Norwegian immigrants to the United States. A biographical directory, 1825–1850. Vol. 5, 1850

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Den utskrivbare versjonen støttes ikke lenger eller har rendringsfeil. Oppdater eventuelle bokmerker i nettleseren din og bruk nettleserens standard utskriftsfunksjon i stedet.
TittelNorwegian immigrants to the
United States. A biographical directory,
1825–1850. Vol. 5, 1850
Forfatter(e)Naeseth, Gerhard B.
BidragsyterHedberg, Blaine
Naeseth Library
UtgivelsesstedOslo
Årstall2008
SideantallXI, 491 s.
SpråkEngelsk
NoterNaeseth, Gerhard B. Norwegian immigrants
to the United States. [G.B. Naeseth], Madison, Wis.,
1993–2008
BibliotekkatalogOria

Professor i historie og førstebibliotekar Gerhard B. Naeseth (1913–1994)[1] ga ut Norwegian immigrants to the United States. A biographical directory, 1825–1850. Vol. 5, 1850[2] i Madison, Wis. 2008.

Bind fem av det omfattende verket inneholder biografiene til de nesten 4 000 nordmennene som emigrerte til Amerika året 1850. Biografiene er ordnet kronologisk etter dato for skipenes ankomst. Det finnes dessuten register over siste kjente bosted. I neste avdeling finnes 739 emigranter funnet i andre kilder.

Bindet har et fornavnsregister. Anmelderen etterlyste en bedre innholdsfortegnelse, og anførte at boken mangler en liste over fartøyene. Det angis ikke hvor i Norge immigrantene kom fra. Et nytt bind var planlagt for årene 1850–1865.

Omtaler og anmeldelser

Are S. Gustavsen anmeldte Norwegian immigrants to the United States. A biographical directory, 1825–1850. Vol. 5, 1850 i Genealogen 2009.[3]

«Den kjente forsker på norsk-amerikansk immigrasjon til USA, professor Gerhard B. Naeseth gikk bort for over 15 år siden (10. juni 1994). Like fullt blir hans arbeid med å gjøre tilgjengelig informasjon om de tidligste norske innvandrere til USA ført videre.

Nylig utgitt fra Norwegian American Genealogical Center and Naeseth Library, foreligger nå det femte bind i serien «Norwegian immigrants», som inneholder kortbiografier over nesten 4000 immigranter som ankom i 1850. Tidligere har følgende bind utkommet:

  1. 1825– 1843 (3800 immigranter), 1993
  2. 1844–1846 (4600), 1997
  3. 1847–1848 (3100), 2000
  4. 1849 (3450), 2004

Det er Naeseths mangeårige medarbeider Blaine Hedberg som i løpet av de siste 15 år har jobbet med å ferdigstille Naeseths drøm om å lage et biografisk verk over norske utvandrere 1825–1850. Således er verket nå fullført. Likevel kan det hende at arbeidet vil få sin fortsettelse. Ifølge Dan F. Huebner, «chairman» for utgiveren, har flere interesserte på begge sider av Atlanteren tatt til orde for å videreføre verket til også å gjelde årene 1850–1865.

Hva får man så med bind fem? De 491 sidene er fyllt med fakta. 4064 biografiske oppslag er sortert kronologisk gjennom året 1850, alt etter hvilket skip som er ankommet. Det hele begynner med: Swan, Capt. William White, landed at Boston from Gotenburg and Fayal on January 15, 1850. One Norwegian Passanger. 1. M. Gehrken [M. Gehrken, 24, m, merchant], born ca. 1826.

Oversikten sortert på skip slutter med «Sophie», et skip som seilte fra Trondheim (og Levanger) 25. oktober 1850 på vei mot San Fransisco. Slik gikk det ikke, da skipet ved ankomst i Rio de Janeiro ble ansett for å være for dårlig. Kapteinen nektet å seile videre. Der og da bestemte 74 av skipets 106 passasjerer seg for å slå seg ned i Brasil isteden. Dog døde mange av tyfus, mens de øvrige enten returnerte til Norge eller reiste videre til gullgraverbyer i California. Opplysninger om dette skipet kommer fra Jostein Molde i Trondheim, da det ikke finnes noen bevarte passasjerlister.

Med dette er 3215 av immigrantene for 1850 behørig biografert av Hedberg/Naeseth. Siste del av boken er viet de 739 som ifølge andre kilder er opplyst å ha utvandret i 1850 uten at man fullt ut har klart å identifisere alle ytterligere. Noen er gjenfunnet og beskrevet svært godt, mens andre er blitt stående igjen som kun et navn i en rekke. Således med bokens sist omtalte person: «4064 – Christian Larsen, born ca. 1825. Emigrated from Ås, Ak, to CA», hvor kilden er « --Ås, Ak, Norway, Church records.». Dermed er han i alle fall nevnt og forhåpentligvis ikke glemt.

At Hedberg og den avdøde Naeseth har utført et voldsomt arbeid, er det ingen tvil om. En liten titt på bibliografien viser at det har vært flyttet på mang en stein i forsøket på å få til en så komplett som mulig oversikt over norske immigranter for den angjeldende perioden. Bibliografien er for øvrig først sortert på bøkenes titler (s. 319ff) og dernest på forfatter (side 332ff). Jammen er det ikke satt av litt plass for en oversikt over amerikanskutgitte «Family Histories» (s. 329–331).

Enhver som har beskjeftiget seg med slikt arbeid vet at det imidlertid ikke er mulig å få til et uttømmende verk. Til dette er det alt for mange mulige feilkilder. Det har samtidig liten hensikt å lete etter mulige feil. Her får de interesserte heller melde fra til utgiver etter hvert som trykkfeil, faktafeil og/eller utelatelser skulle melde seg. Det bør jo åpne seg en mulighet for et supplementsbind etter hvert, hvor rettelser og tillegg kan komme med.

Så til anvendbarheten: Boken er brukbar! Altså også i den praktiske betydningen. På side 338 finner vi et «First name index», som fra side 415 lar seg supplere av et «Last Residemce [sic!] Index» som fyller resten av boken.

Hva som imidlertid savnes, er en bedre innholdsfortegelse og litt enkel statistikk. Hva med å utstyre boken med en liste over de fartøyer og passasjerlister som er benyttet. Samtidig kunne man ha gjort en enkel statistikk på hvor i Norge de ulike immigranter kom fra i året 1850.

Mulig har man tenkt som slik, at dette får komme når serien er komplett til 1865, men siden det første delmålet nå er oppnådd, altså utgivelse frem til 1850, kunne det ha gjort seg med et kapittel eller med noen analytiske føringer og sammenligninger med årene før og etter 1850.

For den rent slektsinteresserte, vil dette fortone seg som helt sekundært, da selve nytteverdien ligger i å kunne få oversikt over de norske immigrantene for år 1850. Dette er i seg selv gull verd, også for året etter gullfunnet i California. Skal man bestille boken, slipper man dog å tære på egne gullreserver. Ved hjelp av nettadressen , og et internasjonalt kredittkort, kan man skaffe seg bind fem for $ 55 eller rett og slett alle fem utgitte bind for $ 245. Forsendelse kommer som vanlig i tillegg.

Jeg ser frem til at Hedberg og hans medhjelpere fortsetter Naesets arbeid med å kartlegge våre norsk-amerikanere og ønsker lykke til med forberedelsene for årene 1850–1865. Dette er en kjempejobb, men fullt ut overkommelig gitt den kompetanse og iherdighet som gir seg til syne ved herværende utgivelse. Are S. Gustavsen»

Referanser

  1. Gerhard Brandt Naeseth (Wikipedia).
  2. Naeseth, Gerhard B. Norwegian immigrants to the United States. A biographical directory, 1825–1850. Vol. 5, 1850. GB Naeseth, Madison, Wis., 2008.
  3. Gustavsen, Are S. «Arven etter Naeseth fortsatt levende», Genealogen, hefte 2, 2009, s. 69–70.

Litteratur

  • Naeseth, Gerhard B. mfl. (2008). Norwegian immigrants to the United States. A biographical directory, 1825–1850. Vol. 5, 1850. G.B. Naeseth –  XI, 491 s.

Se også