Minnesmerke over falne under 2. verdenskrig, Stokke, Sandefjord kommune

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk
Minnesmerke over falne under 2. verdenskrig, Stokke, Sandefjord kommune.
Minnesmerke over falne under 2. verdenskrig, Stokke, Sandefjord kommune.
Inskriberte navn over falne, Minnesmerke over falne under 2. verdenskrig, Stokke, Sandefjord kommune.

Minnesmerke over falne under 2. verdenskrig er en skulptur som står i Stokke minnepark nedenfor Stokke kirkegård sentralt i Stokke i Sandefjord kommune. Skulpturen, som er av syenitt (larvikitt) fra Tjølling i Larvik, er laget av billedhugger Hans Holmen (1878–1958).[1] På skulpturens høyre side er navnene på de falne hogget inn, og med teksten «Til minne om våre 48 falne 1940 – 1945».

Skulpturen ble avduket av generalløytnant Otto Ruge (1882–1961)[2] søndag 7. september 1945 etter gudstjenesten i Stokke kirke. Ved avdukingen var også ordfører Olav O. Haugen (1887–1961)[3] og monumentkomiteen[4] med dens formann lektor Sverre Solum (1916–2003)[5] til stede. En privat minnekomité hadde initiert minnesmerket.[6]

Navn på de falne

 • Alf Abrahamsen (1914–1942)[7]
 • Harald Andersen (1920–1943)
 • Søren Andersen (1880–1942)
 • Erling Andresen (1922–1943)
 • Nils Anholt
 • Anders N. Bekken (1892–1943)
 • Trygve Berg (1895–1940)
 • Petter Bjerkelund (1909–1943)
 • Jens Brandvold (1909–1941)
 • Olaf Clausen (1895–1943)
 • Arne Johannes Evensen (1915–1943)
 • Henning Eriksen
 • Hjarrand Ellefsen (1906–1941)
 • Anders Folvik (1905–1942)
 • Leif Gromstad (1912–1940)
 • Jon Gurijordet (1915–1941)
 • Arne Hansen (1919–1942)
 • Reidar K. Halvorsen (1907–1942)
 • Ivar Haga (1915–1943)
 • Sverre Haug (1907–1943)
 • Hans W. Henriksen (1904–1941)
 • Kaare Henriksen (1914–1941)
 • Rolf Hobæk (1925–1940)
 • Lars Horntvedt (1899–1941)
 • Einar Idland (1914–1945)
 • Harald Jakobsen (1923–1944)
 • Osvald Jakobsen (1914–1943)
 • Johan Johannessen (1912–1941)
 • Nils Johansen (1921–1944)
 • Gullik Kjølner (1911–1943)
 • Hartvig Kristiansen (1891–1940)
 • Oddvar Kvellestad (1920–1942)
 • Ole Kårstad (1922–1941)
 • Hans Larsen (1894–1943)
 • Reidulf Larsen (1921–1945)
 • Torkil Larsen (1917–1942)
 • Rudolf Lindtvedt (1919–1942)
 • Daniel Lundh (1924–1944)
 • Arnt Løken (1919–1943)
 • Frank Marthinsen (1907–1943)
 • Aage Melsom (1919–1941)
 • Gunnar Nilsen (1922–1942)
 • Georg Pedersen (192–1941)
 • Paul Otto Pedersen (1881–1943)
 • Einar Smith (1920–1944)
 • Søren Sørensen (1881–1941)
 • Wilhelm Venås (1907–1941)
 • Kolbjørn Wilhelmsen (1917–1941)

Referanser

 1. SAKO, Andebu kirkebøker, F/Fa/L0006: Ministerialbok nr. 6, 1871-1878, s. 66, nr. 8, Aftenposten 22. august 1958 nr. 383, s. 12, dødsannonse, jf. Aftenposten 18. august 1958 nr. 375, s.2 , om togulykken på Lauve og nekrolog.
 2. https://nbl.snl.no/Otto_Ruge Otto Ruge] (Norsk Biografisk Leksikon/Nbl.snl.no).
 3. Slekt og Data Gravminnebasen, ID: 8d06934e-2bc0-4367-b3ff-f9a5c6588c11, minneside basert på bilder og gravminnedata for Olav O Haugen, født Fyresdal, Telemark, (02.februar 1887 - 18.mai 1961), sist besøkt 9. september 2020. Ordfører i Stokke 1946–1959, se Liste over ordførere i Stokke (Wikipedia, bokmål).
 4. I Nationen 8. september 1947, s. 2 står det riktignok «arrangementskomiteen», men etter all sannsynlighet var det synonymt med «monumentkomiteen».
 5. Slekt og Data Gravminnebasen, ID: a05b9f05-ae4a-4356-90e7-e3389703bacc, minneside basert på bilder og gravminnedata for Sverre Solum, (19.mai 1916 - 21.februar 2003), sist besøkt 9. september 2020.
 6. Fremstillingen bygger hvis ikke annet er nevnt på Skulptur over de falne fra Stokke (Digitaltmuseum.no, sist besøkt 8. september 2020), Aftenposten 8. september 1947 nr. 408, s. 2, Bygdenes Blad 10. september 1947, s. 1 og Nationen 8. september 1947, s. 2.
 7. Fødsels- og dødsårene er hentet fra Christophersen, Egil. Vestfold i krig. Jubileumsutgave 1945–1995, Bokkomiteen Vestfold i krig, 1995, s. 344–345. Boken nevner to personer som ikke er inskribert på minnesmerket – Nils A. Andersen (1913–1943) og Kristen Tveiten (1923–1943). Minnesmerket lister på sin side to personer som ikke er med i bokens oversikt over omkomne fra Stokke – Nils Anholt (kan dog være identisk med Nils A. Andersen) og Henning Eriksen.

Litteratur

Eksterne lenker