Lappekodisillen

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk
Skjermbilde av Lappekodisillen, Digitalarkivet.
Diehtosiida - Samisk kunnskaps- og utdanningssenter, som huser bl.a. Samisk arkiv der Lappekodisillen oppbevares.

Lappekodisillen (Første Codicill og Tillæg til Grendse-Tractaten imellem Kongerigerne Norge og Sverrig Lapperne betreffende) er første av to tillegg til Grensetraktaten mellom Norge og Sverige 2. oktober 1751.

Grensetraktaten består av 8 paragrafer (artikler) og 2 bilag (kodisiller), hvorav Første kodisill – den såkalte Lappekodisillen[1] – garanterer samenes sedvanerett til deres tradisjonelle bruksområder.

Førstetillegget har bestemmelser om statsborgerskap, skattlegging og reindriftssamers rett til å føre reinsdyr over grensen, som trekkes gjennom samiske områder, og er en juridisk aksept av samiske rettigheter. Lappekodisillen består av 30 paragrafer. Andre kodisill beskriver selve grensen. Lappekodisillen anses som et sentralt dokument i diskusjonen om samenes spesielle rettigheter.[2]

Overlevering av Lappekodisillen

Tirsdag 19. oktober 2021 ble den originale lappekodisillen overlevert Samisk arkiv under en seremoni i Diehtosiida – Samisk kunnskaps- og utdanningssenter i Guovdageaidnu/Kautokeino. Statssekretær i Kulturdepartementet Gry Haugsbakken stod for den symbolske overleveringen[3] med sametingspresidenten, Aili Keskitalo, som mottaker på vegne av urbefolkningen, under nærvær av blant andre kong Harald, riksarkivar Inga Bolstad, som er leder for Arkivverket, som Samisk arkiv er en del av, og leder for Samisk arkiv, Inga Marja Steinfjell. Lappekodisillen har frem til overleveringen blitt oppbevart i Arkivverkets magasiner i Oslo.[4]

Litteratur

Eksterne lenker

Referanser

  1. 2. oktober 1751: Første Codicill og Tillæg til Grendse-Tractaten imellem Kongerigerne Norge og Sverrig Lapperne betreffende (Lappekodisillen) (Lovdata.no).
  2. Grensearkiv ca. 1750 (Arkivverket.no 11. mai 2017, sist besøkt 18. oktober 2021).
  3. Seremonien kan i sin helhet ses i opptak på NRK Sápmi.
  4. Samenes viktigste dokument flytter «hjem» (Arkivverket.no 12. oktober 2021, sist besøkt 18. oktober 2021).