Slekter i Gol. Tidsrommet 1600–1971 (bok)

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk
Slekter i Gol (bokomslag).jpg
TittelSlekter i Gol. Tidsrommet 1600–1971
Forfatter(e)Guro Hoftun Narum
UtgiverPrivat
UtgivelsesstedGol
Årstall1971
Sideantall197
SpråkNorsk (bokmål)
NoterIll.
BibliotekkatalogOria

Boken Slekter i Gol. Tidsrommet 1600–1971 ble utgitt privat av Guro Hoftun Narum i 1971. En revidert utgave ble publisert i 1979,[1] da referert til som del 1, ettersom Narum tre år tidligere hadde utgitt Slekter i Gol. 2. Et tillegg og en fortsettelse.[2]

Informasjon om boken fra baksiden

På baksiden står det at «Denne boken som her foreligger bygger på et møysommelig og mangeårig forskningsarbeid, og er i første rekke konsentrert om slekter som har sitt utspring på gårdene i Herad i Gol. Men det er i virkeligheten blitt noe langt mer enn en vanlig slektshistorie. Det er en "slektskrønike" som også gir interessante glimt av mennesker, liv og arbeid i en fremgangsrik bygd gjennom mer en [sic!] 350 år.»

Innholdsfortegnelse

Kapittelnavn Sidetall Slektsartikkel
Forord 5
Innledning 7
Litt om Gol i gammel tid 11
    Tyngsler og tunge bører 11
    Lærdalsturer og handel med lærdølene 12
    På marked i Drammen, Oslo og Kongsberg 13
    Skreppehandlere 15
    Nye boligforhold 15
    Tiende og skatter 16
    Gudedyrkelsen 16
    Gol stavkirke 18
    Tiden etter Svartedauen 19
    Kår og kårfolk 20
    Gårddeling og eie-steder 21
    Nødsår og ville tider 22
    Husmannsplasser og husmenn 25
    Drikk og slagsmål i eldre tid 26
    Udyr, jakt og fiske 27
    Burgange og tyveri 29
    Legdefolk 31
    Tjenere, "løse personer" og arbeidsløs ungdom 31
    Utflytting og utvandring 33
    Asle K. Heslas samlinger av gamle ting 38
Herad i Gol. Glimt fra bondelivet på sletta i Herad omkring 1600-tallet 44
    De største gårdene i Herad fra gammel tid 44
    Frøsager-Haftorn-ættene 45
    Finnesgaarden i Herad, nå Hagen 47
    Mer om storbøndene i Herad 49
    Landskyld og løbel 54
    Storbøndene på Haftorn 54
En ny slektsinnblanding på flere av de største gårdene i Gol 57
    Colbjørn Olsen Gulsvig Haftorn og Christi Guttormsd. Læsteberg 57
    Colbjørn og Christi Haftorns barn og svigerbarn 58
    Etterkommere av Christi og Colbjørn Gulsvig Haftorn 60
    Barn til Ole Olsen Hesla Roe og Sigrid Olsdatter Narum 65
    Mine besteforeldre, Guro Roe og Nils Frøsager Haftorns etterkommere 69
    Noe om Guri Amundslie Frøsagers slekt 91
    Frøsager blir delt i to Frøsager-gårder 95
    Etterkommere av Christi og Colbjørn Gulsvig Haftorn 95
    Hvordan en mindre gård Haftorn blir til 127
    Erik Eriksen Frøsager. Slektstavle fra 1604–1971 131
    Heradgårdene i dag 141
    Gården Narum i Gol 142
Fra strid til fordragelighet 171
Byggevirksomhet gjennom 25 år 176
Sluttrefleksjon 178
Tillegg – Utklipp og biografier 180

De aktuelle biografiene dreier seg om forfatterens bestefar Nils Olsen Frøsager Haftorn (s. 180–181), faren Ole N. Hoftun d. eldre (s. 181–182), Nils Olsen Hoftun (s. 183), Erik Olsen Hoftun (s. 184), ingeniør og misjonær Odd Hoftun (s. 185–187), Nils O. Eiklid søndre (s. 188–189), lektor Olav Eiklid (s. 189), Per P. Hagen (s. 190–192), prost Ole Narum (s. 192–193), ektemannen Ola O. Narum (s. 193–195) og E.B. Eidsgaard (s. 195).

To av underkapitlene har identiske overskrifter. Underkapitlet som starter på side 60 dreier seg om Guttorm Colbjørnsen Haftorn søndre (øvre) (1754–1812) og hustru Barbro Knudsdatter Haftorn nordre (nedre) (1763–1834), mens underkapitlet som starter på side 95 gjelder Halgrim Colbjørnsen Ruud, Nes, f, 1757.

Bokens kilder

Her gjengis kildene slik det står oppført i boken s. 196:

  • Hallvard Svello. Boka om Gol. 2 bind.
  • Olav Lofthus: En del etterlatt stoff, utlånt ved Halvor J. Bakken.
  • O.K. Opsahl: Slektsbøker.
  • Terje Østro: Noe stoff.
  • John Hesla: Hans slekt.
  • O. Rimeslaatten: Gol Sparebank 75 år.
  • Stoff fra "Hallingen" i Amerika, fra "Hallingdølen", "Drammens Tidende og Buskeruds Blad" og "Fremtiden".

«Så har jeg fått stoff muntlig og skriftlig fra enkeltpersoner. Telefonen har jeg benyttet svært meget for å få opplysninger og for å korrigere stoff.»

Angående noter, så skriver forfatteren på side 197: «Jeg begynte å lage register, men måtte gi det opp fordi det er et mylder av navn i boka. Så fant jeg ut en langt enklere måte å ordne dette på: Nedenfor her og på neste side kan skrives navn på personer som har spesiell interesse for deg. Først kommer da navnet ditt og navn på dine nærmeste.»

Så følger to sider med en linjert tabell med kolonneoverskriftene «Navn» og «Sidetall».

Forfatteren skriver ellers på samme side at «Enkelte personer er tatt med på to eller flere steder, f.eks. når mannen hører til én slekt, og kona hører til en annen.»

Om forfatteren

Passbilde av Guro Hoftun Narum, 1941–1942..

Guro Hoftun Narum, f. Gol 16. februar 1889,[3] d. 26. desember 1980,[4] var datter av Ole Nilsen Hoftun og Sigrid Eriksdatter.[5] På baksiden av boken står det at hun gjennom en mannsalder «har levd et rikt og aktivt liv som lærerinne i Gol. Hennes pedagogiske ideer og erfaring har også nedfelt seg i lærebøker (Regne! Regne, for 1.–3. klasse, Aschehoug 1942).» Hun beskrives ellers som en ildsjel på mange områder og var svært oppdatt av sosiale og kulturelle spørsmål. Hun var blant annet en ivrig talskvinne for bedre kosthold og helsevern. «Bygdas ve og vel har alltid ligget henne på hjertet, noe som kom til uttrykk i de legatene som hun og hennes mann, poståpner Ola Narum, opprettet i 1968.»

Foruten slektsbøkene om Gol har hun også utgitt Livet i en fjellbygd omkring århundreskiftet (1965)[6], En fjellbygd i framgang. Liv og virksomhet i Gol 1900–1967 (1967)[7] samt Helse, hus, eiendom og penger. 1. Helse, hus, eiendom og penger, samt en liten kokebok for uøvde og øvde (1974)[8] og Helse, hus, eiendom og penger. 2. Helse, hus, eiendom og penger, og litt om hagebruk og safting og sylting (1978).[9]

Guro Hoftun Narum ble i 1969 hedret med Kongens fortjenstmedalje.

Referanser