Bygsel

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk

Bygsel: Leiglendingar betalte ein relativt stor førstebygsel (ved forordn. 1684 sett til 10 rd pr. skippund skyld). Tredjeårstake (landboveitsel, landbohold) vart lovleg i 1561 (etter Kristian IVs lov 1604 ein gamal dalar pr. skippund). Vidare årleg landskyld etter det som stod i skattematrikkelen. Da landskylda sto fast, la (særleg dei private) godseigarane på førstebygsel og tredjeårstake, for å følgje med i prisauken på jord.[1]

Referanser

  1. Lund, Kjell T. Han far. Prestehistorie og bygdeliv. Vang i Valdres, Vang Historielag, 1997. Ordliste v/statsarkivar Anders Frøholm.