Wegner (fra Königsberg) (slekt)

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk
Frogner Hovedgård på Wegners tid, malt av I.C. Dahl 1842

Wegner er en norsk slekt som stammer fra generalkonsul, godseier, verkseier og trelasthandler (Jacob) Benjamin Wegner (f. 1795 i Königsberg, død 1864 på Ladegårdsøen i Norge), som i 1823 flyttet til Norge fra Berlin etter å ha kjøpt Blaafarveværket på vegne av et tysk-engelsk konsortium. Han var Blaafarveværkets generaldirektør og en av etterhvert to eiere frem til 1848 (sammen med bankieren Wilhelm Christian Benecke Baron von Gröditzberg), og eide i tillegg halve Hassel Jernværk, i overkant av en tredjedel av Hafslund hovedgård og eide Frogner Hovedgård. Han ble gift 15. mai 1824 i Nikolaikirken i Hamburg med Henriette Seyler (født 1805 i Blankenese i Hamburg, død 1875 i Christiania), som tilhørte en hanseatfamilie i Hamburg og var datter av medeier og leder for den velkjente forretningsbanken Joh. Berenberg, Gossler & Co. (verdens nest eldste bank) og president for Hamburgs Commerz-Deputation Ludwig E. Seyler (1758–1836) og Anna Henriette Gossler (1771–1836). Hennes besteforeldre på morssiden var bankieren Johann Hinrich Gossler (1738–1790) og Elisabeth Berenberg (1749–1822), Berenberg-familiens siste medlem og eneste arving til Berenberg Bank. På farssiden var Henriette Seylers besteforeldre den sveitsiske forretningsmannen og teaterlederen Abel Seyler (1730–1800) og 1. ektefelle Sophie Elisabeth Andreae (d. 1764) (han var gift i 2. ekteskap med skuespillerinnen Friederike Sophie Seyler, som bl.a. skrev syngespillet Hüon und Amande som librettoen til Tryllefløyten i stor grad er basert på). I Hamburg var medlemmer av familiene Berenberg og Gossler medlemmer av senatet fra 1735 frem til opphevelsen av hanseatenes (og adelens) politiske privilegier i 1919. Henriette Seylers forfedre kom fra Antwerpen til Hamburg og grunnla Berenberg Bank i 1590. Henriette Seyler var bl.a. kusine til Hamburgs førsteborgermester (statsoverhode) Hermann Gossler (d. 1877) og farens søster Sophie var gift med dikteren Johann Anton Leisewitz. Henriette Seyler tilhørte svært kjente patrisierslekter fra Hamburg og Basel, men lite er kjent om Benjamin Wegners opprinnelse i Königsberg. Faren skal ha dødd ung og moren blitt gift på nytt med en skipsreder med navnet Gutzeit.

Familien Wegner var bosatt på Fossum hovedgård i Modum til 1836 og på Frogner Hovedgård i Aker til 1848, senere i Christiania. På «Utsikten» i Frognerparken står det bl.a. en paviljong Henriette fikk i bryllupsgave av Benjamin Wegner, og som ble flyttet fra Modum til Frogner rundt 1840. Benjamin Wegner omformet det tidligere barokke parkanlegget til romantisk landskapspark slik Frognerparken fremstår i dag. I det økonomiske kriseåret 1848 gikk Blaafarveværket konkurs og familien solgte Frogner Hovedgård, bortsett fra Frognerseteren og Frognerseterskogen. Familiens gjenstående eiendom av betydning var deretter eierandelen i Hafslund hovedgård som omfattet skoger i flere fylker og et av Norges største sagbruk, og familien drev siden en betydelig trelasthandel. Frognerseteren ble solgt til Thomas Heftye i 1864.

Benjamin og Henriette var foreldre til

  • Byfogd Johann Ludwig Wegner (f. 1830), gift med Blanca Bretteville, datter av statsminister Christian Zetlitz Bretteville
  • Trelasthandler Heinrich Benjamin Wegner (f. 1833), gift med Henriette Vibe, datter av professor Frederik Ludvig Vibe
  • Elisabeth Sophie Dorothea Henriette Wegner (1838–1906) gift med oberst Hans Jacob Nørregaard
  • Anna Henriette Wegner (1841–1918) gift med cand.theol. Bernhard Cathrinus Paus
  • Høyesterettsadvokat (fra 1875) George Mygind Wegner (1847–1881), ugift og død 34 år gammel (oppkalt etter George Mygind, som var britisk konsul i Christiania fra 1832 til sin død i 1844).

Den nålevende slekten i mannslinjen stammer fra Heinrich Benjamin Wegner. Han var bl.a. far til politimester Jacob Benjamin Wegner (1868–1949), farfar til sorenskriver i Halden Rolf Benjamin Wegner (1898–1986) og oldefar til politimester Rolf B(enjamin) Wegner (f. 1940) og tingrettsdommer Jens-Sveinung Wegner (f. 1948).

Sophie Wegner var bl.a. mor til den internasjonalt kjente krigskorrespondenten, kaptein Benjamin Wegner Nørregaard, som bl.a. var arbeidsminister i provinsen Tientsin i Kina i den provisoriske regjering 1900–1903, og til høyesterettsadvokat Harald Nørregaard, som i 1893 etablerte det som nå er Advokatfirmaet Hjort. Henriette Wegner var bl.a. mor til president i Norges Røde Kors Nikolai Nissen Paus og direktør i Norsk Arbeidsgiverforening George Wegner Paus.

Litteratur

  • Rolf B. Wegner (f. 1898): Familien Wegner (Oslo, 1967).
  • Rolf B. Wegner (f. 1940): Oldefar Heinrich Wegner forteller, 2010.
  • Rolf B. Wegner (f. 1940): Wegner-slektens virksomhet ved Glomma, 2011.