Stapnes (slekt)

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Bildet viser to av gårdstuna på Stapnes. Fotograf: Rasmus S. Johnsen, 1902.

Stapnes er en norsk bondeslekt som stammer fra gården Stapnes i Dalane utenfor Egersund. Gården har vært i familien siden Oluf, som ble nevnt som bruker på Stapnes i 1563. Gården ligger ut mot havgapet og de som bodde der har i flere generasjoner jobbet som loser i tillegg til gårdsdriften. To av hans 5-tippoldebarn bosatte seg på hver sin Grastveit-gård og deres etterkommere har derfor slektsnavnet Grastveit.

Slektsoversikt

 • 1. Oluf «Ole» på Stapnes (nevnt 1563), bruker av gården Stapnes.[1]
 • 2. Lauritz «Lars» Olsson Stapnes (ca. 1575–ca. 1632), bruker av gården Stapnes, lagrettemann og kirkeverge.[2][3][4]
 • 3a. Helge Larsson Stapnes (ca. 1593–1680), bruker av gården Stapnes.[5][6][7][8]
  • 4a. Lauritz «Lars» Helgesson Stapnes (ca. 1631–1692), bruker av gården Stapnes, gift med Guri Olsdotter.[9][10][11][12]
   • 5. Gunhild Larsdotter Stapnes (1668–1749), arvet gården Stapnes. Gift 1693 med Anders Omundsson Østre Barstad (1670–1741), sønn av Omund Olsson Østre Barstad (f. 1643) og Siri Rasmusdotter.[13][14]
    • 6a. Omund Andersen Stapnes (f. 1703), gift 1733 med Berthe Ellingsdatter Puntervoll (1715–1763), datter av Elling Henriksen Veshovde (1672–1732) og Anna Nilsdatter Puntervoll (ca. 1670–1746).[15]
     • 7. Ole Omundsen Puntervoll (1746–1825), gift med sin kusine Gunhild Endresdatter Stapnes (1746–1821), datter av Endre Andersen Stapnes (1710–1778) og Kirsten Helgesdatter Svanes (1719–1763).[16]
      • 8. Anders Olsen Puntervoll (f. 1792), skomaker. Gift 1811 med Inger Tønnesdatter Puntervoll (1792–1815), datter av Tønnes Olsen Puntervold (f. 1761) og Inger Anbjørnsdatter Melhus (1761–1829). Gift 1816 med Ingeborg Marie Nilsdatter Kydland (f. 1795), datter av Nils Jensen (f. 1751) og Ingeborg Jonsdatter Kydland (f. 1763).[17]
       • 9. Anna Maria Andersdatter Vatnemo (f. 1833), gift 1852 med sin tremenning bonde, fisker og los Christian Larsen Stapnes (1822–1913).[18]
    • 6b. Endre Andersen Stapnes (1710–1778), bruker av gården Stapnes. Gift 1739 med Kirsten Helgesdatter Svanes (1719–1763), datter av Helge Toresson Svanes (1684–1749) og Siri Didriksdotter Hovland (1679–1737).[19][20][21]
     • 7a. Gunhild Endresdatter Stapnes (1746–1821), gift 1776 med sin fetter Ole Omundsen Puntervoll (1746–1825), sønn av Omund Andersen Stapnes (f. 1703) og Berthe Ellingsdatter Puntervoll (1715–1763).
     • 7b. Claus Benjamin Endresen Stapnes (1752–1824), bonde og los på Stapnes. Gift 1777 med Anne Guria Larsdatter Skåra (1755–1811), datter av Lars Omundsen Indre Mydland (1733–1762) og Guri Tolleivsdatter Håland (Skåra), d.y.[22][23][24]
      • 8. Lars Clausen Stapnes (1780–1860), bonde og los på Stapnes. Gift 1806 med Malene Sivertsdatter Svanes (1784–1877), datter av bonde og los Sivert Taraldsen Svanes (1754–1840) og Guri Olsdatter Grastveit (1756–1840).[25]
       • 9a. Endre Larsen Stapnes (f. 1808), los og gårdbruker på Stapnes, gift 1830 med Malene Jansdatter Mong (f. 1808).
        • 10a. Lars Endresen Stapnes (f. 1832).
        • 10b. Anne Malene Endresdatter Stapnes (f. 1836).
        • 10c. Mikolina Endresdatter Stapnes (f. 1838), gift 1861 med styrmann i Egersund Mikael Salvesen Berentsen (f. 1837), sønn av Berent Simonsen Svanes (1795–1874) og Guri Malene Salvesdatter (1800–1883).[26]
        • 10d. Elen Gurie Endresdatter Stapnes (f. 1847).
       • 9b. Sivert Larsen Stapnes (1810–1884), gift med Maren Helene Helgesdatter Grastveit (1813–1877), datter av Helge Endresen Grastveit (f. 1762) og Marie Hoskuldsdatter Steinberg (f. 1769). (For deres etterkommere se egen artikkel.)
       • 9c. Ane Gurie Larsdatter Stapnes (f. 1812).
       • 9d. Ole Tobias Larsen Grastveit (f. 1813).
       • 9e. Lars Larsen Grastveit (f. 1817).
       • 9f. Christian Larsen Stapnes (1822–1913). Bonde, fisker og los på Grastveit. Gift 1848 med Johanne Bertine Johannesdatter Hadland (1830–1853). Gift 1852 med sin tremenning Anna Maria Andersdatter Vatnemo (f. 1833) Datter av skomaker Anders Olsen Puntervold (f. 1792) og Ingeborg Marie Nilsdatter Kydland (f. 1795).[27](For deres etterkommere se egen artikkel.)
       • 9f. Malene Larsdatter Grastveit (f. 1827).
   • 5b. Ågot Larsdatter Stapnes (f. 1678).
   • 5c. Kirsten Larsdatter Stapnes (f. 1687).
  • 4b. Anders Helgesson Stapnes (1641–1713).[28][29][30],[31]
  • 4c. Tore Helgesson Stapnes.
 • 3b. NN Larsdotter Stapnes (d. ca 1687), gift med Peder Åsulfsson Tothammer (f. 1616)[32]

Referanser

 1. Lensregnskap Bergenhus len 1563-1568: Jeren og Dalerne, Egersundtz schipreidet, 1563. Oluff po Stapnæs, 1 daler
 2. Skattemanntall: 1602-1628
 3. Rettergangsmateriale: Rogaland fylke, Jæren og Dalane sorenskriveri, Tingbok BA 9 , 1625-1626, Lauritz Stapnæs.
 4. Haavar Grastveit: Grastveit-permen: Forfedre i 12 generasjoner, side 20.
 5. Koppskatten: Egersund sogn, 1645.Hellie Laur.sonn, Stæbnes.
 6. Fogdens manntall: Egersund sogn, 1664. Hell.e, Stapnees, 61 år
 7. Sogneprestenes manntall: Egersund sogn, 1664. Helje Lauritzön, Stapnæs
 8. Haavar Grastveit: Grastveit-permen: Forfedre i 12 generasjoner, side 20.
 9. Fogdens manntall: Egersund sogn, 1664. Lauritz, 31 år, Stapneez.
 10. Sogneprestenes manntall: Egersund sogn, 1664. Lauritz Heljesön, Stapnæs.
 11. Skifteprotokoll: Jæren og Dalane Sorenskriveri, 1672-1693. Skiftet etter: Lauridz Stapnæs, 24 September 1692.
 12. Haavar Grastveit: Grastveit-permen: Forfedre i 12 generasjoner, side 14.
 13. Haavar Grastveit: Grastveit-permen: Forfedre i 12 generasjoner, side 9.
 14. Stein Norem Wisted: Ættesoge for Sokndal, Østre Barstad, gnr 64.
 15. Haavar Grastveit: Grastveit-permen: Forfedre i 12 generasjoner, side 10.
 16. Haavar Grastveit: Grastveit-permen: Forfedre i 12 generasjoner, side 4.
 17. Haavar Grastveit: Grastveit-permen: Forfedre i 12 generasjoner, side 3, 5.
 18. Haavar Grastveit: Grastveit-permen: Forfedre i 12 generasjoner, side 2.
 19. Døpte: Egersund kirke, 1710.
 20. Sjeleregister: Egersund sogn, 1758.
 21. Haavar Grastveit: Grastveit-permen: Forfedre i 12 generasjoner, side 6.
 22. Døpte: Egersund kirke, 1752.
 23. Sjeleregister: Egersund sogn, 1758.
 24. Skifter Jæren og Dalane 1761-1763: Skiftet etter Laers Aamundsen, 15 Februar 1764.
 25. Haavar Grastveit: Grastveit-permen: Forfedre i 12 generasjoner, side 3–4.
 26. Folketelling: Eigersund prestegjeld
 27. Haavar Grastveit: Grastveit-permen: Forfedre i 12 generasjoner, side 2–3.
 28. Drengemanntallet: Jæren og Dalane, 1659. Anders Helgesen, 18 år, Stapnes.
 29. Fogdens manntall: Egersund sogn, 1664. Anders Heliezen, 22 år, Stapneez.
 30. Sogneprestenes manntall: Egersund sogn, 1664. Anders Heljesön, Stapnæs.
 31. Skifteprotokoll: Jæren og Dalane Sorenskriveri, 1708-1714. Skiftet etter: Anders Stabnæs, 24 November 1713.
 32. Stein Norem Wisted: Ættesoge for Sokndal, Hauge, gnr 55.

Litteratur

Se også