Thaulow (slekt)

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk

Stamfar for slekten Thaulow (I) skal være kjøpmann i Vejle Find Bertelsen (ca. 1500–1560) som var av islandsk herkomst. Hans sønn, fogd Ivar Findsøn (ca. 1530–1600), var far til prost og sogneprest til Taulov herr Bartholdus Ivari (ca. 1560–1626). Av hans sønner ble rådmann Poul Berthelsen (f. 1595) stamfar til den nå utdødde danske adelsætten Poulson, mens herr Henrik Berthelsen (1598–1632) etterfulgte faren som sogneprest til Taulov og ble far til prost og sogneprest til Ringkøbing herr Berthel Henriksen (1625–1664) som antok slektsnavnet Thaulow. Han var far til auksjonsdirektør og sorenskriver Henrik Berthelsen Thaulow (ca. 1655–ca. 1725), og fra hans eldste sønn, fogd og generalveimester Hans Henrik Thaulow (1692–1757), nedstammer den norske slekten Thaulow.[1]

Slekten Thaulow (II) er en gammel Kristianiaslekt. Lagmann og kanselliråd Andreas Hansen på Kubberød ved Moss var gift med generalveimester Hans Henrik Thaulows (se ovenfor) datter Anne Thaulow (f. 1725). De hadde flere barn som antok forskjellige navn som slektsnavn, og den eldste sønnen, sogneprest og prost til Gausdal Hans Henrik Thaulow (1754–1823), tok morens navn. Hans sønn fra 2. ekteskap, prost og sogneprest til Hjelmeland Johan Gottlieb Thaulow (1797–1858), var far til overrettssakfører Jan Greve Thaulow (1837–1877).[2]

Arkiv

Referanser

  1. Norske Slægter 1915, s. 224.
  2. Norske Slægter 1915, s. 226–227.

Litteratur

Generelt

  • Aubert, L.M.B. En gammel Jurist-Slægt, Norsk Retstidende 1891, s. 233–258 (Rt-1891-233) (Thaulow I). For referanse til særtrykket, se Oria.
  • Juell, F.O. Den Thaulowske Families Slægtsregister. (Thaulow I)
  • Norske Slægter 1915, s. 224–229.

Enkeltpersoner

  • Ingebretsen, Svein. «Johan Fredrik (Fritz) Thaulow (1804–1890) – en betydelig personlighet i Sandefjord på 1800-tallet», Kulturminner 10.5 Våren 2020.
  • Ingebretsen, Svein. «Heinrich Arnold Thaulow (1808–1894). Balneologiens far i Norge», Kulturminner 10.5 Våren 2021.

Eksterne lenker

  • Thaulow (Store Norske Leksikon/Snl.no).
  • Thaulow (Wikipedia, bokmål).