Olav Mogenssønn

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Olav Mogenssønn (kjent 1524–1551) var erkebiskopelig tjenestemann som tjente erkebiskop Erik Valkendorf,[1] senere erkebiskop Olav Engelbregtssønn.[2]

Han nevnes første gang i 1524 (men uten patronym), og befinner seg da i Holland.[3] At dette er Olav Mogenssønn, styrkes av et diplom fra 1525.[4]I 1533 omtales han som "av våpen".[5] Han nevnes som rådmann i Trondheim i 1535.[6] Han ble utnevnt til lagmann i Trondheim i 1538.[7]

Olav Mogenssønn var gitt et jordegods på 20 spann i forlening av erkebiskop Erik Valkendorf. Vi kjenner ikke selve forleningsbrevet, eller når dette skjedde, men akten er omtalt i et diplom fra 1543.[8] Jordegodset er også spesifisert i et diplom fra omlag 1550.[9]

Den 18. mars 1551 blir Søren Pederssønn skriver utpekt som ny lagmann i Trondheim. Olav Mogenssønn var vel død ved dette tilfellet.[10]

Referanser

  1. D.N.7, nr. 573
  2. Nevnes flere steder i OER; s. 19, 31, 33, 38, 42, 53, 59, 154, 159.
  3. D.N.7, nr. 573
  4. D.N.7, nr. 605
  5. D.N.5, nr. 1075
  6. D.N.11 nr. 623.
  7. NRR I, s. 57.
  8. D.N.10, nr. 718
  9. D.N.10, nr. 738
  10. NRR I, side 129