Lerche (fra Trondheim) (slekt)

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Lerche er en slekt av antakelig dansk opprinnelse. Slektens første kjente mann var Knud Justesen Lerche, som nevnes første gang i 1719 da han kjøper hus på Sanden i Trondheim. Slektens medlemmer har stort sett drevet som håndverkere og hans sønns opphold i København kan tyde på en forbindelse til Danmark.

Slektsoversikt

 • 1. Just Lerche.
 • 2a. Knud Justesen Lerche (ca. 1696–1756), sjømann i Trondheim, han nevnes i 1719 da han kjøper hus på Sanden, i 1722 er han nevnt som innrullert matros og 1727 borger i Trondheim. G1. med Karen Jochumsdatter Ernst (d. 1741), g2. 1744 med Signille Jacobsdatter.
 • 3a. Just Knudsen Lerche (f. ca. 1743), han nevnes 1801 som seilmakersvenn hos seilmakermester Hveding i Trondheim, men døde i Kristiansund der han antakelig også var bosatt da søsteren ble konfirmert i 1766.
 • 3b. Karen Knudsdatter Lerche (f. 1744), hun var ved sin konfirmasjon i 1766 bosatt hos sin bror i Kristiansund.
 • 3c. Isaach Knudsen Lerche (f. 1747).
 • 3d. Abraham Knudsen Lerche (f. 1747–1747).
 • 3e. Abraham Knudsen Lerche (1749–1820), sortermester på Hurdals glassverk. I 1772 var han lærling hos glassmester Liebe i København og ble i 1777 hentet inn av Carsten Anker i København for å stillingen som sorter- og glarmester ved Hurdals glassverk, en stilling han hadde i 50 år frem til sin død. Gift 1776 med Margrethe Elisabeth Helgesdatter Krum.
 • 4a. Else Margrethe Lerche (1777–1850), gift 1803 med forvalter på Hakadal jernverk Nicolaus Magnus Widerberg (1777–1841).
 • 4b. Sophie Frederikke Lerche (ca. 1779–1876), hun ble aldri gift og fikk i 1848 av sin søsters svigersønn forvalter på Hakadal Jernverk Carl Ferdinand Sandberg rett til bruk av plassen Skredderbakken så lenge hun levde, her bodde hun alene med sin tjenestepike til 1875, da hun nevnes om losjerende på Næsbjerget i Nittedal, det står anmerket at hun eide penger, som antakelig betyr at hun levde av oppsparte midler..
 • 3f. Johanne Knudsdatter Lerche (f. 1749).

Diskusjonsfora, nyhetsgrupper

Referanser

Litteratur

 • Christiansen, G.E: De gamle privilegerte norske glassverker og Christiania glasmagasin : et bidrag til norsk industris historie. bind 2.
 • Hornemans samlinger: Lerche.
 • Lassens samlinger: Lerche.