Diskusjon:Liste over digitaliserte bygdebøker – Aust-Agder

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk

Moland

Administrasjonen har fått et innspill angående Moland. Selve kommunen Moland hadde en relativt kort historie (1962 til 1992), men tidligere, fra 1837, har det jo vært to herreder under navnene Austre Moland og Vestre Moland, som i dag er en del av andre kommuner, men med en nokså innfløkt kommunehistorikk bak seg. Det hadde vel vært mest fornuftig om vi beholdt den opprinnelige inndelingen i oversikten over Aust-Agder? Hvordan kan vi organisere dette bedre? Dag T. Hoelseth (diskusjon) 12. feb 2017 kl. 21:54 (CET)

Det er vanskelig å mene noe om dette uten å vite konkret hva innspillet går ut på og hva som er problemet. Generelt: Til lags åt alle kan ingen gjera ...;-)--Espen Tjernshaugen (diskusjon) 13. feb 2017 kl. 12:34 (CET)
Vi kan vel generelt mene noe om å følge 1837-inndelingen, hvis man ikke i særtilfeller kommer frem til at noe annet er en bedre løsning? Bygdeboken for Austre Moland dekker vel mer enn det snevre Moland kommune (1962 til 1992)? Kan sende deg kopi av e-postene vi har fått.Dag T. Hoelseth (diskusjon) 13. feb 2017 kl. 12:56 (CET)
Vel, dette er første gangen jeg har fått vite om en praksis om å følge 1837-inndelingen og har derfor ingen opparbeidet mening om det. Har mottatt e-posten, dette er ikke en problemstilling som er unik, dette går igjen veldig mange steder hvor det i tid og rom er overlappende bygder, grender, sogn, herreder og kommuner - og det finnes en god del særtilfeller. To kriterier som etter min mening bør være viktig er: At man som bruker av boklistene enkelt finner den boka man leter etter, og at når nye boklenker skal legges inn så bør dette kunne skje uten først å bruke lang tid på forundersøkelser. Ellers er det jo fritt frem for den som vil å gjøre forbedringer og forandringer. Mitt forslag blir da: Gjør det som virker mest fornuftig og hensiktsmessig i hvert enkelt tilfelle, listeinnholdet vil alltid være dynamisk og kreve forandringer etterhvert. Hva dette vil medføre her har jeg ikke satt meg ordentlig inn i.--Espen Tjernshaugen (diskusjon) 13. feb 2017 kl. 13:53 (CET)
Er ikke uenig i det du kommenterer. Det er generelt vanskelig å følge 1837-inndelingen konsekvent (og det er ikke noe vi har brukt som mal hittil), men lurer på om det ville vært en idé i dette tilfellet. Uansett bra med en diskusjon. Dag T. Hoelseth (diskusjon) 13. feb 2017 kl. 14:00 (CET)
Da oppretter jeg "Austre Moland" og "Vestre Moland" nå slik at vi får et oppsett, men lenkeoverføringer må jeg ta seinere om ikke noen andre føler seg kallet til det.--Espen Tjernshaugen (diskusjon) 13. feb 2017 kl. 15:20 (CET)
Takk skal du ha! Jeg kan ev. ta det tirsdag kveld. Dag T. Hoelseth (diskusjon) 13. feb 2017 kl. 15:35 (CET)
Flott, det kan også hende at jeg får sett på det før det. Men skal vi uansett beholde "Moland" som en samlesekk for "Austre" og "Vestre" og det som ev. ikke passer inn under disse?--Espen Tjernshaugen (diskusjon) 13. feb 2017 kl. 15:44 (CET)
Godt spørsmål. Kommunehistorikken er som sagt nokså kompleks. Men sånn jeg forstår det er det lite av gamle Vestre Moland som endte opp i den kortlivede Moland kommune. Nå tenker jeg mest høyt, jeg uttaler meg ikke skråsikkert om denne delen av Aust-Agder. Andre må gjerne melde seg på i diskusjonen. Foreløbig konklusjon: Hvis det finnes litteratur på Bokhylla som spesifikt omhandler Moland 1962–1992, så må selvsagt Moland ha et eget avsnitt. :-) Dag T. Hoelseth (diskusjon) 13. feb 2017 kl. 21:08 (CET)