Portal:Slekter/Utvalgt norsk slekt/03

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk

Slekten Wergeland (I) er en norsk bondeslekt fra Sogn. Ole Jensen Verkland (1686–1772) var far til Lasse Olsen Beraas (1725–1761) som var far til skoleholder, klokker, krambodhandler og skipstømmermann Halvor Lassesen (1755–1785). Han fikk sønnen prost og sogneprest til Eidsvoll, hoffpredikant og Eidsvollsmann Nikolai (Nils) Wergeland (1780–1848) som antok navnet til sin farbror, kaptein Nils Wergeland, som slektsnavn. Han ble far til den berømte dikteren Henrik Arnold Wergeland (1808–1845), til forfatterinnnen Camilla Collett f. Wergeland (1813–1895) og til cand.jur., proprietær Harald Titus Alexis Wergeland (1811–1893).

Slekten Wergeland (II) – generalløytnant, kommandant på Akershus festning, statsråd Harald Nicolay Storm Wergeland (1814–1893) var sønn av skipsfører Gert Christian Storm (ca. 1780–1835) og Ingeborg Birgitte Wergeland (ca. 1783–1852) og antok navnet til sin morbror og adoptivfar, prost Nikolai Wergeland, (se ovenfor) som slektsnavn.

Les mer...