Syssel

Et syssel (av norr. sýsla) var et forvaltningsområde ledet av en sysselmann. Ordningen ble trolig innført av kong Sverre, og var i bruk fra siste del av 1100-tallet til 1307.<ref name="syssel">Wikipedia: Syssel</ref>

Sysselordningen fortrengte ordninga med lendmenn og årmenn, og sysselmannen stod som kongens fremste representant i området der de ivaretok de fleste offentlige forvaltningsoppgaver innenfor retts-, påtale- og politivesen, skatte- og bøteinnkreving samt militærvesen.<ref name="syssel"></ref>

I byene hadde sysselmannen en underlagt fehirde til hjelp i finansforvaltningen. På bygdene fikk vi et system med bondelensmenn som lokale representanter for sysselmannen.

Fram mot 1660 ble sysselordningen gradvis erstattet av et system med Len, styrt av lensmenn eller lensherrer.

Referanser

<references/>