Falch (Falkener) (slekt)

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk

Slekten Falch er en norsk slekt av antakelig nederlandsk avstamning som nedstammer fra Adrian Rotgertssøn (Falkener), borgermester i Trondheim mellom 1547 og 1594. Man kan med sikkerhet fastslå at han hadde seks sønner og en datter, men det kan ikke utelukkes at han også fikk flere barn. Hans sønnedatter, Margrete Petersdatter, var gift med lagmann i Trondhjem og Jemtland, Jacob Pedersøn († 1633). De hadde 14 barn og en tallrik etterslekt som for en stor del fører navnet Falch eller Falck. Den mest utbredte gren utgår fra sogneprest i Hemne, Melchior Jacobsøn (ca. 1590–1639).

Slektsoversikt

1. Adrian Rotgertssen Falkener (d. ca. 1595), borgermester og skipsreder i Trondheim. Gift før 1569 med Margrethe Pedersdatter (d. etter 1597).

 • 2a. Peter Adrianssen Falkener (1538–1569), gift med Gunhild Sevaldsdatter (død etter 1615).
  • 3a. Margrete Petersdatter (ca. 1556–1622), gift med lagmann i Trondheim og Jämtland len Jacob Pederssøn Ibsen (1536–1633).
   • 4. Adrian Jacobsen Falch (1597–1677).
  • 3b. Rotgert Petersen, (d. ca. 1620), borger i Trondheim.
 • 2b. Anne Adriansdatter Falkener (d. ca. 1595), gift 1 med kirkeverge i Bergen Gjert Borkartsen, gift 2 med kjøpmann og byfogd i Bergen Claus Miltzow.
 • 2c. Jens Adrianssen (d. 1567), døde av pest.
 • 2d. NN Adrianssen (d. 1567), døde av pest.
 • 2e. Rotgert «Richardus Adriani» Adrianssen (f. ca. 1542–d. e. 1597), sogneprest på Ørlandet.
 • 2f. Cornelius Adrianssen (d. 1572).
 • 2g. Michel Adrianssen Falkener, borger i Bergen, gift med NN Gottskalsdatter.
  • 3. Margrete Michelsdatter Falkener, gift 1601 med sogneprest i Skånevik Anders Jonssen (d. ca. 1639), for deres etterkommere se egen artikkel.
 • 2h. ? Wibike Adriansdatter.
 • 2i. ? Helvig Adriansdatter (død etter 1615), gift med fogd i Namdalen Hartvig Madssøn.
 • 2j. ? Johan Adrianssen, borger i Trondheim.

Forskning på slekten

Det har vært hevdet at slekta Falch skulle stamme fra en Jan van Valckenier, omkring 1500 bosatt i hansabyen Kampen i Heerlijkheid Overijssel, et område som på den tid var en av «De sytten nederlandske provinsene». Han skulle visstnok ha en sønn Laurens van Valckenier, død 1513 i Trondheim, som igjen skulle være far til Adrian Rotgertssøn (Falkener). En annen teori går ut på at en ellers ukjent Rockert van Valckenier må inn som mellomledd mellom Laurens og Adrian. Erik Lie påpeker at da verken Rockert eller Laurens kan påvises i kilder, må disse teoriene avvises. Gudrun Johnson Høibo, som skrev om slekta Falch i 1962, kunne heller ikke finne grunnlag for disse teoriene. Erik Lie holder det likevel for mest sannsynlig at Adrian Rotgertssøns «opprinnelsessted må søkes i det østnederlandske og vestnedersaksiske området». Som argumenter framfører han navnene Adrian og Rotgert, Adrians opprinnelige yrke (falkefenger) samt en familietradisjon

Slektsvåpen

Fra siste del av 1800-tallet har slektsmedlemmer brukt et slektsvåpen som heraldisk kan beskrives (blasoneres) slik: I blått skjold en flygeferdig sølv falk sittende på det midterste og høyeste av tre grønne trær. På hjelmen en flygeferdig falk sittende på et grønt tre. I slekten er også ført mange personlige våpen med falk i skjold og på hjelm, kombinert med andre figurer.[1]

Diskusjonsfora, nyhetsgrupper

Referanser

 1. Cappelen, Hans. Norske slektsvåpen, Oslo 1969 (2. opplag 1976), s. 93.

Litteratur

Eksterne lenker

Se også