes»[sic] 29. november 2020.
 32. Kgl.res. 9. september 2022 nr. 1554 om fastsettelse av Rossen tjïelte som samisk navn på Røros kommune, kunngjort i Norsk Lovtidend 9. september 2022.
 33. Kgl.res. 13. juni 2014 nr. 757 om fastsetting av samisk navn på Røyrvik kommune, Nord-Trøndelag, kunngjort i Norsk Lovtidend 19. juni 2014.
 34. Kgl.res. 24. september 2010 nr. 1298 om samisk parallellnamn for Snåsa kommune, Nord-Trøndelag, kunngjort i Norsk Lovtidend 30. september 2010.
 35. Kgl.res. 28. april 2017 nr. 514 om fastsetting av samisk navn på Sortland kommune, Nordland, kunngjort i Norsk Lovtidend 2. mai 2017.
 36. Storfjord kommune valgte termen kunta for kommune, som er parallellnavn til komuuni, jf. Kvenskestedsnavn.no, sist besøkt 26. mars 2022. Det er opp til å kommunen å velge mellom termene, jf. Språkrådets tvitring 25. mars 2022 (1) og (2).
 37. Kgl.res. 7. mars 2014 nr. 263 om fastsetting av samisk og kvensk navn på Storfjord kommune, Troms, kunngjort i Norsk Lovtidend 13. mars 2014.
 38. Kgl.res. 16. februar 2024 nr. 273 om fastsetting av Fuoldá suohkan som samisk namn på Sørfold kommune], kunngjort i Norsk Lovtidend 16. februar 2024.
 39. Kgl.res. 10. desember 2004 nr. 1636 om endring av skrivemåten for tospråklige kommunenavn, Deatnu-Tana, Gáivuotna-Kåfjord, Guovdageaidnu-Kautokeino, Kárášjohka-Karasjok og Unjárga-Nesseby, Troms og Finnmark, kunngjort i Norsk Lovtidend 16. desember 2014. Det opprinnelige navnet på kommunen, Tana, ble endret til Deatnu-Tana kommune ved forskrift 29. mai 1992 nr. 416 om endring i kommunens navn fra Tana kommune til Deatnu-Tana kommune, Finnmark, kunngjort i Norsk Lovtidend avd. II 1992 nr. 4, 25. juni 1992. Forskriften trådte i kraft 1. september 1992, jf. ikrafttredelsesvedtak 6. august 1992 nr. 805, kunngjort i Norsk Lovtidend avd. II 1992 nr. 10, 9. desember 1992.
 40. Forskrift 30. oktober 2018 nr. 1633 om endring i forskrift om sammenslåing av Skånland kommune og Tjeldsund kommune til Tjeldsund kommune, Nordland og Troms, kunngjort i Norsk Lovtidend 31. oktober 2018.
 41. Forskriften trådte i kraft straks, men sammenslåingen av Tjeldsund og Skånland kommuner gjaldt fra 1. januar 2020, jf. forskrift 19. desember 2017 nr. 2180.
 42. Se Stadnamn.kartverket.no (sist besøkt 10. september 2022).
 43. Kgl.res. 9. september 2022 nr. 1555 om fastsettelse av Tråanten tjïelte som samisk navn på Trondheim kommune, kunngjort i Norsk Lovtidend 9. september 2022.

Litteratur

Se også

Eksterne lenker