Norwegian immigrants to the United States. A biographical dictionary, 1825–1850. Vol. I, 1825–1843

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk
TittelNorwegian immigrants to the United States.
A biographical directory, 1825–1850.
Vol. I, 1825–1843
Forfatter(e)Naeseth, Gerhard B.
BidragsyterHedberg, Blaine
Vesterheim Norwegian-American Museum
UtgiverThe Anundsen Publishing Company
UtgivelsesstedMadison Wisc.
Årstall1993
SideantallXII, 390 s.
SpråkEngelsk
BibliotekkatalogOria

Professor i historie og førstebibliotekar Gerhard B. Naeseth (1913–1994)[1] ga ut Norwegian immigrants to the United States. A biographical directory, 1825–1850. Vol. I, 1825–1843[2] i Madison Wisc. 1993.

Verket ble utgitt i 5 bind mellom 1993 og 2008. Det første bindet tar for seg de første norske immigrantene i perioden 1825–1843. Forfatteren undersøkte skipslister, folketellinger og kirkebøker og gjennomgikk aviser og dagbøker. De 1851 immigrantene fikk sine biografier i bind 1. I kilderegisteret finner man at de først og fremst kom fra Telemark og Numedal. Forfatteren har gjort et omfattende arbeid, og verket har stor verdi.

Omtaler og anmeldelser

Lokalhistoriker og førstebibliotekar Gunnar Christie Wasberg (1923–2015)[3] anmeldte Norwegian immigrants to the United States. A biographical directory, 1825–1850. Vol. I, 1825–1843 i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift 1993–94[4]

«Gerhard B. Naeseth var i en menneskealder historieprofessor ved University of Wisconsin, Madison, og samtidig førstebibliotekar ved Universitetsbiblioteket, The Memorial Library. Hans hovedinteresse gjelder innvandringen fra de skandinaviske land.

Vi vet at USA har et større antall personer av hel eller delvis norsk herkomst enn vårt lands samlede befolkning idag, så dette er ingen uvesentlig sektor av vår historie. Bosetningen i USA ble nyere tids landnåm. Madison er et av sentrene for studiet, særlig av slektshistorien, konsentrert om Vesterheim Genealogical Center, et resultat av Dr. Naeseths initiativ og enorme arbeidskraft.

Siden han vendte hjem fra annen verdenskrig, har Naeseth konsentrert sine studier i et biografisk registreringsarbeid om de norske emigranter til USA, 1825–1850. I første bind har han nådd frem til 1843. Her har han tatt for seg skip for skip, folketellinger og kirkebøker, besøkt Norge. gjennomgått aviser og dagbøker og vært rundt på kirkegårder. Kildene han har benyttet, redegjør han for i innledningen. Bare den som selv, i beskjeden målestokk, har vært borti denslags arbeid, vet hvilket slit som ligger bak. Dette gjelder ikke minst selve redigeringen av det overveldende antall opplysninger.

Etter 1843 vil de følgende bind omfatte 1844–1846, 1847–1848, 1849 og 1850. dvs. at verket i alt blir på fem bind. Materialet forteller hvordan innvandringen skjøt fart nettopp på 1840-tallet, slik at det på slutten blir nødvendig med et bind for hvert år.

To personer er tatt med fra tiden før 1825: Kleng Pedersen Hesthammer (Cleng Peerson), den første av alle, i 1821, og Andreas Knutsen Stangeland, i 1824. De har fått sine biografier, på linje med de øvrige 1851 personer som er omtalt i 1. bind.

I det grundige kilderegister kan vi finne ut hvorfra innvandrerne stammet i Norge. Innlandsbygdene er sterkt representert. Dette gjelder fremfor alt Telemark, og dessuten Numedal, med store kvoter fra Flesberg og Rollag. Arbeider av dette slag innbyr ikke til sensasjonsoppslag, til gjengjeld vil de ha et evig liv. Gerhard B. Naeseth har levert et verk ingen lokal- og slektshistoriker kan unnvære, og med en selvfølgelig plass i større og mindre biblioteker. Gunnar Christie Wasberg»

Referanser

  1. Gerhard Brandt Naeseth (Wikipedia)
  2. Naeseth, Gerhard B. Norwegian immigrants to the United States. A biographical directory, 1825–1850. Vol. I, 1825–1843 , Madison Wisc., 1993.
  3. Gunnar Christie Wasberg (Wikipedia).
  4. Wasberg, Gerhard B.: «Gerhard B. Naeseth. Norwegian immigrants to the United States. A biographical directory, 1825–1850. Vol. I, 1825–1843», NST, bind 34, 1993–94, s. 209–210.

Se også

Litteratur

  • Naeseth, Gerhard B. (1993). Norwegian immigrants to the United States. A biographical directory, 1825–1850. Vol. I, 1825–1843. The Anundsen Publishing Company, Madison, Wisc. –  XII, 390 s.