D/S Obj

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk

D/S Obj var et norsk dampskip som i november 1917 ble senket av en tysk ubåt på vei fra Arkhangelsk i Russland til Halifax i Nova Scotia, Canada. Skipet bestod av et mannskap på 24 og hadde 1 passasjer om bord.

Om skipet

Ifølge basen Sjøhistorie[1] ble skipet bygget på Fredrikstad Mek. Verksted og stod ferdig i mars 1917. Skipet hadde en bruttotonnasje på 1829. Skipet seilte først under rederiet Lifjeld (Harald Grieg Martens) med hjemmehavn Bergen, men skiftet navn til D/S Obj med hjemmehavn Kristiania, og seilte under A/S Kara (Thor Thoresen, jr.).

Forliset

I basen Sjøhistorie[2] står det at skipet ble torpedert 7. november 1917 av den tysk ubåten U-46 (Oberleutnant zur See Leo Hillebrand) på reise fra Arkhangelsk til Halifax i Nova Scotia, Canada.[3]

I sjøforklaringen fra høsten 1918[4] stod det om den siste farten og forliset:

«Skibet avgik fra Archangel den 4de november 1917 med endel last bestaaende av ca. 1300 ton potaske i fustager og 525 ton bunkers samt en del rekvisiter, saaledes at dødvegten antagelig androg til ca. 2000 tons. Skibet bar beregnet at laste 3000 ton nedlastet til lastemerket. Mandskapet bestod av 24 mand og 1 passager.

Skibet avgik under konvoi og med indstruktioner fra det britiske admiralitet om den rute det skulde følge. Saavidt skjønnes forlot «Obj» konvoien ved Svyatoi Nos ved mundingen av Hvitehavet, og har antegelig forlat konvoien og fortsat reisen ifølge den av admiralitetet beordrede rute. Senere har man intet hørt om eller fra skibet og dets besætning, hvorfor skibet maa ansees forlist og mandskapet omkommet.

Før skibet ankom til Archangel hade det været paa grund i Matachkinstrædet, Novaja Zemlia, hvor endel av ladningen oplossedes, og hvor skibet atter kom flot og derefter opgav reisen til Jenisei og gikk til Archangel.»

I Norsk Handels og Sjøfartstidende 4. april 1918 stod det at «Skibet, som tilhørte Dampskibsaktieselskapet Kara, der disponeres av skibsreder Thor Thoresen jr., var tidsbefragtet av Sibiriakompaniet og hadde inde en mindre ladning stykgods.»[5]

Mannskapsliste

 • Kaptein N.J. Nielsen, Kristiania.[6]
 • 1. styrmann Sverre Mehn, Bergen.
 • 2. styrmann Christian Larsen, Berger i Jarlsberg.
 • Båtsmann Sigurd Andersen, Moss.
 • Matros Thomas E. Kristiansen, Fredrikstad.
 • Matros Konrad E. Kristiansen, Kvæfjord.
 • Matros Karl K. Steffens, Kristiania.
 • Matros Emil Jansen, Kristiania.
 • Matros Karl Johan Amundsen, Moss.[7]
 • Lettmatros Birger Lund, ukjent hjemsted.
 • Telegrafist Roman Duna, Amerika [USA].
 • Purser Elliot T. Coalidge [sp?], Amerika [USA].
 • Stuert Kristoffer Ingebrigtsen Waage, Bergen.[8]
 • Kokk Gustaf Anderson, ukjent hjemsted.
 • Messegutt John H.R. Olsen, Fredrikstad.
 • 1. maskinist Jørgen M. Henriksen, Bergen.[9]
 • 2. maskinist Hans A. Hagen, Fredrikstad.
 • Assistent Bernhard Sunde, Bergen.
 • Donkeymann Niils Lindstrøm [sp?], ukjent hjemsted.
 • Fyrbøter Reidar E. Pedersen, Fredrikstad.
 • Fyrbøter Thorvald Svendsen, Moss.
 • Fyrbøter Hartvig Eklund, Moss.[10]
 • Lemper Hjalmar Lethonen, ukjent hjemsted.
 • Lemper Kalle Parkonen, ukjent hjemsted.

Passasjer

Den omtalte passasjeren må ha vært Hjalmar Lied, 22 år gammel, bror av konsul Jonas Lied. Ifølge en notis i Nordlandsposten skulle han reise med skipet til New York for å overta en stilling på Sibiria-selskapets amerikanske kontor.[11]

Referanser

 1. S/S Obj (Sjohistorie.no), sist besøkt 3. september 2020.
 2. S/S Obj (Sjohistorie.no), sist besøkt 3. september 2020.
 3. I Norges Handels og Sjøfartstidende 4. april 1918 nr. 86, s. 3, stod det at skipet var på vei til New York, men her legges sjøforklaringen til grunn, se lenke. Flere dødsannonser som kommer opp ved søk på «Obj» i Nettbiblioteket viser til New York. Det kan være at skipet skulle til New York etter Halifax.
 4. «Beretning Kristiania 17de september og 18de oktober 1918, udarbeidet av undertegnede skibsinspektør [Emil Wettergreen] i østenfjeldske distrikt», jf. basen Sjøhistorie), sist besøkt 3. september 2020.
 5. Norges Handels og Sjøfartstidende 4. april 1918 nr. 86, s. 3.
 6. Mannskapslisten var blant annet gjengitt i Norges Handels og Sjøfartstidende 4. april 1918 nr. 86, s. 3. Opprinnelig stavemåte er korrigert.
 7. Fullstendig fornavn jf. dødsannonsen i Moss Socialdemokrat 5. juni 1918 nr. 42, s. 4.
 8. Navnet stavet Kristoffer J. Waage i Norges Handels og Sjøfartstidende, Kristoffer Ingebrigtsen Waage i dødsannonsen i Bergens Annonce-Tidende 13. desember 1918 nr. 285, s. 3.
 9. Se Mund (slekt). Kognatisk gren.
 10. Fornavnet stavet Hartvik i Norges Handels og Sjøfartstidende, Hartvig i dødsannonsen i Moss Socialdemokrat 1. juni 1918 nr. 41, s. 2.
 11. Nordlandsposten 16. april 1918 nr. 57, s. 4.