Wiel (slekt)

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk
Segl ført av mads Jensen Wiel (d. 1652)

Slekten Wiel er en norsk handelsslekt fra Strømsø. Toller og rådmann i Stege Jens Madsen Wiel (d. 1652) var gift med Anne Nielsdatter (d. 1673) (som i sitt 2. ekteskap med Giort Rasmussen Træskomager (d. 1655) ble stammor til den dansk-norske adelige slekten Treschow). Jens Madsen Wiel var far til kjøpmann på Strømsø Mads Jensen Wiel (1643–1716) som fikk sønnen kjøpmann på Strømsø Mads Madsen Wiel (1702–1757). Han ble far til kanselliråd og eier av Berby gård Truels Madsen Wiel (1744–1807) som fikk sønnen kommerseråd Johannes Arbo Wiel til Berby (1782–1836). Hans var far til trelasthandler Truls Wiel (1822–1880).[1]

Segl og våpen

«Det [...] gjengivne Segl førtes af Mads Jensen Wiel og findes hyppigt under hans Navnetræk i Contributionsregnskaberne for Strømsø omkring 1680-årene.

Af hans Sønner førte Lagmand Truels Wiel og Foged Iver Wiel noget afvigende Segl.

Lagmanden førte et kløvet Skjold, hvis høire Halvdel var tverdelt; i øverste Felt en syvoddet Stjerne, i nederste to Bølger, den venstre Halvdel var Faderens Mærke; paa Hjelmen en syvoddet Stjerne.

Fogeden førte ligeledes et kløvet Skjold, hvis høire Halvdel var tverdelt; i øverste felt en mod Høire vendt Fugl, i nederste en Sparre, omgivet af tre Kugler; venstre Halvdel bar det samme Mærke som Faderens og Lagmandens. Paa Hjelmen en mod Høire vendt Fugl.»[2]

Referanser

  1. Norske Slægter 1912, s. 257.
  2. Haagen Krog Steffens: Slægten Wiel paa Strømsø og Fredrikshald, Kristiania 1903, før tittelside.

Litteratur