Viketun (slekt)

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk

Slekten Viketun stammer fra Louis Vik (Wiig) Olsen (1906–1982), Laksevåg, som i 1944 fikk Justisdepartementets bevilling til å anta slektsnavnet Viketun for seg og sin familie.

Navnebevilling

Justisdepartementet ga 14. januar 1944 lege Louis Vik Olsen, Laksevåg «bevilling til å anta navnet Viketun som slektsnavn istedenfor Olsen og til å sløyfe fornavnet Vik».[1]

I søknaden om navnebevilling datert 5. november 1943 skriver advokat August Hanselmann (1905–1992)[2] til Justisdepartementet ved Fylkesmannen i Bergen: «På vegne av lege Louis Vik Olsen og hustru tillater jeg mig herved å andra om at familien omfattende mann, hustru og 2 barn (2 gutter) får forandret sitt familienavn således at det for fremtiden kan bli Viketun. […] Navnet Viketun som familien ønsker å oppta som familienavn er så vidt vites ikke anvendt på gårder eller gårdsnavner [sic] i Norge. Heller ikke vites navnet benyttet av nogen familier. Se skrivelse av 1.nov. [sic] d.å. fra statsarkivet i bergen [sic]. Navnet Viketun er norsk. Det er laget helt vilkårlig og har ikke nogen forbindelse med sted eller annen person. Man har beholdt Vik i Vik Olsen og satt endelsen tun til. […] Når man her ønsker å skifte navn, skyldes det at man vil komme bort fra Olsennavnet.»[3]

Saksbehandleren i Justisdepartementet skriver i en merknad at «Sökeren er 37 år gl., gift. Hustruen samtykker. 2 barn 5 år og 4 mndr.gl. Tilfredsstillende attest. Gebyr betalt.» Videre bemerker saksbehandleren at Viketun eller Viktun ikke kunne ses å være i bruk. Det var opprinnelig ikke søkt om sløyfing av Vik foran Viketun, men det ble senere – og før bevillingen ble gitt – bekreftet at fornavnet skulle droppes. Det ble ellers vist til at Vik, som søkeren skrev Wiig, var morens pikenavn.[4]

Kort om slekten

Louis Wiig Olsen,[5] lege, antok navnet Viketun i 1944, f. Ålesund 17. mai 1906,[6],[7],[8],[9] d. 18. november 1982,[10],[11] sønn av trearbeider Karl Johan Olsen, Moss landsogn[12],[13] og Anna Jensine, f. Wiig, fra Ålesund;[14] g. Byfogden i Oslo 20. juli 1936[15],[16] Randi Liv Monsen, f. Strømmen, Årstad (nå Bergen) 18. oktober 1912,[17],[18],[19],[20] i årene 1917–1920 bosatt i Brooklyn, New York, USA[21] d. Soltun aldershjem, Bergen 30. juni 2002,[22],[23] datter av maskinist Rikholdt Monsen (Skjoldal),[24] Haus[25] og Lovise Berkvam, Sogndal.[26] 3 barn, hvorav det siste ble født etter at navnebevillingen ble gitt.[27]

Ved utgangen av 2018 var det 20 bærere av navnet Viketun, jf. Statistisk sentralbyrås navnestatistikk.[28]

Diskusjonsfora, nyhetsgrupper

Referanser

 1. Riksarkivet, Justisdepartementet, 3. sivilkontor G, serie Hb, eske 262, jnr. 3320/1954, se tråden #184132 Louis Viketun - navneendring (tema opprettet 4. april 2013 i Digitalarkivets forum Spør Arkivverket), innlegg #2, hvor navnebevillingen er vedlagt. Selve navnesaken hadde jnr. 11152/1943. Jf. også kunngjøringen i Fritt Folk 18. januar 1944, delen «Offentlige kunngjøringer», s. 3 (søkeresultat Bokhylla.no 19. juni 2019). Jf. også Møre og Romsdal fylke, Ålesund i Ålesund, Ministerialbok nr. 529A06 (1894-1906), Fødte og døpte 1906, Side 294, nr. 190.
 2. Disnorge.no/gravminner, id. 4894895.
 3. Brev fra advokat August Hanselmann til Fylkesmannen i Bergen, Riksarkivet, Justisdepartementet, 3. sivilkontor G, serie Hb, eske 262, jnr. 3320/1954.
 4. Riksarkivet, Justisdepartementet, 3. sivilkontor G, serie Hb, eske 262, jnr. 3320/1954.
 5. Fornavnet skrevet Vik i 1944, men Wiig ved dåpen i 1906, jf. Møre og Romsdal fylke, Ålesund i Ålesund, Ministerialbok nr. 529A06 (1894-1906), Fødte og døpte 1906, Side 294, nr. 190. Navnet dog stavet Viik i klokkerboken, mens morens navn var oppgitt å være Vik, se Møre og Romsdal fylke, Ålesund i Ålesund, Klokkerbok nr. 529C05 (1897-1908), Fødte og døpte 1906, Side 224, nr. 190. Navnet stort sett stavet Wiik i diverse folketellinger, se øvrige noter.
 6. Møre og Romsdal fylke, Ålesund i Ålesund, Ministerialbok nr. 529A06 (1894-1906), Fødte og døpte 1906, Side 294, nr. 190.
 7. Folketelling 1910 for 1247 Askøy herred (Louis Wiik Olsen).
 8. Kommunal folketelling 1922 for Bergen kjøpstad (Louis Wiik Olsen).
 9. Valgmanntall 1934 for kommunevalg i Bergen (Louis Wiik Olsen).
 10. Dødsannonse i Bergens Tidende 22. november 1982, s. 20 (søkeresultat Bokhylla.no 19. juni 2019).
 11. Disnorge.no/gravminner, id. 4362787. Gravlagt på Nygård kirkegård, Bergen, gravnr. 18-12-3.
 12. Folketelling 1910 for 1247 Askøy herred (Karl J. Olsen, trævarefabrikarbeider).
 13. Kommunal folketelling 1922 for Bergen kjøpstad (Karl Johan Olsen).
 14. Folketelling 1910 for 1247 Askøy herred (Anna Olsen).
 15. Kunngjøring av lysning i Norsk Kundgjørelsestidende 16. juni 1936, s. 2 (søkeresultat Bokhylla.no 19. juni 2019). Lysningen utferdiget av Byfogden i Bergen
 16. Oslo fylke, Oslo, Vigselsbok (borgerlig) (1936-1936), Protokollside, Side 72b-73a.
 17. Bergen fylke, Årstad i Årstad, Klokkerbok nr. A 3 (1912-1921), Fødte og døpte 1912, Side 6, nr. 82.
 18. Riksarkivet, Justisdepartementet, 3. sivilkontor G, serie Hb, eske 262, jnr. 3320/1954.
 19. Emigranter over Bergen 1874-1930 (Randi Liv Monsen, reiste med sin mor i 1917).
 20. Kommunal folketelling 1922 for Bergen kjøpstad (Randi Liv Monsen).
 21. Kommunal folketelling 1922 for Bergen kjøpstad.
 22. Dødsannonse i Bergens Tidende 2. juli 2002, s. 23 (søkeresultat Bokhylla.no 19. juni 2019.
 23. Disnorge.no/gravminner, id. 4362786. Gravlagt på Nygård kirkegård, Bergen, gravnr. 18-12-2.
 24. Kalt Rikard Monsen Skjoldal i Oslo fylke, Oslo, Vigselsbok (borgerlig) (1936-1936), Protokollside, Side 72b-73a.
 25. Folketelling 1910 for 1280 Årstad herred (Rikholdt Monsen).
 26. Folketelling 1910 for 1280 Årstad herred (Lovise Monsen).
 27. Lid, Jon. Studentene fra 1927, Oslo, 1952, s. 482.
 28. Ssb.no/navn, siden sist oppdatert 23. januar 2019.

Litteratur