Lakuner i slektshistoriske kilder – Akershus

Fra Slektshistoriewiki
Hopp til: navigasjon, søk

Av forskjellige årsaker er det mange lakuner i slektshistoriske kilder. For å kunne finne alternative kilder som dekker manglene, bygger vi opp en oversikt over hva som er gått tapt.


Oversikt over eksisterende skannede kilder


Aker og Follo fogderi

Manntall

 • 1701

Aker

Kirkebøker

 • Se under Oslo

Skifteprotokoller for Aker sorenskriveri

 • 11.11.1687 - 20.01.1690
 • 25.04.1699 - 27.05.1704
 • 30.07.1709 - 16.10.1710
 • 14.08.1743 - 17.08.1746

Skifteregister for Follo sorenskriveri

 • 18.06.1787 - 19.06.1792
 • 29.11.1804 - 14.12.1816
 • 09.02.1829 - 29.03.1836

Pantebøker for Follo sorenskriveri

 • 07.12.1780 - 04.03.1782

Panteregister for Follo sorenskriveri

 • 1750 - 1761

Tingbøker for Follo sorenskriveri

 • 19.04.1654 – 16.10.1660
 • 22.10.1664 – 23.01.1666
 • 19.01.1677 – 16.06.1681
 • 24.02.1693 – 20.02.1696
 • 21.09.1708 – 16.12.1710

Drøbak/Frogn

Kirkebøker

 • Konfirmerte 1871 - 1877
 • Begravede 1871 - 1872
 • 1842 - 1858 Gått tapt i brann

Kråkstad

Kirkebøker

 • Konfirmerte 1744 - 1748

Nesodden

Kirkebøker

 • Fødte 19.03.1707 - 16.12.1708
 • Konfirmerte 1740, 1775 - 1776, 1780, 1785, 1787 - 1791, 1806, 1814 - 1815
 • En klokkerbok nevnt i 1810 har gått tapt.

Vestby

Kirkebøker

 • Fødte 1686 - 1713
 • Ekteviede 1686 - 1713
 • Begravede 1691 - 1713
 • Kirkeboken 1714 – 1759 er mangelfullt innført i perioden 1742 – 1747, særlig for 1742 – 1743 mangler det mye.
 • Konfirmerte 1748 - 1806

Ås

Kirkebøker

 • Fødte 1742 - 47, 05.1751 - 29.10.1752, 08.03.1778 - 13.02.1780
 • Ekteviede 02.04.1744 - 22.10.1752
 • Begravede 05.05.1748 - 22.10.1752, 27.12.1774 - 15.02.1778

Nedre Romerike fogderi

Skifteregister for Nedre Romerike sorenskriveri

 • 02.01.1777 - 31.12.1780
 • 14.01.1817 - 01.10.1829

Tingbøker for Nedre Romerike sorenskriveri

 • 23.12.1663 – 06.02.1668
 • 17.12.1672 – 11.01.1675
 • 10.01.1699 – 14.10.1702
 • 08.01.1704 – 02.03.1705
 • 27.03.1724 – 08.08.1730
 • 26.11.1744 - 1750

Enebakk

Kirkebøker

 • Fødte 1719 og 1721
 • Konfirmanter 1753-1754, 1762-1766 og 1804-1805
 • Ekteviede 1755
 • Begravede 06.1754-03.1757

De to eldste kirkebøkene er noe skadet. Det mangler noen sider og kantene er slitt slik at noe av teksten er borte.

Skedsmo

Kirkebøker

 • 1728-1736 unntatt fødte til 1729 og døde i Hakadal 1736.
 • Fødte 1760-1813
 • Konfirmerte 1733-1814
 • Ekteviede 1728-1736
 • Begravede 1728-1735

Sørum

Kirkebøker

 • Fødte 1731 – 1758 og 1759 - 1814
 • Konfirmerte 1731 – 1758
 • Ekteviede 1731 – 1758
 • Begravede 1731 – 1758

Øvre Romerike fogderi

Manntall

 • 1701

Skifteprotokoller for Øvre Romerike sorenskriveri

 • 1740-1744
 • 20.12.1758 – 18.03.1763

Skifteregister for Øvre Romerike sorenskriveri

 • 1769 – 1770
 • 26.06.1826 - 11.02.1837
 • 26.04.1836 - 18.10.1860
 • 18.09.1837 - 16.10.1865
 • 22.09.1837 - 14.02.1863

Pantebøker for Øvre Romerike sorenskriveri

 • 1696 - 1747

Tingbøker for Øvre Romerike sorenskriveri

 • 30.04.1653 – 13.10.1656
 • 10.07.1657 – 19.07.1658
 • 23.12.1673 – 07.02.1678
 • 17.12.1686 – 01.03.1688
 • 19.12.1692 – 19.02.1694
 • 16.12.1711 – 05.03.1715
 • 24.02.1718 – 12.08.1720
 • 26.02.1726 – 20.07.1729
 • 10.03.1735 – 01.07.1738
 • 07.03.1741 – 08.11.1743
 • 29.01.1760 – 02.03.1763

Eidsvoll

Kirkebøker

 • Eidsvoll og Langset inntil 1877. Inntil 1777 også Hurdal og Feiring, som ble skilt ut som eget prestegjeld ved reskr. 12.03.1777. Hele prestearkivet, med kirkebøkene, for Eidsvoll gikk tapt da prestegården brant 08.01.1877. Det er bevart klokkerbøker fra 1861-1866.

Langset

Kirkebøker

 • Gravlagte okt. 1871-1877 -Dødsfall i denne perioden finnes i dødsfallslistene/protokollene for lensmannen i Eidsvoll og sorenskriveren for Øvre Romerike.