Rolv Møll (1926–1952)

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk
Rolv Møll
Rolv Møll
Født15. mars 1926
FødselsstedHolum
Død9. juli 1952
DødsstedNord-Korea
EktefelleRosy Moll, f. Ryerson (1924–1976)
FarAndreas Osmundsen Møll (1872–1957)
MorKristine Tørresdatter Møll, f. Vatne (1883–1951)
YrkeGårdsarbeider, korporal
NasjonalitetNorsk
SpråkNorsk, engelsk

Rolv Møll (Moll), f. Holum 15. mars 1926, d. Nord-Korea 9. juli 1952, var en norsk utvandrer og korporal som tjenestegjorde i USAs hær og ble drept under kamphandling i Nord-Korea i 1952. Rolv var yngste av 12 barn til gårdbruker Andreas Osmundsen Møll (1872–1957) og Barbro Kristine Møll, f. Vatne (1883–1951), og ble ved juletider 1951 gift med norskamerikanske Rosy Ryerson (1924–1976).[1]

Oppvekst og utvandring

Lindland skole i Holum hvor Rolv Møll begynte i 1933. Rolv er avbildet som nr. 3 fra venstre i første rekke.
Lindland skole i Holum.
Bryllupsbilde av Rolv og Rosy Møll (Moll) julen 1951.

Rolv Møll var født og oppvokst på Øvre Møll (Øvste-Møll), gnr. 130, bnr. 6, i Holum i dagens Mandal kommune. Faren Andreas Osmundsen Møll (1872–1957) overtok gården av sin bror Lars Osmundsen (1854–1927) i 1919.[2] Årstallet for overtagelsen forklarer hvorfor de 8 eldste søsknene var født på Sodeland, mens broren Torbjørn var den første av søsknene som ble født på Øvre Møll, nærmere bestemt 25. juni 1919.[3] Rolvs bror Tørres (1912–1992) overtok gården i 1949 for kr 35 000 samt bruksrett til 1/2 setehus mv., grunnbokført 24. mars 1949.[4] Eldstesønnen til Tørres overtok bruket ved årsskiftet 1977/1978.[5] Også de to andre sønnene bygde hus på eiendommen.[6] Den eldste broren Osmund (1907–1959) ble også gårdbruker. Han overtok i 1939 bnr. 3 på Øvre Møll etter farens eldre bror Tobias Osmundsen Møll (1864–1940).[7]

Rolv har ikke satt så mange spor etter seg i arkiver og trykte kilder. Kirkeboken med informasjon om konfirmasjonen ca. 1941 er ennå ikke tilgjengelig. Men han gikk på Lindland skole, for det finnes et skolebilde av ham med to av søsknene tatt i 1933–1934. De eldste søsknene hadde gått på Monen skole.[8] En gjennomgang av skoleprotokollene for Lindland skole i Interkommunalt arkiv for Vest-Agder vil nok kunne gi flere detaljer om Rolvs skolegang.[9] I forbindelse med militærtreningen i USA forteller Nordisk Tidende at Rolv gikk ut av Mandal gymnasium i juni 1947.[10] Det må nødvendigvis bety at han etter barneskolen på Lindland gikk på framhaldsskolen i Holum. Denne holdt til i ulike lokaler opp gjennom årene, men synes å ha holdt til i Kjørkestua like ved Holum kirke da Rolv var elev der.[11] Hvorfor han gikk ut av gymnaset 2 år etter det som var vanlig alder er foreløbig ukjent.

Rolv var ellers aktiv i idrett, både på skolen og i Holum Idrettslag. I Fædrelandsvennen[12] kan man nemlig lese at det i oktober 1946 ble arrangert skolemesterskap for «de høyere skoler» på idrettsplassen i Kristiansand, med deltagere fra Kristiansand, Mandal og Flekkefjord, men av ukjent grunn ingen fra Farsund og Hornnes. Katedralen var best både i friidrett og fotball, fortelles det. Kristiansand fikk 157 poeng, mens Mandal måtte nøye seg med 91. I resultatlisten for de over 20 år, som dog ikke kom med i poengberegningen, finner man at Rolv Møll fikk 2. plass i høyde (155 cm), bak Thv. Thommesen fra Kristiansand (165 cm). I mars samme år deltok for øvrig Rolv i et skirenn arrangert av Holum Idrettslag. Det var konkurranser både i langrenn og hopp, og Agder Tidend kunne fortelle at Rolv fikk 6. plass med 99,0 poeng i klasse A. Videre at broren Klaus vant klasse B med 135 poeng.[13] Hoppbakken som idrettslaget benyttet lå på Kaddeland og het Persheia.[14] Tilskuerne kunne bivåne hopp opp mot 40 meter. Bakken har nå grodd helt igjen. Det hører med til historien at to av Rolvs brødre, Osmund og Leif, ble medlem av idrettslagets første styre i 1936.[15] En mer metodisk gjennomgang av lokalavisen Lindesnes vil antagelig føre til ytterligere informasjon om Rolv Mølls deltagelse i idrett.

I nekrologen i Nordisk Tidende står det at «Han fikk en god utdannelse i hjemlandet og tjenestegjorde i Tysklandsbrigaden.»[16] Hva utdannelsen innebar utover avsluttet artium, kommer ikke frem. Da han i 1950 reise til USA for å søke lykken der, var han oppført i emigrasjonsprotokollen som «gårdsarbeider».[17] Han var den tredje av søsknene som hadde reist til USA. Leif var sjømann, giftet seg i 1943[18] og ble amerikanske statsborger året etter,[19] mens Torbjørn reiste over sammen med kona Kristin i 1948.[20],[21]

Rolv reiste fra Kristiansand om bord på Stavangerfjord 2. mai 1950».[22] og ankom New York 10 dager senere.[23] Adressen oppført i passasjerlisten var 4103, 7th Avenue, Brooklyn, som ligger i nærheten av Sunset Park.[24] Dermed kom han for sent til å bli registrert i folketellingen det året, som fant sted 1. april.[25] Vi vet derfor foreløbig ikke hva han foretok seg i Brooklyn før han startet sin militære trening ved Fort Dix, New Jersey 3. august 1951. Men i løpet av den korte tiden i USA rakk han å gifte seg med Rosy Ryerson, som var født i New York, men hadde foreldre fra Kvinesdal.[26] Rolv og Rosy må ha møtt hverandre hjemme i Norge, for i september 1949 ble forlovelsen annonsert – to ganger tilogmed – i avisen Sørlandet: «Forlovet: [...] – Rosi Reiersen, Sandnes pr. Stavanger, f.t. New York og herr Rolv Møll, Holum.» Det er nemlig ingenting som tyder på at Rolv hadde vært i USA før 1950. I stedet reiste han altså over for å slutte seg til Rosy.[27] Rolv og Rosy giftet seg ved juletider 1951 og var bosatt i 742, 43rd Street[28] i Brooklyn.[29] også dette i nærheten av Sunset Park.[30] Det kan hende at de møttes i kirken. Nekrologen i Nordisk Tidende kan nemlig fortelle at «Rolv ble medlem av Ungdomsforeningen i 66. Street Kirken og vant seg venner i hele menigheten. Han var en avgjort kristen, og hans lyse, frimodige kristentro satte dype merker etter seg den tid han gikk iblant oss. Hans brev fra fronten vitnet alltid om den gleden han hadde i Gud.» Videre skrev signaturen «A.S.» at «Det er ufattelig at Rolv ikke skal komme tilbake til oss igjen, så vital og så full av inspirasjon som han var, men vi tror at Mesteren har en mening med at hans livsdag skulle bli så kort. Hans rike og lyse sinn står for oss som en glorie om hans minne.»[31] Kirken ble på folkemunne kalt «66. Street Kirken» («66th Street Church»), formelt var navnet Den Norske Evangeliske Frikirke, i dag First Evangelical Free Church og ligger den gang som nå på hjørnet mellom 6th Avenue og 66 Street der Brooklyn-bydelene Sunset Park og Bay Ridge møtes.[32] Kirken er ikke lenger så dominert av nordmenn og norskamerikanere som før og de første par tiårene etter 2. verdenskrig, men har fortsatt et norsk leserom.[33]

Militærtjeneste i USA og deltagelse i Koreakrigen

Korean War Veterans Memorial, Washington (D.C.), USA.

Møll startet militærtreningen i den amerikanske hæren i august 1951.[34] I Nordisk Tidende 22. mai 1952[35] under overskriften «Completes Leadership Course At Fort Dix Army School» fortelles det at «PFC Rolv Moll» var uteksaminert fra Fort Dix Army School i New Jersey etter 8 ukers lederkurs arrangert av 26th Field Artillery Battalion som stod under 9th Infantry Division Artillery. I artikkelen kan man lese at Møll under første fase av kurset mottok klasseromsundervisning i kartlesing, våpenlære, kompass, lederskapspsykologi og tilhørende emner. De siste tre ukene ble tilbrakt i feltet der han utviklet sine instruksjonsevne og lærte seg lederansvar under simulerte krigshandlinger. Artikkelen hadde kanskje ligget på vent en stund, for ifølge nekrologen ble han sendt til Korea 3. april 1952.[36] Der tjenestegjorde han som korporal og «lett infanterist» («light weapons infantryman») i 35. infanteriregiment, 25th Division (25th Infantry (Tropic Lighting) Division).[37] Den 9. juli 1952 ble Møll drept «in combat» i Nord-Korea.[38] Han ble dermed en av de ytterst få norske statsborgere som ble drept under strid i Koreakrigen.[39] Det har foreløbig ikke lykkes å finne nærmere detaljer om dødsfallet.

Under overskriften «Norsk Brooklyn-gutt falt i Korea» skrev Nordisk Tidende 7. august 1952[40] at «Det tunge budskap nådde oss for en stund siden at Rolv Møll falt i Korea 9. juli». Etter detaljer om militærtreningen og reisen til Korea i april 1952 skrev avisen videre: «Og så kom plutselig det tunge budskapet til familien at Rolv var falt. Ved juletider ble han gift med Miss Rosy Ryerson, 742 – 43. Street, Brooklyn, og vi føler dypt med henne som så plutselig fikk det kortvarige men lykkelige ekteskap så brutalt avbrutt. Rolf var den yngste av tolv søsken, og hans gamle far, Andreas O. Møll, lever enda på hjemstedet ved Mandal. To av hans brødre er her i Amerika.»

Dødsfallet ble også omtalt i norsk presse. Fædrelandsvennen skrev 19. juli 1952,[41] ti dager etter at Rolv ble drept, under overskriften «Holumgutt falt i Korea-krigen» at «Til familien i Holum er kommet det sørgelige budskap at Rolv Møll er falt i krigen i Korea. [...] For et par år siden reiste han til Amerika og ble for kort tid siden sendt til Korea. Han ble 26 år gammel. Den fjerne krigs elendighet har med dette brakt sorg og savn også til Holum. Den falne var i alle måter et hederlig og prektig ungt menneske.»

I bygdeboken for Holum, som ble utgitt i 1977, stod det kun om Rolv Møll at han var «død i Koreakrigen» uten å gi flere detaljer.[42]. Men senest i 2002 ble han nevnt i spalten «For 50 år siden» i Fædrelandsvennen. Der stod det at «En norsk Korea-soldat, den 26 år gamle korporal Rolf Møll, som falt i kamp 9. juli, skal begraves i New York. Møll, som var fra Holum, hadde vært i USA i 2 år da han ble innkalt til militærtjeneste. Han etterlater seg hustru, far og søsken i Norge.» Helt presis var ikke notisen, da Rolv startet sin militære trening i august 1951. Notisen var ellers nærmest identisk med NTB-meldingen i Fædrelandsvennen 50 år i forveien.[43]

Bisettelse og gravsted

Gravminnet til Rolv og Rosy Møll (Moll), Green-Wood Cemetery, Brooklyn, New York.

Rolv Mølls båre kom til Brooklyn fredag 5. september 1952.[44] I forkant av minnegudstjenesten om kvelden samme dag i 66. Street-kirken skrev Nordisk Tidende blant annet at «Unge Møll hadde mange venner her og spesielt innen Den Norske Evangeliske Frikirke i 66. Street, hvor han også var et skattet medlem av ungdomsforeningen».

Pastor Michael Aas og pastor Harry Ewans, henholdsvis norsk- og engelsktalende prester i frikirken, forrettet under minnehøytideligheten. Kisten var lukket med militærluen på kistelokket.[45] Deltagelsen var ifølge Nordisk Tidende[46] usedvanlig stor. Videre stod det at «Kisten stod oppe ved alterringen dekket av det amerikanske flagg og flankert av et hav av de skjønneste blomster. Etter orgelpreludium av kirkens organits [sic!] Rolf Reinertsen, leste formannen i Ungdomsforeningen, Andrew Skarstein en av Davids salmer og holdt en vakker minnetale over avdøde som han stadig hadde stått i brevforbinnelse [sic!] med den tid Møll tjenestegjorde i Korea. Pastor Michael Aas, menighetens prest, talte deretter ut fra Johs. evang. 17. kap., 24. v., som lyder slik: «Fader, jeg vil at hvor jeg er, der skal også de du har gitt meg, være hos meg for at de skal se min herlighet som du har gitt meg, forli [sic!] du har elsket meg før verdens grunnvold [sic!] ble lagt.[»] Erling Hansen sang meget vakkert to sanger akkompagnert på orgelet av organist Reinertsen. Begravelsen fant sted lørdag formiddag på Green-Wood gravlund under full militær honnør.» Fædrelandsvennen hadde også en kort NTB-melding i forkant av begravelsen.[47]

Enken Rosy giftet seg aldri om igjen. Hun utdannet seg til sykepleier og ble etter hvert hovedsykepleier ved Bay Ridge Medical Center. Hun døde allerede i 1976, 52 år gammel.[48] Ekteparet er gravlagt på Green-Wood Cemetery, Brooklyn, Kings County, New York, USA, lot 38105, section N grave 199.[49]

Medaljer

Purple Heart-medaljen.

Rolv Møll mottok følgende medaljer for sin militær- og krigstjeneste,[50] noen av dem etter alt å dømme etter at han ble drept:

 • The Purple Heart
 • The Combat Infantrymans Badge
 • The Korean Service Medal
 • The United Nations Service Medal
 • The National Defense Service Medal
 • The Korean Presidential Unit Citation

Familien Møll

Andreas Osmundsen Møll, f. Møll, Holum 16. juni 1872,[51],[52],[53] d. Holum[54] 26. oktober 1957,[55] sønn av gårdbruker Osmund Larsen Møll, Holum[56] og Anne Thorsdatter, Holum;[57] g. Holum kirke 25. april 1906[58] Barbro Kristine Tørresdatter Vatne, f. Vatne, Holum 5. desember 1883,[59],[60] d. --- 27. september 1951,[61] datter av Tørres Andreas Kristiansen Vatne, Holum og Birgitte Kamilla Olsdatter, Rørvik, Harkmark.[62],[63],[64]

Barn:[65]

 1. Anna Møll, f. Sodeland, Holum 12. august 1906,[66],[67] d. Søgne[68] 30. august 1965,[69] g. Holum kirke 6. juni 1925[70] Ottar Birting Bentsen (Salthaug),[71] f. Salthaug, Søgne 4. juni 1894,[72],[73] d. --- 24. juni 1976,[74] sønn av gårdbruker Bent Johnsen, Harkmark[75] og Susanne Marie Bentsdatter, Søgne.[76]
 2. Osmund Andreassen Møll, gårdbruker, f. Sodeland, Holum 28. desember 1907,[77],[78] d. Holum[79] 19. juni 1959,[80] g. Holum kirke 29. juni 1940[81] Selma Alvine Breland, hushjelp, f. Breland, Åseral 7. juni 1910,[82],[83],[84] d. --- 3. juni 1969,[85] datter av gårdbruker Nils Knutsen Breland, Åseral[86] og Kari Olsen, Åseral.[87]
 3. Birgitte Kamilla Møll, f. Sodeland, Holum 21. juli 1909,[88],[89] d. Mandal[90] 21. oktober 1993;[91] g. Holum kirke 25. mai 1935[92] Rolf Klev, baker, f. Mandal 1. juli 1909,[93],[94] d. --- 21. mai 2001,[95] sønn av Tørres Klev, Mandal,[96] og Nikoline Theodora Nielsen, Mandal.[97]
 4. Asborg Møll, f. Sodeland, Holum 27. mai 1911,[98] d. --- 30. april 1985;[99] g. Holum kirke 3. juli 1937[100],[101] Per Holmesland, f. Holmesland, Holum 28. april 1912,[102] d. ---11. mai 1982,[103] sønn av Olav Pedersen Holmesland, Holum[104] og Berte Berntsdatter Berghøyden, Bakke.[105]
 5. Tørres Vatne Møll, gårdbruker og sagbrukseier,[106] f. Sodeland, Holum 16. juni 1912,[107] d. --- 4. februar 1992,[108] g. --- 20. november 1948[109] Gerd Hildur Olsen, f. Arendal 24. februar 1928,[110] d. --- 18. januar 2011,[111] datter av stuert Gotfred Hildus Olsen, Hisøy[112] og Astrid Antonie Tjostolfsen, Arendal.[113] 3 barn.[114]
 6. Synnøve Møll, f. Sodeland, Holum 9. august 1913,[115] d. --- 25. august 1983;[116] g. Mandal kirke 19. august 1933[117] John Theodor Thorkildsen, bilmekaniker, f. Mandal 19. november 1913,[118] d. --- 2. november 1992,[119] sønn av tømmermann Thomas Thidemand Thorkildsen, Mandal[120],[121] og Jenny Bergliot Edvardsen, Mandal.[122]
 7. Leiv Møll (Moll), sjømann, krigsseiler,[123] f. Sodeland, Holum 17. september 1915,[124] d. ---, USA 3. januar 1975;[125],[126] g. ---1943[127] Asta E. Olson, f. --- 9. september 1921,[128] d. ---, USA 25. august 2017.[129] 2 døtre.[130] Leif ble amerikanske statsborger i 1944.[131]
 8. Kathinka Johanne Møll, syerske, f. Sodeland, Holum 19. august 1917,[132] d. --- 18. juni 2005;[133] g. Molde 25. juni 1949,[134],[135] Arne Lorang Holme, steinhogger, f. Kråkerøy 3. juli 1916,[136] d. --- 10. april 1981,[137] sønn av steinhugger Johan August Holmé,[138],[139],[140] Norra Råda,[141] Värmland, Sverige og Emma Kristine Jansson, Dalsland, Sverige.[142] Arne L. Holme var aktiv bryter, fikk bl.a. 3. plass i NM i 1948, vektklasse 82.[143]
 9. Torbjørn Møll (Moll), veterinær, professor i mikrobiologi,[144] f. Møll, Holum 25. juni 1919,[145] d. Spokane, WA, USA 18. august 1990;[146] g. Bergen 6. mars 1948[147],[148] (skilt Whitman, WA, USA 16. april 1971)[149] Kristin Søyland,[150],[151] sekretær, f. Bergen 14. mai 1920,[152],[153] d. --- 3. mars 1979,[154] datter av Alf Søyland, Flekkefjord[155] og Aagot Hjertholm, Bergen.[156],[157] 2 barn.[158] Torbjørn og Kristin emigrerte 1948.[159]
 10. Tone Olaug Møll, f. Møll, Holum 4. januar 1921,[160] d. --- 20. mai 1986;[161] g. Holum kirke 20. september 1947[162],[163] Kåre Johannes Nilsen, malermester, f. Bakken, Kragerø 15. januar 1919,[164] d. --- 4. november 1993,[165] sønn av malerarbeider Johannes Emanuel Nielsen, Kragerø[166] og Klara Maren Abrahamsen, Kragerø.[167]
 11. Klaus Andreas Møll,[168] bilmekaniker,[169] senere brannkonstabel, senere branntakstbestyrer,[170] f. Møll, Holum 26. juli 1924,[171] d. Mandal[172] 19. juli 1981;[173] g. Dypvåg kirke 27. juli 1946[174] Åsta Ingeborg Knutsen,[175] hushjelp, f. Reinsfjell. Dypvåg 7. oktober 1926,[176] d. Mandal sykehjem 8. juli 2015;[177] datter av Bernt Thorvald Knutsen, Dypvåg og Rakel Tomine Skuland, Bjorhusdalen, Dypvåg.[178],[179] 2 barn.[180]
 12. Rolv Møll[181] (Moll), gårdsarbeider, senere korporal, f. Holum 15. mars 1926;[182] d. på fronten i Nord-Korea 9. juli 1952;[183],[184] g. The Norwegian Evangelical Free Church, 649 – 66. Street, Brooklyn, New York 23. desember 1951[185] Rosy[186] J. Reiersen (Ryerson), f. ---, New York 14. oktober 1924,[187],[188],[189] d. --- 4. november 1976,[190] datter av Bøgvald Tobias Reiersen, Ytre Øie, Kvinesdal[191] og Josefine Amalia Jakobsdatter (Båstøl), Åsland, Kvinesdal.[192] Rolv emigrerte til USA 1950.[193]

Diskusjonsfora, nyhetsgrupper

Referanser

 1. Kildehenvisninger for slektsdetaljene er lagt inn i avsnittet «Familien Møll». Adm.
 2. Slettan, Bjørn. Holum. Gardshistorie, Mandal: Mandal kommune, 1977, s. 464.
 3. Skjøtet ble tinglyst 26. april 1919, jf. Vest-Agder fylke, Mandal, Grunnboksblad (1935-1993), Grunnboksblad. Mandal (1002), Gnr 130/ Bnr 6: Møll Øvre Holumsveien 779.
 4. Vest-Agder fylke, Mandal, Grunnboksblad (1935-1993), Grunnboksblad. Mandal (1002), Gnr 130/ Bnr 6: Møll Øvre Holumsveien 779.
 5. Dagbokført 30. desember 1977, jf. Vest-Agder fylke, Mandal, Grunnboksblad (1935-1993), Grunnboksblad. Mandal (1002), Gnr 130/ Bnr 6: Møll Øvre Holumsveien 779.
 6. Slettan, Bjørn. Holum. Gardshistorie, Mandal: Mandal kommune, 1977, s. 464, jf. Vest-Agder fylke, Mandal, Grunnboksblad (1935-1993), Grunnboksblad. Mandal (1002), Gnr 130/ Bnr 6: Møll Øvre Holumsveien 779.
 7. Slettan, Bjørn. Holum. Gardshistorie, Mandal: Mandal kommune, 1977, s. 461, jf. Vest-Agder fylke, Mandal, Grunnboksblad (1935-1993), Grunnboksblad. Mandal (1002), Gnr 130/Bnr 3: Møll Holumsveien 761.
 8. Slettan, Søren/Nomeland, Gunnar, Skolen i Holum, Holum: Holum historielag, 1989, s. 45 og s. 63. Se også s. 62.
 9. Interkommunalt arkiv i Vest-Agder Skoleprotokoll Holum kommune - Lindland Skole - IKAV/1002HO556/H/L0001.
 10. Nordisk Tidende 22. mai 1952 nr. 21, s. 10.
 11. Slettan, Søren/Nomeland, Gunnar, Skolen i Holum, Holum: Holum historielag, 1989, s. 71–74. Framhaldsskolen holdt bl.a. til på Varde, bedehuset, Kjørkestua og Nyskolen.
 12. Fædrelandsvennen 19. oktober 1946 nr. 242, s.4.
 13. Agder Tidend 6. mars 1946 nr. 55, s. 2. Resultatlisten for klasse A var for øvrig: 1. Arve Sodeland, 144,0 poeng; 2. Bjarne Vatnedal 143,7; 3. Gunleiv Lindland 132,2; 4. Per Steinsland, 105,6; 5. Harald Stusvik 104,4.
 14. Man kan lese mer om bakken i Wiig, Helge. «Persheia - Holum idrettslags bakke på Kaddeland», Vår arv nr. 1, 2004 (Nr. 48), s. 10.
 15. E-post fra Holum historielags leder Reidar Hommen til Dag T. Hoelseth 20. november 2017, jf. Holum ILs nettside, undersiden Historikk (sist besøkt 20. november 2017).
 16. Nordisk Tidende 7. august 1952 nr. 32, s. 11.
 17. Aust-Agder, Vest-Agder fylke, Emigrantprotokoll nr. 12 (1938-1951), Protokollside, Side 188.
 18. Marriage License Date: 23 Feb 1943. Marriage License Place: Brooklyn, New York City, New York, USA. Ancestry.com. New York City, Marriage License Indexes, 1907-1995 [database on-line]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2017.
 19. National Archives and Records Administration (NARA); Washington, D.C.; Index to Naturalization Petitions of the United States District Court for the Eastern District of New York, 1865-1957; Microfilm Serial: M1164; Microfilm Roll: 96. Ancestry.com. U.S. Naturalization Records Indexes, 1794-1995 [database on-line]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2007.
 20. Morgenbladet 6. juli 1948, s. 1, jf. The National Archives at Washington, D.C.; Washington, D.C.; Manifests of Alien Arrivals at Buffalo, Lewiston, Niagara Falls, and Rochester, New York, 1902-1954; Record Group Title: Records of the Immigration and Naturalization Service, 1787 - 2004; Record Group Number: 85; Series Number: M1480; Roll Number: 086. Ancestry.com. U.S., Border Crossings from Canada to U.S., 1895-1960 [database on-line]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2010. Jf. også The National Archives at Seattle; Seattle, Washington; ARC Title: Petitions for Naturalization, 1892 - 1991; NAI Number: 619209; Record Group Title: Records of District Courts of the United States, 1685 - 2009; Record Group Number: 21. Ancestry.com. Washington, Petitions for Naturalization, 1860-1991 [database on-line]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2011. I kilden om grensepasseringen i 1948 oppgis Torbjørn å være både veterinær og professor, men det siste må være feil. Hans siste adresse i Norge var for øvrig Ullevålsveien 72.
 21. Torbjørn og Kristin slo seg først ned i Wisconsin, før de endte opp i Washington. Bakgrunnen for at ekteparet havnet i Wisconsin først var litt spesiell. Under overskriften «Æresborgere reiser idag» i Morgenbladet 6. juli 1948 stod det: «Allerede ved good-will-båten «Ørnefjellet»s ankomst til Norge for over en uke siden, kunne Morgenbladet opplyse at staten Wisconsin, i tillegg til all sin generøsitet i form av gavepakker o.l., også ønsket å invitre [sic!] en norsk kvinne til fritt opphold og studium i Milwaukee. Lykkens dugg har også falt på et norsk par som innbys til å settle down som æresborgere i denne 100-årige «norske koloni». Pretendentene til denne høye titel måtte være blant dem som stod på listen over ventende Amerika-flyttere, de måtte ha sine pass og papirer i orden, og deres ferd og vandel være slik at de var særlig skikket til denne æresbevisning. Fortuna satte sin lykkestav over ekteparet Thorbjørn og Kristin Møll. Wisconsin gir dem fri reise over havet, skaffer dem et pent hjem i deres nye fedreland, og ordner med en passende stilling for den unge Thorbjørn Møll. Han fullførte sitt veterinær-studium ved krigens slutt og brenner etter å få anledning til å kaste seg over det som er hans store interesse: vitenskapelig arbeid. Nå er han tilbudt stilling som dosent ved universitetet i Madison, med rikelig adgang til å drive vitenskapelig forskning. Tidlig idag kommer «Ørnefjellet» til Bergen, der lykkeparet vil gå ombord. Og så går reisen til Gods Own Country, hvor de vil bli mottatt med store æresbevisninger av fødselsdagsbarnet Wisconsin.» Lignende artikler kom også på trykk i andre aviser i Norge. Man finner ellers flere artikler, med bilder, om ekteparet og deres eldste sønn, hvis man søker i Nordisk Tidende på Bokhylla.no, deriblant utgavene 15. juli 1948 og 20. januar 1949. Kristin Møll var niese til Nordisk Tidendes redaktør Carl Søyland. Se Wikipedias artikkel om avisen, Wikipedias biografi om Carl Søyland samt folketellingen 1910.
 22. Aust-Agder, Vest-Agder fylke, Emigrantprotokoll nr. 12 (1938-1951), Protokollside, Side 188, jf. Ancestry.com: Year: 1950; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: T715, 1897-1957; Microfilm Roll: Roll 7829; Line: 22; Page Number: 302. Ancestry.com. New York, Passenger Lists, 1820-1957 [database on-line]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2010. Rolv Møll var også opplistet i Christiansands Tidende 2. mai 1950 nr. 99, s. 8 under overskriften «Stavangerfjord til Kristiansand i kveld». Det stod at «Stavangerfjord» var ventet til Kristiansand «i kveld kl. 22.»
 23. Ancestry.com: Year: 1950; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: T715, 1897-1957; Microfilm Roll: Roll 7829; Line: 22; Page Number: 302. Ancestry.com. New York, Passenger Lists, 1820-1957 [database on-line]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2010.
 24. [Se Google Maps (sist besøkt 19. november 2017).
 25. US Census Bureau. Overview 1950.
 26. Se slektsinformasjonen for nærmere detaljer.
 27. Den doble annonseringen kan skyldes at første gangen (Sørlandet 6. september 1949 nr. 205 s. 6) stod: «Forolvelse [sic!] er inngått mellom Rosi Reiersen, Sandnes pr. Stavanger, f. t. New York og hr. Rolv Møll, Holum.» Det andre innrykket, som gjengitt i brødteksten, stod på trykk i Sørlandet 8. september 1949 nr. 207 s. 6. Merk at navnet her ble skrevet Rosi, ikke Rosy, men det kan skyldes misforståelse under den (antakelige) muntlige overleveringen.
 28. Google Maps (sist besøkt 19. november 2017).
 29. Nordisk Tidende 22. mai 1952 nr. 21, s. 10, jf. Nordisk Tidende 7. august 1952 nr. 32, s. 11. I artikkelen «Completes Leadership Course At Fort Dix Army School» i Nordisk Tidende 22. mai 1952 nr. 21, s. 10 står det riktignok innledningsvis «PFC Rolv Moll of 644 – 51st Street. Brooklyn». Men i det avsluttende avsnittet fortelles det at «He is the son of Andreas Moll, a native of Mandal. His wife is the former Rosy Ryerson, daughter of Mr. and Mrs. Bog[vald] Ryersen and resides at 742 – 43rd Street, Brooklyn». De to ulike adressene henger jo ikke sammen når paret allerede har vært gift et halvt år, hvis det ikke da menes at Rosy bodde hjemme hos foreldrene mens Rolv var på Fort Dix. Eventuelt var førstnevnte adresse siste registrerte adresse før militærtreningen og at Nordisk Tidende har rotet litt. En annen ting er at man i samme avsnitt skriver både «Ryerson» og «Ryersen».
 30. Det må legges til at Sunset park ikke bare er navnet på selve parken, men også Brooklyn-bydelen av samme navn.
 31. Nordisk Tidende 7. august 1952 nr. 32, s. 11. Signaturen tilhørte etter alt å dømme ungdomsforeningens formann Andrew Skarstein, jf. artikkelen om minnehøytideligheten i Nordisk Tidende 18. september 1952 nr. 38, s. 11
 32. Se Google Maps (sist besøkt 23. november 2017). Se også Free Evangelical Free Church' nettside, undersiden Location & Directions (sist besøkt 23. november 2017).
 33. Sjømannskirken. Norsk kirke i utlandet. New York, undersiden Oppsøkende arbeid (sist besøkt 23. november 2017).
 34. Nordisk Tidende 7. august 1952 nr. 32, s. 11. Jf. også The Brooklyn Daily Eagle' 4. september 1951, s. 4 under overskriften «New privates at Fort Dix». Han var her opplistet sammen med to andre nordmenn eller norskamerikanere – Rolf Grasmo og Howard Ellefsen (sistnevnte kunne dog ha vært dansk eller danskættet).
 35. Nordisk Tidende 22. mai 1952 nr. 21, s. 10.
 36. Nordisk Tidende 7. august 1952 nr. 32, s. 11, jf. Nordisk Tidende 4. september 1952 nr. 36, s. 11.
 37. Se Wikipedia, engelsk, om dette.
 38. File Unit: Korean Conflict Casualty File, 1/1/1950 - 2/7/1957 in the Series: Records of Military Personnel Who Died as a Result of Hostilities During the Korean War, created ca. 1977 - 11/1979, documenting the period 1/1/1950 - 2/7/1957. - Record Group 330, File Unit: Korean War Casualty File, 2/13/1950 - 12/31/1953 in the Series: Records on Korean War Dead and Wounded Army Casualties, created 1950 - 1970, documenting the period 2/13/1950 - 12/31/1953. - Record Group 407, File Unit: Korean War Extract Data File, as of April 29, 2008, 6/28/1950 - 3/10/1954 in the Series: Defense Casualty Analysis System (DCAS) Extract Files, created ca. 2001 - 4/29/2008, documenting the period 6/28/1950 - 5/28/2006. - Record Group 330 og File Unit: Defense Casualty Analysis System (DCAS) Public Use File, 1950-2005, 6/28/1950 - 5/28/2006 in the Series: Defense Casualty Analysis System (DCAS) Files, created ca. 2001 - 3/16/2009, documenting the period 6/28/1950 - 12/31/2006. - Record Group 330. Se også National Archives' samleoversikt over lenker om Rolv Mølls deltagelse i Koreakrigen.
 39. Norge deltok fra 1951 med et mobilt militærsykehus (Norwegian Mobile Army Surgical Hospital; NORMASH) som en del av FN-styrken. Norge bidro også med penger til de allierte, og etablerte sammen med Danmark og Sverige sykehuset National Medical Center, jf. Wikipedia, bokmål. Knut Rødseth Kjosås oppsummerer i sin masteroppgave fra 2017 om de få nordmenn i norsk tjeneste som døde under Koreakrigen, alle som følge av sykdom eller ulykker. Det dreier seg om maskinist om bord på transportskipet «Belocean», Reidar Tvedt, som døde plutselig etter akutt sykdom mens skipet lå i havn ved Pusan. Han ligger begravet ved Æresgraven i Pusan som den eneste nordmannen der (s. 18). Videre mistet to nordmenn livet i forbindelse med innsatsen ved feltsykehuset (s. 19). Nok en nordmann skal ha druknet mens skipet «Belocean» lå i havn i Japan (s. 77). Kjosås legger i parentes til om de to som døde i forbindelse med tjeneste på skipet at «Av disse to er for så vidt ikke den siste del av det etablerte narrativet». Kjosås skriver ellers i sammendraget at «I denne oppgaven legger jeg frem et alternativt historisk narrativ om Norges bidrag i Koreakrigen, en historie som står i kontrast til Stortingets vedtak og offentlig informasjon. Historien fortelles gjennom notater, dikt og skisser som Arne Andersen, tidligere spesialsoldat i det norske forsvaret, etterlot seg etter sin død i 2010. I materialet kan man lese historien om hvordan Andersen, sammen med 25 andre nordmenn, sommeren 1952 dro til Korea for å kjempe sammen med vestlige styrker. Dette var organisert i direkte linje fra Norges daværende forsvarsminister» og skriver videre at «Materialet antyder også at andre nordmenn kan ha mistet livet. Andersen var imidlertid pålagt livslang taushetsplikt og fortalte aldri offentlig om sine opplevelser i Korea.» Møll er ikke nevnt i oppgaven og regnes neppe blant de 25 nordmennene som Kjosås henviser til. Møll ble rekruttert etter at han emigrerte til USA. Se Kjosås, Knut Rødseth. De taushetsbelagte menn. Den ukjente historien om norske soldater i Koreakrigen, masteroppgave i Samfunnsfagdidaktikk, mai 2017, Høgskulen på Vestlandet.
 40. Nordisk Tidende 7. august 1952 nr. 32, s. 11.
 41. Fædrelandsvennen 19. juli 1952 nr. 164, s. 1. Det stod kanskje mer i lokalavisen Lindesnes, men avisen for denne perioden er ikke tilgjengelig i Bokhylla.no per dags dato (25. november 2017) og er følgelig ennå ikke gjennomgått.
 42. .Slettan, Bjørn. Holum. Gardshistorie, Mandal: Mandal kommune, 1977, s. 464
 43. Fædrelandsvennen fredag 5. september 1952 nr. 205, s. 1. Man kan ellers spekulere i påstanden at Møll virkelig ble innkalt til militærtjeneste. Eller var det snakk om frivillig rekruttering?
 44. Nordisk Tidende 4. september 1952 nr. 36, s. 11.
 45. Informasjon fra pastor Michael Aas' datter Kari Marie Aas Møll, Facebook-gruppen Brooklyn Norwegians 17. oktober 2017 kl. 10:48.
 46. Nordisk Tidende 18. september 1952 nr. 38, s. 11.
 47. Fædrelandsvennen 5. september 1952 nr. 205, s. 1.
 48. Informasjon fra Lila Salhany, Facebook-gruppen Brooklyn Norwegians 17. oktober 2017 kl. 12:16.
 49. Findagrave.com, id. 174668440 og 184391965.
 50. CPL Rolv Moll. In memory of our fallen brother (The 35th Infantry Regiment Association).
 51. Vest-Agder fylke, Holum i Holum, Ministerialbok nr. A 6 (1865-1883), Fødte og døpte 1872, Side 17, nr. 9.
 52. Vest-Agder fylke, Holum i Holum, Ministerialbok nr. A 7 (1884-1907), Konfirmerte 1886, Side 91, nr. 1 .
 53. Folketelling 1910 for 1020 Holum herred. Det står oppgitt fødselsdato 16. juli i folketellingen 1910, men 16. juni i kirkebøkene for henholdsvis dåp og konfirmasjon. 16. juni legges derfor til grunn.
 54. Digitalarkivet. Døde 1951–2014 (Folkehelseinstituttet) (Andreas Møll).
 55. Slekt og Data Gravminnebasen, ID: b1776b48-3716-4959-9774-31023803810e, minneside basert på bilder og gravminnedata for Andreas Osm. Møll, sist besøkt 3. september 2020. Gravlagt på Holum kirkegård, Lindesnes kommune.
 56. Folketelling 1900 for 1020 Holum herred.
 57. Folketelling 1900 for 1020 Holum herred.
 58. Vest-Agder fylke, Holum i Holum, Ministerialbok nr. A 7 (1884-1907), Viede 1906, Side 154, nr. 1.
 59. Vest-Agder fylke, Holum i Holum, Ministerialbok nr. A 6 (1865-1883), Fødte og døpte 1883, Side 94, nr. 15.
 60. Folketelling 1910 for 1020 Holum herred.
 61. Slekt og Data Gravminnebasen, ID: b1aeba39-81a5-417c-9d69-9d84e4715c47, minneside basert på bilder og gravminnedata for Barbro Kristine Møll, sist besøkt 3. september 2020.
 62. Vest-Agder fylke, Harkmark i Mandal, Klokkerbok nr. B 3 (1848-1877), Fødte og døpte 1860, Side 48-49, nr. 3.
 63. Vest-Agder fylke, Holum i Holum, Ministerialbok nr. A 6 (1865-1883), Viede 1881, Side 222, nr. 7.
 64. Folketelling 1865 for 1019L Mandal prestegjeld, Halse sokn og Harkmark sokn.
 65. I slektsoversikten er navnene gjengitt med utgangspunkt i dåpsprotokollene, men i noen tilfeller har navnet eller den navnerekkefølgen som personen er registrert med i offentlige registre etc. senere i livet fått forrang. Dette er nevnt særskilt for personene det gjelder. Det er ikke systematisk søkt frem dødsannonser for samtlige søsken og inngifte. Følgelig nevnes om vedkommende hadde barn bare der øvrige kilder har fortalt om det. Når det henvises til en aviskilde etterfulgt av «søkeresultat», betyr det at man har funnet et søkeresultat i Nettbiblioteket der deler av innholdet er gjengitt, men ikke nødvendigvis alt. Med andre ord er i disse tilfeller ikke den fullstendige annonsen etc. kontrollert. Adm.
 66. Vest-Agder fylke, Holum i Holum, Ministerialbok nr. A 7 (1884-1907), Fødte og døpte 1906, Side 59, nr. 10.
 67. Folketelling 1910 for 1020 Holum herred.
 68. Digitalarkivet. Døde 1951–2014 (Folkehelseinstituttet) (Anna Bentsen).
 69. Slekt og Data Gravminnebasen, ID: e497c059-5f2c-4ca4-b2d3-67f03926ab3f, minneside basert på bilder og gravminnedata for Anna Möll Bentsen Salthaug, (12. august 1906 - 30. september 1965), sist besøkt 3. september 2020 Gravlagt på Søgne (nye) kirkegård. Merk at det i Digitalarkivet står 30. august 1965, se Digitalarkivet. Døde 1951–2014 (Folkehelseinstituttet). Bildet i gravminnebasen viser 30. september 1965, men dødsannonsen for Anna Bentsen Salthaug stod i Lindesnes 1. september 1965, så 30. august må være korrekt dato.
 70. Vest-Agder fylke, Holum i Holum, Ministerialbok nr. A 8 (1908-1929), Viede 1925, Side 113, nr. 2.
 71. I Digitalarkivet. Døde 1951–2014 (Folkehelseinstituttet) er etternavnet oppgitt å være Bentsen.
 72. Vest-Agder fylke, Søgne i Søgne, Ministerialbok nr. A 13 (1892-1911), Fødte og døpte 1894, Side 15, nr. 13.
 73. Folketelling 1910 for 1018 Søgne herred.
 74. Slekt og Data Gravminnebasen, ID: 8a7303d5-b3fa-40dd-a536-682702a9a127, minneside basert på bilder og gravminnedata for Ottar Birting Bentsen Salthaug, (04.juni 1894 - 24.juni 1976), sist besøkt 3. september 2020.
 75. Folketelling 1910 for 1018 Søgne herred.
 76. Folketelling 1910 for 1018 Søgne herred.
 77. Vest-Agder fylke, Holum i Holum, Ministerialbok nr. A 8 (1908-1929), Fødte og døpte 1908, Side 1, nr. 1.
 78. Folketelling 1910 for 1020 Holum herred.
 79. Digitalarkivet. Døde 1951–2014 (Folkehelseinstituttet) (Osmund Andreassen Møll).
 80. Slekt og Data Gravminnebasen, ID: 698dbb9a-7f3c-4f08-be78-1112c9e097f5, minneside basert på bilder og gravminnedata for Osmund A. Møll, sist besøkt 3. september 2020. Gravlagt på Holum kirkegård.
 81. Vest-Agder fylke, Holum i Holum, Klokkerbok nr. B-7 (1933-1960), Viede 1940, Side 8, nr. 4.
 82. Vest-Agder fylke, Åseral i Åseral, Klokkerbok nr. B 3 (1900-1919), Fødte og døpte 1910, Side 30, nr. 10.
 83. Folketelling 1910 for 1026 Åseral herred.
 84. Vest-Agder fylke, Holum i Holum, Klokkerbok nr. B-7 (1933-1960), Viede 1940, Side 8, nr. 4.
 85. Slekt og Data Gravminnebasen, ID: 4e4581a4-1a0f-49b4-9ee3-122faea661fb, minneside basert på bilder og gravminnedata for Selma Møll, sist besøkt 3. september 2020. Gravlagt på Holum kirkegård.
 86. Folketelling 1910 for 1026 Åseral herred.
 87. Folketelling 1910 for 1026 Åseral herred.
 88. Vest-Agder fylke, Holum i Holum, Ministerialbok nr. A 8 (1908-1929), Fødte og døpte 1909, Side 5, nr. 13.
 89. Folketelling 1910 for 1020 Holum herred.
 90. Digitalarkivet. Døde 1951–2014 (Folkehelseinstituttet) (Kammilla Klev).
 91. Slekt og Data Gravminnebasen, ID: 3bf17c73-78ec-4039-9830-9541b8830b08, minneside basert på bilder og gravminnedata for Kamilla Klev, (21.juli 1909 - 21.oktober 1993), sist besøkt 3. september 2020. Gravlagt på Mandal kirkegård.
 92. Vest-Agder fylke, Holum i Holum, Klokkerbok nr. B-7 (1933-1960), Viede 1935, Side 3, nr. 1.
 93. Vest-Agder fylke, Halse, Mandal i Mandal, Ministerialbok nr. A 20 (1906-1912), Fødte og døpte 1909, Side 33, nr. 21.
 94. Folketelling 1910 for 1002 Mandal ladested.
 95. Slekt og Data Gravminnebasen, ID: 0fd0fd55-d6d3-4ac1-a0c9-da171a01a9da, minneside basert på bilder og gravminnedata for Rolf Klev, (01.juli 1909 - 21.mai 2001), sist besøkt 3. september 2020. Gravlagt på Mandal kirkegård.
 96. Folketelling 1910 for 1002 Mandal ladested.
 97. Folketelling 1910 for 1002 Mandal ladested.
 98. Vest-Agder fylke, Holum i Holum, Ministerialbok nr. A 8 (1908-1929), Fødte og døpte 1911, Side 8, nr. 8.
 99. Slekt og Data Gravminnebasen, ID: 6afd9fc3-c6a6-48a7-8516-3b3cf5296320, minneside basert på bilder og gravminnedata for Asborg Holmesland, (27.mai 1911 - 30.april 1985), sist besøkt 3. september 2020. Gravlagt på Holum kirkegård.
 100. Vest-Agder fylke, Holum i Holum, Klokkerbok nr. B-7 (1933-1960), Viede 1937, Side 5, nr. 3.
 101. Lysningsannonse i Sørlandet 18. juni 1937 s. 3, søkeresultat i Bokhylla.no 26.oktober 2017.
 102. Vest-Agder fylke, Holum i Holum, Ministerialbok nr. A 8 (1908-1929), Fødte og døpte 1912, Side 10, nr. 6.
 103. Slekt og Data Gravminnebasen, ID: 64b05209-f0e4-48ff-a453-39bbc3c366d0, minneside basert på bilder og gravminnedata for Per Holmesland, (28.april 1912 - 11.mai 1982), sist besøkt 3. september 2020. Gravlagt på Holum kirkegård.
 104. Folketelling 1910 for 1020 Holum herred.
 105. Folketelling 1910 for 1020 Holum herred.
 106. Fædrelandsvennen 20. januar 1971, s. 1 (gårdbruker), Fædrelandsvennen 7. august 1979, s. 8 (sagbrukseier), søkeresultat i Bokhylla.no 4. november 2017.
 107. Vest-Agder fylke, Holum i Holum, Ministerialbok nr. A 8 (1908-1929), Fødte og døpte 1912, Side 10, nr. 8.
 108. Slekt og Data Gravminnebasen, ID: ffc1e059-b131-474e-b3c3-f71868b33089, minneside basert på bilder og gravminnedata for Tørres Vatne Møll, (16.juni 1912 - 04.februar 1992), sist besøkt 3. september 2020. Gravlagt på Holum kirkegård
 109. Vielsesannonse i Agder Tidend 20. november 1948, s. 4: «Bryllup feires i dag på Grand hotell, Mandal, av frk. Gerd Olsen og herr Tørres Møll.» Vielsen fant etter alt å dømme sted i Mandal kirke. Vielse for 1948 er ikke tilgjengelig i Digitalarkivet per 4. november 2017. Ingen vielse notert i Holum kirke. Ifølge lysningsannonsen i Fædrelandsvennen 12. oktober 1948, s. 2 (søkeresultat i Bokhylla.no 4. november 2017), var Gerds fullstendige navn Gerd Hildur Olsen, bosatt Halse. Ifølge bygdeboken for Holum, se Slettan: 1977, s. 464, kom Gerd opprinnelig fra Arendal.
 110. Aust-Agder fylke, Arendal i Arendal, Klokkerbok nr. B 8 (1928-1939), Fødte og døpte 1928, Side 5, nr. 12.
 111. Slekt og Data Gravminnebasen, ID: b00fb1a7-f0e9-44b6-80d9-f732f263df64, minneside basert på bilder og gravminnedata for Gerd Hildur Møll, (24.februar 1928 - 18.januar 2011), sist besøkt 3. september 2020. Gravlagt på Holum kirkegård.
 112. Folketelling 1910 for 0922 Hisøy herred.
 113. Folketelling 1910 for 0918 Austre Moland herred.
 114. Dødsannonse i Fædrelandsvennen 6. februar 1992, s. 6, søkeresultat i Bokhylla.no 4. november 2017, jf. Slettan, Bjørn. Holum. Gardshistorie', Mandal: Mandal kommune, 1977, s. 464.
 115. Vest-Agder fylke, Holum i Holum, Ministerialbok nr. A 8 (1908-1929), Fødte og døpte 1913, Side 12, nr. 6.
 116. Slekt og Data Gravminnebasen, ID: afb6eff5-ffeb-4dd2-aaf7-c77f513dccc0, minneside basert på bilder og gravminnedata for Synnøve Thorkildsen, (09.august 1913 - 25.august 1983)., sist besøkt 3. september 2020. Gravlagt på Mandal kirkegård.
 117. Vest-Agder fylke, Halse i Mandal, Klokkerbok nr. B 8 (1932-1952), Viede 1933, Side 207, nr. 8.
 118. Vest-Agder fylke, Mandal i Mandal, Ministerialbok nr. A 1 (1913-1925), Fødte og døpte 1913, Side 6, nr. 26.
 119. Slekt og Data Gravminnebasen, ID: 6bafe435-c92e-40dd-a5b6-5098736bacd7, minneside basert på bilder og gravminnedata for John Theodor Thorkildsen, (19.november 1913 - 02.november 1992)., sist besøkt 3. september 2020. Gravlagt på Mandal kirkegård.
 120. Folketelling 1885 for 1002 Mandal ladested.
 121. Folketelling 1910 for 1002 Mandal ladested.
 122. Folketelling 1910 for 1002 Mandal ladested.
 123. Krigsseilerregisteret, id. 251898.
 124. Vest-Agder fylke, Holum i Holum, Ministerialbok nr. A 8 (1908-1929), Fødte og døpte 1915, Side 16, nr. 11. Står Leiv i kirkeboken, men i senere kilder (statsborgersøknad, dødsannonse mv.) står det Leif.
 125. SSDI Number: 083-18-6516; Issue State: New York; Issue Date: Before 1951. Ancestry.com. U.S., Social Security Death Index, 1935-2014 [database on-line]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations Inc, 2011.
 126. Dødsannonse i Nordisk Tidende 23. januar 1975 nr. 4, s. 9. Gravlagt i St. James Methodist Cemetery, Suffolk County, New York.
 127. Marriage License Date: 23 Feb 1943. Marriage License Place: Brooklyn, New York City, New York, USAAncestry.com. New York City, Marriage License Indexes, 1907-1995 [database on-line]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2017.
 128. Ancestry.com. U.S. Public Records Index, 1950-1993, Volume 1 [database on-line]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2010. I 1993 bosatt i St. James, New York.
 129. Funeral.com (sist besøkt 4. november 2017), jf. St. James Funeral Homes nettside (sist besøkt 4. november 2017).
 130. Dødsannonse i Nordisk Tidende 23. januar 1975 nr. 4, s. 9.
 131. National Archives and Records Administration (NARA); Washington, D.C.; Index to Naturalization Petitions of the United States District Court for the Eastern District of New York, 1865-1957; Microfilm Serial: M1164; Microfilm Roll: 96. Ancestry.com. U.S. Naturalization Records Indexes, 1794-1995 [database on-line]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2007.
 132. Vest-Agder fylke, Holum i Holum, Ministerialbok nr. A 8 (1908-1929), Fødte og døpte 1917, Side 22, nr. 11.
 133. Slekt og Data Gravminnebasen, ID: 8978bb34-78a9-4064-8ad8-7e2b0ce64856, minneside basert på bilder og gravminnedata for Kathinka Johanne Holme, (19.august 1917 - 18.juni 2005), sist besøkt 3. september 2020. Gravlagt på Tune kirkegård, Sarpsborg kommune.
 134. Vielse, ev. lysning, 1949, jf. Romsdals Folkeblad 7. juni 1949, s. 2, og Adresseavisen 8. juni 1948, s. 3. Søkeresultat Bokhylla.no 26. oktober 2017.
 135. Møre og Romsdal fylke, Molde i Molde, Klokkerbok nr. 558C06 (1940-1953), Viede 1949, Side 178, nr. 11.
 136. Kildene angående fødselen spriker. Arne var født på Bolsøy, jf. Møre og Romsdal fylke, Bolsøy i Bolsøy, Ministerialbok nr. 555A10 (1913-1971), Konfirmerte 1931, Side 137, nr. 15 og vielsesprotokollen, Møre og Romsdal fylke, Molde i Molde, Klokkerbok nr. 558C06 (1940-1953), Viede 1949, Side 178, nr. 11. Men døpt i Kråkerøy kirke 1 1/2 måned etter fødselen, jf. Østfold fylke, Kråkerøy i Kråkerøy, Ministerialbok nr. 3 (1908-1937), Fødte og døpte 1916, Side 69, nr. 41, og Østfold fylke, Kråkerøy i Kråkerøy, Klokkerbok nr. 1 (1908-1944), Fødte og døpte 1916, Side 66, nr. 41. Fødselsregisteret levner dog liten tvil om at Kråkerøy var fødselsstedet: Østfold fylke, Kråkerøy i Kråkerøy, Fødselsregister nr. 1 (1916-1938), Fødte og døpte 1916, Side 8, nr. 26. Avstanden virket uansett for stor til at Arne Lorang kunne ha vært født i Møre og Romsdal og døpt i Østfold. Dessuten døde moren i Kråkerøy i 1918 og faren Johan August Holmé ble meldt utflyttet først i 1924, jf. Østfold fylke, Kråkerøy i Kråkerøy, Ministerialbok nr. 1 (1909-1927), Utflyttede 1918-1924, Side 54, 1924, nr. 1.
 137. Slekt og Data Gravminnebasen, ID: 2aa1a140-2d48-4635-8a98-eeca4e50884e, minneside basert på bilder og gravminnedata for Arne Lorang Holme, (03.juli 1916 - 10.april 1981), sist besøkt 3. september 2020. Gravlagt på Tune kirkegård, Sarpsborg kommune.
 138. Folketelling 1910 for 0117 Idd herre.
 139. Møre og Romsdal fylke, Bolsøy i Bolsøy, Ministerialbok nr. 555A10 (1913-1971), Døde og begravede 1934, Side 260, nr. 0.
 140. Johan August Holmé giftet seg for øvrig om igjen i Molde 31. desember 1924 med Svea Emma Karoline Svensson, fra Varnum, Värmland, jf. Møre og Romsdal fylke, Molde i Molde, Klokkerbok nr. 558C05 (1921-1942), Viede 1924, Side 174, nr. 60. Johan August Holmé (1877–1934) og Svea Holmé (1884–1962) ligger gravlagt på Molde Øvre, jf. Slekt og Data Gravminnebasen, ID: 18fb3b4f-0374-4018-bc8d-d421de5c0367, minneside basert på bilder og gravminnedata for Johan August Holmè, (12.desember 1877 - 30.september 1934), sist besøkt 3. september 2020, og Slekt og Data Gravminnebasen, ID: 5c2abc9e-0b20-4959-855e-20521fdc7b11, minneside basert på bilder og gravminnedata for Svea Holmé, (08.september 1884 - 23.juni 1962), sist besøkt 3. september 2020.
 141. Sven Hjortland, Digitalarkivets brukerforum 27. oktober 2017.
 142. Jf. Slekt og Data Gravminnebasen, ID: 5da12173-dc9e-4193-9076-6f8ba93b6a83, minneside basert på bilder og gravminnedata for Emma Kristine Jansen Holme, (04.juni 1891 - 16.november 1918)., sist besøkt 3. september 2020. Gravlagt på Kråkerøy kirkegård, Fredrikstad. Oppgitt navn i gravregisteret Emma Kristine Holme, pikenavn Jansen. Står «Holmé» på gravstøtten. Jf. også Østfold fylke, Kråkerøy i Kråkerøy, Klokkerbok nr. 2 (1908-1952), Døde og begravede 1918, Side 227, nr. 31. Se også Folketelling 1900 for 0103 Fredrikstad kjøpstad, jf. Innflyttede svensker til Østfold 1812-1920 (hvor det står Jansson).
 143. Jf. nettsiden Switch – Bryterinformasjon (sist besøkt 4. november 2017).
 144. I kilden «Preliminary Guide to the Torbjorn Moll Papers», MS.1991.01, Manuscripts, Archives, and Special Collections, Washington State University Libraries, USA (sist besøkt 19. november 2017) står det at Møll var professor ved «Department of Veterinary Microbiology and Pathology at Washington State University». I Fædrelandsvennen 27. juli 1966 nr. 170, s. 7 presenteres han som professor i mikrobiologi ved Washington University. I intervjuartikkelen for øvrig uttalte Møll: «Jeg foreleser om infeksjonssykdommer og ellers sykdommer som er felles både for menneske og dyr. I grunnen har jeg arbeidet mest med virusforskning og i den senere tiden leukemi.» Det fortelles videre at han var konstituert distriktsveterinær i Flekkefjord i perioden 1945 til 1947 og at han altså sommeren 1966 var på sørlandsferie, der han beskjeftiget seg med laksefiske i Holum og ellers ønsket å se igjen sitt gamle dyrlegedistrikt i Flekkefjord.
 145. Vest-Agder fylke, Holum i Holum, Ministerialbok nr. A 8 (1908-1929), Fødte og døpte 1919, Side 28, nr. 14.
 146. Ancestry.com. Washington, Death Index, 1940-2014 [database on-line]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2002. Ancestry.com. U.S., Social Security Death Index, 1935-2014 [database on-line]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations Inc, 2011. Gravlagt på Holum kirkegård, jd. Slekt og Data Gravminnebasen, ID: b69623f3-9656-490e-a7f5-4b32f173fdb4, minneside basert på bilder og gravminnedata for Torbjørn Møll, (25.juni 1919 - 18.august 1990)., sist besøkt 3. september 2020.
 147. Ancestry.com. Washington, Petitions for Naturalization, 1860-1991 [database on-line]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2011.
 148. Bergens Tidende 5. mars 1948, s. 4, vielsesannonse, søkeresultat Bokhylla 28. oktober 2017.
 149. Ancestry.com. Washington, Divorce Index, 1969-2014 [database on-line]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2017. Kristin må ha flyttet hjem før skilsmissen ble formalisert, for i Norsk Lysingsblad 16. januar 1970 nr. 13, 6, angående styrevalg og vedtektsendringer for boligaksjeselskapet Kolsthus finner man at Kristin Møll var bosatt i Sofus Madsens vei 11 på Landås.
 150. Hordaland fylke, Laksevåg i Laksevåg, Klokkerbok nr. A 6 (1917-1925), Fødte og døpte 1920, Side 41, nr. 0. Står «Kristi» i dåpsprotokollen, Kristin i alle senere kilder.
 151. Bergens Tidende 15. september 1947, s. 4, søkeresultat Bokhylla.no 28. oktober 2017.
 152. Hordaland fylke, Laksevåg i Laksevåg, Klokkerbok nr. A 6 (1917-1925), Fødte og døpte 1920, Side 41, nr. 0.
 153. Ancestry.com. Washington, Petitions for Naturalization, 1860-1991 [database on-line]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2011.
 154. Dødsannonse i Bergens Tidende 6. mars 1979 nr. 55, s. 14, jf. bisettelsesinformasjon i Bergens Tidende 8. mars 1979 nr. 57, s. 22, og rubrikken «Dødsfall» i Bergens Tidende 12. mars 1979 nr. 60, s. 13. Bisettelse i Håpets kapell, Møllendal kirkegård, fredag 8. mars 1979. Om bisettelsen stod det i Bergens Tidende 10. mars 1979 nr. 58, sidetall ikke nedskrevet: «Sekretær Kristin Møll ble i går middag bisatt i Håpets kapell, Møllendal. En vakker blomsterdekorasjon lå på båren, som var omgitt av fremsendte kranser og buketter fra familie og venner. Til innledning av seremonien spilte organisten «Kom [sic!] süsser Tod» av J.S. Bach. Res.kap. Asle Dingstad holdt andakten ved båren og gav uttrykk for familiens takk. Organisten avsluttet med å spille Edvard Griegs «Våren». Gravlagt på Møllendal, Bergen, jf. Slekt og Data Gravminnebasen, ID: 3716dfd9-0308-491e-9026-1abd97f6eee6, minneside basert på bilder og gravminnedata for Kristin Møll, sist besøkt 3. september 2020.
 155. Folketelling 1910 for 1004 Flekkefjord kjøpstad.
 156. Folketelling 1910 for 1301 Bergen kjøpstad.
 157. Kristin Møll er gravlagt på Møllendal sammen med Alf Søyland (1889–1962), Gunnar Søyland (1922–1970), Koll Søyland (1924–1980) og Aagot Søyland (1899–1992). Videre kilder angående Alf og Aagot: Søk på Bokhylla.no, der man får treff på forlovelse mellom ingeniør Alf Søyland og Aagot Hjertholm i Bergens Tidende 7. april 1919, s. 4. Videre vielsesannonse i Flekkefjordsposten og Bergens Tidende 12. juli 1919, hhv. s. 2 og 5. Bekreftelse ved Bergen fylke, Domkirken i Domkirken, Ministerialbok nr. D 5 (1906-1921), Viede 1919, Side 163, nr. [80], jf. Hedmark fylke, Folldal i Alvdal, Ministerialbok nr. 5 (1913-1930), Viede 1919, Side 141, nr. 5.
 158. Ancestry.com. Washington, Petitions for Naturalization, 1860-1991 [database on-line]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2011.
 159. Ancestry.com. Washington, Petitions for Naturalization, 1860-1991 [database on-line]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2011.
 160. Vest-Agder fylke, Holum i Holum, Ministerialbok nr. A 8 (1908-1929), Fødte og døpte 1921, Side 33, nr. 5.
 161. Slekt og Data Gravminnebasen, ID: 9331c4a9-6089-48bd-b90a-ff974d1c06e9, minneside basert på bilder og gravminnedata for Tone Olaug Møll Nilsen, (04.januar 1921 - 20.mai 1986)., sist besøkt 3. september 2020. Gravlagt på Notodden gravlund.
 162. Vest-Agder fylke, Holum i Holum, Klokkerbok nr. B-7 (1933-1960), Viede 1947, Side 17, nr. 6.
 163. Lysingsannonse i Norsk Lysingsblad 13. august 1947 s. 3, Agder Tidend 14. august 1947, s. 4. og Fædrelandsvennen 15. august 1947 s. 2, jf. søkeresultat på Bokhylla.no (søk 29. oktober 2017). Nilsen opplyst å komme fra Kragerø.
 164. Telemark fylke, Kragerø i Kragerø, Klokkerbok nr. 7 (1881-1927), Fødte og døpte 1919, Side 434, nr. 8.
 165. Jf. Slekt og Data Gravminnebasen, ID: 00393c82-cadc-4cc2-a328-b6a3c48ed7a6, minneside basert på bilder og gravminnedata for Kåre Johannes Nilsen, (15.januar 1919 - 04.november 1993), sist besøkt 3. september 2020. Gravlagt på Notodden gravlund.
 166. Folketelling 1910 for 0801 Kragerø kjøpstad.
 167. Folketelling 1910 for 0801 Kragerø kjøpstad.
 168. Rekkefølgen «Andreas Klaus» i Vest-Agder fylke, Holum i Holum, Ministerialbok nr. A 8 (1908-1929), Fødte og døpte 1924, Side 42, nr. 7, men «Klaus Andreas» i Vest-Agder fylke, Holum i Holum, Klokkerbok nr. B-7 (1933-1960), Viede 1946, Side 16, nr. 0. Det står Claus Andreas i gravregisteret (Slekt og Data Gravminnebasen, ID: 77ed71e5-a0a8-4faf-a600-783f0c03f98b, minneside basert på bilder og gravminnedata for Claus Andreas Møll, (26.juli 1924 - 19.juli 1981)), sist besøkt 3. september 2020. Men alle søk ellers på Bokhylla.no oppgir Klaus eller Klaus Andreas.
 169. Vest-Agder fylke, Holum i Holum, Klokkerbok nr. B-7 (1933-1960), Viede 1946, Side 16, nr. 0.
 170. Diverse søk i aviser på Bokhylla.no.
 171. Vest-Agder fylke, Holum i Holum, Ministerialbok nr. A 8 (1908-1929), Fødte og døpte 1924, Side 42, nr. 7.
 172. Digitalarkivet. Døde 1951–2014 (Folkehelseinstituttet) (Klaus Andreas Møll).
 173. Slekt og Data Gravminnebasen, ID: 77ed71e5-a0a8-4faf-a600-783f0c03f98b, minneside basert på bilder og gravminnedata for Claus Andreas Møll, (26.juli 1924 - 19.juli 1981)., sist besøkt 3. september 2020. Gravlagt på Mandal kirkegård.
 174. Vest-Agder fylke, Holum i Holum, Klokkerbok nr. B-7 (1933-1960), Viede 1946, Side 16, nr. 0, jf. Aust-Agder fylke, Dypvåg i Dypvåg, Klokkerbok nr. B 15 (1922-1949), Viede 1946, Side 100 nr. 6.
 175. Det står Ingeborg Aasta i Aust-Agder fylke, Dypvåg i Dypvåg, Klokkerbok nr. B 15 (1922-1949), Fødte og døpte 1927, Side 16, nr. 1, men Åsta Ingebjørg i forbindelse med vielsen, jf. fylke, Holum i Holum, Klokkerbok nr. B-7 (1933-1960), Viede 1946, Side 16, nr. 0. [1] Skattelisten 2008 gir rekkefølge Åsta Ingeborg. I dødsannonsen i Lindesnes 11. juli 2015 nr. 105, s. 18 står det bare Åsta Møll.
 176. Aust-Agder fylke, Dypvåg i Dypvåg, Klokkerbok nr. B 15 (1922-1949), Fødte og døpte 1927, Side 16, nr. 1.
 177. Menighetsblad for Mandal/Skjernøy/Harkmark/Holum nr. 4, 2015, s. 15, jf. dødsannonse i Lindesnes 11. juli 2015 nr 105, s. 18.
 178. Folketelling 1910 for 0915 Dypvåg herred.
 179. Aust-Agder fylke, Dypvåg i Dypvåg, Klokkerbok nr. B 14 (1901-1922), Viede 1916, Side 187, nr. 8.
 180. Jf. dødsannonsen for Åsta Møll i Lindesnes 11. juli 2015 nr. 105, s. 18.
 181. Navnet blir stort sett stavet Rolv med v i de fleste kildene, men i de norske avisartiklene om dødsfallet og idrettsaktivitetene ble navnet stavet Rolf. Ettersom både navnet i dåpsprotokollen, gravregisteret, National Archives og Nordisk Tidende bruker Rolv, er det naturlig å bruke Rolv med v i artikkelen.
 182. Vest-Agder fylke, Holum i Holum, Ministerialbok nr. A 8 (1908-1929), Fødte og døpte 1926, Side 45.
 183. Jf. nekrologen i Nordisk Tidende 7. august 1952 nr. 32, s. 11, samt dødsannonse og informasjon om minnegudstjeneste i Nordisk Tidende 4. september 1952 nr. 36, s. 11. Gravlagt på Green-Wood-Cemetery, Brooklyn, Kings, New York, USA, lot 38105 section N grave 199, sammen med kona Rosy Moll, f. Ryerson (Reiersen) (1924–1976). Jf. Findagrave.com, id. 174668440 og 184391965.
 184. The National Archives. File Unit: Korean War Extract Data File, as of April 29, 2008, 6/28/1950 - 3/10/1954 in the Series: Defense Casualty Analysis System (DCAS) Extract Files, created ca. 2001 - 4/29/2008, documenting the period 6/28/1950 - 5/28/2006. - Record Group 330.
 185. Juletider 1951, jf. nekrologen til Rolv Møll i Nordisk Tidende 7. august 1952 nr. 32, s. 11. Ekteskapslisensen datert 8. desember 1951, jf. Ancestry.com: Marriage License Date: 8 Dec 1951. Marriage License Place: Brooklyn, New York City, New York, USA. New York City Municipal Archives; New York, New York; Borough: Brooklyn. Ancestry.com. New York City, Marriage License Indexes, 1907-1995 [database on-line]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2017. Original data: New York City Clerk's Office, New York, New York. Nøyaktig vielsesdato bekreftet ved e-post fra office coordinator Bernadette Terzano, Free Evangelical Church Brooklyn, 28. november 2017, der et bilde av vielsesprotokollen ble vedlagt. I avskrift: «Marriage Record: Mr. Rolf Møll 644 – 51 St. Brooklyn, N.Y and Miss Rosy Reiersen 742 – 43 St. Brooklyn, N.Y. were married at The Norw. Ev. Free Church 649 – 66. St. Brooklyn, N.Y. Dec. 23 1951 by Michael Aas. Witnesses Leif Møll. 644 – 51 St. Bklyn, N.Y. Dorothy Nilsen. 321 – 61. St. Bklyn. N.Y.» For ordens skyld så er First Evangelical Free Church Brooklyns offisielle adresse i dag 6501 6th Ave, Brooklyn, NY 11220, men det er snakk om samme adresse og kirkebygg som i 1951, da adressen var 649 – 66. Street.
 186. Også kalt Rosi Reiersen, jf. forlovelsesannonsen i Sørlandet 6. september 1949 nr. 205 s. 6 og i Sørlandet 8. september 1949 nr. 207 s. 6.
 187. På gravstenen er fødselsåret oppgitt å være 1924, dato ikke gitt. Se Findagrave.com, id. 184391965. Rosys niese Lila Salhany, datter av Rosys søster Dorothy Reiersen, gift Nielsen, oppgir fødselsdatoen til 14. oktober 1924, gitt i innlegg i Facebook-gruppen Brooklyn Norwegians 26. november 2017 kl. 19:56 (norsk tid). Rosy kom hjem fra besøk i USA med «Stavangerfjord» 26. mars 1926 sammen med moren Josefine og tante Ingrid (søster av faren Bogvald). Hun er på Ancestry.com feiltranskribert til å være 11 måneder gammel. Kilde: Ancestry.com Year: 1926; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: T715, 1897-1957; Microfilm Roll: Roll 3819; Line: 26; Page Number: 140. Ancestry.com. New York, Passenger Lists, 1820-1957 [database on-line]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2010.
 188. 5 år i 1930 og bosatt i 8th Avenue, Brooklyn, Kings, New York, sammen med foreldrene Bigwald Ryerson, 29, Josephine Ryerson, 27, og søsteren Dorothy, 2. Year: 1930; Census Place: Brooklyn, Kings, New York; Roll: 1510; Page: 3B; Enumeration District: 1169; FHL microfilm: 2341245. Ancestry.com. 1930 United States Federal Census [database on-line]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations Inc, 2002.
 189. 15 år i 1940 og bosatt i 57th Street, Brooklyn, Kings, New York, sammen med foreldrene Bogwald Ryerson, 40, Josephine Ryerson, 38, og søsteren Dorothy Ryerson, 11. Year: 1940; Census Place: New York, Kings, New York; Roll: T627_2571; Page: 6A; Enumeration District: 24-978. Ancestry.com. 1940 United States Federal Census [database on-line]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
 190. Dødsannonse i Nordisk Tidende 11. november 1976 nr. 46, s. 9. Ifølge Findagrave.com, id. 184391965, døde hun 3. november 1976.
 191. Bøgvald Tobias Reiersen, f. 5. februar 1900, d. 16. juni 1978, ligger gravlagt på Kvinesdal kirkegård, jf. Slekt og Data Gravminnebasen, ID: c4979dc4-7075-4f18-a728-3249df168528, minneside basert på bilder og gravminnedata for Bøgvald Reiersen, (05.februar 1900 - 16.juni 1978)., sist besøkt 3. september 2020. I kirkeboken står han oppført med navnerekkefølgen «Tobias Bygval», jf. Vest-Agder fylke, Liknes i Kvinesdal, Ministerialbok nr. A 9 (1898-1915), Fødte og døpte 1900, Side 16, nr. 3.
 192. På Ancestry.com er fødestedet oppgitt å være Flekkefjord, jf. National Archives and Records Administration; Washington, DC; ARC Title: Index to Petitions for Naturalizations Filed in Federal, State, and Local Courts in New York City, 1792-1906; NAI Number: 5700802; Record Group Title: Records of District Courts of the United States, 1685-2009; Record Group Number: RG 21. Ancestry.com. New York, State and Federal Naturalization Records, 1794-1940 [database on-line]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2013. Men kirkeboken oppgir «Aaseland», Liknes i Kvinesdal som fødested, jf. Vest-Agder fylke, Liknes i Kvinesdal, Ministerialbok nr. A 9 (1898-1915), Fødte og døpte 1902, Side 29, nr. 19. Josephine Ryerson, født 10. mai 1902, døde 5. januar 1996. Last residence: 10306 Staten Island, Richmond, New York, USA. Jf. SSDI. Number: 061-22-5332; Issue State: New York; Issue Date: Before 1951. Ancestry.com. U.S., Social Security Death Index, 1935-2014 [database on-line]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations Inc, 2011.
 193. Aust-Agder, Vest-Agder fylke, Emigrantprotokoll nr. 12 (1938-1951), Protokollside, Side 188.

Litteratur

Eksterne lenker