Portal:Kirkeåret/Bevegelige høytider

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk

Det som styrer de bevegelige helligdagene er påsketidspunktet. Påskedag er løselig definert som «første søndag etter første fullmåne etter vårjevndøgn». Se nærmere definisjon i artikkelen om «påskeformelen», som beskriver standardmetoden for utregning av påsketidspunktet. Et viktig unntak er at Danmark-Norge i perioden 1700–1776 (etter anbefaling fra astronomen Ole Rømer) valgte å fastsette påsketidspunktet etter de astronomiske tidspunktene for vårjevndøgn og fullmåne. Det eneste året hvor det gjorde praktisk utslag var dog i 1744. I Danmark-Norge feiret man det året påskedag den 29. mars, mens andre land som hadde gått over til den gregorianske kalenderen feiret påskedag den 5. april. De andre bevegelige helligdagene ble naturligvis forskjøvet tilsvarende.

 • Septuagesima: 2. søndag før fastelavn.
 • Sexagesima: Søndag før fastelavn.
 • Quinquagesima, Dominica Esto mihi: Fastelavnssøndag.
 • Dominica Invocavit: 1. søndag i fasten.
 • Dominica Reminiscere: 2. søndag i fasten.
 • Dominica Oculi: 3. søndag i fasten.
 • Dominica Lætare: 4. søndag i fasten.
 • Dominica Judica: 5. søndag i fasten.
 • Dominica Palmarum: Palmesøndag.
 • Dies Viridium, Coena: Skjærtorsdag.
 • Dies Parasceves, Dies Soter: Langfredag.
 • 1ma Pascat: Første påskedag.
 • 2nda Pascat: Annen påskedag.
 • 3tia Pascat: Tredje Påskedag. Dagen ble avskaffet som helligdag ved festdagsreduksjonen av 1770.
 • Dominica Quasimodogenesis: 1. søndag etter påske.
 • Dominica Misericordia: 2. søndag etter påske.
 • Dominica Jubilate (Omnis Terra): 3. søndag etter påske.
 • Bods- og bededag: 4. fredag etter påske eller 26 dager etter påske. Innført ved forordning av 27. mars 1686. Helligdagen var spesiell for Norge og Danmark. I Den norske kirke ble bots- og bønnedagen, som den nå heter, i 1916 flyttet til siste søndag i oktober.
 • Dominica Cantate: 4. søndag etter påske.
 • Dominica Rogate: 5. søndag etter påske.
 • Festum Ascensio Christi: Kristi Himmelfart, 2. torsdag før pinse.
 • Dominica Exaudi: 6. søndag etter påske.
 • Pentecost: Pinsedagen.
 • 2nda Pentecost: 2. pinsedag.
 • 3tia Pentecost: Tredje Pinsedag. Dagen ble avskaffet som helligdag ved festdagsreduksjonen av 1770.
 • Festum Trinitatis, Trefoldighetsdagen: Søndag etter pinse.

Fra Trefoldighet og fram til 1. søndag i advent ble tidligere alle søndager regnet fra denne dagen. I dag teller man søndager etter pinse.