Slektshistoriewiki:Artikler foreslått slettet

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk

Dette er en oversikt over artikler som foreslås slettet. Dette gjelder artikler som ikke er i overensstemmelse med wikiens målsetting – wikien skal i utgangspunktet ha en norsk tilkobling – eller som vanskelig lar seg oppdatere og vedlikeholde på en tilfredsstillende måte. Noen av artiklene stammer fra oppstartsfasen i 2012 og de første årene da wikien ennå ikke helt hadde «funnet formen». Det åpnes for diskusjon for hvert forslag på diskusjonssiden. Administrasjonen vil merke artikkelhenvisningen når endelig beslutning er tatt. Da vil man også for ettertiden kunne vite hvorfor en artikkel er blitt fjernet. Alle brukere inviteres til å komme med forslag etter oppskriften gitt nedenfor (lenke til artikkel og kort forklaring på hvorfor man mener at artikkelen bør slettes). De som er enig eller uenig kommenterer på diskusjonssiden. Diskusjonen bør være åpen ca. én måned før avgjørelsen tas.

Foreslått slettet

Se diskusjonssiden for Hemsen-artikkelen. Dato for forslag: 12. oktober 2019.

Slettet

Ingen norsk tilknytning. Det gis rom for å omtale italienske slektsbøker, men da bør det være en eksplisitt norsk kobling i slektsoversiktene. Dato for forslag: 2. juni 2018. Slettet 7. august 2018.
Blir for omfattende å oppdatere. Det vil være mer hensiktsmessig å lage særskilte artikler for de slektsbøkene som har norsk kobling. Dato for forslag: 2. juni 2018. Slettet 7. august 2018.
Blir for omfattende å oppdatere. Det vil være mer hensiktsmessig å lage særskilte artikler for de slektsbøkene som har norsk kobling. Dato for forslag: 2. juni 2018. Slettet 7. august 2018.
Blir for omfattende å oppdatere. Det vil være mer hensiktsmessig å lage særskilte artikler for de slektsbøkene som har norsk kobling. Dato for forslag: 2. juni 2018. Slettet 7. august 2018.