Milorg-Posten

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk
Milorg-Posten
Milorg-Posten 1945 1 forside.PNG
KategoriMilitærtidsskrift
Grunnlagt1945
Nedlagt1948
UtgiverOslo og omegns fylkeskrets av Milorg-foreninger
Redaktør(er)Håkon Y. Carlberg, Harry Harsson
SpråkNorsk (bokmål)
UtgivelsesstedOslo
NoterNSF Slektsbutikk
BibliotekkatalogOria
Forsiden til spesialutgaven Minneskrift over falne i Milorg D.13.
Milorg-Posten i 3 bind – 1945, 1946 og 1947–1948.
Fra Milorg-Posten nr. 1, 1945, s. 2.

Tidsskriftet Milorg-Posten med undertittelen Organ for Milorg-foreningene i Oslo og omegn,[1] ble utgitt av Milorg distrikt 13 fra juni 1945 til 1948, og hadde som formål «å gi et overblikk over det arbeid som er utført av Hjemmestyrkene» fra 1940 til 1945 «i populære og underholdende skildringer».[2] Nærmere beskrivelse av formålet er gitt i sitatet nedenfor.

Foruten artikler om Milorgs aktiviteter i krigsårene inneholdt tidsskriftet jevnlig personbiografiske detaljer om Milorgs falne. De innbundne årgangene – 3 i alt – er på til sammen over 800 sider.

Utgivelser

I tillegg til de ordinære utgivelsene kom Milorg-Posten også ut med spesialnumre som egne utgivelser i forbindelse med julen. Ifølge Oria ble nr. 5 for 1945 utgitt med bilaget «De falnes dag», mens et spesialnummer i 1948 hadde tittelen «Midtsommernattsdrømmen». Nummer 1 for 1945 kom ut i to utgaver, 23. juni og 14. juli. [3]

Spesialnummeret «Midtsommernattsdrømmen» hadde følgende redaksjonsmedlemmer: Håkon Y. Carlberg, Norman Jarnøy, Kjell Riise Winther og Egil Dahl.[4]

Formål

SitatFormålet med avisen

Det er ikke vår mening med utgivelsen av denne avisen å gi noe fullstendig bilde av «Milorg.s» frigjøringsarbeid før og etter kapitulasjonen i kronologisk orden; ei heller ikke å skape et historisk dokument ut av det.

Hensikten er, som det også kort framkommer i det rundskriv vi sendte alle medlemmer tilsluttet Distrikt 13, bare å gi et overblikk over det arbeid som er utført av Hjemmestyrkene i disse årene, i populære og underholdende skildringer.

Enhver vil her få høve til å sende inn beretninger om hendinger de selv har vært med på, har sett andre utføre eller kanskje bare har hørt tale om. Alt stoff som på denne måten kommer redaksjonen i hende, vil bli kartotekført og tatt inn i avisen i den rekkefølge vi mottar det, selvsagt med visse forbehold.

Det vil derfor være ønskelig at vedkommende som hadde noe å meddele, først og fremst skrev om det som skjedde i begynnelsen av okkupasjonen. Vi vil ikke dermed ha sagt at de som bare sitter inne med opplysninger fra den siste tiden, og ikke minst etter kapitulasjonen, skal vente med å sende inn disse. Langtfra – alt er like viktig, Vi nevner det bare her for å minne om at det eldste vanligvis har lettest for å gå i glemmeboken.

En særlig henstilling vil vi rette til dem som kan gi oss opplysninger om Milorg.-karer som er avskåret fra å komme fram med hva de har vært med på. Vi sikter i denne forbindelse til dem som i kampen for Norges frigjøring har satt livet til. Vi appellerer også til dem som kjenner til en eller flere som sitter inne med slike opplysninger om å meddele oss dette. Vi vil da sende en av våre medarbeidere.

Tiden etter at Milorg. i sin helhet ble mobilisert byr også på rike opplevelser og mange rare hendinger. Selv om disse er mer kjent enn det som er skjedd i de årene vi drev illegalt, er det likevel en mengde stoff som ikke er offentliggjort. Beretninger fra denne tiden vil imidlertid som ovenfor nevnt, ha like stor berettigelse som fra det illegale arbeid.

Det kjennskap folk i alminnelighet har fått til motstandsbevegelsens innsats i Norge, er vesentlig skjedd gjennom illegale aviser, og i de siste to måneder, gjennom dagsavisene, som har offentliggjort en rekke interessante avsløringer om noen av de mange felter «Milorg.»s arbeid spenner over. Noe helhetsbilde har ikke disse artikler gitt, og det har heller ikke vært meningen. De har bare vært flettet inn i folks daglige lesebehov, og er siden, stort sett, blitt glemt. De illegale avisene er det vel bare et fåtall som har tatt vare på, særlig på grunn av frykten for husundersøkelse. Dagsavisene vet vi av egen erfaring hvor vanskelig det er å få samlet på gjennom lengre tid. «Milorg.«-Posten» [sic!], som er et org«an [sic!] for Hjemmestyrkene i D. 13, og hvis innhold bare handler om Hjemmestyrkene og dem som er nær tilknyttet eller på annen måte har hatt forbindelse med Hjemmestyrkene, egner seg derimot til oppbevaring gjennom lengre tid, og vil som oppslagsbok senere i livet vekke gamle minner. Her vil mange kunne slå opp på sine egne artikler, egne fotos og i tankene la seg føre tilbake til denne tiden som har vært så rik på opplevelser for oss alle.

Kan «Milorg.-Posten», ved siden av sin hovedoppgave: «Å samle minner om Milorg.s virksomhet i årene til 1940 til 1945», også være til støtte for ettertidens historikere og kanskje gi klarhet i dunkle spørsmål, vil den også her ha en stor misjon.

Red.[5]
Sitat

Referanser

  1. Tidligere undertittel var Organ for hjemmestyrkene i D. 13, jf. Oria (sist besøkt 4. april 2017).
  2. Milorg-Posten nr. 1, 1945 (14. juli 1945), s. 1.
  3. Oria (sist besøkt 4. april 2017).
  4. Jf. Antikvariat Abrabok. Spesialnummeret er her datert til 1946, mot 1948 angitt i Oria.
  5. Milorg-Posten nr. 1, 1945 (14. juli 1945), s. 1–2.

Litteratur

Eksterne lenker